Gelişmiş Arama
Ziyaret
227
Güncellenme Tarihi: 2010/08/01
Soru Özeti
Kimsenin olmadığı bir yerde çıplak olmak veya çıplak uyumak günah mıdır?
Soru
İnsanın kendisinden başka hiç kimsenin olmadığı mekanlarda örneğin banyoda veya evde tek başınayken çıplak olmasını günah mıdır? İnsanın kendisinin tahrik olmasına sebep olsa ama boşalma kastı yoksa çıplak uyuması günah mıdır?
Kısa Cevap

Dini metinlerden ve kaynaklardan elde edilen veri böyle bir davranışın özünde haram olmadığı ama mekruh olduğu yönündedir. Zira bu halet şeytanın vesvese etmesine bir anlamda alt yapı oluşturabilir.

Ayrıntılı Cevap

 Dini metinlerden ve kaynaklardan elde edilen veri böyle bir davranışın özünde haram olmadığı ama mekruh olduğu yönündedir. Zira bu halet şeytanın vesvese etmesine bir anlamda alt yapı oluşturabilir. Bu bağlamda birkaç tane rivayete teveccüh etmekte fayda vardır inşallah.

 1. İmam Ali (a.s) şöyle buyuruyor: "إِذَا تَعَرَّى أَحَدُكُمْ نَظَرَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ فَطَمِعَ فِيهِ فَاسْتَتِرُوا" “Örtünün! Eğer sizden birisi çıplak olursa şeytan ona bakar ve tamah eder.[1]
 2. Allah Resulü Muhammed Mustafa (s.a.a) şöyle buyurmaktadır:

"عشرون خصلة تورث الفقر أوله القيام من الفراش للبول عريانا و الأكل جنبا و ..."

“Yirmi özellik fakirlik getirir. İlki tuvalete gitmek için yataktan çıplak kalkmak; ikincisi cenabetken yemek yemek…”[2]

 1. İmam Muhammed Bakır (a.s) Allah Resulünden şöyle nakleder:

“نَهَى (ص) عَنِ الْغُسْلِ تَحْتَ السَّمَاءِ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَ نَهَى عَنْ دُخُولِ الْأَنْهَارِ إِلَّا بِمِئْزَرٍ”

“Allah Resulü (s.a.a) örtülü olmadan açık alanda gusül almayı ve çıplakken nehre girmeyi yasaklamıştır.”[3]

Bu rivayetlere binaen fakihler sorduğunuz eylemi haram bilmeyip mekruh olduğu görüşünü bildirmişlerdir.

Sorunuzun ikinci kısmına gelecek olursak;

Ayetullah Mehdi Hadevi Tahrani’nin fetvası şu beyan üzeredir:

Bu eylemin boşalmanıza yol açacağına biliyorsanız haramdır.[4]

 

 

 

 

[1] Vesail’uş-Şia, 2.c, 39.s.

[2] Aynısı.

[3] Vesail’uş-Şia, 2.c, 43.s.

[4] Fetva sitesi linki.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Kur’an’da Allah’ı ispat etmek için kesin bir delil öne sürülmüş müdür?
  5807 Eski Kelam İlmi 2011/10/22
  İnsanın temel kaygılarından ve aynı şekilde dinlerin temel ve önemli konularından birisi, tanrının varlığı meselesidir. Kur’an’da Allah’ı ispat etmek için birçok kesin delil mevcuttur. İmkân ve zorunluluk burhanı, imtina burhanı, doğrular burhanı ve hareket burhanı bu burhanlardır. Doğrular burhanı ile hareket burhanı ayrıntılı cevapta belirtilecektir. Düzen burhanı ve onun ...
 • Ramazan ayında Peygamber (s.a.a) ve İmamların (a.s) adına yemin etmek orucu batıl eder mi?
  3895 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/08/14
  Yemin etmek orucu bozan şeylerin içinde değildir. Ancak yemin etmekle Allah’a (c.c), Peygambere (s.a.a) ve Peygamberin vasiylerine (a.s) bilerek yalan isnat edilirse, Allah’a (c.c), Peygambere (s.a.a) ve On İki ...
 • Kur’an’ı sa’it’ten maksat nedir?
  3028 Teorik İrfan 2011/11/12
   Kur’an’ı sa’it’ten maksat duadır. Hz. İmam Humeyni (r.a) bu konuda şöyle buyurur: “Büyüklerimizden bazıları: “Kur’an”, nüzul eden Kur’andır. Aşağıya doğru inmiştir. Dua ise aşağıdan yukarıya doğru çıkıyor. İşte bu Kur’an’ı sa’ittir. Yani dua insanın elinden tutup yukarılara çıkarıyor. Ben ile siz oraların nasıl olduğunu anlayamıyoruz, ehli olan kimseler ancak anlayabiliyorlar.”
 • Anne (kadınlar) yoluyla da seyitli intikal eder mi?
  8437 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/06/20
  Hz. Zehra’nın (a.s) tüm evlatlarının Peygamberin (s.a.a) evlatları olduğu hususunda hiçbir şüphe yoktur. Ama Allah Resulü’nün (s.a.a) evladı olmak sıfatı ile seyit ve Haşimi olmak sıfatı arasında fark bulunduğuna dikkat etmek gerekir. Soyu Fatıma Zehra’ya (a.s) ulaşan herkes İslam Peygamberinin (s.a.a) neslindendir, ama seyitlerden değildir; zira seyit ve Haşimî ...
 • Peşin ve versiye satışlarda ortaya çıkan fiyat farkının hikmeti nedir?
  3070 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/07/28
  Alış veriş, a) Mal veresiye satış bedeli veresiye, b) Peşin, c)Veresiye, d) Selem (selef) olmak üzere dört kategoride incelenir. Alış verişin ‘Mal veresiye satış bedeli veresiye’ olan kısmı satılan mal ve o malın bedeli muamele sırasında veresiye olan muameledir (böyle bir muamele bütün fakihlerin görüşüne göre haramdır).
 • Ne yapalım ki Kabrin sıkıştırma şeklindeki azabını görmeyelim?
  6328 Pratik Ahlak 2012/08/16
  Kabirden maksat bireylerin içinde gömüldüğü zahiri kabir değildir. Zira meyyitin defnedileceği yerde hiçbir değişiklik meydana gelmiyor. Bunun yanı sıra bazı kimselerin bedenleri aradan gidecek bir şekilde ölürler veya hiçbir şekilde defin edilmiyorlar ki bedenleri ardan gitmiş olsun. Rivayetlerde kabrin sıkıştırma şeklindeki azabını aradan götüren farklı faktörler beyan ...
 • Allahın rızasını ve muhabbetini kazanmak noktasında temizlik ve nezafetin rolü nedir?
  2926 Hadis 2015/02/15
  Temiz bedene sahip olmak, temiz elbise giymek ve güzel koku sürmek güzellikten hoşlanan fıtri hisse sahip olan kimseler için bir nevi ruhani bir halet vücuda getirir, onun Allaha ve Allahın da pak ve temiz olan insana muhabbetini fazlalaştırmasına neden olabiliyor. Molla Ahmed-i Nereki (r.h.) zahiri temizlik ile ...
 • İlime hakiki anlamda iştiyak kazanmanın yolu nedir?
  4356 Pratik Ahlak 2011/07/23
  Ayetullah Hadevi Tehrani'nin bu konuyla ilgili görüşü şöyledir:İlime duyulan iştiyak ilahi bir lütuftur. Ancak bu hissi bazı yollardan güçlendirmek mümkündür:1- Sırayı gözeterek ve düzenli bir şekilde ders okuma. Bu tür ders alma insanda öğrenme ve ilime ilgi hissini güçlendirir ...
 • İmam Ca'fer Sadık'tan (s.a) gelen ve zuhur öncesi kıyamları İmamların ve Şia'nın zorluk ve sıkıntıya girmesine sebep olacağını bildiren hadisi İslam İnkılabıyla nasıl bağdaştırabiliriz?
  4399 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2011/09/20
   Bu sorunun cevabında kısaca şöyle dememiz gerekir: 1- Bu hadisler takiye ortamı veya başka özel şartlardan dolayı silahlı kıyamların bir faydasının olmadığı dönemlerde beyan edilmiştir. Bunun yanı sıra bazı kıyamları da teyit eden hadisler mevcuttur. 2- Söz konusu rivayet silahlı kıyamlar ve inkılaplar hakkındadır. Ama diğer ıslah hareketlerini ...
 • Kur'an'ın tafsili ile tefsiri arasındaki fark nedir?
  5325 Kur’anî İlimler 2011/06/12
  "Fasallana" lügatte bir şeyi bölümlere ayırmaya ve düzenlemeye denir. Buna göre A'raf suresinin 52. ayetinde yer alan "Fassalna" cümlesinden maksadın Kur'an'ın tedrici olarak indirilişidir. Kur'an toplu halde Kadir gecesinde nazil olduktan sonra tedrici olarak tekrar indirilmiştir.Ama tefsir, Kur'an ayetlerinin manalarını açıklamak ve ayetlerden maksadı belirlemek anlamındadır. Buna göre ayetlerin ...

En Çok Okunanlar