Advanced Search

Bank Pertanyaan (Tags:tafsir ayat 2 surah al:Maidah)

Klasifikasi Topik

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Apabila sumpah syar’i itu dilanggar apakah inti sumpah akan tetap berlaku atau tidak?
  5227 Janji, Nadar dan Sumpah 2014/09/18
  Menyatakan sumpah memiliki syarat-syarat dimana dengan adanya seluruh syarat tersebut maka seseorang memiliki tugas dan taklif untuk melaksanakannya. Apabila ia tidak melaksanakannya maka ia harus membayar kaffarahnya. Apabila satu kali sumpah itu dilanggar maka sumpah tersebut telah batal dan berulangnya pelanggaran tidak akan menimbulkan kaffarah (denda yang ...
 • Tolong Anda sebutkan sirah akhlak Imam Sajjad As?
  5743 Para Maksum 2011/07/12
  Pemimpin Keempat adalah seorang manusia sempurna dan terpilih. Beliau adalah seseorang yang telah mencapai puncak kesempurnaan dari segala dimensi moral, ritual, keilmuan. Imam Sajjad As merupakan jelmaan al-Qur’an dan Rasulullah Saw.Pada masa kelam pemerintahan Bani Umayya dimana nilai-nilai kemanusiaan dan keutamaan dilupakan, Imam Sajjad laksana surya terang ...
 • Bagaimana cara bertaubat dari menonton film-film vulgar?
  84250 Akhlak Praktis 2010/01/16
  Dosa dan maksiat bagai endapan lumpur busuk yang membuat manusia semakin tenggelam di dalamnya maka semakin ia tidak menyadari kebusukan dari amal perbuatan yang di lakukannya. Karena indera penciumannya tidak lagi bekerja dan tidak menyadari bahwa sebentar lagi ia akan karam.Dari sisi lain ...
 • Apakah setiap ayat al-Qur’an memiliki aspek pengobatan?
  13649 Tafsir 2012/04/14
  Allah Swt pada ayat-ayat yang berbeda memperkenalkan al-Qur’an sebagai media dan perantara kesembuhan bagi orang-orang yang beriman,[1] dari lahiriah ayat dan sebagian dari hadis dan buku-buku tafsir menjelaskan bahwa maksud dari kesembuhan di sini adalah hilangnya sifat-sifat tercela dan bergerak di jalan maknawi serta ...
 • Tolong Anda jelaskan tengan Masjid Jamkaran dan sebab pendiriannya
  5601 Sejarah Tempat-tempat Suci 2010/07/21
  Pertanyaan ini tidak memiliki jawaban global. Silahkan Anda memilih jawaban detil ...
 • Bolehkah seorang Muslim mendatangi gereja dan melakukan salat atau bermunajat dengan-Nya di tempat itu?
  13206 Hukum dan Yurisprudensi 2012/02/14
  Tentunya, tidak ada masalah apabila Anda hanya sekedar pergi ke gereja tanpa melakukan aktivitas ritual tertentu.Lain halnya jika Muslim yang hadir di tempat itu sedemikian berpengaruh sehingga hanya dengan sekedar memasuki tempat itu telah mampu menyemarakkan gereja atau seorang Muslim dari sisi pengetahuan dan kelabilannya sedemikian sehingga ...
 • Apa itu qadzf? Bagaimana hukuman qadzf itu?
  1866 بیشتر بدانیم 2015/04/18
  Qadzf secara leksikal bermakna melemparkan, meletakkan dan melepaskan.[1] Secara teknis fikih qadzf artinya seseorang yang dihukum (cambuk) akibat melontarkan tuduhan zina atau sodomi (liwath) keapda seorang pria atau wanita[2] namun ia tidak mampu menyodorkan bukti-bukti tuduhannya. Hukuman bagi orang yang melontarkan tuduhan ini ...
 • Apa yang menjadi syarat-syarat Islam dan Iman?
  30767 Hukum dan Yurisprudensi 2009/12/20
  Iman dan Islam memiliki tingkatan dan derajat. Derajat pertama yaitu derajat Islam dimana setiap orang dengan mengucapkan dua kalimat syahadat "Asyhadu an laa ilaha illaLah wa asyahdu anna muhammadan Rasululullah." (Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah) maka ia termasuk sebagai seorang ...
 • Bagaimana proses diwajibkannya hijab dalam Islam?
  4633 زن 2015/04/18
  Sebelum Islam datang, perempuan tidak mengenakan pakaian yang pantas ketika terjun ke masyarakat. Islam dengan kemunculannya, mengenalkan kewajiban ini. Hukum dan batasan hijab perempuan dijelaskan dalam surah al-Ahzab dan surah al-Nur. Aturan yang ada dalam surah al-Nur meliputi: Tidak berlemah lembut ketika berbicara Jangan ...
 • Apa perbedaan antara tahun hijriah dan miladi?
  2798 Pertanyaan Acak 2017/05/20
  Sekaitan dengan pertanyaan di atas harus dikatakan bahwa perbedaan antara tahun-tahun Qamariah dan Miladiah adalah sebagai berikut: Sumber penanggalan tahun miladiah adalah kelahiran Nabi Isa bin Maryam As. Adapun awal penanggalan tahun Hijriah (baik Syamsiah atau Qamariah) adalah hijrahnya Nabi Muhammad Saw dari Mekkah ke ...

Populer Hits