Gelişmiş Arama
Ziyaret
3377
Güncellenme Tarihi: 2011/09/12
Soru Özeti
Erkek ölmüş olan kaynanasına gusül aldırabilir mi?
Soru
Erkek ölmüş olan kaynanasına gusül aldırabilir mi?
Kısa Cevap

Büyük fakih ve merciler kadın ve erkeğin gusül aldırması hakkında şöyle fetva vermişlerdir:

Eğer erkek kadına ve kadın erkeğe[1] gusül aldırırsa gusül geçersizdir.[2] Ama kadın kocasına ve koca karısına gusül aldırabilir.[3] Elbette müstehap ihtiyat gereği kadının kocasına ve kocanın karısına gusül aldırmaması gerekir.[4] Ama kadın cenazesine gusül aldırmak için başka bir kadın bulunmazsa, onunla bağı bulunan ve kendisinin mahremi olan veya süt içme vasıtasıyla ona mahrem olmuş erkekler elbise altından ona gusül aldırabilirler. Bu nedenle, normal durumda erkek ölmüş kaynanasına gusül aldıramaz; zira bazı mercilerin görüşüne göre meseledeki tek istisna karı ve kocadır.[5] [1] Behçet: Zorunlu durumlar dışında.

[2] Hoyi ve Zencani: Kadının erkeğe ve erkeğin kadına gusül aldırması haramdır.

[3] Tebrizi: Erkeğin kadına ve kadının erkeğe gusül aldırması caiz değildir. Zencani ve Safi: Muhayyer durumdaysa gusül aldırmamalıdır. Sistani: Erkek namahrem kadına gusül aldıramaz ve aynı şekilde kadın namahrem erkeğe gusül aldıramaz. Karı ve koca birbirine gusül aldırabilir.

[4] Mekarim: Erkek kadına gusül aldıramaz ve aynı şekilde kadın erkeğe gusül aldıramaz. Elbette karı ve koca birbirine gusül aldırabilirler. Elbette müstehap ihtiyat gereği bir zorunluluk yoksa bu işi yapmamalıdırlar.

[5] Tevzihü’l-Mesail, (el-Mahşi lil-İmam Humeyni), c. 1, s. 319-320, mesele. 559.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Âlimler ve müçtehitlerin Savefi Şahları hakkında ki genel görüşleri nedir?
  3832 تاريخ بزرگان
  Her şeyden önce bilmek gerekir ki âlim ve müçtehitler şöyle bir genel kaideye inanırlar: Dini tebliğ edip yaymak için çaba harcamak lazımdır ve onun temellerinin sağlamlaştırmak için hiçbir fedakârlıktan kaçınılmamalıdır. Ancak bu ortak hedefe ulaşmak için metot konusunda görüş ayrılığı olabilir.İmam ...
 • Yüzüğün kaşını avuç içine döndürmenin (çevirmenin) kaynağı nedir?
  6197 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Bu konuda “Vesailu’ş-Şia” kitabında rivayet zikredilmiştir, rivayet şöyledir:Hz. İmam Rıza (a.s) şöyle buyurur: “Parmağında akik yüzüğüyle sabahlayan ve hiç kimseyle görüşmeden önce yüksüğün kaşını avuç içine döndürerek “Kadir” Suresini sonuna kadar okuyup ardından “ Amentü billahi vahdehu la şerikeleh ve amentü bıserri âli muhammedi ve alaniyyetihim” duasını tilavet eden ...
 • Mahşer yeri nasıl bir yerdir?
  8664 Eski Kelam İlmi
  Kıyametin varlıksal mertebesi, nasıl tabiat âleminden ve dünyadan farklıysa ve dünyevi cismin parçalarındaki var olan değişimler, kıyametin varlığıyla farklılık arz ediyorsa, mahşer veya kıyamet yeri de tözsel varlık yönüyle yeryüzünden farklılık arz eder. Bu sebepten ötürü cismani dirilişi kabul eden kimseler şöyle demişlerdir: Parçalardan ve zıtlardan oluşan ...
 • Araştırmadan kendisi için taklid mercii seçen bir kişinin şimdi vazifesi nedir?
  3277 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  İnsan tevzihu’l-mesail kitaplarında yazılı olan[1] yollarla araştırıp a’lem müctehidi belirlemesi ve ona taklid etmesi gerekir. Buna göre bu şer’i ölçüler riayet edilmeden yapılan taklid geçersizdir.[2]Başka bir ifade ile eğer belirlenen yollarla araştırmadan kendisi ...
 • Orucun başlama anı sabah ezanının ilk vakti mi yoksa ezanın sona ermesiyle mi başlar?
  345 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Sabah ezanına az bir vakit kala doğu tarafında bir ışık demeti yükselir. Bu ışık demetine ilk fecr veya fecri kazip denir. Bu ışık demetinin yayılmasıyla fecri sadık dediğimiz ikinci fecr zamanı başlar. İşte bu an Sabah namazının ilk vaktidir.[1]Buna binaen oruç tutan ...
 • Yaşayan anne ve babaya yönelik yapılan hayırlar doğru mudur?
  8315 Pratik Ahlak
  Her insan iyi işler yapıp sevabını başkalarına ve bu cümleden olmak üzere anne ve babasına bağışlayabilir. Böyle bir durumda bu hayırlı amelin sevabı onlara ulaşacak ve buna ek olarak aynı sevabın benzeri veya hatta ondan daha fazlası ameli bağışlayan için de göz önünde bulundurulacaktır. ...
 • Kendinden kötü bir haslet ve niteliği uzaklaştırmanın yolu nedir?
  6488 Teorik Ahlak
  Gafleti türeten amiller insanın tüm ömründe insanla birlikte olmuştur. Genel itibariyle zamanın has bir diliminde onların kökünün kazılıp atılması zordur. Siz bu daimi savaşta kuranın yüce kavramlarından yardım alabilirsiniz. Onun düsturlarına amel ederek gafletten kurtulabilirsiniz. Eğer bu yolda sadıkane bir çalışman olursa kesinlikle Allah ...
 • Allahtan korkulması mı lazım yoksa Onu sevmek mi gerekiyor?!
  7314 Pratik Ahlak
  Allah u Teâlâ'ya yönelik, ümit ile korkunun birlikte ve beraber oluşları, bazı yerlerde ve zamanlarda da mehabetin oluşu hiç de hayret verici bir durum değildir. Zira bu durum yaşamımızın her tarafını kapsamış, ancak biz bu durumdan, bu durumun şiddetli bir şekilde açık olduğundan dolayı gafiliz. Yolda yürümemizin bile (bizdeki) korkunun, ...
 • Eğer Ali(a.s) halifelere muhalif ve düşman idi ise; Neden çocuklarına onların adlarını vermiştir?
  7365 Eski Kelam İlmi
  Tarihi kaynaklara göz atacak olursak Mesut Sakefi’nin kızı Leyla’nın oğlu Ebu Bekir ibn. Ali, Ümmü Habib oğlu Ömer ibn. Ali ve Ümmülbenin oğlu Osman ibn-i Ali hepsi İmam Ali(a.s) oğullarıdırlar.Bu çocukların adlarıyla halifelerin adları arasında bir ilişki olduğunu ancak o dönemin kültürel, örfi yapısını incelersek ...
 • Zırar mescidinin anlamı nedir? Onun inşa edilme hikâyesi nedir?
  6603 tarihi Yerler
  “Zırar” Arapçada mufaale babından olup bilerek[1] zarar verme[2] anlamına gelir. Kur’an-ı Kerim’de Tövbe suresinde Zırar mescidi macerasına işaret edilmiştir. Zırar mescidinin bu adla adlandırılmasının nedeni, bir grup münafığın İslam ve Müslümanlar aleyhine olan kendi kirli emellerini hayata geçirmek ve Hz. Peygamber ...

En Çok Okunanlar