Gelişmiş Arama
Ziyaret
7114
Güncellenme Tarihi: 2009/08/20
Soru Özeti
Sihri müşahede etmenin ve hakkında araştırma yapmanın hükmü nedir?
Soru
Sihir ve büyüyü canlı veya cansız şekilde (filimde) müşahede etmenin ve hakkında incelemenin hükmü nedir?
Kısa Cevap
İslam dininde sihir ve büyü yapmak, birine öğretmek, öğrenmek ve büyü yapmak için bir bedel almak haramdır. Ancak başkasının yaptığı büyüyü batıl kılmak için büyü öğrenmenin sakıncası yoktur. Buna göre sihircilerin işlerine bakmak, onlar hakkındaki filmleri izlemek, büyüyle ilgili kitap ve dergileri okumak büyü yapmayı öğrenmek için değilse haram değildir. Ancak eğer bu iş (büyü ile ilgili filmlere bakmak ve kitapları okumak) büyücülüğün yaygınlaşması ve revaçta olmasına sebep olursa yine de haramdır.
Ayrıntılı Cevap

İslam nazarında büyüyü öğretmek, öğrenmek ve büyü yapmak haramdır[1] ve büyük günahlardandır. Hatta bazı hadislerde büyü ve sihri öğrenip öğretmenin kafir olmaya yol açtığı zikredilmiştir.

Sihir genelde insanların sapıklığa düşmelerine, gerçeklerin tahrif edilmesine bilinçsiz insanların aldanmalarına sebep olur ve bu iş dinde haram büyük haramlardan biri sayılmıştır.

Elbette bu hükmün diğer hükümler gibi bazı istisnaları vardır. Örneğin bir başkasının yaptığı büyüyü batıl etmek, büyüden zarara uğrayan kişilerdeki etkisini giderebilmek veya büyü yoluyla peygamberlik iddiasında bulunan kimselere karşı koymak için büyü öğrenmenin bir sakıncası yoktur.

Büyücüler hakkındaki kitap ve dergileri okumak, onların işlerini televizyon veya sinemada seyretmek öğretim ve öğrenim hedefini taşımaz ve sadece vakit geçirme ve eğlence mahiyetini taşırsa sakıncası yoktur.[2]

Elbette eğer bu işleri yapmanın başka bir mahzuru olur örneğin bu film ve kitaplar kişide kötü etkiler bırakarak onun doğru yoldan uzaklaşmasına sebep olursa veya büyünün yaygınlaşmasına yol açarsa yine bu yönlere sahip olduğu için haram olur.[1] Bk. Tahriru’l-Vesile, c. 1 s. 389 Mesele: 16; Soru: 20 22 (Büyünün hükmü ve onu batıl etmenin yolu Site 2068

[2] Buna göre bu filmlere bakmak veya söz konusu kitapları okumak insanın büyüyü öğrenmesine vesile olursa bu mutlaka haramdır. S

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Rivayette müminlerin birbirleriyle ilişkilerinde sevinçli ve güler yüzle davrandıkları gelmiştir. Acaba bu mesele, yaşamda karı-koca arasında da geçerli midir?
  5419 خوش رفتاری 2012/09/09
  Müminin sıfatlarının birisi hakkında zikredilen rivayetlerde, onun başkalarına karşı sevinçli ve güler yüzlü davrandığı ve hüzün ve gamını kalbinde gizlediği; bu sıfatın dostluk eğilimini çektiği buyrulmuştur. Bu konunun müşterek yaşamda ve aile içinde başka bir şekilde olduğunu; evli çiftlerin birbirlerinin gam ve hüznüne ortak olduğunu; eşlerin birbirine ...
 • Namaz esnasında selama cevap vermenin şekli nasıldır?
  5375 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/04/15
  Namaz esnasındayken insan bir başkasına selam vermemelidir ve eğer bir başkası insana selam verirse, insan ön selam niteliğinde cevap vermelidir; örneğin “es-selamu aleyküm” veya “selamun aleyküm” söylemeli ve “aleyküm selam” dememelidir.[1] Hatırlatılmalıdır ki insan selamın cevabını ister namazda olsun ister namaz dışında ...
 • Dinden uzaklaşan birini yeniden nasıl kazanabiliriz?
  26027 Pratik Ahlak 2010/04/07
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Acaba karı ve koca Hacda birbirine karşı namahrem mi oluyorlar?
  25390 İhram 2012/03/14
  Karı koca hac günlerinde hata ihramda iken birbirlerine karşı namahrem değildirler. Evet, ihramda oldukları vakit karılık ve kocalık (cinsel) ilişkide bulunamaz ve bir diğerinden cinsel lezzet götüremezler. Şöyle ki: Hac menasiklerinde bazı şeyler haram olarak açıklanmıştır. Haram kılınmış olan şeyler (vahşi hayvanların avlanması, otlar ve ağaçların yerlerinden ...
 • Bidat ve onun İslam’daki ölçüsü nedir?
  7886 Eski Kelam İlmi 2010/11/08
  “Bidat” sözlükte yeni ve geçmişi olmayan iş manasındadır. Istılahta ise “dinde olmayan bir şeyi dine sokmak” anlamındadır; yani din ve şeraitin bir cüzü olmayan ve de hiçbir İslam kanun ve buyruklarıyla uyuşmayan bir şeyi dine isnat etmektir. Bu yüzden İslam’ın tümel buyruklarını yeni ve modern hususlara ...
 • İmam Ali (a.s)’ın nazarında İslam toplumunda insanların en önemli vatandaşlık hakları hangileridir?
  2337 روایات و دعاهای برجای مانده 2019/10/09
 • Allah’a giden yolda nuranî hicaplar yani imamlar (a.s) yükselmeye neden olur mu?
  8517 Pratik İrfan 2011/08/21
  İrfan ile ilgili tabirlerde gözlemlenen nuranî hicaplar kavramı, yolcunun ruhanî seyir ve yolculuk merhalelerinde kendisinde durması durumunda yüksek merhalelere çıkmasını engelleyen her merhaleye denir. Gerçekte manevi tekâmül ve rüşt amillerine her tür bağımsız bakış nuranî hicap olarak adlandırılır. Bu manasıyla nuranî hicapların imamlar hakkında kullanışının negatif bir değer ifade ...
 • Âlimler ve müçtehitlerin Savefi Şahları hakkında ki genel görüşleri nedir?
  5947 تاريخ بزرگان 2009/04/08
  Her şeyden önce bilmek gerekir ki âlim ve müçtehitler şöyle bir genel kaideye inanırlar: Dini tebliğ edip yaymak için çaba harcamak lazımdır ve onun temellerinin sağlamlaştırmak için hiçbir fedakârlıktan kaçınılmamalıdır. Ancak bu ortak hedefe ulaşmak için metot konusunda görüş ayrılığı olabilir.İmam ...
 • Kur’an’ı sa’it’ten maksat nedir?
  5142 Pratik İrfan 2011/11/12
   Kur’an’ı sa’it’ten maksat duadır. Hz. İmam Humeyni (r.a) bu konuda şöyle buyurur: “Büyüklerimizden bazıları: “Kur’an”, nüzul eden Kur’andır. Aşağıya doğru inmiştir. Dua ise aşağıdan yukarıya doğru çıkıyor. İşte bu Kur’an’ı sa’ittir. Yani dua insanın elinden tutup yukarılara çıkarıyor. Ben ile siz oraların nasıl olduğunu anlayamıyoruz, ehli olan kimseler ancak anlayabiliyorlar.”
 • Düzen kanıtı ve evrim teorisi
  8167 برهان نظم 2012/11/11
  Bazıları, yaratıklardaki mevcut düzen hakkında özel bir açıklama sunan Darwin’in evrim teorisinin tevhitsel bakışı zedelediğine ve böyle bir durumda yaratıklardaki mevcut düzen için hikmet sahibi, bilge ve şuurlu bir düzen kurucuyu varsaymamızın artık gerekli olmadığına inanmaktadır. Bu görüş birkaç neden sebebiyle kabul edilemez:1. Darwin’in ...

En Çok Okunanlar