Gelişmiş Arama
Ziyaret
9493
Güncellenme Tarihi: 2008/06/22
Soru Özeti
Modern İnkılabi (pop) müzikleri dinlemenin hükmü nedir?
Soru
Acaba inkılabi müzikleri (savaş marşları) dinlemenin bir sakıncasının olmadığını dikkate alarak, modern inkılabi (pop) müzikleri dinlemek haram mıdır?
Kısa Cevap

Bu soruyu cevaplandırmak için öncelikle Taklit Mercilerine başvurup sonra çok kısa bir şekilde müziğin haramlığının hikmetini felsefi olarak inceleyeceğiz.

Hz Ayetullah El Uzma Seyyid Ali Hamenei:

Eğlence toplantılarına uygun her türlü coşturucu/eğlendirici çalgı ve eğlence haramdır.

Hz Ayetullan El Uzma Fazıl Lenkerani:

Eğer müzik eğlence toplantılarında kullanılan türden, coşturucu/eğlendirici ve heyecan uyandırıcı olursa haramdır ve bunun dışında kalan şekillerde sakıncasızdır ve hangi merkezden yayınlandığının bunda bir etkisi yoktur.

Hz Ayetullah El Uzma Behçet:

Müzik coşturucu/eğlendirici olursa, dinlenmesi ve alım satımı haramdır.

Hz Ayetullah El Uzma Safi Gülpeygani:

Toplumun örfünde müzik olarak bilinen her şeyin dinlenmesi, bestelenmesi, öğrenilmesi, öğretilmesi ve müzik aletlerinin satımı haramdır.

Hz Ayetullah El Uzma Mekarim Şirazi:

Eğlence ve fesatla alakalı her türlü ses ve çalgılar haram ve bunların dışında olması durumunda helaldir. Bunun belirlenmesi örf ehlinin geneline göre olur.

Hz Ayetullah El Uzma Tebrizi (r.a):

Eğlence toplantılarıyla alakalı, eğlenceli müzikleri dinlemek caiz değildir ve aynı şekilde bestelenmesi, öğretilmesi ve eğlence müzik aletlerinin alım satımı caiz değildir.

Hz Ayetullah El Uzma Sistani:

Eğer müzik, eğlence toplantılarıyla alakalı değilse haram değildir.[1]

O hal de eğlence toplantılarıyla alakalı coşturucu/eğlendirici çalgı ve müzikler haramdır.

Ancak haram olduğu konu ve somut örneklerinin belirlenmesine gelince, müzik çeşitlerinden biri olan pop müziği, müziğin haram olan örneklerinden midir, yoksa caiz midir konusu mükellefin kendisine aittir; zira müzikle az da olsa aşinalığı olanlar harekete geçirici ve eğlence toplantılarıyla alakalı olup olmadığını ayırt edebilirler.[2]

Bu sebeple, eğer harekete geçiren ve eğlence toplantılarıyla alakalı olan, inkılâp ve savaş marşları dahi olsa, dinlemek aynı şekilde haramdır.

Pop müziği de bu kaidenin dışında değildir ve harekete geçirici ve eğlence toplantılarıyla alaka içermesi durumunda haram ve dinlenmesi de caiz değildir.

Ancak neden harekete geçirici ve eğlence toplantılarıyla alakalı olduğu zaman, haram ve eğer böyle değilse helaldir, meselesine gelince, bu ayrı bir konu olmakla birlikte çok genel olarak şöyle denilebilir: İlahi hükümler, ilahi ilim ve hikmet esasınca ve her hükmün faydası ve zararlarıyla alakalı olarak kanunlaşıp açıklanmıştır ve bunların hikmetlerini Allah Teâlâ’nın dışlında kimse bilemez. Hükümlerin neyle alakalı olduğu ve bazı hikmet ve felsefesi (hakiki sebebi değil) insanların bilgi alanına girebilir.

Bu anlamda müzik içinde şöyle denilebilir; insanı hidayet yolundan, manevi ve fikri yücelikten dengeli ve dingin bir yaşamdan alı koyan, sinirsel ve ruhi rahatsızlıklara, akli eksikliğe, anlık ve yapmacık rahatlığa, şehvetin canlanmasına ve hayatın gerçeğinden uzaklaşılmasına vesile olan konular nehyedilmiştir. Ayrıca hareketli ve heyecanlı müziklerin etkisiyle ve ya eğlence toplantılarıyla alakalı müzikleri dinlemenin tesiriyle bir takım hastalık ve rahatsızlıklar oluşur. Birçok kitap ve makaleler yazılmış ve bunlardan bazıları müziğin ruh ve sinirler üzerindeki etkisi adı altında yayınlanmıştır ki daha fazla bilgilenmek için bunlardan istifade edilebilir. Eğlence ve hareketi içeren toplantıların başka olumsuz etkileri daha vardık ne var ki bunları zikretmek geniş bir fırsatı gerektirir.[1] Bakınız: Mesaili cedid ez didgahı ulema ve meracii taklid, Seyyit Muhsin Mahmudi c 1, s 53,54.

[2] Müziğin haram olmasının delilleri ve felsefesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için, müziğin hürmeti ve delilleri konularıyla alakalı 932 inci sorusu: müzik dinlemek, 1595 inci sorusu: yaratılış ve müziğin haram oluşu, 1078 inci sorusu: müziğin haram ve helal olmasının delilleri ve 388 inci sorusuna bakınız.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar