Gelişmiş Arama
Ziyaret
4378
Güncellenme Tarihi: 2013/12/09
Soru Özeti
Bir metnin tercümesini başkalarına devredebilir miyiz ve organizasyon hakkı sıfatıyla iş sahibinden daha fazla bir iş ücreti alabilir miyiz?
Soru
Bir metnin tercümesini başkalarına devredebilir miyiz ve organizasyon hakkı sıfatıyla iş sahibinden daha fazla bir iş ücreti alabilir miyiz? Oysaki mütercim daha fazla zahmet çekmektedir ve daha fazla ücret almalıdır.
Kısa Cevap
Eğer iş sahibi sizden sadece metnin tercüme edilmesini istemişse, kimin tercüme edeceğini şart koşmamışsa, siz de tercüme etmesi için üçüncü bir şahsa metni verip pazarlama ve organizasyon hakkını alırsanız bunun bir sakıncası olmaz. Ama iş sahibi ilgili işi sizin yapmanızı istemişse, başkalarına devredemezsiniz. Bu sadece iş sahibinin izniyle mümkündür. Neticede bu gibi hususlar tarafların anlaşmasına tabidir. Elbette işin niteliğine ve şahsın ücretinin miktarına halel getirecek şekilde olmamasına özen gösterilmelidir.
Ekler:
Büyük taklit mercilerinin bu soruya yönelik yanıtları şöyledir:[1]
Hz. Ayetullah Uzma Hamaney:
Tarafların anlaşmasına tabidir.
Hz. Ayetullah Uzma Mekarim Şirazi:
Eğer iş sahibi sizden sadece metnin tercüme edilmesini istemişse, kimin tercüme edeceğini şart koşmamışsa, siz de tercüme etmesi için üçüncü bir şahsa metni verip pazarlama ve organizasyon hakkını alırsanız bunun bir sakıncası olmaz. Ama iş sahibi ilgili işi sizin yapmanızı istemişse, başkalarına devredemezsiniz. Bu sadece iş sahibinin izniyle mümkündür.
Hz. Ayetullah Uzma Mekarim Şirazi:
Caiz değildir ama işçi ikinci işçi için böyle bir işi bulma karşılığında bir ücret talep ederse sakıncasızdır.
Hz. Ayetullah Uzma Nuri Hemedani:
Eğer anlaşma metninde şahsın bizzat yapması şart koşulmuşsa onu bir başkasına devretmek caiz değildir.   
 

[1] İslam quest sitesinin büyük Ayetullahlar Hamaney, Sistani, Mekarim Şirazi, Nuri Hemedani’nin bürosundan sorduğu fetvalardır. 
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar