Gelişmiş Arama
Ziyaret
11552
Güncellenme Tarihi: 2012/04/04
Soru Özeti
Babanın anneyi bazı sorunlara binaen evden kovması durumunda çocukların görevi nedir?
Soru
Babanın anneyi bazı sorunlara binaen evden kovması durumunda çocukların görevi nedir?
Kısa Cevap

Dikkat etmemiz gerekir ki Kuran’ı kerim ayetlerinde ve masum imamların rivayetlerinde anne ve babaya iyi ve saygılı davranmak İslam’ ın en önemli esaslarının yanında- tevhit ve ilahiyat- yer alır. Bu önemli konumuyla insan hayatında anne ve babanın rolü kendisine direk olarak hayırlı akıbetin onların duasıyla olduğu gösterir. Bu yüzden anne ve babanın anlaşmazlıklarında çocuklar her ikisine de saygılı bir şekilde davranmalıdır ki hem sorun aşılabilsin hem de kalp kırılmalarına neden olmasın. Nitekim peygamberi Ekrem şöyle buyurur: “Babaya itaat etmek Allah’a itaat etmektir ve babaya eziyet etmek Allah’a eziyet etmektir.”

Unutmamalıyız! İyiliği emredip kötülüğü nefyetmede en güzel yöntem sözle olmayanıdır, yani diğerlerine pratik olarak göstererek doğru yolu öğretmeliyiz. Masum imamlar da bu şekilde amel etmişlerdir.

Buna binaen dini öğretilerin ışığında birkaç yol önerilebilir:

 1. Çocuklar anne ve babaya saygılı bir şekilde bizzat kendileri müdahale ederek anlaşmazlıklarını çözmelidirler.
 2. Anne ve babanın kabul ettiği büyük insanları devreye sokarak çözmek.
 3. Onları danışmanlık merkezlerine yönlendirerek gerekli olan uzman desteğini almalarını sağlamak.
 4. Eğer anne ve babanın okuma yazması varsa ve eğitimli insanlar iseler, eğitici ve dini kitapları onlara vermek.

Her halükarda çocuklar anne ve babanın sorunlarını bilinçli bir şekilde araştırıp saygı sınırlarını koruyarak müdahil olup sorunlarını çözebilirler.

Ayrıntılı Cevap

Kuran müfessirleri, psikologlar ve eğitimciler anne ve baba arasındaki anlaşmazlıkta çocukların davranışlarıyla ilgili dini kaynaklardan yararlanarak birkaç yol açıklamışlardır:

 1. Birinci yöntem: Çocukların bizzat kendisinin müdahale etmesi. Elbette çocuklar bu yöntemde anne ve babalarının konumu ve kültürel durumunu göz önünde bulundurup doğru bir davranış biçimiyle doğru bir netice almalıdır. Çünkü anne ve babalar yaşları ilerledikçe çocuklarının eleştirileri onlar için gençliğine nispet daha kırıcıdır. Bu yüzden gerekli dikkati göstermeliyiz ki anne ve baba çocuklarının davranışından incinmesinler. Çünkü bizim dini değerlerimizde babayı incitmek cehennem ateşiyle eşittir.[1]  Allah Teâla kutsal kitabında anne ve babaya eziyeti yasaklamıştır.[2] Aynı zamanda anne ve babanın gözünde çocukların sahip oldukları konum da önemlidir. Yani çocuklarda kendi konumlarını göz önünde bulundurmalıdır. Nasihat ettiğinde kabul mü ederler yâda bulunulan durumdan daha kötü bir hal mi alır? Örnek olarak; bir evde dört çocuk yaşıyor burada hangi çocuğun anne ve babası tarafından daha çok seviliyorsa onun kanalıyla harekete geçilmelidir ve oda gerekli yolları açıklamalıdır. Diğer çocuklara nazaran onun etkili olma şansı daha yüksektir ve bu açıdan erkek ve kız çocuğu olması, büyük veya küçük olmasının bir farkı yoktur.
 2. İkinci yöntem: Anne ve babanın kabul ettiği bir büyüğün sorunu çözmesi; Bu kişi yakın akrabalardan birisi olabilir örneğin: büyük baba, büyük anne, amca, dayı veya anne babanın yakın dostlarından duruma müdahale edip doğru yolu bulmalarını isteyin.
 3. Üçüncü yöntem: Onları danışmanlık merkezine yönlendirip uzman desteğinden yararlanmalarını sağlayın.
 4. Dördüncü yöntem araştırma: Bu yöntemde eğer anne ve baba okuryazar iseler ve dini eğitim kitapları onları etkiliyorsa onlara okuması için verilmeli veya çocukların kendisi bu kitapları okuyup, kendileri baba ve anneye karşı doğru davranış yöntemini gerçekleştirmelidirler.
 5. Beşinci ve son yöntem CD ve kaset dinlemek: Bu yöntemde anne ve baba İslam terbiyesi âlimlerinin ve uzmanlarının CD’ler ini veya kasetlerini temin edip dinleyerek sorunlarını bu yolla halledebilirler. Çocuklarda bu CD’leri temin edip dinleyerek sorunun çözümünü bulup bizzat kendileri gerekli adımları atmalıdırlar.

Her halükarda çocuklar anne ve babanın sorunlarını bilinçli bir şekilde araştırıp önerilen yöntemleri dikkate alıp, saygı sınırlarını koruyarak müdahale edip sorunlarını çözebilirler.

 


[1].Usulu kâfi, kuleyni, mustafevi tercümesi, c:4 s: 49, baba ve anneye eziyet etmenin cezası bölümü, tahran.

[2].İsra: 23.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Ahmet ismi İncil’in neresinde gelmiştir?
  24943 Eski Kelam İlmi 2011/11/12
  Bu konuda dikkat edilmesi gereken önemli nokta şudur: Kur’an, İncil’de İslam Peygamber’inin (s.a.a) müjdeleyici olduğunu söylüyorsa, tahrif edilmiş İncil’i değil, Hz. İsa’nın (a.s) getirdiği incili kastetmektedir. Elbette tahrif edilmiş hali hazırdaki İncil’de de, bu meseleye işaret edilmesi dikkate değer bir konudur.Hz. Mesih (a.s), “Farkilit”ın geleceği müjdesini vermişti. Bu kelime ...
 • Eğer Yüce Allah Peygamber ve kullarına iyyake nabudu ve iyyake nestain demelerini buyurmuşsa, neden “kul” (söyle) kelimesi zikredilmemiştir?
  9276 Tefsir 2011/12/18
  Kuşkusuz Yüce Allah ibadet ve namazlarında istifade etmeleri için bu ayeti kullarına nazil etmiştir. Elbette benzer durumlarda genel olarak “kul” (söyle) ve “kulu” (söyleyiniz) gibi kelimler de cümle başında yer almaktadır. Ama Arap edebiyatını ve tüm dillerdeki mevcut diyalogları incelemeyle, kesin karine ve delillerin bulunması ve onların ...
 • Hadis külliyatında ‘israiliyat’ denilen bir kavram geçmektedir. Ehlibeyt mektebi kaynaklarında İsrailiyat’ın konumu ve itibarını açıklar mısınız?
  3396 2020/09/05
  İslam uleması ‘israiliyat’ kavramını İslami olmayan, özelliklede hicri ilk yüzyıl içerisinde Yahudi ve Hristiyanların İslam dinine sokmaya çalıştıkları inançlar, efsaneler ve hurafelerin tamamı için kullanmaktadır.Bu kelime ilk başta Yahudilerin İslam dinine sokmaya çalıştıkları hadisler için telaffuz edilmekteydi. Ama gerçekte bu kavram biraz daha geniş ...
 • basiret gözüyle Allah-ı görmek, kalp ile Allah-ı müşahede etmekle aynı mıdır?
  13449 Pratik İrfan 2010/12/18
  Hazreti Ali'nin (a.s.) kelamında söz konusu olan basiret gözü ile Allah-ı müşahede etme meselsi kelam ilmince Allah-ı görme meselesiyle ilgili bir konudur. Bu konuyla ilgili hak ve doğru olan görüşe göre kalbi rüyet ve tecelliden farklı olan gözsel rüyet hak Teâlâ hakkında imkânsızdır. Ama Allah ile buluşmak ...
 • Muhammed b. Osman Ömri’nin İmam-ı Zaman’ı (a.c) hac mevsiminde gördüğü iddiası doğru mudur?
  6183 Eski Kelam İlmi 2011/07/21
  Her ne kadar böyle bir iddiada bulunan kimseden kabul edilmesi mümkün olmasa da İmam-ı Zaman’ı (a.s) gıyap döneminde görmek esasen kesin ve makbul bir husustur. Hz. Hüccet’in (a.s) ikinci naibi halk ile İmam arasında irtibatı sağlayan vasıta olması nedeniyle, kuşkusuz küçük gıyap döneminde bu görüşme ...
 • Ayakların üstünü mesetme konusunu hadisler ile ispatlayınız?
  7591 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/07/21
  “Vesailu’ş - Ş,a” gibi Şia’nın Muteber Kitaplarında İmamlardan (a.s.) nakledilmiş olan hadislere baktığımızda abdest alınırken başın ön kısmının ve ayakların üstünün Mes edilmesinin vacip olduğunu görürüz. Keza hadislerden istifade ediliyor ki ayaklar Mes edilirken sağ ve sol sırasını dikkate alarak ayakların parmaklarından başlayarak ayaklarda var olan çıkıntıya ...
 • Acaba fakihler Cuma namazının seçmeli farz olduğu konusunda görüş birliğine ulaşmışlar mıdır?
  3294 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2018/11/11
  Cuma namazı, masum imamın fiziki huzurunun olduğu, diğer şartların imkânı ve takiye gerektirecek bir durum olmadığı taktirde hükmü aşikardır. (Yani farzdır) Gaybet döneminde çeşitli hükümler Cuma namazı hakkında beyan edilmiştir. Bu görüşlerden en meşhur olanının “Cuma namazı seçmeli farz” olduğu söylenebilir. Hatta bazı fakihler Cuma namazının seçmeli ...
 • Mersiye okuyucuların her yıl mersiyelerine ekledikleri yeni şeylerin sakıncası yok mudur?
  8088 تاريخ بزرگان 2009/01/29
  Aşura kıyamı ve Kerbela tarihinin iki sayfası vardır: Biri yiğitlik ve iftiharla dolu nurlu ve beyaz bir sayfa, diğeri benzersiz veya eşine az rastlanır bir cinayetin işlendiği bir facia oluşu. Bu yüzden Kerbela’da meydana gelen musibetleri imkansız ve akla aykırı olarak algılamamak gerekir. ...
 • Ehl-i beyt’i neden birkaç kişide sınırlıyorsunuz?
  6913 Eski Kelam İlmi 2008/02/18
  Ehl-i Beyt’in on dört masumlarda sınırlandırılması, beşeri bir sınırlandırma değildir. Tathir ayetinden ve Peygamber (s.a.a.)’den gelen rivayetlerden anlaşılan bir sınırlamadır.Bu iddianın ispatlanması için birçok rivayet delil olarak getirilebilir.1) Kuran-ı Kerim, Peygamber (s.a.a)’e Arapça olarak indirilen ilahi bir kelamdır. Allah’ın ...
 • Kimler İmam-ı Zaman (a.c.f) ile irtibat halindedirler?
  12383 Eski Kelam İlmi 2012/10/24
  İmam-ı Zaman (a.c.f) ile irtibat halinde olmanın teorik temelleri ve bunun değişik türleri kendi yerinde incelenmelidir. Bununla birlikte Şia ulemasının bazı muteber kitaplarında Mukaddes-i Erdebili, Seyit Bahru’l-Ulum, Seyit b. Tavus ve başka birçok büyük şahsiyetin görüşmeleri belirtilmiştir. Aynı şekilde birçok birey de İmam-ı Zaman (a.c.f) ile özel ...

En Çok Okunanlar