Carian Terperinci
Pengunjung
11100
Tarikh Kemaskini 2007/12/18
Ringkasan pertanyaan
Apakah haiwan sembelihan bukan muslim dapat digunakan?
soalan
Kami di sini menggunakan daging-daging yang tidak disembelih menurut Islam. Apakah penggunaan daging-daging tersebut mempunyai masalah? Sedangkan sebahagian umat Islam dari negara-negara lain berkata bahawa daging-daging tersebut halal untuk digunakan.
Jawaban Global
Menurut pandangan fatwa-fatwa para ahli fikah Syi’ah dan ajaran Ahlulbait, daging-daging dari sembelihan yang tidak menuruti cara Islam dihukum sebagai daging bangkai. Dagingnya adalah haram dan tidak dibenarkan memakannya.
 
Jawaban Detil
Menurut pandangan fikah Syi’ah, syarat halal daging haiwan yang dijual di pasar, pedagang daging, supermarket adalah: Pertama, daging itu berasal dari haiwan halal. Kedua, haiwan halal ini disembelih menurut syariat Islam.
Haiwan yang disembelih menurut syariat Islam harus memiliki ketetapan seperti berikut:
 1. Si penyembelih harus seorang Muslim atau seseorang yang dihukum sebagai Muslim, seperti anak orang Islam yang belum mencapai usia baligh.[1] Kerana itu, haiwan yang disembelih oleh bukan Muslim, dihukum sebagai bangkai. Dalam hal ini tidak terdapat perbezaan antara orang kafir yang berasal dari ahli kitab dan bukan ahli kitab.[2]
 2. Haiwan harus disembelih dengan alat yang terbuat dari besi yang tajam.
 3. Ketika menyembelih, bahagian depan haiwan harus dihadapkan ke arah kiblat.
 4. Ketika menyembelih, yang menyembelih harus menyebut nama Allah.
 5. Setelah disembelih, haiwan itu harus bergerak sedikit sehingga menjadi jelas bahawa ia masih hidup tatkala disembelih.
 6. Tidak menyembelih haiwan dari arah belakang.[3]
 
Apabila haiwan yang halal dimakan itu telah disembelih dengan ketetapan-ketetapan terebut, maka dagingnya halal dan dapat digunakan. Walau bagaimanapun Ahlusunnah[4] mempunyai pandangan lain. Meskipun mereka juga tidak menganggap sembelihan haiwan yang orang kafir yang bukan ahli kitab sebagai halal, tetapi mereka menganggap memakan sembelihan ahli kitab adalah halal (daging hasil sembelihan Yahudi dan Kristian)[5]. Namun seorang yang bermazhab Syiah tidak dibolehkan beramal dengan mazhab mereka. Kewajipan mereka ialah beramal menurut fikah Ahlul Bait. []
 

[1]. Menurut apa yang dinukilkan oleh Syaikh Baha’i dalam kitab Hurmah Dhabāih Ahl al-Kitāb, muka surat 59, ulama Syiah dan Sunni tidak mempunyai perbezaan pandangan mengenai pengharaman sembelihan orang kafir ahli kitab bukan daripada Yahudi, Kristian dan Majusi. Selagi ianya bukan kafir dari kategori ahli kitab, maka perbezaan hanyalah pada sembelihan para penganut agama Yahudi, Kristian dan Majusi.
[2]. Tahrīr al-Wasīlah, jil. 2, muka surat 621.  
[3]. Tahrīr al-Wasīlah, jil. 2, muka surat 621-623.
[4]. Walau bagaimanapun di antara mereka, mazhab Hanbali mempunyai pandangan yang sama dengan pendapat Syiah, Hurmah Dhabāih Ahl al-Kitāb, muka surat 62.    
[5]. Syaikh Baha’i dalam kitab Hurmah Dhabāih Ahl al-Kitāb, muka surat 59-63 berkata: "Majoriti ulama Syiah Imamiyah seperti Syaikh al-Mufid bin al-Nu'man, dan sebagainya berpendapat bahwa haiwan-haiwan sembelihan (ahli kitab) adalah haram tidak dibenarkan untuk dimakan walau dalam keadaan apa pun samada dibacakan bismilah atas haiwan tersebut atau tidak. Sementara itu ulama mazhab Hanbali sependapat dengan Syiah Imamiyah dalam hal ini sedangkan ulama mazhab Hanafi, Syafii dan Maliki membolehkan memakan haiwan-haiwan sembelihan (ahli kitab).
Terjemahan pada Bahasa Lain
Opini
Bilangan komen 0
Sila masukkan nilai
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Sila masukkan nilai
Sila masukkan nilai

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Apakah yang dimaksudkan dengan “arasy” dan “kursi ” (berdasarkan penafsiran yang pelbagai tentangnya)?
  54409 Tafsir
  “Arasy” bermakna sesuatu yang mempunyai atap. Takhta kerajaan juga boleh dinamakan arasy sebagai kiasan (kinayah) daripada kekuasaan dan pemerintahan. Sedangkan “kursi ” juga bermakna takhta dan singgahsana. Kedua-dua kata itu digunakan dalam al-Qur’an. Terdapat banyak tempat dalam al-Qur’an, arasy dinisbatkan kepada Allah ...
 • Berilah penjelasan tentang maqâm Fana' dan baqa'.
  26558 Irfan Teori
  Fana' dari sudut bahasa bermaksud ketiadaan dan kehancuran. Dan lawan dari Fana' adalah baqa', dan tetap ada. Seperti Tuhan adalah termasuk dalam kategori abadi dan baqa', sementara selain-Nya atau seluruh makhluk digolongkan ke dalam ketiadaaan, kehancuran, dan Fana'.Sedangkan dari sudut istilah dan pengertian ...
 • Tolong jelaskan ayat-ayat Al-Qur’an yang menentukan imāmah Imam Ali (a.s)?
  11888 Macam-macam
  Sebaik-baik jalan untuk menetapkan imāmah Imam Ali (a.s) bagi Ahlusunnah adalah bersandar kepada Al-Qur’an dan hadis-hadis yang menjelaskan ayat-ayat tersebut yang dinukil dari kitab-kitab mereka. Sudah tentu orang itu harus merupakan seorang pencari kebenaran sehingga tidak bersandar pada penjelasan-penjelasan yang keliru, non-rasional serta tidak menutup matanya terhadap ...
 • Bagaimana manusia dapat menjadi kekasih Allah Swt?
  24108 Akhlak Praktikal
  Berteman dengan Allah Ta'ala dapat digambarkan dalam dua keadaan:1.     Kecintaan hamba dengan Tuhan dan Tuhan menjadi Yang dicintai2.     Kecintaan Tuhan dengan para ...
 • Mengapa Syiah dipandang sebagai ajaran sesat?
  17530 کلیات
  Untuk menjelaskan masalah ini, hendaklah diberi perhatian terhadap beberapa noktah penting ini: Sekiranya maksud anda "Syiah" itu ialah perbuatan yang silap yang dilakukan beberapa orang pengikut Syiah, maka sandaran terhadap perbuatan begini adalah jauh dari keadilan. Ini disebabkan: Islam tidak punya aib pada ...
 • Apakah maksud tiada keterpaksaan dan tidak bebas secara mutlak, tetapi ianya perkara diantara dua perkara? Adakah itu bererti pencampuran antara keduanya, atau bukan?
  9720 Teologi Klasik
  Terdapat pelbagai hadith yang mempunyai ungkapan “tiada keterpaksaan dan tidak bebas secara mutlak tetapi berada di antara keduanya secara seimbang” yang berasal dari para Imam Ahli Bait a.s dalam mematahkan dua pendapat yang tidak benar iaitu keterpaksaan (جبر) dan ...
 • Apakah ajaran Zoroaster termasuk agama Ilahi?
  10309 Teologi Klasik
  Dengan mendengarkan lagu nyanyian-nyanyian keagamaan mereka, boleh difahami bahawa ajaran Zoroaster pada awalnya adalah ajaran yang mempercayai tauhid (monoteisme). Akan tetapi dengan meneliti lebih dalam kepada ajaran-ajarannya yang tertulis dalam kitab “Avesta”, maka diketahuilah bahawa dalam ajaran itu terdapat dualisme ketuhanan. Tapi ...
 • Apakah Nabi (s.a.w) mati syahid?
  10377 تاريخ بزرگان
  Banyak dalil yang termaktub dalam kitab-kitab hadis dan sejarah, baik Syiah atau pun Sunni yang menegaskan hal ehwal kesyahidan Nabi (s.a.w) akibat diracun. Namun noktah berikut ini juga harus diperhatikan bahawa apabila kesyahidan kita definisikan dengan makna terbunuh di jalan Allah dan rasul sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur’an, ...
 • Dengan melihat bahawa beribu-ribu tahun lamanya syaitan beribadah kepada Tuhan, apakah ia tidak berhak mendapat pertolongan-Nya?
  7266 Teologi Baru
  Berdasarkan firman Allah (s.w.t) dalam Al-Qur’an syaitan itu daripada golongan jin dan mereka juga seperti manusia memiliki taklif (tugas syar’i).Menurut kata-kata Imam Ali (a.s): “Syaitan telah beribadah (kepada Allah (s.w.t)) selama enam ribu tahun dan tidak diketahui ...
 • Apa yang dimaksudkan pernyataan ‘buta di akhirat’?
  20284 Tafsir
  Yang dimaksud dengan buta di hari akhirat dalam ayat, “Dan barang siapa yang buta (hatinya) di dunia ini, nescaya di akhirat (nanti) ia akan buta (pula) dan lebih sesat dari jalan (yang benar).” (Qs. Al-Isra [17]:72) dan ayat

Populer Hits