Ziyaret
240
Güncellenme Tarihi: 2014/08/31
Soru Özeti
Hasan Musenna kimdir ve Kerbela vakıasında bulunmuş mudur?
Soru
Bazı Şialar şöyle diyorlar: İmam Hasan(a.s)’ın oğlu Hasan Musenna Kebela vakıasında yoktu veya hayatta kalmadı. Dolayısıyla İmam Hasan (a.s)’ın nesli devam etmedi. Acaba bu doğrumudur ve şehit olan Kasım bin. Hasan bu zattan büyükmüydü?
Kısa Cevap
Hasan Musenna Hasan bin. Hasan olup İmam Hasan (a.s)’ın ikinci oğludur. Annesinin ismi ‘Hole’ olup Menzur Fezariye’nin kızıydı.[1] Hasan bin. Hasan Hasan Musenna olarak meşhur olmuştur. Saygın, takvalı ve faziletli bir şahsiyettir. Kendileri Emir’el-Müminin Ali (a.s) hayır kurumunun kurucusudur. Hasan Musenna Abdulmelik bin Mervan’nın hükümeti dönemine kadar yaşamış. Emir’el-Müminin Ali (a.s) hayır kurumuna müdahele etmeye çalışan Haccacla mücadele etmiştir.[2] Hasan Müsenna Kerbela kıyamında amcası İmam Hüseyin (a.s)’ın yanında yer almıştır.
Bazı tarihciler şöyle nakletmişlerdir: Hasan Müsenna 97 kameri tarihinde Süleyman bn. Mervan hükümeti döneminde şehit edilmiştir. Zahiren 53 yıl ömür yaşamıştır. Bu tarihi bilgiler ışığında onun kerbela kıyamında 17 yaşında olduğu anlaşılmaktadır.[3] Hz. Kasım’ın  13 yaşında olduğu göz önünde bulundurulursa kardeşinden 4 yaş büyüktür ve İmamını koruma noktasında herhangi bir kusuru söz konusu değildir. Bazı tarihi kaynaklarda Hasan bin. Hasan’ın 35 yaşında vefat ettiği nakledilmektedir. Büyük ihtimalle nakil sırasında bir yer değiştirme yaşanmış ve 53 yerine 35 yazılmıştır.[4]
Tarihi kaynaklarda Hasan bin. Hasan’ın yaralı bir şekilde Kerbela esirleri arasında olduğu Esma bin. Harice’nin onu esirlerin arasından çıkarıp ona baktığını bildirmektedir. Hasan Musenna’nın evliliği hakkında şöyle geçmektedir. O, İmam Hüseyin (a.s)’ın kızlarından birini istemiş İmam Hüseyin (a.s)’da şöyle buyurmuştur: ‘İki kızımdan hangisiyle istersen evlenebilirsin.’ Hasan Musenna haya edip amcasına cevap vermemiştir. İmam Huseyin (a.s) Fatıma[5] adlı kızını seçerek şöyle buyurmuştur: ‘ O hepsinden daha çok annem Hz. Fatıma (s.a)’ya benzemektedir.’[6] Hasan musenna’nın vefatından sonra bir yıl boyunca eşi Fatıma kabrinin başında çadır kurarak ibadetle meşgul olmuştur. Hasan bin Hasan asla imamet iddasında bulunmamış, hiçkimse onun imam olduğunu iddia etmemiştir.[7]
Seyit ibn. Tavus Hasan Musenna ve İmam Hasan (a.s)’ın bazı diğer çocuklarının fazileti ve şerafeti hakkında şöyle yazmaktadır: Bu insanlar dönemin bütün Müslümanlarının yüce makamlarını izhar ve itiraf ettikleri insanlardır.[8]
İmam Rıza (a.s)’dan İmam Hasan (a.s) ve İmam Hüseyin (a.s)’ın neslinin devamı hakkında gelen rivayetin bir bölümünden şöyle anlaşılır: Hasan Musenna’nın birçok evladı olmuştur. İmam Hasan (a.s)’ın soyu onun ve kardeşi Zeyd’in evlatlarıyla devam etmiştir. Bu rivayette şöyle geçer: ‘Hasan bin. Ali’nin soyu  Zeyd ve Hasan adlı iki evladından devam etmektedir. Zeyd’in Hasan adında Hasan Musenna’nın ise  Abdullah, İbrahim, Davut, Cafer ve Hasan Muselles lakablı Hasan adlı evlatları aracılığıyla İmam Hasan (a.s)’ın soyu devam etmiştir.’[9]
 
 
 
 

[1] Şeyh Müfit, Muhammet bin Muhammet, El’İrşad fi merifet’u hucecullah ela el’ibadi, 2.c, 20.s, Şeyh Müfit kongresi, Kum, 1bk, 1413.k.
[2] Aynı adres: 23-24.s.
[3] Emin Amuli, Seyit Muhsin, E’ayan’uş-Şia, 5.c, 43.s, dar’ul-tearuf lil’mutbuat, beyrut, 1406.k.
[4] Aynı adres.
[5] O İmam Hüseyin (a.s)’ın kızlarından biri olup annesi Talha bin Abeydullahi tymiyye’nin kızı umm-İshaktır. El’İrşad fi merifet’u hucecullah ela el’ibadi, 2.c, 135.s.
[6] El’İrşad fi merifet’u hucecullah ela el’ibadi, 2.c, 25.s.
[7] Aynı adres: 26.s.
[8] Seyit ibn. Tavus, Et’teraif fi merfit’i mezahib’it-tevaif, 520s, el’hiyam, Kum, 1.bk, 1399.k.
[9] İbn. Babaveyh, Muhammet bin Ali, El’hisal, Muhakkık, Ali Ekber Gaffari, 2.c, 466.s, İslami Yayınlar bürosu, Kum, 1.bk, 1362ş.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar

 • Allah, kalbi kırılanın bedduasını kabul eder mi? Yoksa sadece hayır dualarına mı icabet eder?
  293274 Pratik Ahlak 2012/04/04
  Beddua dini öğretilerde olan bir şeydir. Örneğin Kur’an buyuruyor: ‘Kırılsın Ebu Lehebin elleri sakat olsun...’ Bir hadiste ‘Mazlumun bedduasından korkun! Çünkü onun bedduası göğe çıkar.’ diye buyurulmaktadır. Bu konuda ayet ve hadis çoktur. Ancak nasıl ki duanın kabul olma şartları varsa ve herkesin her duası kabul olmuyorsa, ...
 • Acaba istimna (mastürbasyon) günah mıdır? Ondan kurtulmanın yolu nedir?
  183196 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2008/06/22
  İstimna (mastürbasyon) diye bilinen kendini tatmin etme büyük günahlardandır ve haramdır[i] ve ağır bir cezası vardır.İstimna ve kendini tatmin etmenin en güzel yolları pratik risalelerde şartları açıklanan evliliktir (daimi ve ya geçici). ...
 • Hz. Ali’nin (a.s) kaç tane çocuğu vardı? Çocukların ve annelerinin isimleri nedir?
  111793 Masumların Siresi 2011/04/13
  Şeyh Müfid, İrşad adlı eserinde Hz. Ali’nin (a.s) erkek ve kız olmak üzere on yedi çocuğunun olduğunu yazmıştır. O şöyle diyor: ‘Bir kısım Şii alimler diyorlar ki, Fatıma, Peygamberin (s.a.a) vefatından sonra Peygamberin Muhsin adını verdiği çocuğuna düşük yaptı. Onlara göre İmamın (a.s) on sekiz evladı vardı.’
 • Yağmur yağdığında dualar neden daha çok kabul olur?
  106427 Ahlak Felsefesi 2012/03/08
  Duanın zamanı için yapılan tavsiyelerden biri yağmurun yağdığı zamandır. Ayet ve rivayetler bunun genel nedeninin, yağmurun Allah’ın rahmetinin göstergesi olduğunu söylemekteler. Allah’ın rahmeti şu anda açıldığına göre duanın isticabetine daha fazla ümit bağlanılabilir. ...
 • Hz. Âdem (a.s) ve Havva’nı kaç tane çocukları vardı?
  100616 تاريخ کلام 2009/08/23
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Dualar, hangi şart ve durumlarda kesinlikle kabul edilmektedir?
  99309 Pratik Ahlak 2008/02/17
  Arapça bir kavram olan dua; seslenmek, çağırmak, birisine istekleri söylemek, onunla irtibat kurmak anlamına gelir. Terimsel olarak da; kulun Rabbine karşı elini ve tabii gönlünü açıp tazarru ve niyazda bulunması şeklinde tarif edilebilir. Öyleyse dua; küçük olanın büyük olana, hiçbir şeyi olmayanın sonsuz zenginlik sahibine, güçsüzün güçlüye, acizin kudret sahibine; ...
 • Bedeninin bir kısmı (el, ayak veya baş vb.) yaralı ve bandajlı olan ve de suyun kendisine zararlı olduğu bir kimse, nasıl abdest, gusül ve teyemmüm alabilir?
  86815 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/12/19
  Yara ve kırığı bağladığınız (bandaj) ve yara ve benzeri şeylerin üzerine sürdüğünüz şey cebire olarak adlandırılır. Bununla alınan abdest ve gusle cebire abdest ve guslü denir. Taklit mercileri cebire abdesti hakkında şöyle demektedir: Eğer yara veya çıban veyahut kırık eldeyse, onun üzeri açıksa ve üzerine su dökmek zararlıysa, onun ...
 • Sadakayı kime ve nasıl vermemiz gerekiyor? Sadakanın en az limiti ne kadardır?
  81573 Pratik Ahlak 2011/08/21
  İslam’da sadaka vermek müstehap bir ameldir. Sadaka Allah rızası için, fakire minnet etmeden, riyadan uzak bir şekilde ve haram yolda harcanmaması şartıyla verilir. İnsanın yakınları önceliklidir. Gizli bir şekilde yapılması ise daha faziletlidir.Sadaka temiz ve helal olan mallardan olmalıdır. Miktar olarak da ifrat ...
 • Fatime isminin anlamı nedir? Niçin Peygamber (s.a.a) tek kızı için bu ismi seçmiştir?
  80657 Masumların Siresi 2011/08/14
   İlk önce şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bütün isimlerin özel bir anlam taşıması ve o ismi taşıyan kişinin kişiliğini göstermesi gerekmez, sadece ismin şirki andıran ve değerlere tersi düşen bir anlam taşımaması yeterlidir.Ancak gayp aleminden gelen Hz. Fatime (a.s) gibi Allah'ın velilerinin ...
 • Acaba oruçlu iken büyük boy abdesti (gusül) alınır mı?
  73489 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/10
  Ramazan ayında cünüp olan bir kimse iki durumdan birisine sahip olabilir. Ya sabah azanından önce cünüp olmuş ya sabah azanından sonra ve gün boyunca cünüp olmuştur. (Elbette oruçlu iken cima (cinsel ilişkiyle) veya istimnan (cinsel ilişki dışında her hangi bir yolla kendinden meni çıkartmak) vesilesiyle cünüp edilmemelidir. ...