Gelişmiş Arama
Ziyaret
6094
Güncellenme Tarihi: 2010/01/14
Soru Özeti
Neden altın tabakları kullanmak haramdır?
Soru
Niçin altın yemek kabı kullanmak haramdır?
Kısa Cevap

İlahi kanunların değişik felsefe ve hikmetleri vardır ve bu kanunlar, bilmesek dahi hiçbir zaman gelişigüzel ve hikmeti olmaksızın bir hüküm karar kılınmamışlardır. Hekim ve adil olan Allah Teâlâ hiçbir hükmü hikmeti olmaksızın insanlar için karar kılmayacağı için, Kur’an, hadis, akıl ve kesin ilimler çerçevesinde elimize gelen her hükme uymamız gerekmektedir.

Bu hükmün karar kılınmasının hikmetlerinden birisi de ekonomik düzeyini bir çeşit eşitleme, sınıf ayrılıklarını ortadan kaldırma ve insanların, toplumun ve özellikle de gelir düzeyi az olan kesimlerin psikolojik ve ruhsal güvenlerini sağlamak olabilir.

Bütün bunlara ilave olarak bilimsel araştırmalarda, erkeklerin altın kullanmalarının zararlı olduğu bulunmuştur.

Ayrıntılı Cevap

İlahi kanunların değişik felsefe ve hikmetleri vardır ve bu kanunlar hiçbir zaman gelişigüzel ve hikmeti olmaksızın karar kılınmamışlardır. İslam dinin kuralları cismi, psikolojik, ekonomik, sosyal gibi gerçek sebeplere bağlıdır. İnsanın amellerinin değeri, onun imanı ve bilinci ölçüsüncedir ve bu, dini kanun ve hükümlerin felsefesini yani bu kanunların ne için konulduğunu ve bizi nereye doğru götürdüğünü araştırma ve incelemeyi gerektirmektedir. Ama bu kanun ve hükümlerin felsefe ve sırlarını tanımada günümüz ilimleri yeterli bilinmemeli ve ilim dünyasının en son bulmuş olduğu bilgilere göre ilahi kanun ve hükümler değerlendirilmemelidir. Çünkü öncelikle ilahi kanunlar insanın cismi ve ruhi bütün yönleri göz önünde bulundurularak karar kılınmıştır.

Sonra bizim, karmaşık bir yapıya sahip olan insanın ruhi yönleri hakkında bilgimiz çok azdır.

Peygamber Ekrem şöyle buyurmaktadır: “Ey insanlar! Siz birer hasta ve Allah-u Teâlâ da bir doktor gibidir”.[1]

Bir doktorun ilmi gücüne inancı olan her hastanın, bu doktorun yazacağı her reçeteye uyacağı açıktır. Bir hasta bu doktorun yazmış olduğu çeşitli ilaçların ne işe yaradığını ve biyoloji ilmi açısından onda ne gibi etkilerinin olduğunu bilmese dahi, doktorun verdiği teşhisin doğru olduğuna inanırsa ona uyar. Tabii ki bu ilaçlar hakkında araştırması iyidir ama eğer bu nedenleri bilmezse ona uymamalıdır diyemez. Çünkü insanların ilmi birikimleri, ilahi kanun ve hükümlerin hepsinin felsefesini anlayacak ölçüde değildir.[2]

Buna göre Kur’an, hadis, akıl ve kesin ilimler çerçevesinde elimize gelen hükümlere, onların felsefesini anlamasak dahi uymamız gerekmektedir.

Tabii ki bu hükmün karar kılınmasının hikmetlerinden birisi de ekonomik düzeyi bir çeşit eşitleme ve sınıf ayrılıklarını ortadan kaldırma yoluyla fakir kesimin eziklik hissetmesini önlemek olabilir ve bu sayede toplumun psikolojik, sosyal ve ekonomik güvenliği sağlanır. Bütün bunlara ilave olarak bilimsel araştırmalarda, erkeklerin altın kullanmalarının zararlı olduğu bulunmuştur.[3][1] Taberisi, Ahmet ibn-i Ali, İhticac, Beyrut, c: 1, s: 45; Mirza Hüseyin Nuri, Müstedrek-ul Vesail, Kum, Alulbeyt, 2. Baskı 1408 (h. k.), c: 3, s: 177.

[2] Deşti, Muhammed, İçtihat ve Taklidin Felsefesi, Kum, Emir-ul Müminin Araştırma merkezi, 1. Baskı, s: 163; Mutahhari, Murteza, İslam Ve Zamanın İhtiyaçları, Tahran, Sadra Yayınevi, 16. Baskı, s: 20; Hadevi Tahrani, Mehdi, İnançlar ve Sorular, Kum, Akıl Evi Yayınları, 3. Baskı, s: 51–55.

[3] (Soru: 759) “Erkeğe Altının Haram Olmasının Felsefesi” konusuna bakınız.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Hazreti Muhsin Kimdir ve nasıl şehit edildi, onun katili kimdir?
  31082 فرزندان زهرا س 2012/09/20
  Şia ve ehlisünnetin rivayet ve tarihi kaynaklara göre hazreti Muhsin (a.s.) Hz. Ali ve hazreti Fatma’nın çocuklarındandır. Ömer veya Kunfüz hazreti Fatma’yı (a.s.) duvar ile kapı arasına sıkıştırdı ve onun bu işi o kadar şiddetli ve baskısı o denli bastırıcı idi ki o hazretin kaburgalarının kırılmasına ve ...
 • Sol ayakla tuvalete girmenin müshehap olmasının sebebi nedir?
  30235 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/10/13
  İslam’da, tuvalete gireceğiniz zaman sol ayakla giriniz ve çıkacağınız zaman, sağ ayakla çıkınız tavsiyesi müstehap şeklinde yapılmıştır. İslam hükümlerinin tamamının hikmet ya da hikmetler taşıması hasabiyle, - her ne kadar bunların tamamı bizim için açıklığa kavuşmuş olmuş olmasa da – sol ayakla tuvalete girin şekildeki istihbabi tavsiyesi de ...
 • Selamun Aleykum. Kuran”da adı geçen İsrail oğullarından Samiri adlı kişi kimdir ve onun hakkında geçen ayetlerden hangi dersi çıkarmamız gerekir? Selam ve dua ile.
  3041 2019/06/15
  Samiri’nin kıssası üç bölümde incelenebilir: 1. Samiri’nin şahsiyeti. 2. Cebrail’in atının toynağı altındaki toprağı alması. 3. Şia müfessirlerinin bu husustaki görüşü. 1. Bölüm: Samiri Kimdir? Samiri’nin şahsiyeti hakkında değişik nakiller bulunmaktadır. Onun İsrail oğullarının büyük şahsiyetlerinden olduğunu, Tanrıya düşmanlık eden Samire adındaki kabileye mensup olduğu ve ...
 • İnsanlardaki güzellik, çirkinlik, hidayet, sapma, rızık vs. şeylerdeki farklılıkların felsefesi nedir?
  12562 Eski Kelam İlmi 2010/01/27
  Adalet şu manalara gelmiştir: Bir bütünün parçalarının yerli yerinde olması, bireylerin haklarını gözetmek, hakkı hak sahibine vermek, varlık feyizi verirken hakka riayet etmek ve son olarak da bazen adalet kavramı eşitlik ve her türlü ayrımcılığı reddetmek anlamında kullanılır.
 • Üzeri kutlu isimlerle nakşedilmiş bir yüzük kanalizasyona düştüğünde vazife nedir?
  6537 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/09/12
  Üzerinde Allah’ın veya Peygamberin (s.a.a) veyahut bir imamın isminin yazıldığı bir kâğıt veya saygı gösterilmesi gerekli olan herhangi başka bir şey tuvalete bağlı kanalizasyon kuyusuna düşerse, onu dışarıya çıkarmak ve yıkamak her ne kadar zor olsa da farzdır. Dışarı çıkarmak mümkün değilse, tümüyle yok olduğundan emin olmayana ...
 • Kuran'a göre insan zalim ve cahil bir varlık mıdır yoksa Allah'ın halifesi midir?
  13361 Tefsir 2008/05/04
  1. Kuran'ı Kerim'in bazı ayetlerinde insan, üstün konumu ve yaratılışı itibariyle övülmüş ve aynı şekilde birçok ayette de yerilmiş, kınanmıştır.2. İnsanoğlu potansiyel olarak birçok özelliği ve yeteneği kendisinde bulundurmaktadır. Dolayısıyla sınırsız bir şekilde yükseledebilir yahut sınırsız bir şekilde kendisini alçaltabilir.
 • Cemaat namazında mezhebi Sünni olan bir imama iktida etmek caiz midir?
  9499 Varie 2014/01/21
  Ehlisünnetin cemaat namazına katılmak ve onlara uymak sakıncasızdır. Bazı nakledilen muteber hadislerde onların namazlarının ilk safında durup onlara katılanlar Allah Resulü’nün (s.a.a) arkasındaki ilk safta durup namaz kılan kimseye benzetilmiştir.[1] Ama imkân dâhilinde Şialar gibi namaz kılınmalıdır. Eğer bir takiye durumu bulunmuyorsa ve Ehlisünnet ...
 • Ona ihtiyaçları olduğu halde yemeklerini yoksula, yetime ve esire yedirirler.’ ayeti ne zaman nazil oldu?
  9923 Tefsir 2012/02/22
  Şia ve Ehl-i Sünnet tarihçi, muhaddis ve müfessirlerinin çoğuna göre İnsan suresinin ‘Ona ihtiyaçları olduğu halde...’ ayeti ve arkasından gelen birkaç ayet Resulullah’ın (s.a.a) İtret’i, yani İmam Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin’in (a.s) hakkında nazil olmuştur. Ayet, İmam Ali (a.s) ve Hz. Fatıma’nın ...
 • Kime şehid demektedirler? Diğer İslamî ve gayri İslamî ülkelerin ölüleri şehid sayılır mı?
  5807 Tefsir 2011/08/17
  Şehid şahit ve hazır anlamında olup değişik derecelere sahiptir. Bu anlamıyla Allah, peygamberler, melekler, Allah yolunda öldürülenler ve tüm müminler şahadet derecelerindeki mertebeler dizisinde yer alırlar. Elbette mukaddes “şehid” sözcüğü ilahî dürtü olmaksızın ve sadece kendi ülkesini savunmak veya hatta istemeyerek ve hedefsizce öldürülen tüm şahıslar için ...
 • Caiz olmamak haram olmak manasında mıdır?
  10443 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/08/03
  Şerî hükümler yükümlülük ve vaziyet hükümleri diye iki kısma ayrılır. Yükümlülük hükümleri, baştan direkt olarak yükümlü bireylerin amel ve işlerine taalluk eden farz, haram, müstehap, mekruh ve caiz (mubah) hükümlerine denir.[1] Vaziyet hükümleri ise baştan ve direkt olarak bireylerin ...

En Çok Okunanlar