Gelişmiş Arama
Ziyaret
5921
Güncellenme Tarihi: 2011/06/20
Soru Özeti
Pisliğe (necasete) bulaşmış her hangi bir şey yıkandığında ondan etrafa yayılan veya damlanan su (gussalesi) pis midir?
Soru
Pis ve necis olan bir şeyi suyun altında tutarak yıkıyoruz. Daha sonra yıkanan yerden küçücük damlalar şeklinde kendisinden etrafa yayılan su pis midir?
Kısa Cevap

Kor[1] suyu ile bitişik olan musluğun altında pisliğe bulaşmış bir şey yıkanır ondan etrafa yayılan ve ondan akan su kor suyuyla bitişik, kokusu, tadı ve rengi değişmemiş ise pak ve temizdir.[2]

Taklidi mercilerden bir kısım şöyle buyurmuş: (Söz konusu olan su) kokusu, rengi ve tadı necasetin tesiriyle değişmemiş ve necasetin kendisi de onda bulunmuyorsa pak ve temizdir.[3]

Ama pis (necis) olmuş olan bir şey kor miktarında olmayan az su ile yıkanılırsa yıkanan şeyden çıkıp etrafa yayılan su pis ve necistir. Hakeza; güçlü olan görüşe göre ihtiyat gereğince pisliğe bulaşmış şeyden pisliğin kendisi zail olduktan sonra bile üzerinden su çekeyim kastıyla üzerine serpilen su şeyin kendisinde ayrıldığında ondan sakınılmalı. Ama küçük ve büyük idrarın mahreçlerini temizlemek için istifade edilen su beş şartla temiz olur:[4]

1-   Kokusu, tadı ve rengi necasetin tesiriyle değişmemesi.

2-   Dışarıdan başka bir necasetin mahreçlere bulaşmaması.

3-   Büyük ve küçük mahreçlerinden idrarla birlikte kan gibi başka necasetlerin çıkmaması.

4-   Pisliğin zerrecikleri söz konusu suda var olmaması.

5-   Pislik idrar mahreçlerine aşırı derecede yayılmaması.[1] Ayetullah Zencanı şöyle diyor: İşkalsızca Iraklı ritle (ölçü birimi) göre 1200 ritl miktarınca içinde su barındıran kuyuya "kor" deniliyor. Bu miktarı günümüzdeki ölçü birimlerine dönderme noktasında alimler ve düşünürler arasında farklı görüşler söz konusudur. Meşhur görüşe göre kor'un miktarı yaklaşık "337/42" kilo gramdır. Ancak zahiren kor'un aldığı su miktarı bundan daha fazladır. Büyük şahsiyetlerden bir kısmı yaklaşık "462/77", bir diğer kısmı da yaklaşık "478/5" kg. olduğunu söylemişlerdir. Buna binaen eğer bu miktarı 480 kg. olarak alırsak bütün alimlerin görüşlerine göre kor sayılmaktadır. Metreküp olarak bu miktar havanın şartlarına göre 0/48 metreküp ile 0/5 metreküp arasında değişiyor. (kaynak: www.anhar.ir)

[2] "tevziu'l - mesele meraci": ahkami taharat, ab-i kor, mesele no: 21.

[3] Ayat-i izam: MEKARİM-İ ŞİRAZİ, ZENCANİ, HOİY, GOLPAYGANİ, ARAKİ, SAFİ, SİSTANİ VE BEHCET.

[4] "tevziu'l - mesele meraci": ahkami taharat, ab-i kalil, mesele no: 27.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Neden Peygamberin şahsiyeti güç kazandığında değişmektedir?
  3456 Kur’anî İlimler
  Her ne kadar bu iddiaya yönelik bir delil belirtilmemişse de her davranış değişikliğinin şahsiyet değişiminin göstergesi olmadığını bilmemiz gerekmektedir. Peygamber-i Ekrem (s.a.a) değişik durumlarda içinde bulunduğu zaman, mekân ve konum gereği zahirde farklı davranışlarda bulunmuş olabilir, ama bunların hiçbirini onun şahsiyetindeki farklılığa isnat edemeyiz. Bunun birçok başka ...
 • İbn-i Sina mantık kitaplarındaki konuların sıralamasını neden değiştirdi?
  7577 İslam Felsefesi
  İbn-i Sina mantıkta iki yenilik yaptı:1- Mantığın konularında.2- Mantığın yapısında.Mantığın yapısı konusundaki ikinci yenilik, onun iki derin düşüncesinin sonucudur. Bu iki düşünceden birincisi, mantığın bazı konularını kaldırması oldu. Örneğin kategorilerin bir kısmını mantık ilminden kaldırdı. ...
 • İmam ve peygamber'in farkı nedir?
  8086 Eski Kelam İlmi
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Haftanın günlerde kılınan müstehap namazlar, bidat sayılan Duha namazı ile ne gibi bir farklılık taşır?
  7030 بدعت
  Duha namazı Şia’nın görüşünde bidattir. Elbette Cuma günü müstesnadır. Bazı Ehlisünnet mensupları da onu bidat bilmektedir. Ama haftanın günlerindeki namazlar bidat değildir ve şer’i olarak müstehaptır; zira Seyit b. Tavus hafta içinde kılınan müstehap namazlarla ilgili hadisi, Duha namazı başlığıyla değil, bilakis hafta günlerindeki namaz olarak nakletmiştir ...
 • Belirlenmiş rızkla insanın çabası arasındaki ilişki nedir?
  9927 Eski Kelam İlmi
  Rızk iki kısımdır:1. Kazanılması gereken rızk2. Kesin olan rızkKesin olan rızk insana verilmiş olan varlık, ömür, çeşitli imkânlar, aile ortamı ve yetenekleri gibi şeylerdir. Bu tür rızkla insan çabası için gereken güç, dikkat ve beceriyi sahip olur ve iş görmeye kadir olur. Bu tür rızkı kullanmak sayesinde ...
 • Çocukların bakımı, birbirlerinden ayrılmış anne ve babadan hangisinin üzerinedir?
  5082 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Çocukların nafakasını (bakım masraflarını) karşılamak babanın üzerinedir. Ama çocukların bakımı, büyültmesi ve terbiye edilmesi yaşları ve kız ve erkek çocuğu olmaları hasebiyle farklılık göstermektedir.imam Humeyni bu soruyu şöyle cevaplandırmıştır: Erkek çocuğunun bakımı iki yaşına kadar ve kız ...
 • Kur’an’a göre bir imamın sahip olması gereken özellikler nelerdir?
  8050 Eski Kelam İlmi
  Kur’an-ı Kerim’de İmamet (insanın toplumsal liderliği manasında) meselesi ikiye ayrılmıştır: 1) Nur İmamları: Salih ve ilahi imamlardır. 2) Ateş İmamları: Küfür ve dalalet imamlarıdır. Kur’an’da nur imamları için zikredilen birçok özellik şunlardır: Masumiyet, hidayet eden, yakin ehli olan, ibadet eden, sağlam ve sabit, şahid, Allah yolunda cihad eden, ...
 • Kimler bir insanın mahremleridir; örneğin amcam benim çocuklarıma mahrem sayılır mı?
  5701 کلیات
  Mahremiyet üç yolla oluşur: nesep, evlilik ve süt verme. Nesep yönünden insana mahrem olan şahıslar şunlardan ibarettir: Anne, baba ve büyükleri(büyük baba, ana anne gibi) Evlat ve küçükleri(torun, netice gibi) Erkek kardeş, kız kardeş ve küçükleri(yeğenler gibi) Amca, hala ve büyükleri(amca ve halanın anne ve babası gibi) Dayı, teyze ve büyükleri(dayı ...
 • Neden Cevşen-i Kebir duasının seksen beşinci kısmında insanın sudan yaratıldığı buyrulmuştur?
  6003 Eski Kelam İlmi
  Evrendeki maddî varlıkların tümü “su” adındaki ortak bir madde taşımaktadır. Bu kategoride evren bahçesinin gülü olan insan da sudan yaratılmıştır. Su insan yaratılışının ilk madde tohumudur. Öte taraftan insan bedeninin %80’nini su teşkil etmektedir. Bu husus hem Kur’an ve rivayetlerde ve hem de modern bilim tarafından ispat edilmiştir. Elbette ...
 • İslam, cinsel ilişki için yer ve zamanı belirlemiş midir?
  61916 Pratik Ahlak
  İslam, insan yaşamının bütün yönlerine bu cümleden cinsel ilişki konusunda adaplar koymuştur. Bu adapların bireyin ve toplumun sağlığında, kadın ve erkeğin ruh ve bedeninde, çocuk sahibi olmada ve çocuğun yaşamasında, sevginin artmasında vs. şeylerde etkileri vardır. Rivayetlerde ilişkinin mutlaka yatakta olması konusunda herhangi bir şey gelmemişse de ...

En Çok Okunanlar