Gelişmiş Arama
Ziyaret
3992
Güncellenme Tarihi: 2019/10/09
Soru Özeti
Evde kedi beslemenin hükmü nedir?
Soru
Evde kedi beslemenin ve barındırmanın hükmü nedir?
Kısa Cevap

Fakihlerin evde kedi barındırmanın caiz olduğu noktasında hiçbir kuşkuları yoktur. Bilakis Masum İmamlar rivayelerde bizleri bu amele teşvik etmişlerdir.

Ayrıntılı Cevap

Cevaba geçmeden önce cevap vermemiz gereken öncelikli soru; kedi alıp satmanın caiz olup olmadığıdır?

Hayvanların alım satımı özelliklede kediyle alakalı rivayetlerden anlaşılan kuşkusuz alım satımının ve bu yoldan kazanç elde etmenin bir sakıncası olmadığı yönündedir.

Bu konuda Muhammed ibn. Müslim İmam Sadık (a.s)’dan şöyle nakleder: “Kedi satarak gelir elde etmenin sakıncası yoktur.”[1] Bu hadis ışığında fakihlerde kedi alım satımının helal olduğu yönünde fetva vermişlerdir. Ezcümle Merhum Ayetullah Behçet Cami’ul-Mesail adlı eserinde konuya şöyle açıklama getirmektedir: Bütün yırtıcı hayvanlar, böcekler, kuşlar, kedi veya diğer evcilleştirilmiş hayvanların alım satımı helal fayda sağlayıp sağlamadığına bağlıdır. Kedi konusunda ise özellikle alım satımının caiz olduğu net şekilde ifade edilmiştir.[2]

Ama evde kedi barındırmanın caiz olduğu noktasında hiçbir kuşku da yoktur. Bilakis Masum İmamlar rivayelerde bizleri bu amele teşvik etmişlerdir. Masum İmamlardan şöyle nakledilmiştir: “Evinizde üç şeyi eksik etmeyin; kedi, güvercin ve horoz. Zira bunlar evi abad eder.”[3]

Muaviye bin. Emar İmam Sadık (a.s)’dan kedi hakkında şöyle nakleder: “Kediyi ev ehalisinden sayın hatta ağzını vurduğu sudan abdest bile alınabilir.”[4]

Konuyla ilgili inceleme yapabileceğiniz linkler:

Kedi ve köpeğe özhü hükümler, 6824, site: 6988.

Kedi ve köpeğin hükmü, 6879, site:6966.

 

 

[1] Şeyh Tusi, tehzib’ul-Ahkam, 6.c, 356.s, dar’ul-Kutub ul-İslamiye, Tahran, 1365.şemsi.

[2] Behçet, Muhammet Taki, Cami’ul-Mesail, 2.c, 391.s.

[3]Muheddis Nuri, Mustedrek’ul-Vesail, 8.c, 283, Muessetu Alu’l-beyt Aleyhi’selam, kum, 1408.hicri.

[4] Şeyh Tusi, tehzib’ul-Ahkam, 1.c, 226.s, 35.h.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • “Ve necmu ve şeceru yescudan” ayetinde yıldız ile ağaç secde ediyor diyor ve bundan bahis edilmektedir, onların secde etiklerinden maksat nedir?
  15124 2012/04/07
  Necm yıldız anlamındadır. Bazen de sapı (sake) olmayan ot anlamına gelir. Bu ayette (rahman, 6) ise şecere (ağaç) karinesinden ötürü ikinci yani sapı (saka) olmayan bitki anlamına gelmektedir. Bu kelime asıl itibarıyla çıkmak (tuluu) anlamındadır. Eğer sapı olamayan bitkileri için “necm” kelimesi kollanılıyor ise bitkilerin yer altından ...
 • Başka âlemlerdeki varlıklarla irtibat kurmak mümkün müdür?
  24471 Eski Kelam İlmi 2010/05/06
  Başka âlemlerdeki varlıklarla irtibat kurulabileceği konusunda hiçbir şüphe yoktur. Ancak bunu alkol veya uyuşturucu maddeleri kullanarak yapmak mümkün değildir.Başka âlemlerle irtibat kurmak ve âlemdeki gizli sırlar hakkında bilgi edinmek için kullanılan vesileler, onların şeriata uygun olup olmadıkları ...
 • Hıbr ve Habs kelimelerinin kökenleri Kur’an’da kaç defa zikredilmiştir ve manaları nedir?
  7360 Tefsir 2014/01/21
  Hıbr ve Habs kelimeleri üç harfli olarak Kur’an-ı Kerim’de zikredilmemiştir. Ama bu iki kelimenin türevleri değişik şekilde kullanılmıştır. Bunların birkaç numunesini aktarıyoruz: A. Hıbr: Bu kelimenin türevleri biçim dışı çoğul kipi şeklinde yani “Ahbar”[1] ve hal fiili şeklinde “yuhberun”[2] ve “tuhberun”
 • Niçin bazıları ölülerin kabirlerini yarıp araştırma yapıyorlar? Acaba bu iş haram mıdır?
  4780 2012/04/09
  Büyük taklit mercilerinin bu soruya cevapları şöyledir: Müminin kabrinin açılması haramdır. Ama aşağıda zikredilen konularda kabrin açılmasının sakıncası yoktur: 1. Cenaze gasbi yere defnedilmiş olursa ve yerin sahibi, cenazenin orada kalmasına razı olmazsa. 2. Cenazeyle birlikte defnedilen kefen veya başka bir ...
 • Namahremden suni saç ve suni tırnağı gizletmek vacip midir?
  6691 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/07/19
  İmam Humeyni hazretleri (kuddise sırıhu) ve diğer değerli merciler şöyle buyurmuşlardır: Kadınlar suni saçları ve gizli (kalması gereken) ziynetleri (bilezik ve gerdanlıklar gibi) de namaz dışında kapatmaları gerekir.[1] Namaz esnasında ise suni olan saçları, ...
 • Sagır (küçük) çocuğun rızası olmadan onun malından tasarruf edilebilir mi?
  4969 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/10/20
  Cevaba geçmeden önce birkaç konunun bilinmesi gerekir:1- Değerli fakihler sagır’ı ‘Büluğ çağına ermemiş kimse’ diye tarif etmişlerdir. Sagır olan kimsenin, kendi malını satmak,[1] sulh etmek, hibe etmek, borç vermek, ödünç vermek gibi tasarruf (kullanma) hakkı yoktur. ...
 • erkek ve kızların gelecekteki evlilikleriyle ilişkin konuları onlara nasıl öğretebiliriz?
  5773 Pratik Ahlak 2011/04/13
  Çocuklar tarafından bağımsız ve yeni bir yaşam yuvasının kurulmasıyla ilişkin meseleler, duygusal, sosyal ve cinsel meseleler ile irtibatlı olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır, dolaysıyla bu bağlamda var olan meseleler iki bölümde ele alınmalı ve tahkik edilmelidir. Ailenin başarılı veya ta sorunlara kadar varan vücuda gelen ...
 • Siffin ve Nehrivan savaşlarının vuku bulmalarının amilleri nedenlerdi?
  8511 تاريخ کلام 2012/04/07
  Muaviye Hz. Ali’nin (a.s.) Osman'ın öldürülmesine neden olan eyleme katıldığını bahane ederek Hz. Ali'ye biat etmekten kaçınıp ona karşı baş kaldırması, Siffin savaşını çıkartan en önemli nedendir. Müminlerin Emiri Hz. Ali, kamil surette zaferi kazanma eşiğine geldiği sırada, savaş Amr b. As'ın kurduğu hileyle sonuçlandı. Hakemeyn olayı ...
 • Erkeklerin kadının şarkı söylemesini duyması caiz midir?
  21054 کلیات 2012/05/27
  İşaret ettiğiniz gibi kadın ve erkek yaratılış açısından birçok farklılık taşır ve bu esas uyarınca onların her biri için değişik hükümler göz önünde bulundurulmuştur. Hz Ayetullah Hamaney kadınların meddahlığı hakkında kendilerinin sesi namahreme ulaşması durumunda şöyle söyler: “Eğer kadının sesi zevk ve şehvetin tahrik olmasına neden olursa ...
 • Peygamberin (s.a.a) ve İmamlar’ın (a.s) sarıklarının rengi neydi?
  36571 Masumların Siresi 2011/12/10
  Birçok millet ve kavim, hatta günümüz modern dünyasında bile insanlar birbirlerini tanımak ve irtibat kurmak amacıyla çeşitli alametler kullanırlar. Seyyidler, tarihi olaylar, mezhepsel, toplumsal vb. nedenlerden dolayı özel bazı şiar ve alametlere sahiptirler. Dini açıdan seyyidlerin siyah sarık giymeleri cedleri Resul-i Ekrem’in (s.a.a) siyah sarık giymesinden kaynaklanmaktadır. ...

En Çok Okunanlar