Gelişmiş Arama
Ziyaret
43464
Güncellenme Tarihi: 2009/11/12
Soru Özeti
Oğlanları sünnet ederken sünnet bölgesinden alınan derinin yaratılış nedeni nedir?
Soru
Eğer yüce Allah erkeklerin sünnet bölgesindeki deriye sahip olmasını istemiyorduysa, onu niye yarattı? (sünnet yapılırken penis etrafındaki derinin alınması gerekir).
Kısa Cevap

Sünnet, taşıdığı bir takım olumlu fayda ve eserler nedeniyle İslam gibi bazı dinlerde farz kılınmıştır. Erkeklerin sünnet edilmesinin bazı eser ve faydaları şunlardan ibarettir:

Yeni doğmuş ve süt emen çocukların idrar sisteminin iltihaplanmasını önlemek, kansere müptela olmanın önüne geçmek ve AİDS hastalığını önlemek. Bu azanın yaratılmasının nedeni hakkında şöyle söylemek gerekir: Bu aza bebek doğmadan önce cenindeki ilgili bölgenin korunmasını sağlar. Elbette bebek doğduktan sonra bu aza bir fazlalık sayılır ve bebek doğduktan sonra kesilen göbek bağı gibi addedilir. Yanı sıra sünnetin bilimin ilerlemesiyle birlikte aydınlanacak başka faydaları da vardır.

Ayrıntılı Cevap

Sünnet, erkeklik organının önüne sarkmış deri kısmının ameliyatla alınmasına denir. Sünnet olmak, taşıdığı bir takım olumlu fayda ve eserler nedeniyle İslam gibi bazı dinlerde farz kılınmıştır.[1] Bu ameliyat Avrupa ve Amerika halkı arasında yaygındır ve bunun nedenini sünnet olmanın taşıdığı bilimsel faydalarda aramak gerekir. Tıbbi sitelerde kısa bir incelemede bulunarak İslam’ın bu buyruğundaki tıbbi ve sağlıksal faydaları öğrenmek mümkündür. Bu tür sitelerde şöyle yer almaktadır: Sünnet olmanın en önemli faydası, yeni doğmuş ve süt emen çocukların idrar sisteminin iltihaplanmasını ve bunun çok tehlikeli yan etkilerini önlemektir. Bu yan etkiler böbrek sisteminin yok olmasına ve neticede böbrek yetersizliğine neden olabilir. Yapılan araştırmalardan üç ay altındaki idrar iltihabına maruz kalmış çocukların % 75’nin oğlan olduğu ve bu oğlanların da % 95’nin sünnet olmadığı neticesine ulaşılmıştır. Bundan dolayı eğer yeni doğmuş bir oğlan sünnet olmazsa, ömrünün ilk yılında kendisinin idrar iltihabına müptela olma ihtimali on kat daha fazladır. Şehit Beheşti Üniversitesi Tıp Bilimleri Fakültesi hocası ve böbrek ve idrar yolları cerrah ve uzmanı Dr. Simfuruş bu hususta şöyle demektedir: İdrar iltihabına duçar olmuş sünnet olmamış bir oğlan için yapılabilecek en iyi iş, onu sünnet etmektir. Sünnet olmanın ileriki yaşlarda da birçok faydası vardır. Bireyin AİDS’e müptela olma ihtimalinin azalması bu faydalardan sayılır. Sünnetin bu faydası çok önemsenmiş ve Afrika ülkelerinde AİDS’i önlemenin yöntemlerinden biri olarak benimsenmiştir. Çünkü bir toplumda on sünnet gerçekleştiğinde AİDS’e bir şahsın müptela olmasının önlendiği ispatlanmıştır. Sünnet olmak AİDS dışında diğer iltihap hastalıklarına müptela olmanın önünü de alır. Çünkü sünnet derisinin altındaki bölge bakteri ve virüslerin çoğalması için uygun bir muhittir. Bundan dolayı onun alınması cinsel yolla bulaşan hastalıklar olarak tanınan iltihap hastalıklarına müptela olunmasını engeller. Sünnet olmanın faydalarından biri de kansere yakalanmayı önlemektir. Bunun delili, sünnetin yaygın olmadığı Hindistan gibi bir ülkede penis kanseri oranının sünnetin yaygın olduğu Danimarka gibi bir ülkeden on kat daha fazla olmasıdır. Bu azanın yaratılmasının nedeni hakkında da Allah’ın yarattığı bu et parçasının ceninlik döneminde bir takım faydalar taşıdığını ve bunun için şimdiye dek herhangi bir faydanın keşfedilmediğini farz etsek bile, kesinlikle gerçekleşecek olan ilerlemelerle birlikte insanlığın bunun sırrına ereceğini söylemeliyiz. Bu hususta söz konusu et parçasının ceninin ilgili kısmını korunmasına neden olduğu söylenmiştir. Elbette çocuk doğduktan sonra kesilen göbek bağı gibi artı bir aza sayılır.[2]


[1] Tevzihü’l-Mesail (el-Mahşi lil-İmami’l-Humeyni), c: 2, s: 953.

[2] Paygahı İttila Resaniyi Defteri Ayetullah Uzma Mekarim Şirazi.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Ehlisünnet Kur’an’da velayeti nasıl tefsir etmektedir?
  6771 Tefsir 2012/08/12
  Şia’nın inancına göre, müminlerin önderi Hz. Ali’nin (a.s) velayeti A’li İmran suresinin 55. ayetinde açıkça beyan edilmiştir. Belirtilen veli ve velayetten ne kastedildiği hususunda Şii ve Sünni âlimleri arasında ihtilaf vardır. Ehlisünnet bunu sevgi ve dostluk velayeti manasında yorumlamış, Şiiler ise yönetim ve imamet velayeti manasında değerlendirmiştir.
 • İslam öğretileri acısından diğer mahlûkatlar için bir hukuk tarif edilmiş midir?
  7407 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2012/08/11
  Dini kaynaklarda bu konuyla ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan anlaşıldı kadarıyla hak ve hukuk kavramı sadece insanlara özgü kavramlar değildir. Bilakis diğer bütün mahlûkatlarında hak ve hukuka sahip oldukları anlaşılmaktadır. Örneğin “men la yehzer’ul-fakih” kitabında bir bölüm hayvanın sahibine hakkı olarak adlandırılmış ve bu konuyla ilgili hadisler ...
 • Neden Müslüman erkeğin ehl-i kitap kadınla evlenmesi caizdir, ama Müslüman kadının ehl-i kitap erkekle evlenmesi caiz değildir?
  14019 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2011/04/13
  Çünkü, 1) Daimi evlilik iki taraf içinde yasaktır. Sadece geçici evlilikte Müslüman erkek ehl-i kitap kadınla evlenebilir. 2) Ahkamın hikmetini bilmek iyi bir şey olsa da kulu hedeflenen menzile götüren şey, onun Allah’a kayıtsız ve şartsız itaat etmesidir. Bazı hükümlerin felsefesi hakkında ihtimaller verilebilir. Örneğin bu hüküm hakkında ...
 • Allah-u Teâlâ’nın hilesinin anlamı nedir?
  8355 Tefsir 2012/06/11
  Arap lügatinde hile (mekr), bir kimseyi hedefin­den (hedef iyi ya da kötü olsun) alı koymaktır. Bu anlam esasınca hile her zaman ve her yerde kötü değildir. Bu kelimenin Allah-u Teâlâ’ya nispet verilmesi, zararlı komployu hünsa etmek anlamındadır ve bozguncular hakkında kullanıldığında, programları ıslah etmenin önünün ...
 • Hz. Ali'yi Allah bilen bir kimsenin evinde İmam Hüseyin için düzenlenmiş merasime katılmak caiz midir?
  9276 Eski Kelam İlmi 2011/06/20
  İmam Hüseyin ve onunla birlikte şehit olan ashabı için yas tutmak ve bu doğrultuda düzenlenen merasimlere katılmanın Allah katında büyük sevabı ve mükâfatı vardır. Ama doğal olarak eğer bu tür merasimler ehlibeytin (a.s.) öğretilerine ters ve muhalif olan öğretilerin tebliğ ve güçlenmesine neden oluyor ise bu gibi merasimlere katılmanın hiçbir ...
 • Kedinin kılının hükmü nedir?
  15522 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/10/22
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Nisa suresinin 11. ayetinde ‘Babalarınızdan, oğullarınızdan hangisi size daha faydalıdır, bilemezsiniz.’ buyurulan cümlenin manası nedir?
  7707 Tefsir 2012/04/15
  Nisa suresinin 11. ayetinde birinci dereceki kimselerin miras bölüşümünün nasıl olacağı göz önüne alınarak müfessirler ayetin ‘Babalarınızdan, oğullarınızdan hangisi size daha faydalıdır, bilemezsiniz.’ bölümünün manası hakkında çeşitli ihtimaller vermişlerdir. Buna göre bu cümlenin manası şunlardan biri olabilir: 1- Baba, anne ve evlatlarınızdan hangisinin dünyada size ...
 • Hangi imamın başka imamlardan farklı kendine özgü özellikleri vardır?
  7191 Masumların Siresi 2012/03/04
  Dini öğretilerimize göre Masum İmamların varlıkları iki yönlüdür. Biri nurani varlıkları, diğeri maddi varlıklarıdır. Nur varlıkları açısından onların hepsinin nuru birdir. Ama maddi ve cismi varlıkları açısından zaman ve mekan şartlarına göre her birinin kendine has özellikleri vardır. Örneğin İmam Ali cesarette ve hitapta, İmam Hüseyin cihad ve ...
 • Nisa suresinin 78 ve 79. ayetleri esasınca, kötülükler Allah’a mı yoksa insana mı isnat edilmektedir?
  13848 Tefsir 2011/05/21
  Bu ayetler birkaç surette açıklanabilir:1. Allah her şeyi yaratmıştır, ama yaratılışın varlıksal kemalini engelleyen şeyler anlamındaki gerçek kötülük ve şer yokluktan başka bir şey değildir ve bundan dolayı yaratılacak bir kabiliyet de taşımamaktadır. Ama Allah’ın mahlûklarının birbirleriyle takışması nedeniyle bu kötülük meydana geldiği için kötülükler de Allah’a isnat ...
 • Allah falan kulunu kendi haline bırakmış deniliyor, bunun anlamı nedir?
  7499 Eski Kelam İlmi 2012/09/15
  Bu kur’an’sal bir kavramdır. Allahu Teala kuranı kerimde şöyle buyuruyor: “nesullahe fe nesiyehu; onlar Allahı unuttular, öyle ise Allah (da) onları unuttu”. Bunun anlamı şudur: Dünyada bazı insanlar Allah ı unuttukları için Allah da onları kıyamet gününde unuttur. Yani bunlara teveccüh etmiyor, kıyametin hayırlarından ve bereketlerinden mahrum ...

En Çok Okunanlar