Gelişmiş Arama
Ziyaret
6319
Güncellenme Tarihi: 2013/01/19
Soru Özeti
Kaza namazı, Hz. Peygamber (s.a.a) zamanında şer’i kılınmış mıydı?
Soru
Kaza namazı, Hz. Peygamber (s.a.a) zamanında şer’i kılınmış mıydı? Hz. Peygamber-i Ekrem’in (s.a.a) kılmadığı ve kazasını kıldığı bir namaz var mıdır?
Kısa Cevap
Kaza namazı da namazın aslı gibi Hz. Peygamber-i Ekrem zamanında şer’i kılınmıştır ve onun farz kılınmasının delillerinden biri “namazı beni anmak için kıl”[1] ayetidir. Müfessirlerin ekseriyeti şöyle demiştir: “Bu ayet ister vaktinde olsun ister vakti geçmiş olsun her ne zaman bir namazı kılmakla yükümlü olduğunu hatırladığın zaman onu yerine getirmene delalet eder. Eğer vaktinde olursa onu eda etmeli ve eğer vakti geçmiş ise onu kaza etmelisin.”[2]  Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Farz namazını uyuma veya unutma nedeniyle kılmayan kimse hatırladığı zaman onu kılsın ve namazı kaza etme dışında başka bir kefarete gerek yoktur. Nitekim yüce Allah şöyle buyurmuştur: Namazı beni anmak için kıl.”[3] Hz. Peygamber (s.a.a) başka bir hadiste de şöyle buyurmuştur: “Her kim uykuda kalır ve namazını kılmazsa veya unutma neticesinde namazını eda etmezse onu kaza etsin.”[4]
Sorunuzun ikinci kısmı hakkında şu başlığı okuyunuz: “Hz. Resulü Ekrem’in (s.a.a) sabah namazının kaza olması, soru: 6389.”
 

[1] Taha Suresi, 14. ayet.
[2] Tabersi, Fazl b. Hasan, Mecmeu’l-Beyan fi Tefsiri’l-Kur’an, mukaddime: Belaği, Muhammed Cevad, c. 7, s. 10 – 11, İntişaratı Nasır Hosro, Tahran, 1372 h.ş; Feyz-i Kaşani, Molla Muhsin, Tefsir-i Es-Safi, Tahkik: A’lemi, Hüseyin, c. 3, s. 202 – 203, İntişaratı es-Sadr, Tahran, çapı dovvum, 1415 h.k; Kumi, Ali b. İbrahim, Tefsir’ul-Kummi, Muhakkık ve Musahhih: Musevi Cezairi, Seyit Tayyib, c. 2, s. 60, Daru’l-Kutub, Kum, çapı sevvum 1404 h.k; Burucerdi, Seyit Muhammed İbrahim, Tefsir-i Cami’i, c. 4, s. 283, İntişaratıSadr, Tahran, çapı şeşum, 1366 h.ş; Behrani, Seyit Haşim, el-Burhan fi Tefsir-i’l-Kur’an, c. 3, s. 758, BonyadıBi’set, Tahran, çapı evvel, 1416 h.k.
[3] Nuri, Hüseyin b. Muhammed Taki, Müstedrekü’l-Vesail ve Müstenbitu’l-Mesail, c. 6, s. 430, MüessesetuA’lu’l-Beyt (a.s), Kum, çapı evvel, 1408 h.k.
[4] a.g.e.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar