Gelişmiş Arama
Ziyaret
5963
Güncellenme Tarihi: 2009/12/17
Soru Özeti
Ramazan ve Kurban bayramları arasında evlenmenin hükmü nedir?
Soru
İki bayram arası evliliğin iyi olmadığı söylenir. Eğer mümkün ise bu konuda açıklama yapın.
Kısa Cevap

Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız.

Ayrıntılı Cevap

İslam dinin en önemli özelliği mantığa dayalı oluşu ve cahiliyet döneminde olan hurafeleri yıkmaya çalışması onlarla mücadele etmesidir. İnsanlar arasında meydana gelen hurafe çeşitlerinden biri de her hangi bir şeyi uğrusuz bilmektir. Çeşitli hadisler de Müslümanlar bu konuda uyarılmış ve bir şeyleri uğursuz ve menhus bilmekten sakınmaları istenmiştir. Örneğin Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Bir şeyleri uğursuzluğa yormayın”[1] Diğer bir hadis de ise şöyle denir: “Bir işi uğursuz bildiğinizde (Allah’a tevkkül ederek) onu yapın.[2]

İslam’ın doğuş döneminde (asr-i saadet’te) yılın ayları hakkında eskiden kalma yanlış anlayışları yüzünden Ramazan ve Kurban bayramlarının arasında yer alan Şevval ayında evliliği caiz bilmiyorlardı.[3]  Onlara göre bu ayda yapılan evlilik iyi sonuç doğurmaz boşanma veya beklenmedik ölümle son bulurdu.

İbn-i Ebi’l-Hadid Nehcu’l-Belağa’nın şerhinde Peygamber’in zevcesi Ayşe’yle ilgili olaylara tahsis ettiği fasılda şöyle diyor: Peygamber (s.a.a) şevval ayında Ayşe’yle evlendi. Ayşe’de bu ayda gençlerin evlenmelerini tavsiye ederdi. Ve şöyle derdi: “Ben Şevval ayında evlilik yapmış olmama rağmen Peygamber’in zevceleri arasında benden daha mutlu olanı var mı?” Sonra İbn-i Ebi’l-Hadid devamla şöyle ediyor: Ayşe bu sözleriyle asr-i saadette bazı kimselerin iki bayram arasına denk gelen Şevval ayında yapılan evliliğin iyi olmadığı söylemini eleştirmekte ve reddetmektedir.[4]

Bu gün de Asya kıtasında özellikle Ehl-i sünnet’e mensup bazı Müslümanlar arasında o batıl cahiliyet dönemine ait inançtan esinlenen böyle bir düşünce revaçtadır.

Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere böyle bir düşünce doğru değildir. Ve bu iki büyük bayram arasında evlenmenin şer’i bir sakıncası yoktur. [5][1] Kuleyni, Muhammed b. Yakub, El-Kafi, c. 8, s. 196, Daru’l-Kutubi’lİslamiye, Tahran, H. Ş. 1365

[2] Behrani, Seyyid Haşim, El-Burhan fi tefsiri’l-Kur’an, Bunyad-i Bi’set, Tahran, 1416

[3] Onlar Şevval sözcüğünü yok etti anlamına gelen “Eşale” kökünden geldiğine inanıyorlardı. Bk. El-Kari, Molla Ali, Mırkatu’l-Mefath, Şerh-i Mişkati’i-Mesabih, c. 10, s. 81 El-Mişkatu’l-İslamiye Sitesi

[4] İbn-i Ebi’l-Hadid, Şerh-i Nehcu’l-Belağa, c. 9 . s. 190, Ayetullah Meraşi Kütüphanesi Yay. Kum, 1337

[5] Hlli Yahya b. Said, El-Cami’ Lİşşerai, s. 453, Seyyidu’ş-Şuheda Muessesi, 1405

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Yabancı ülkelerde ve İslami olmayan muhitlerde nasıl imanımızı koruyabiliriz?
  2642 Pratik Ahlak 2019/09/23
  İnsani, İslami değerlere sahip çıkmak, dini desturlara amel etmek ve onları ihya etmek dünya hayatındaki saadet ve afiyete direkt etkisi olan unsurlardır. Beşerin hayvani güdülerle kurduğu aşağılık ve rezil hayatı temiz, pak bir yaşama dönüştürmektedir. İfrat ve tefritte kalmadan, hurafelereden uzak saf ve sahih dine gerçekten uyan ...
 • İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak ne gibi şartlar taşır ve her insana vacip midir?
  2346 İyiliği Emretmek Ve Kötülükten Sakındırmak 2020/01/20
 • Sehl bin Sa’d Saidi kimdi?
  7838 تاريخ بزرگان 2011/04/13
  Sehl bin Sa’d Ensari Saidi, Resul-i Ekrem’in (s.a.a) tanınmış sahabelerinden olup Peygamberimiz vefat ettiği zaman 15 yaşındaydı. Onun asıl adı ‘Hazn’ idi, ama Peygamber (s.a.a) adını ‘Sehl’ diye değişti. Künyesi ‘Ebu’l Abbas’ idi. Uzun bir ömür sürdü. Medine’de ölen son sahabe olduğu söylenmektedir. Kimisi hicri 88 yılında, kimisi ...
 • Başörtüsünü açmanın ve takma saçtan istifade etmenin hükmü nedir?
  6818 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/11/27
  Hz. Ayetullah Uzma Sistani’nin (ömrü uzun olsun) Bürosu:Takma saç ziynettir ve örtünmesi gerekir.  Hz. Ayetullah Uzma Mekarim Şirazi’nin (ömrü uzun olsun) Bürosu:Müslüman ve dindar kızlar yüksek öğrenim derslerini okumadıkları takdirde sadece ...
 • (Windows ve Microsoft Office takımı gibi yabancı disklerin) telif hakkına riayet etmek farz mıdır?
  5077 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/10/30
  Hz. Ayetullah Mehdi Hadevi Tahrani (ömrü uzun olsun) belirtilen sorunun yanıtında şöyle buyurmuştur:Kitap telifi, bir araç icat etmek veya bir disk üretmek gibi manevî bir iş yapmak, bunu yapan şahıs için özel bir hak yaratır ve hak sahibinin izni olmaksızın onun manevî ürününden yararlanılamaz. Eğer üretici Müslüman değilse, ...
 • İslam inancındaki şefaatten maksat nedir? Lütfen şefaati açıklayınız.
  10738 Eski Kelam İlmi 2009/05/13
  “Şefaat” kelimesinin sözlük anlamı, iki şeyin birbirine iliştirilmesidir ve halk arasında ise, makamı ve değeri olan bir kimsenin büyük bir makama sahip olan birisinden bir suçun cezasını affetmesini veya yapılan bir hizmetin karşılığını artırmasını istemesi anlamına gelmektedir.Şefaat kelimesinin bu gibi konularda kullanılmasının sebebi, suçlu kimsenin tek başına bağışlanmaya veya ...
 • Rivayetlere göre iman ile sevgi ilişkisini beyan ediniz?
  10575 Eski Kelam İlmi 2012/09/20
  Rivayetlerde sevgi ile din ilişkisini incelemek için ilkin din, iman, sevgi ve muhabbet meselesi arsında var olan zati ilişkiyi inceleyeceğiz. Sonra iki tür sevgiye; birisi ilahi muhabbet ikincisi şehvani sevgisine değineceğiz. Lütfen detaylı cevaba müracaat ediniz. ...
 • İsrail bir peygamberin adı mıdır? Onun kendisine haram kıldığı şey nedir?
  16391 تاريخ بزرگان 2012/04/04
  İsrail, ilahi peygamberlerden biri olan Hz. Yakub’un (a.s) adıdır. O, bir maslahat uyarınca deve etini ve sütü kendisine haram kılmış idi. Âli İmran suresinin 93. ayetinde Yüce Allah şöyle buyuruyor: "كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلاًّ لِبَنِي إِسْرائِيلَ إِلاَّ ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى‏ نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ ...
 • Eğer Hz. Peygamber (s.a.a) cuma günü doğmuşsa, neden biz pazartesi günü oruç tutuyoruz?
  6841 Eski Kelam İlmi 2011/08/21
  1. İslam Peygamberinin (s.a.a) yaşam tarihindeki en ihtilaflı meselelerden biri, o yüce şahsiyetin doğum tarihi hakkında bulunan ihtilaftır. Eğer bir kimse bu husustaki tüm görüşleri toplamak isterse yirmi görüşe ulaşır. Hz. Peygamberin (s.a.a) yaşamını yazanların çoğu, onun Fil yılında, miladi 570 yılında doğduğu görüşündedir; zira Hz. Peygamberin (s.a.a) miladi ...
 • Kur’an insanların hidayeti için değil midir?! O halde Kur’an’ı kâfirlerin eline vermemek gerektiği ne içindir?
  5475 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/03/02
  Bu husustaki büyük taklit mercilerinin görüşlerini açıklamadan önce bir takım noktalara dikkat etmek gerekmektedir: 1. İlmihalde bu konu “necaset hükümleri” başlığı altında yer almaktadır. Bu mesele belirtilmeden önce “Kur’an hat ve kâğıdını necis etmek haramdır”, “eğer Kur’an’ın cildi necis olursa”, “Kur’an’ı necaset üzerine ...

En Çok Okunanlar