Advanced Search

Bank Pertanyaan (Klasifikasi Topik :Sejarah Para Pembesar)

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Mengapa manusia takut mati?
  18024 Teologi Lama
  Takut mati boleh jadi disebabkan oleh pelbagai faktor dan unsur yang beragam. Sebagian faktor tersebut akan disinggung secara ringkas sebagaimana berikut ini:1.     Kebanyakan manusia menafsirkan kematian sebagai kesirnaan, kebinasaan dan ketiadaan. Jelas dan suatu hal yang wajar apabila manusia takut ...
 • Pada beberapa ayat al-Quran terdapat perintah untuk menaati Allah Swt dan Rasulullah Saw. Apa yang dimaksud dengan ketaatan di sini?
  111026 ارتباط انسان و خدا
  Sehubungan dengan titah untuk menaati dan mematuhi Allah Swt, terdapat sebelas ayat dengan beberapa penyebutan seperti berikut: ﴿أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُول﴾، ﴿أَطیعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُول﴾ ¸﴿وَ أَطیعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَه﴾ “Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul”, “Taatlah kepada Allah dan Rasul”, “Dan taatlah kepada ...
 • Kapan kita dibolehkan bertayammum?
  2788 شرایط انتقال به تیمم
  Kita hanya dapat membersihkan diri dari junub dengan melakukan mandi janabah namun dalam beberapa perkara kita dapat mengganti mandi wajib dengan bertayammum[1] sebagaimana berikut: Ketika tidak ada kemungkinan memperoleh air. Waktu tidak mencukupi untuk melakukan mandi wajib dan dengan melakukannya akan ...
 • Apa penafsiran ayat 26, 27, dan 28 surah al-Ahqaf? Apakah terdapat hubungan di antara ayat-ayat tersebut?
  8828 Tafsir
  Tidak ada disebutkan tentang sebab-sebab pewahyuannya atau apa yang dikenal sebagai sya’n al-nuzul (asbab al-nuzul) sehubungan dengan ayat ini. Ayat-ayat ini berisikan ancaman kepada orang-orang kafir dan musyrik Mekkah. Ayat-ayat ini pada dasarnya kesimpulan dari ayat-ayat sebelumnya terkait dengan azab pedih dan hukuman keras yang menimpa kaum ...
 • Apakah dan bagaimanakah burhân (tanda) Ilahi itu yang menjaga Nabi Yusuf dari perbuatan dosa?
  11290 Ulumul Quran
  Burhân bermakna dalil definitif dan sesuatu yang mendatangkan keyakinan. Meski dalam al-Qur’an tidak disebutkan tentang bagaimana burhân ini, namun jelas bahwa apa yang ditunjukkan kepada Yusuf As bukanlah termasuk dari pengetahuan-pengetahuan biasa. Terdapat beberapa kemungkinan terkait dengan burhân ini:1.
 • Bagaimana hukumnya memperalat jin, arwah dan sekelompok setan?
  9061 Hukum dan Yurisprudensi
  Hubungan dan menggunakan secara keilmuan dan praktik arwah dan para jin serta setan dalam istilah leksikal dan teknikal fikih disebut sebagai sihir.[i] Sesuai dengan dalil-dalil Al-Qur’an, riwayat dan fikih, sihir tidak mendatangkan kemaslahatan dan kebaikan bagi manusia dunia dan akhirat.Al-Qur’an memandang penyihir sebagai ...
 • Mengapa para fukaha Syiah dalam kitab-kitabnya, mengumumkan bahwa golongan Ahlu Sunah sebagai musuhnya dan menyebut mereka dengan “amah” atau “nawashib”?
  5840 شیعه آماج تهمتها
  a. Perkataan[1] ini adalah propaganda untuk menghilangkan persatuan dan kesatuan kaum Muslimin betapa tidak karena ulama Syiah –walaupun mereka tidak memiliki keraguan terhadap keyakinan Ahlu Sunah- mereka tidak mengatakan hal itu dalam kitab-kitab mereka, bahkan dalam berbagai kesempatan, menyebut Ahlusunah sebagai saudaranya sendiri dan ...
 • Apakah tolok ukur batasan kebebasan dipandang dari perspektif Islam?
  11525 Hukum dan Yurisprudensi
  Pertanyaan ini tidak memiliki jawaban global. Silahkan Anda pilih jawaban detil ...
 • Kenapa Nabi Saw pertama kali berdakwah secara sembunyi-sembunyi?
  124174 Wahyu, Kenabian dan Kemaksuman
  Rasulullah melakukan dakwah diam-diam dan sembunyi-sembunyi hanya kepada kerabat, keluarga dan beberapa orang-orang pilihan dari kalangan sahabat. Adapun terkait dengan alasan mengapa melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi pada tiga tahun pertama dakwahnya, tidak disebutkan analisa tajam dan terang pada literatur-literatur standar sejarah dan riwayat. Namun apa yang segera ...
 • Apa hukumnya mencuri dari brankas yang telah terbongkar?
  8737 Hukum dan Yurisprudensi
  Di antara syarat-syarat pemotongan tangan pencuri adalah sebagai berikut:1.     Baligh2.     Berakal3.     Ikhtiar4.     Tidak ...

Populer Hits