Advanced Search
Item tidak ditemukan

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Tolong jelaskan aliran Syaikhiyah dan pendirinya Syaikh Ahmad Ihsai?
  5857 Sejarah Para Pembesar
  “Syaikhiyah” adalah suatu aliran yang didirikan oleh Syaikh Ahmad Ihsai. Syaikh Ahmad lahir di kota Ihsa pada tahun 1166 H dan pada tahun 1186 berangkat ke Karbala dan belajar kepada ulama-ulama Syi’ah. Ia, pergi ke Iran dalam rangka ...
 • Apakah Rasulullah Saw dalam perjalanan mikraj bertemu dengan malaikat Malik?
  14428 Isra dan Mikraj
  Berdasarkan beberapa riwayat, Rasulullah Saw dalam perjalanan Isra dan Mikraj bertemu dengan Malaikat Malik, penjaga neraka. Sebagai contoh kami akan melampirkan sebuah riwayat yang menegaskan pertemuan Rasulullah Saw dengan Malaikat Malik: «مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) وَ ...
 • Apakah Bunda Imam Mahdi Ajf juga tergolong maksum?
  9702 Para Maksum
  Dalam pandangan Syiah yang dapat mencapai makam maksum (mengikut istilah yang dikenal secara umum) hanyalah para nabi dan pengganti mereka. Arti maksum di sini adalah bahwa mereka suci dari segala kesalahan, kelupaan dan perbuatan dosa dalam masa hidupnya baik dalam tahapan pemahaman, penyampaian wahyu ...
 • Apakah hubungan shalat dengan ibadah lainnya?
  8470 Garis Besar
  Salat merupakan salah satu ibadah terbesar dan asasi dalam agama Islam serta termasuk dari bagian terpenting agama. Sedemikian asasi dan pentingnya salat sehingga disebutkan dalam beberapa riwayat misalnya, “Hal yang pertama yang akan ditanyakan dan diperhitungkan bagi para hamba Allah Swt pada hari kiamat adalah salat. Apabila ...
 • Apakah bermasalah apabila seseorang menyerahkan zakat fitrahnya usai (salat) Idul Fitri?
  5671 زکات فطره
  Para Marja Agung Taklid berkata bahwa masa wajib membayar zakat fitrah adalah semenjak petang malam Idul Fitri dan tidak dibenarkan menunda membayar zakat fitrah hingga setelah salat Idul Fitri. Namun apabila seseorang tidak mengerjakan salat Idul Fitri maka ia harus membayar zakat fitrahnya hingga waktu Dhuhur.
 • Berapa orang dari sahabat Rasulullah Saw yang gugur sebagai syahid dalam gerakan revolusi Imam Husain?
  10227 Para Pembesar
  Apa yang mengemuka di kalangan para peneliti tentang masalah Asyura pada masa kontemporer dan apa yang masyhur berdasarkan pelbagai penelitian atas tragedi Asyura adalah bahwa di antara sahabat Imam Husain As terdapat lima orang sahabat Rasulullah Saw yang meraih kesyahidan pada peristiwa kebangkitan Asyura. Kelima ...
 • Apa pandangan al-Quran mengenai israf, berlebih-lebihan dan tabdzîr, dan apakah pengaruh-pengaruh yang ditimbulkannya?
  37358 گناه و رذائل اخلاقی
  Agama Islam merupakan agama bagi kehidupan manusia, hukum-hukum dan ajaran-ajaran yang ada di dalamnya adalah untuk kebahagiaan dan keberuntungan manusia dan masyarakanya. Islam memiliki program untuk seluruh dimensi kehidupan manusia, dan menyarankan keseimbangan dan proporsionalitas dalam semua persoalan kepada para pengikutnya. Israf adalah berlebihan dan melanggar, dimana ...
 • Apa yang dimaksud dengan fikih tradisional?
  7251 Hukum dan Yurisprudensi
  Yang dimaksud dengan fikih tradisional adalah ijtihad dan istinbâth (inferensi) hukum-hukum agama berdasarkan metode yang digunakan selama ribuan tahun oleh para juris Syiah dan tercatat dengan apik dalam buku-buku mereka sebagai turats. Fikih tradisional sebagaimana yang diperkenalkan oleh Imam Khomeini merupakan sebaik-baik metode untuk mengkaji ...
 • Apa itu Iktikaf?
  19191 Akhlak Teoritis
  Iktikaf  secara leksikal bermakna bermukim dan berdiam di suatu tempat untuk mengerjakan suatu urusan. Iktikaf secara teknikal (terminologis) dalam syariat Islam bermakna bermukim dan berdiam di suatu tempat suci untuk ber-taqarrub kepada Allah Swt. Iktikaf tidak terkhusus agama Islam saja, melainkan terdapat juga pada agama-agama Ilahi yang ...
 • Apakah ada perbedaan mengenai hikmah diutusnya para nabi menurut Syiah dan Ahlusunnah?
  4529 Kemestian Pengutusan Para Nabi
  Tidak terdapat perbedaan yang banyak mengenai hikmah bi’tsah (pengutusan) para nabi di antara mazhab-mazhab yang ada karena hikmah ini diisyaratkan dalam al-Qur’an. 1. Dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan ayat: «رُسُلاً مُبَشِّرینَ وَ مُنْذِرینَ لِئَلاَّ یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُل» Rasul-rasul itu adalah ...

Populer Hits