Gelişmiş Arama
Ziyaret
6817
Güncellenme Tarihi: 2011/10/22
Soru Özeti
Birçok kılınmamış namazım var. Ama ne kadar olduğunu bilmiyorum, vazifem nedir?
Soru
Birçok kılınmamış namazım var. Ama ne kadar olduğunu bilmiyorum, vazifem nedir?
Kısa Cevap

Bu mesele ilmihallerde şöyle yer almaktadır:

Sayılı namaz kazası olan, bunun sayısını bilmeyen[1] ve mesela dört tane miydi yoksa beş tane miydi diye bir bilgisi olmayan bir şahsın en az miktarı kılması yeterlidir.[2] Aynı şekilde eğer onların miktarını önceden biliyormuşsa ve sonradan unutmuşsa, en az miktarı kılarsa yeterlidir.[3],[4][1] (Mekarim:) Mesela iki namaz mı yoksa üç namaz mı olduğunu bilmiyorsa, en az miktarı kılması yeterlidir. Ama daha önce onların sayısını biliyormuş ve hafife almadan dolayı unutmuşsa, farz ihtiyat gereği en fazla miktarı kılmalıdır.

[2] (Fazıl:) Eğer onların miktarını önceden biliyormuşsa ve sonra unutmuşsa, farz ihtiyat gereği en fazla miktarı kılmalıdır.

[3] (Behçet:) Şahıs için sorun değilse ve de zorluk ve meşakkat de yoksa kaza namazları miktarınca namaz kıldığını veya ondan çok namaz kıldığını bilinceye dek namaz kılmalıdır. Eğer bilmek mümkün değilse, mutmain olduğu miktarda namaz kılmalıdır. Eğer mutmain de olmazsa tahmin ettiği ölçüde kılmalıdır. Bu ihtiyatlar önceden kaza namazlarının miktarını bildiği veya muhtemel olarak tahminde bulunduğunu bilmesi durumunda geçerlidir. Aksi takdirde yakin ettiği ölçüde namaz kılmalıdır ve ihtiyat gereği daha çok miktar namaz kılmak iyidir. Ama göründüğü kadar lazım değildir.

(Gülpaygani, Hayi, Tebrizi, Sistani, Zencani ve Safi:) Mesela bir şahsın birkaç sabah namazı veya öğle namazı kaza olmuşsa ve onların sayısını bilmiyorsa, örneğin üç veya dört veyahut beş namaz olduğunu kestiremiyorsa, en az miktarı kılması durumunda bu yeterlidir. Ama en iyisi tümünü kıldığına dair yakin edeceği ölçüde namaz kılmasıdır. Örneğin insan kaç tane sabah namazının kazaya kaldığını unutmuşsa ve bunun on namazdan fazla olmadığına yakin etmişse, (Hoyi, Tebrizi, Sistani: ihtiyat olarak) on sabah namazı kılması gerekir.

(Hoyi, Tebrizi, Sistani:) veya unutmuşsa, …

(Zencani:) Müstehap ihtiyat gereği, daha çok miktarda kılmalıdır; özellikle eğer onların sayısını biliyorsa ve unutmuşsa, mesela kendisinin kaç sabah namazının kaza olduğunu unutmuşsa ve ondan fazla olmadığından emin değilse, müstehap ihtiyat gereği on sabah namazı kılmalıdır.

(Gülpeygani, Safi:) Ama onların sayısını biliyorduysa ve unutmuşsa… .

[4] Tevzihü’l-Mesail (el-Mahşi lil-İmami’l-Humeyni), c. 1, s. 754, mesele 1373.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Kur’an ayetleri ve celale isimleri taşıyan kullanışsız kâğıtları ne yapmak gerekir?
  3284 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Şeriata göre Kur’an ayetleri ve kutsal isimlere abdestsiz ve taharetsiz dokunulmamalı ve saygısızlık yapılmamalıdır.[1] (Mesela necis edilmemeli ve yakılmamalıdırlar vb.) Ama Kur’an ayetleri ve celale isimleri taşıyan gazete ve kullanışsız kâğıtların kesinkes yok edilmesi veya onları yok etmek için illa ...
 • Allah, bizi ölümden sonra tekrar bu dünyaya döndürecek olursa biz iyi işler yapar mıyız?
  6638 Eski Kelam İlmi
  Birincisi, kişilerin isteğine bağlı olarak dünyaya dönebilmelerinin mümkün oluşu yaratılış nizamının bozulmasına ve Peygamberlerin gönderilişinin abes olmasına yol açar. İkincisi, bu kişilerin dünyaya dönmeleri farz-i mahal gerçekleşse bile onların iyi işler yapacakları belli değildir. Çünkü dünya aynı dünyadır ve onlar da aynı istek ve heveslere sahiptirler. Nitekim dünyada da ...
 • İnsan utangaçlıktan nasıl kurtulabilir?
  45038 Pratik Ahlak
  Utangaçlığın olumsuz ve istenmeyen sonuçları olup, insanın yaşamda başarılı olmasına engel olmaktadır. İnsan, bu ruhsal özelliktende diğer kötü özellikler gibi kurtulabilir ve onun tedavisi mümkündür. Çocukları sohbetlere katmak ve onları topluma girmeye teşvik etmek çocukların bu hastalığa yakalanmasını önleyen çözümlerdendir.Telkinde bulunmak, kendine ...
 • Resul-u Ekrem (s.a.a)’in sabah namazının bir kere kaza olduğu doğru mudur?
  3611 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Bu mesele kelamda da bahsedilen fıkhi meselelerdendir. Bu konuda rivayetler de gelmiştir. Ama fakihlerin onun üzerinde ortak bir görüşleri yoktur. Bir grup başka deliller ve Peygamber (s.a.a)’in masumiyetiyle çeliştiği için böyle rivayetleri kabul etmezken, diğer bir grup senedin muteber oluşu ve rivayetlerin bazılarının metninde ...
 • Selamun Aleyküm. “Emmen Yucibu’l-Muztar” duası nerede zikredilmiştir?
  16966 Pratik Ahlak
  “Emmen yucibu el-muztarre iza duahu ve yekşifu’s-su” cümlesi Kur’an’da Neml suresinin 62. ayetinde zikredilmiştir: Yahut kendisine dua ettiği zaman zorda kalmışa cevap veren ve başa gelen kötülüğü kaldıran, sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah ile birlikte başka ilâh mı var!? Ne kadar az düşünüyorsunuz! Her ne kadar yüce ...
 • Filozoflar diyorlar ki, Allah’tan şer gelmez. Oysa Şems suresinin 8. ayetinde bunun aksi buyurulmaktadır. Bu tezat nasıl halledilebilir?
  6261 İslam Felsefesi
  Şems suresinin 8. ayeti, insanın yapması ve yapmaması gereken şeylerin Allah tarafından ona öğretilmesi, Allah’ın inayet ettiği akıl ve vicdanla ‘fücur’ ve ‘takva’yı tespit edebileceği hakkındadır. Yani şerlerin Allah’tan geldiği konusundan bahsetmemektedir. İslam filozoflarının çoğu her ne kadar varlığın hayır, hayırın da varlık ve şerrin yokluk olduğunu kabul ...
 • Mevcudat nasıl Allahu Teâlâ nın ayet ve nişaneleridir?
  3827 Teorik İrfan
  Mevcudat hem zati olarak hem de sıfat yönüyle Allahu Teâlâ'nın vücudunun nişaneleridir.  Bu konunun açıklaması şu şekildedir: Mevcudat zat ve mahiyet açısından mümkünü'l-vücutturlar. Vücut bulabilmeleri için vacipu'l- vücut olan Allaha muhtaçtırlar. İşte bu yüzden onların vücutları ve varoluşları vacipu'l-vücut olan Allahın varlığına delildir. Dahası Hikmet-i Mütealiye göre mümkünü'l- vücut ...
 • Nelerin üzerine secde etmek caizdir?
  736 Secde
  Bu konuda var olan genel kaide: yere ve yerden biten şeylerin üzerine secde etmenin sahih olduğudur. Elbette yerden biten şeyin insanın kullandığı yiyecek ve giyecek olmaması şartı vardır. Öyleyse buğday, arpa ve pamuk gibi bitkilerin üzerine secde etmek doğru değildir. Üzerine secde etmenin sahih olduğu nesnelere bazı ...
 • Amellerle Allah’ın onlar için vadettiği mükafatlar arasında uygunluk gözetilmiş midir?
  4967 Eski Kelam İlmi
  Böyle mükafatları vadetmek ne İlahi adalete aykırıdır, ne de amelle sevap arasındaki uygunluğa; çünkü adaletin manasının, her şeyi kendi uygun olduğu yere koymak olduğunu söylersek, yani amelle sevap arasında uygunluk olması gerekli ise sözünü ettiğiniz yerlerde amelle sevap arasında uygunluk vardır. Zira:1- Böyle ...
 • Estetik ameliyatlar konusunda İslam’ın görüşü nedir?
  4998 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Ehl-I Beyt Mektebinin büyük Taklit Mercilerinin güzellik amaçlı estetik ameliyatları konusunda ki çeşitli görüşleri aşağıda sıralanmıştır:Ayatullah el-Uzma Hamei’nin yetkili bürosu tarafından yayınlan fetva:Mahrem olmayanın insana dokunmasının ve başka günahı gerektirmediği müddetçe, estetik ameliyeti haddi zatında caizdir.Ayetullah el Uzma Mekarim Şirazi’nin bürosu tarafından yayınlana fetva:Başka bir haramı ...

En Çok Okunanlar