Gelişmiş Arama
Ziyaret
2641
Güncellenme Tarihi: 2019/06/16
Soru Özeti
Hazreti Muhammed’in (s.a.a) dokuz yaşında eşimi vardı?
Soru
Hıristiyan arkadaşlarımdan ve onların önderlerinden bir soru mevzu bahis edilmiştir rica etsem cevaplayabilir misiniz; Hazreti Muhammed’in (s.a.a) dokuz yaşında olan eşimi vardı? Böyle bir durumda sebebini açıklayabilir misiniz?
Kısa Cevap
İslam peygamberinin hayatını, eşlerinin özeliklerini ve peygamberin onlar ile olan ilişkilerini incelemek şu noktayı açığa çıkarır: Eğer Peygamber müteaddit eş edinmiş ise bu eylemin çeşitli hikmetleri bulunmaktadır. Burada onlardan bazılarına işaret edeceğiz.
 1. Öncelikle Peygamberin Ayşe ile olan evliliğinde şunu bilmemiz gerekir ki bu evlilik Ayşe’nin babası Ebubekir’in isteğiyle gerçekleşmiştir. Zira o Peygamberin onun damadı olmasını büyük bir övünç kaynağı görmekteydi. Bunun yanında Ebubekir’in ait olduğu kavim ve kabilesi hasebiyle bu evlilik Müşriklerin İslam dinine karşı muhalif tutumlarına karşı önemli bir set olacaktı.
 2. Babasının ve velisinin izni ile zifafın baliğ olmasından sonra gerçekleşecek olması şartıyla küçük kız çocuğu ile nikah kıymak o dönem insanları arasında yaygın bir gelenekti. Özellikle Arabistan yarımadasına has olan doğada kız çocuklarının çok çabuk yetişkin oldukları göz önünde bulundurulacak olursa konu açıklığa kavuşmuş olacaktır.
Ayrıntılı Cevap
Bütün dinlerin ve toplumlarında kabul ettiği üzere evlilik, kadın ile erkeğin ihtiyaçlarının mantıklı bir cevabıdır. İslam dini evliliği en mübarek yapı ve kurumlardan biri bilmektedir ve takipçilerini evliliğe teşvik ve davet etmiştir. Elbette evlilik için şartlar ve hukuksal sınırlar belirlemiştir.
Peygamberi Ekrem’in (s.a.a) diğer insanlar gibi ihtiyaçları bulunmaktadır. Onu diğer insanlardan ayıran temel tefavüt kendilerine vahiy nazil olmasıydı. “قل انّما انا بشر مثلکم یوحی الیّ” “De ki bende sizin gibi beşerim ancak bana vahiy edilmektedir.”[1] Doğal olarak İslam peygamberinin ihtiyaçlarından biriside evlenmek ve eş seçmekti. Elbette Peygamberi Ekrem’in (s.a.a) ismet sahibi ve insanı kamil olması sebebiyle kendi nefsani güçlerinin kontrolü altında olduğu ve itidalden asla sapmadığı unutulmamalıdır.
İslam peygamberinin hayatını, eşlerinin özeliklerini, Eğer Peygamber müteaddit eş edinmiş ise peygamberin onlar ile olan ilişkilerini veya şekiz yaşında iken Ayşe ile evlenmesini ve on yaşında iken zifafta bulunması[2] dikkatlice incelenecek olursa şu nokta açığa çıkar bu eylemin çeşitli hikmetleri bulunmaktadır. Burada onlardan bazılarına işaret edeceğiz.
 1. İslam gelmeden önce Arap toplumunda ve Kureyş kabilesinde çeşitli evlilikler yaygındı. İslam dini bu evliliklerden bazılarını örneğin “Şiğar”[3] nikahını yasaklattı. Ama insaniyetle ve İslam diniyle örtüşen nikahları teyit etti. Ezcümle babasının ve velisinin izni ile zifafın baliğ olmasından sonra gerçekleşecek olması şartıyla küçük kız çocuğu ile nikah kıymaktı. Bu evlilik türü o dönem de Özellikle Arabistan yarımadasına has olan doğada kız çocuklarının çok çabuk yetişkin oldukları göz önünde bulundurulacak olursa insanları arasında oldukça yaygın ve normal karşılanmaktaydı. 
 2. Peygamberin Ayşe ile olan evliliğinde şunu bilmemiz gerekir ki bu evlilik Ayşe’nin babası Ebubekir’in isteğiyle gerçekleşmiştir. Zira o Peygamberin onun damadı olmasını büyük bir övünç kaynağı görmekteydi. Bunun yanında Ebubekir’in ait olduğu kavim ve kabilesi hasebiyle bu evlilik Müşriklerin İslam dinine karşı muhalif tutumlarına karşı önemli bir set olacaktı.
 3. Bir diğer önemli nokta ise Ayşe’nin kendisi şöyle naklediyor: Peygamber sürekli olarak ilk eşi Hazreti Hatice’den bahsediyordu. Bunun üzerine kadınlık duyguları kabaran Ayşe Peygambere şöyle dedi “Ey Allah’ın resulü! Allah sana daha iyisini verdi.” Peygamber yine de Hazreti Hatice’nin eşsiz ahlaki sıfatlarını yad etmeye devam etti.[4] Bu nakil şunu ortaya koyuyor ki Peygamberi Ekrem’in (s.a.a) yapmış olduğu evliliklerde özelliklede Ayşe ile olan evliliğinde hedefi neuzibillah kendi nefsani arzularını gerçekleştirmek değildi. Zira aksi taktirde kendisinden 15 yaş büyük olan Hazreti Hatice hakkında böylesi övgü ve saygıyla anmasının hiçbir anlamı olmazdı. 
 
 

[1] Kehf/110.
[2] On iki yıldan on yedi yıla adlı tarih kitabında şöyle geçer: Bazı araştırmacılara göre Ayşe İslam peygamberi ile evlendiği zaman dokuz yaşından çok daha büyüktü; zira nikah zamanı ya 13 yaşında idi yada 17 yaşında. Bunun delili ise İbn. İshak’ın Ayşe’yi bisetin ilk yıllarında Müslüman olanlar arasında saymasıdır. İbn. İshak şöyle diyor: Ayşe o dönemde küçüktü ve 18 kişiden sonra Müslüman oldu. Yani Müslüman olan 19’uncu şahıstı. Eğer biset öncesi onun yaşını en azından 7 olarak kabul edersek nikah zamanı 17 yaşında hicrette ise 20 yaşında idi. Aksi taktirde onun Müslüman olduğu zaman 7 yaşından daha küçük olduğunu farz etmemiz gerekir. Zira iddia edildiği gibi 9 yaşında evlenmiş olsaydı Müslüman olduğu dönemde süt emen bebek olması gerekir.! (bu konuda başvurabileceğiniz eserler: sipehri, Muhammed, Sireti cavidane, 1.c, 414.s, pejuheşgahı ferhengi endişeyi İslami, tahran, çap evvel, 1384.şemsi, Arabi, Huseyn Ali, Tarih tahkiki İslam, 2.c, 216.s,dipnot, müesseseyi imam Humeyni, kum, çap 4, 1383.şemsi.
[3] Şiğar nikahı: iki erkeğin mehriyesiz ve kebin kesmemek şartıyla kız kardeşlerini veya kızlarını birbirlerine nikahlamalarına denilir. Bu evlilik türünü İslam dini yasaklamıştır.  Zira İslam peygamberi (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "لا شغار فى الاسلام" İslam da Şiğar yoktur. Bu evlilik çeşidi cahiliyet adetlerindendi.
[4] Şeyh Saduk, Hisal, 404.s
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Mesed Suresinin en Önemli Payamı nedir?
  4650 Tefsir 2015/05/04
  Bu surenin en önemli payamlarını şöyle açıklayabiliriz: mal, makam, peygamberle olan nesepsel ve ailevi bağ, Allahın gazabı ve öfkesinin önüne geçmiyor. Ebu Leheb gibi; o Kureyş kabilesinin önde ve başlarından sayılan birisi idi. İslam peygamberin (s.a.a.) amcası, mal ve servet sahibiydi. Bunlardan hiçbirisi onun için Allah nezdinde ...
 • Hz. Nuh’un (a.s) kitabının adı nedir?
  5559 تاريخ بزرگان 2010/10/12
  Rivayetlerde Hz. Nuh’un kitabından genel olarak ‘Nuh’un Sahifeleri’ diye söz edilmiştir[1] ve özel bir adı yoktur.
 • Namaz esnasında Hz. Ali’nin ayağından kırılmış mızrak parçasını çıkarma hikâyesi doğru mudur?
  23315 تاريخ بزرگان 2011/09/21
  Bu hikâye birçok hadis kaynaklarında değişik nakiller ile aktarılmıştır. Elbette bu hikâyeyi aktaran kaynak ve kitaplar birinci el kaynaklar değildir. Lakin birincisi bu hikâye Şia ve Ehli Sünnetin değişik kaynaklarında yer almaktadır. İkincisi, bu kitapların müellifleri ve hikâyenin aktarıcıları tanınmış ve meşhur âlimlerdendir. Üçüncüsü, bu hikâyenin muhtevası akıl ve ...
 • Istakoz, deniz kabukları ve ahtapot yemek haram mıdır?
  53508 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/05/09
   Istakoz[1] ve deniz kabuklarını yemek haramdır. Dini kaynaklar uyarınca helal ve haram olan hayvanların birbirlerinden ayırt edilmesi için bir takım genel kurallar açıklanmıştır. Bu kurallar deniz ve kara hayvanları hakkında birbirinden farklıdır. Kuşların da kendilerine özgü hükümleri vardır…
 • Gök, yer ve erzakın yaratılması altı günde mi yoksa sekiz günde mi gerçekleşmiştir!?
  7042 Kur’anî İlimler 2011/05/21
  Yüce Allah rızık ve azık hakkında “kaddere” (takdir etti), gök ve yerin yaratılması hakkında ise “halake” (yarattı) kavramını kullanmıştır. Yani bu dört gün yaratılışın değil, erzakın takdiridir. Bu açıklamayla bu eleştiri temelden geçersiz olmaktadır; zira (kullanıcının yaptığı gibi) rızkın takdir günlerini yaratma kategorisinde ele aldığımız ...
 • Kendisi için zararlı olduğu takdirde hastanın oruç tutması farz mıdır?
  7650 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/04/11
  Taklit mercileri ve İslam âlimlerinin fetvalarına göre, oruç hastaya önemli bir zarar verirse kendisinin oruç tutması farz değildir.[1] Kur’an bu hususta şöyle buyurmaktadır: “Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı ...
 • Bizzat varlığı mümkün olan şey ve bizzat yokluğu mümkün olan şey ile bizzat mümkün olan şey arasındaki ilişki nedir?
  10157 İslam Felsefesi 2011/11/22
  Bizzat varlığı mümkün olan şey ve bizzat yokluğu mümkün olan şey, bizzat mümkün olan şeyin ta kendisidir. Başka bir tabirle, bizzat mümkün olan her şey, bizzat yokluğu ve bizzat varlığı mümkün olan şeydir. Yani bizzat varlığı ve yokluğu mümkün olan şeyler, bizzat mümkün olan şey için bir sikkenin iki ...
 • acaba meni necis midir, ve başka şeyleri de necis ediyor mu?
  15356 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/03/01
  Eşiyle cinsel ilişkide bulunmak ve aşk yapmak esnasında insandan çıkan su şu aşağıdaki üç taneden birisi olması mümkündür: 1-   Mezi; mezi bazen sevişmekten ve oynamaktan sonra (ama meniden önce) insandan çıkan bir su türüdür. ...
 • Acaba Şia mezhebinden Sünni mezhebine geçmek caiz mi?
  3257 Diğer Konular 2018/12/08
  Esasen din ve inanç insanın akıl ve mantık yoluyla hakikati araştırması ve araması sonucu kendi seçimiyledir. İnsan temel inançlarında araştırma yapmalı ve hakikate ulaştıktan sonra onu seçmelidir. Din ve mezhep insana büyüklerinden miras kalmaz. Buna binaen dinin temel inançlarında taklit caiz değildir.[1] Zira din, ...
 • Garanık efsanesi nedir?
  9604 Tefsir 2011/04/11
  Garanık efsanesi, Kur'an ve Peygamber'in (s.a.a) mevkisini düşürmek için çalışan düşmanlar tarafından uydurulan bir efsanedir. Onlar şöyle demişlerdir: Peygamber (s.a.a) Mekke'de en-Necm suresini okurken müşriklerin putlarının isimlerinin anıldığı ayete yani: "أَ فَرَءَیْتُمُ اللَّاتَ وَ الْعُزَّى‏ وَ مَنَوةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى"

En Çok Okunanlar