Gelişmiş Arama
Ziyaret
16091
Güncellenme Tarihi: 2010/04/07
Soru Özeti
İnsanın cinle irtibat kurması mümkün mü?
Soru
İnsan cinle irtibat kurabilir mi? Kurabilirse bunu nasıl açıklayabilirsiniz?
Kısa Cevap

Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız.

Ayrıntılı Cevap

Kur’an-ı Kerim cinlerin varlığını teyit ve sahip oldukları özellikleri şöyle beyan etmektedir:

1- Cinler, topraktan değil ateşten yaratılmıştır.[1]

2- Bilgileri, algılamaları, hak ve batılı ayırma güçleri, mantıkları ve istidlalleri vardır.[2]

3- Sorumlu varlıklardır.[3]

4- Mü’min ve salih olanlarıyla müşrik ve kafirleri vardır.[4]

5- Haşredilecekler ve kıyamete dönüşleri vardır.[5]

6- Göklere musallat olabiliyor, haber alabiliyor ve dinleme yapabiliyorlardı, ama sonra bunları yapmaları yasaklandı.[6]

7- Bazı insanlarla irtibata geçerek bildikleri sınırlı sırları onlara verip insanları kandırıyorlardı.[7]

8- İnsanlarda olduğu gibi onlardan bazılarının güçleri fazladır.[8]

9- Onların insanların bazı ihtiyaçlarını gidermeye yetecek güçleri vardır.[9]

10- Onlar insan yeryüzünde yaratılmadan önce vardılar.[10]

11- Hz. Süleyman’ın (a.s) kıssasında cinlerden bir ifrit Belkıs’ın tahtını Süleyman makamından kalkmadan[11] getireceğini iddia ettiğinde Hz. Süleyman (a.s) onu yalanlamıyor.[12]

Bütün bu ayetlerden cinlerin hayali değil, gerçek maddi varlıklar oldukları ve onlarla irtibat kurmanın mümkün olduğu anlaşılıyor. Onlarla irtibat kuranlar vardır. İnsanla cin arasında eskiden beri çeşitli şekillerde irtibatlar olduğu nakledilmiştir ancak biz yalnızca sahih rivayetlerde gelen şekilleri gerçek olduğunu benimseyebiliriz.

Aşağıda Kur’an, rivayetler ve alimlerin sözlerinde gelen bu irtibatın bazı şekillerine işaret ediyoruz:

a) Cinlere sığınmak: Kur’an buyuruyor: ‘İnsanlardan bazı kimseler, cinlerden bazı kimselere sığınırlardı ve cinler bunların azgınlıklarını artırırlardı.’[13]

Arapların şöyle bir adeti vardı: Ne zaman korkunç bir çöle gitseler, o çölün cinine sığınırlardı. İslam bunu yasaklamış, cin ve insanın yaratıcısına sığınmayı emretmiştir.[14]

b) Cine Musallat Olmak: Cinlere musallat olup onları hizmete almak mümkündür, ama böyle bir şeyin caiz olup olmadığı konusunda fakihlerin arasında ihtilaf vardır. Kesin olan şey şudur ki, bu iş haram olan bir yoldan veya onların eziyet olmasına neden olacak şekilde olursa haramdır ve onları haram ve gayr-ı meşru işlerde kullanmamak gerekir. Zira gayr-ı meşru işi ister insanin kendisi doğrudan yapsın, ister vasıtayla haramdır.[15]

Ayetullah Hamanei kendilerinden ruh ve cinlere musallat olarak hastaları iyileştirmek gibi yalnızca hayır işler yaptığına yakin edilen kimselere başvurulmasının hükmü hakkında sorulduğunda şöyle cevap verdiler: ‘Şer’an helal olan yollardan yapılması şartıyla bu işin kendiliğinde bir sakıncası yoktur.’[16]

Daha fazla bilgi için bkz:

1-Şeytan ve Cin’in gücü (883. soru)

2-Şeytan: Melek mi, Cin mi? (857. soru)

3- Cin ve Şeytan… (Ali Rıza Tahrani)[1] - er-Rahman/15

[2] - Cin suresinin çeşitleri ayetleri

[3] - Cin ve er-Rahman surelerinin ayetleri

[4] - Cin ve er-Rahman surelerinin ayetleri

[5] - Cin/15

[6] - Cin/9

[7] - Cin/6

[8] - Neml/39

[9] - Sebe/12-13

[10] - Hicr/27

[11] - Neml/30-40

[12] - Abdullah Cevadi Amuli, Tefsir-i Mevzui, c.1, s.119

[13] - Cin/6

[14] - Bkz: Bihar-ul Envar, c.92, s.148; el-Mehasin, (Resulullah (s.a.a) şöyle buyuruyor: (Cinler müdahale namazda okunan ezanı okuyun.)

[15] - Ebu’l Kasım Hoi, Minhac-us Salihin, c.2, s.8

[16] - İmam Humeyni’nin Tevzih-ul Mesail’inin şerhi, c.2, s.980, mesele:1232

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar