Gelişmiş Arama
Ziyaret
8688
Güncellenme Tarihi: 2010/09/20
Soru Özeti
İmam ve peygamber'in farkı nedir?
Soru
İmam ve peygamber'in farkı nedir?
Kısa Cevap
Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız.
Ayrıntılı Cevap

Hadislerde İmamlar ve peygamberlerin farkı açıklanmıştır. Biz özet olarak onlara kısaca değineceğiz. Değerli okuyucu geniş bilgi için tefsir ve kelam alanındaki kaynaklarına müracaat edebilir.

1. Fark: Hadislerden istifade edildiğine göre imam şeriatı belirleyen kişi değildir, şeriat kanunları ve helal ve haramlar ona vahy edilmez. Dinin hükümleri kamil olarak Peygamber'e inmiş ve o da gereken kısmını Müslümanlara öğretmiş ama onun bütünü zamanı geldikçe ümmete açıklaması için Hz. Ali b. Ebi Talib'e öğretmiştir. İmam Ali de ister sözlü ve isterse yazılı olarak onları kendisinden sonraki imama iletmiştir. Böylece her imamdan diğer imama bu hükümler ulaşmıştır ve şimdi de bu hükümlerin tümü on ikinci imam'ın yanında bulunmaktadır.

2. Fark: Peygamber doğrudan gayb alemiyle ilişki içindeydi. Vahiy meleğini müşahede ederdi, evrenin melekutunu görüyordu. Ancak İmam'ın gayb alemiyle ilişkisi bu düzeyde değildir. İmam meleği görmez sadece konular onun kalbine ilham olur veya meleğin sesi duyar ve böylece gerçeklerden haberdar olur.

3. Fark: Peygamberler doğrudan gayb alemiyle ilişkide oldukları ve gerçekleri aldıkları için kimsenin destek ve kılavuzluğuna bir ihtiyaçları yoktu ancak pak imamlar Son Peygamber Hz. Muhammed'in desteğine ihtiyaçları vardı.[1]

İlgili dizin: Tekvini velayet ve İmamlar Soru: 222 (site: 1406)[1] Bk. Berresi Mesail Kulli İmamet İbrahim Emini, s. 237-241

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Araf suresinin Genel anlamı ve okumasının fazileti nedir?
  36188 Tefsir
  Araf suresi Mekkede nazil olan surelerden ve iki yüz altı ayete sahiptir.[1] Bu surenin muhtevası ve fazileti hakkında tefsir ve hadis kaynaklarında bazı konular zikreilmiştir. Bizde sorduğunuz soruyu dikkate alarak bu konuyu iki kısımda sunmaya çalışacağız: Araf suresinin fazileti
 • Senetleri sahih olan Mütevatir-i Lafzi, Mütevatir-i Manevi ve Mütevatir-i İcmali hadis çeşitlerinin kuralı nedir?
  11844 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü)
  Şii alimleri, bir haberin her tabakasında ki senet silsilesinde ravilerin sayısı ilime neden olacak ve rivayetin Masum’un (a.s) söylediğine yakin haddine ulaştıracak habere mütevatir hadis demekteler. Her tabakada yerine göre kişilerin sayısını farklı saymış ve ravilerin sayısı hakkında belli bir sayı belirtmemişlerdir. Onlara göre ölçü sözün Masumdan çıktığını ...
 • Günahta ısrar etmek cezanında artmasına neden olur mu?
  20793 Pratik Ahlak
  Günahta ısrar etmek, deyimi iki manada kullanılmaktadır: 1)Günahı tekrarlamak, 2)Günah işledikten sonra tövbe ve istiğfar etmemek.Günahta ısrar etmenin çok kötü sonuçları vardır. Ayet ve rivayetlerde bu durum şiddetle kınanmış ve küçük günahın büyük günaha dönüşmesi, takva dairesinden çıkılması, bedbahtlık, itaat etmemek, insanı küfür ve ...
 • İslamî rivayetlere göre ruhun mahiyeti nedir ve Kur’an’da bu konuda neden daha fazla bir açıklama yapılmamıştır?
  11894 Tefsir
  Ruh kelimesi değişik ilimlerde farklı anlamlar ifade eder ve bu kavram her ilimde kendi özel ıstılah anlamını taşır. Kur’an literatüründe de onun hakkında özel bir mana göz önünde bulundurulmuş ve değişik tabirler ile kullanılmıştır. Bu ayette ruhun hangi manasının sorulduğu hususunda birkaç ihtimal mevcuttur. Hayvanî ruh, insanî ...
 • Yeni gençlerdeki erginlik buhranı ile depresyon arasındaki fark nedir?
  5716 Pratik Ahlak
  Gençliğin ilk döneminin ruhsal özellik ve hususiyetleri; kimlik hissi, bedensel ve ruhsal ağır ve belirgin değişiklikler, heyecan eksenli ve duygusal gelişim, toplumsal rüşt ve ahlakî gelişimden ibarettir. Genel olarak gençliğe yeni adım atmış bir insan bu devrede çelişik istek ve arzular taşır ve ...
 • Kur’an insanları humus ve zekât vermeleri ve farzlarını yerine getirmeleri için neden efsanevi canlılardan korkutmaktadır?
  3841 Eski Kelam İlmi
  1.     Kur’an-ı Kerim’de insanların efsanevi varlıklardan korkmaları gerektiğine yahut Kur’an’ın onları korkuttuğuna dair bir örnek bile mevcut değildir.2.     Bazı rivayetlerde bazı günahların cezaları (Kur’an ehli olup şarap içenler gibi) hakkında bin ...
 • Doktor ve hasta arasındaki karşılıklı haklar İslam şeriatı esasınca açıklanabilir mi?
  5688 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Bir açıdan ilahi hükümler iki kısma ayrılır. A. İmzasal hükümler; B. Tesise dayalı hükümler. İmzasal hükümler, İslam’dan önce geçmişi olan, ama İslam’ın bir takım ıslahatlar yaparak imzaladığı hükümlerdir. Birçok muamelat türü bu kabildendir. Tesise dayalı hükümler ise daha önce bir geçmişi olmayan, İslam’ın ibdası olan hükümlerdir; birçok ...
 • Rüya görmenin hedefi nedir? Niçin Allah-u Teâlâ rüyayı yarattı?
  19000 خواب
  İlahi nişanelerden[i] ve gayb âlemine açılan kapılardan birisi olan rüya, insanın ruh ve cisimsel yaratılışında doğal bir özellik olarak kararlaştırılmıştır. [i] -“Geceleyin uyumanız ve gündüzün O’nun lütfundan istemeniz de O’nun (varlığının ve ...
 • İslam’ın Tebliğ Yöntemi Nasıldı?
  9271 Masumların Siresi
  Tebliğ mesaj iletmek anlamındadır. Tüm ilahî peygamberlerin ve özellikle de yüce İslam Peygamberinin misyonu insanları karanlıklardan nura yöneltmek olduğundan, İslam’da tebliğ Allah’ın mesajını kullarına ulaştıran bir vesile olarak çok önemlidir. İslam’da tebliğ yöntemleri sözlü, yazılı ve amelî olarak üç kısma ayrılabilir. Bu her üç kısmın da değişik türleri vardır. ...
 • Edepsizliğin tedavi yolu nedir?
  6481 Pratik Ahlak
  Edep küçük, büyük, tanıdık ve yabancılardan oluşan etrafımızdaki bireylere karşı özel ve ölçülü davranışa denir ve bu güzel bir terbiyeden kaynaklanır. Akıllıca yaşamak, konuşmada metanet sahibi olmak ve davranışlarda vakar sergilemek edebin göstergesidir. Akılsızlık, çirkin söz, kötü konuşma, sert huy, çirkin söz, küfretmek ve hakaret, hafiflik, inatçılık ...

En Çok Okunanlar