Advanced Search
Item tidak ditemukan

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Kapan harus mengerjakan salat niyabah (naib) untuk ayah dan ibu?
  5094 Salat Qadha dan Salat Istijârah
  Niyabah atau menjadi naib dalam salat dan puasa tidak dibenarkan selama yang digantikan itu masih hidup. Setiap mukallaf wajib mengerjakan sendiri salat wajibnya bagaimanapun bentuknya entah itu dalam kondisi berdiri, duduk, tidur atau bahkan dengan sekedar isyarat. Imam Khomeini dan marja agung taklid lainnnya berkata: “Selagi manusia ...
 • Apa yang dimaksud dengan badâ'', lauh mahfuz, kitabul mubin, lauh mahw wa itsbât?
  13967 Teologi Lama
  "Badâ''" secara leksikal bermakna nampaknya (jelasnya) sesuatu setelah tersembunyi. Dan yang digunakan dalam al-Qur'an adalah makna leksikal ini: "wa badâ'a lahum minaLlâh mâ lam yakunu yahtasibun " Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan." (Qs, al-Zumar [39]:47). Dan secara teknikal sebagian ...
 • Doa apa yang dibaca Nabi Musa ketika lari dari kejaran pasukan Fir’aun?
  8823 Tafsir
  Al-Quran terkait dengan hal ini menyatakan bahwa tatkala seseorang (Mukmin Alu Fir’aun) dari salah satu kota tempat menetapnya pasukan Fir’aun datang dengan tergesa-gesa ke arah Musa dan berkata, “Wahai Musa! Para pemimpin kaum tengah berkomplot untuk membunuhmu. Maka hendaklah engkau segera keluar meninggalkan tempat ini.” Musa pergi meninggalkan ...
 • Seperti apakah Syiah memandang pelaku dosa besar?
  23163 گناه
  Berkenaan dengan masalah dosa besar, banyak sekali pemikiran dan pendapat ekstrim di antara sekte-sekte Islam, yang kebanyakan darinya terlahir dari faktor-faktor politik. Murji'ah dan Khawarij adalah dua contoh yang menonjol dalam hal ini. Murji'ah dalam usahanya untuk selalu menjaga citra pemimpin-pemimpin zalim mereka, ...
 • Ungkapan “Sayyidatu Nisa al-‘Alamin” disebutkan untuk Hadhrat Maryam Sa, apakah tidak ada masalah menggunakan ungkapan tersebut bagi Hadhrat Fatimah Zahra Sa?
  6721 Teologi Lama
  Ungkapan “Sayyidat Nisa al-‘Âlamîn” tidak disebutkan secara langsung dalam al-Qur’an. Ungkapan ini diadaptasi dari ayat 43 surah Ali Imran. Allah Swt berfirman kepada Bunda Maryam, “Washthafaki ‘ala Nisa al-‘Alamin” (Allah Swt telah memilihmu atas seluruh wanita di alam semesta). Maksud ayat ini adalah bahwa Allah ...
 • Apa yang dimaksud dengan fikih tradisional?
  7412 Hukum dan Yurisprudensi
  Yang dimaksud dengan fikih tradisional adalah ijtihad dan istinbâth (inferensi) hukum-hukum agama berdasarkan metode yang digunakan selama ribuan tahun oleh para juris Syiah dan tercatat dengan apik dalam buku-buku mereka sebagai turats. Fikih tradisional sebagaimana yang diperkenalkan oleh Imam Khomeini merupakan sebaik-baik metode untuk mengkaji ...
 • Apa yang menjadi falsafah berkurban di musim haji?
  7072 Hukum dan Yurisprudensi
  Seluruh instruksi dan hukum Islam ditetapkan berdasarkan hikmah atau hikmah-hikmah yang sangat subtil dan berguna bagi umat manusia. Di antara instruksi dan hukum Islam yang hukumnya wajib bagi para haji pada hari raya Idul Adha di padang Mina adalah berkurban. Sebagian hikmah berkurban pada musim haji adalah ...
 • Apakah mengenakan pakaian hitam bermakna mengenakan pakaian Fir'aun?
  8748 Majelis Duka dan Ziarah
  Teks Arab hadis yang disebutkan adalah sebagai berikut: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (ع) فِیمَا عَلَّمَ أَصْحَابَهُ لَا تَلْبَسُوا السَّوَادَ فَإِنَّهُ لِبَاسُ فِرْعَوْنَ» Di antara beberapa hal yang diajarkan Amirul Mukminin Ali As kepada sahabatnya salah satunya adalah, "janganlah berpakian hitam karena pakaian hitam ...
 • Bagaimana pandangan Islam terhadap penguasa adil? Apakah penguasa adil non Muslim juga didukung oleh Islam?
  13050 Garis Besar
  Setiap masyarakat untuk menjaga, memelihara dan membuat maju dirinya memerlukan sebuah pemerintahan sehingga ia dapat mengaturnya dan dapat sampai pada tujuannya. Agama Islam yang memiliki sistem paling sempurna dan ideal bagi seluruh dimensi kehidupan personal dan sosial seluruh masyarakat pada setiap zaman. Jelas bahwa agama seperti ini ...
 • Apakah makna qadha dan qadar ilmi dan aini Allah Swt itu?
  6010 Qadha dan Qadar
  Qadha dan qadar Ilahi terbagi menjadi dua bagian: Qadha dan qadar ilmi dan aini.[1] Qadha dan Qadar Ilmi Yang dimaksud dengan qadha ilmi adalah mengetahui kemestian terjadinya sesuatu ketika sebab-sebabnya tersedia; artinya Tuhan mengetahui semenjak azal bahwa segala sesuatu dalam kondisi tertentu dan pusaran ...

Populer Hits