Carian Terperinci

Bank Pertanyaan (Tags:syurga)

  • Apa yang dimaksud dengan hubūṭ (turunnya) Nabi Adam dari Syurga?
    9329 2013/02/02 Teologi Klasik
    Hubūṭ bermakna turunnya sesuatu atau seseorang dari tempat yang tinggi ( nuzūl ) dan lawan perkataan adalah ṣuʻūd ( naik ) . Kadang-kadang ia juga bermakna hulūl ( kemasukan ) sesuatu atau seseorang p
  • Siapakah yang akan masuk ke dalam syurga?
    10640 2013/01/24 Teologi Klasik
    Dengan mengamati ayat-ayat al-Qur an dapatlah difahami bahawa syurga merupakan janji tetap Allah ( s.w.t ) yang telah diperuntukkan bagi orang-orang muttaqin , mu min dan orang yang patuh terhadap sel

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

Populer Hits