Gelişmiş Arama
Ziyaret
7092
Güncellenme Tarihi: 2010/08/08
Soru Özeti
Daha fazla ücret vererek taksitle araba satın almanın bir sakıncası var mıdır? Peşin olarak araba satın almak için kar ile borç almanın da bir sakıncası var mıdır?
Soru
Satıcının üzerine bir miktar kar eklediği taksitle araba satın almanın hükmü nedir? Bu faiz ve haram mıdır? Eğer birinden bir miktar para alır ve peşin olarak araba satın alırsak ve de o şahıs da alınan miktarın üzerine bir kar eklerse bunun hükmü ne olur?
Kısa Cevap

Borç şekliyle peşin fiyatından daha fazla bir fiyatla otomobil gibi bir malı satın almak ve satmak doğrudur. Ama sizin ikinci sorunuzdaki husus borç faizi olup haramdır.

Ayrıntılı Cevap

Şeriat açısından (otomobil gibi) bir malı borç şekliyle peşin fiyatından daha fazla bir fiyatla satarlar yahut satın alırlarsa (satıcı başta bu malı peşin suretiyle şu miktara ve borç veya taksitle daha fazla olan şu miktara satıyorum der ve alıcı da daha fazla bir ücretle borç veya taksit şekliyle satın almayı kabul eder) doğrudur ve faiz değildir. Hz. Ayetullah Hamaney bu husustaki bir sorunun yanıtında şöyle buyurmaktadır: “Peşin fiyatından daha fazla bir miktarla borç olarak mal alım ve satımının sakıncası yoktur ve peşin miktar ile borç miktarı ararsındaki fark faiz sayılmaz.”[1] Ama birinden bir miktar para borç alıp onunla araba satın alırlarsa ve borç veren borcu alanın parayı geri ödeyeceği zaman asıl borç miktarına ek olarak kar sıfatıyla bir miktar daha ödemesini şart koşarsa, bu faiz borcu yahut borç faizinin ta kendisidir ve haramdır. Kendileri, borç faizinin mahiyeti hakkında sorulan bir sorunun yanıtında da şöyle buyurmuştur: “Borç faizi, borç alanın borç alması nedeniyle borç sahibine ödediği borç miktarına ek olan miktardır.”[2]


[1] Tevzihü’l-Mesail, (el-Mahşi lil-İmam Humeyni), c. 2, s. 283, s. 1630.

[2] Tevzihü’l-Mesail, (el-Mahşi lil-İmam Humeyni), c. 2, s. 281, s. 1619.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • ‘Kim bundan böyle bu suçu işlerse Allah ondan öç alacaktır ve Allah üstündür, öç alıcıdır.’ ayetindeki intikamın nedeni nedir?
  6172 Tefsir 2012/02/15
  Sorudaki ayet Maide suresinde ihramlıyken avlanmanın yasak olduğunu bildiren ayetlerden sonra gelmiştir. Burada Allah Teala, kendisinin koyduğu sınırları aşandan, yani ihramlıyken avlanmanın haram oluşuna uymayan ve avlanan kimseden intikam alacaktır. Dolayısıyla Allah’ın intikam almasının nedeni günahta ısrar etmektir.[1] İhram halindeyken ...
 • İmam niçin masum olmalıdır ve imamın masum olduğu nasıl belirlenmelidir?
  11681 Eski Kelam İlmi 2008/06/18
  Şia, Ehl-i Sünnet’in aksine, imamın, da masumiyet konusunda peygamberler (s.a.a.) gibi olduğuna inanmaktadır. Bu yüzden İslam Peygamberi ve diğer ilahi peygamberlerin de masum oldukları gibi, imam da hata ve yanlıştan masum olmalıdır.Ama Ehl-i Sünnet, peygamberden sonraki halifeliği, ilahi değil, toplumsal bir makam olarak görmektedirler onlara göre bu makam halk ...
 • Parfüm kullanmak orucu bozar mı?
  8813 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/05/21
  Çoğu taklit merciinin görüşüne göre sadece dokuz şey orucu bozar: 1. Yemek ve içmek, 2. Cima (cinsel ilişki), 3. Mastürbasyon, 4. Allah, Peygamber (s.a.a) ve Peygamberin halifesine yalan isnat etmek, 5. Boğaza yoğun toz kaçırmak, 6. Başın tamamını suya sokmak, 7. Sabah namazı ezanına kadar cenabet, hayız ve nifas ...
 • Neden Allah Teâlâ münafıkların hastalıklarını tedavi etmemekte, bilakis onların hastalıklarını şiddetlendirmektedir?
  7996 نفاق و منافق 2012/08/15
  Allah Teâlâ, insanı özgür, irade ve ihtiyar sahibi bir mahlûk olarak yaratmıştır. Yani insanın tekâmülü, irade ve seçimlerinin sonucu meydana gelmektedir. Öyleyse münafık kendi irade ve seçimlerinin sonucunda delalet ve sapıklık yolunu edinmiştir. Artık Allah Teâlâ nın onları zorla hidayet etmemesi hiçbir anlam ifade etmez. İlk olarak bu ...
 • Vehhâbîlerin inanç çerçevesini ve Şia’ya yönelik eleştirilerini açıklar mısınız?
  7987 Eski Kelam İlmi 2010/07/24
  Vehhâbîler, Muhammed b. Abdülvehhâb’ın takipçileridir. O, İbn Teymîyye ve öğrencisi İbn Kayyim Cevzi ekolünün takipçisi olup Arap yarımadasında yeni bir inancın temelini atmıştır. Vehhâbîlik İslamî fırkalardan sayılıp Arabistan, Pakistan ve Hindistan gibi bazı ülkelerde taraftarları mevcuttur. Onların inancına göre Peygamber ...
 • Eğer namaz kılan bir insan namaz esnasında mescidin necis olduğunu veya olacağını anlarsa ne yapmalıdır?
  5209 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/09/12
  Tevzihü’l-Mesail’de şöyle belirtilmiştir: “Eğer namaz kılan şahıs namaz esnasında mescidin necis olduğunu anlarsa ve namaz vakti dar ise namazın tümünü kılmalıdır. Eğer vakti varsa ve mescidi temizlemek namazı bozmaya neden olmazsa namaz esnasında temizlemeli ve sonra namaz kılmalıdır. Lakin bu namazı bozacaksa, namazı bozmalı, mescidi temizlemeli ve sonra namaz ...
 • cennetlikler Gilmanlardan nasıl istifade ediyorlar?
  6495 بهشت و جهنم 2015/06/18
  “Gulam” sözcüğünün lügatteki anlamı hizmetçi ve Gilman da “gulam”ın çoğuludur.[1] Kuranı kerim cennetlikler için şöyle buyuruyor: “Hizmetlerine verilmiş, kabuğunda saklı inci gibi gençler etraflarında dönüp dolaşırlar”.[2] Bu ayeti kerime cennetteki hizmetçileri tavsif etme makamında ve oradaki hizmetçilerin niteliklerini beyan ederek şöyle ...
 • Kabirde soru ve sual nasıldır ve gayri Müslimler için hangi şekildedir?
  13488 Eski Kelam İlmi 2011/08/17
  Berzah sözlükte iki şey arasında yer alan perde ve engel anlamındadır. Istılahta ise Yüce Allah’ın dünya ve ahiret arasında karar kıldığı ve ölümden sonra insanın ilk menzili olan âleme denmektedir. Berzah âleminden kastedilen, kabir âlemidir; bu âlemde insan kıyamete dek özel bir tür yaşam sürecektir. Burada kabirden kastedilen şey ...
 • Yabancı ülkelerden (Müslüman olmayan ülkelerden) ithal edilen deriler necis midir?
  6625 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/06/06
  Mobilya üzerindeki yabancı sözcüklerin yazılı oluşu her zaman onu üreten ülkenin gayri Müslim bir ülke olduğuna delil olmaz. Bu konuda vesveseci olmamak gerekir.  Vesveseci olmak bir nevi ruhi hastalıktır ondan kendini korumalısın.Ama sorduğunuz meselenin hükmü kısaca şöyledir:Hayvan deriden yapılmış ...
 • İbadetlerimiz “kendimiz içindir” den maksat nedir? Bu mesele "İbadet Allah için olmalıdır" ilkesiyle bağdaşlaştırılabilinir mi?
  11086 İslam Felsefesi 2009/06/17
  Allah'u Teâlâ, hikmet sahibi olup anlam ve hedefsiz her hangi bir şeyi emretmediği kesin olduğu için, biz insanları, yerine getirmekle mükellef kılıdığı ibadetlerin esersiz olmayıp bazı faydalara haiz oldukları kesindir. Diğer taraftan Allah'u Teâlâ, zati itibariyle zengin ve bu ibadetlere ihtiyacı olmadığı hasabiyle, bu ibadetlerin faydası Allah'ın ...

En Çok Okunanlar