Carian Terperinci
Pengunjung
4775
Tarikh Kemaskini 2007/12/18
Ringkasan pertanyaan
Apakah haiwan sembelihan bukan muslim dapat digunakan?
soalan
Kami di sini menggunakan daging-daging yang tidak disembelih menurut Islam. Apakah penggunaan daging-daging tersebut mempunyai masalah? Sedangkan sebahagian umat Islam dari negara-negara lain berkata bahawa daging-daging tersebut halal untuk digunakan.
Jawaban Global
Menurut pandangan fatwa-fatwa para ahli fikah Syi’ah dan ajaran Ahlulbait, daging-daging dari sembelihan yang tidak menuruti cara Islam dihukum sebagai daging bangkai. Dagingnya adalah haram dan tidak dibenarkan memakannya.
 
Jawaban Detil
Menurut pandangan fikah Syi’ah, syarat halal daging haiwan yang dijual di pasar, pedagang daging, supermarket adalah: Pertama, daging itu berasal dari haiwan halal. Kedua, haiwan halal ini disembelih menurut syariat Islam.
Haiwan yang disembelih menurut syariat Islam harus memiliki ketetapan seperti berikut:
 1. Si penyembelih harus seorang Muslim atau seseorang yang dihukum sebagai Muslim, seperti anak orang Islam yang belum mencapai usia baligh.[1] Kerana itu, haiwan yang disembelih oleh bukan Muslim, dihukum sebagai bangkai. Dalam hal ini tidak terdapat perbezaan antara orang kafir yang berasal dari ahli kitab dan bukan ahli kitab.[2]
 2. Haiwan harus disembelih dengan alat yang terbuat dari besi yang tajam.
 3. Ketika menyembelih, bahagian depan haiwan harus dihadapkan ke arah kiblat.
 4. Ketika menyembelih, yang menyembelih harus menyebut nama Allah.
 5. Setelah disembelih, haiwan itu harus bergerak sedikit sehingga menjadi jelas bahawa ia masih hidup tatkala disembelih.
 6. Tidak menyembelih haiwan dari arah belakang.[3]
 
Apabila haiwan yang halal dimakan itu telah disembelih dengan ketetapan-ketetapan terebut, maka dagingnya halal dan dapat digunakan. Walau bagaimanapun Ahlusunnah[4] mempunyai pandangan lain. Meskipun mereka juga tidak menganggap sembelihan haiwan yang orang kafir yang bukan ahli kitab sebagai halal, tetapi mereka menganggap memakan sembelihan ahli kitab adalah halal (daging hasil sembelihan Yahudi dan Kristian)[5]. Namun seorang yang bermazhab Syiah tidak dibolehkan beramal dengan mazhab mereka. Kewajipan mereka ialah beramal menurut fikah Ahlul Bait. []
 

[1]. Menurut apa yang dinukilkan oleh Syaikh Baha’i dalam kitab Hurmah Dhabāih Ahl al-Kitāb, muka surat 59, ulama Syiah dan Sunni tidak mempunyai perbezaan pandangan mengenai pengharaman sembelihan orang kafir ahli kitab bukan daripada Yahudi, Kristian dan Majusi. Selagi ianya bukan kafir dari kategori ahli kitab, maka perbezaan hanyalah pada sembelihan para penganut agama Yahudi, Kristian dan Majusi.
[2]. Tahrīr al-Wasīlah, jil. 2, muka surat 621.  
[3]. Tahrīr al-Wasīlah, jil. 2, muka surat 621-623.
[4]. Walau bagaimanapun di antara mereka, mazhab Hanbali mempunyai pandangan yang sama dengan pendapat Syiah, Hurmah Dhabāih Ahl al-Kitāb, muka surat 62.    
[5]. Syaikh Baha’i dalam kitab Hurmah Dhabāih Ahl al-Kitāb, muka surat 59-63 berkata: "Majoriti ulama Syiah Imamiyah seperti Syaikh al-Mufid bin al-Nu'man, dan sebagainya berpendapat bahwa haiwan-haiwan sembelihan (ahli kitab) adalah haram tidak dibenarkan untuk dimakan walau dalam keadaan apa pun samada dibacakan bismilah atas haiwan tersebut atau tidak. Sementara itu ulama mazhab Hanbali sependapat dengan Syiah Imamiyah dalam hal ini sedangkan ulama mazhab Hanafi, Syafii dan Maliki membolehkan memakan haiwan-haiwan sembelihan (ahli kitab).
Terjemahan pada Bahasa Lain
Opini
Bilangan komen 0
Sila masukkan nilai
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Sila masukkan nilai
Sila masukkan nilai

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Mengapa warisan wanita setengah dari warisan lelaki?
  5855 Huquq Dan Ahkam
  Salah satu sebab banyaknya kuota warisan lelaki dibanding dengan saham wanita adalah nafkah wanita berada di bahu lelaki. Ertinya lelaki di samping harus menyiapkan wang belanja untuk dirinya ia juga memiliki tugas untuk menyiapkan biaya hidup bagi wanita (isteri) dan anak-anaknya. Di sisi lain, lelaki adalah pihak yang ...
 • Mengapa teks surah al-Fatihah dinyatakan sedemikian rupa sehingga hamba bercakap-cakap dengan Tuhannya dan bukan sebaliknya?
  5087 Tafsir
  Sebagian surah dan ayat al-Quran memiliki sisi edukatif dan pengajaran; artinya diturunkan untuk mengajarkan cara bagaimana mengunkapkan pujian dan munajat kepada Allah Swt. Paragraf-paragraf al-Quran ini terkadang dimulai dengan ungkapan seperti “Qul” (Katakanlah) yang menegaskan sisi edukatif ungkapan tersebut; seperti surah-surah Tauhid dan al-Muaddzatain[1] ...
 • Apakah jiwa dan ruh mengalami kematian atau tidur?
  8684 Teologi Klasik
  Masalah dan hakikat ruh merupakan salah satu masalah yang sentiasa menjadi pembahasan dan perbincangan manusia dari zamam lampau hingga hari ini. Pertanyaan di atas juga bersumber dari permasalahan ini bahawa apakah hakikat manusia itu adalah badan material dan jasad ...
 • Apa hubungan yang terajut di antara agama dan kebudayaan?
  4204 دین و فرهنگ
  Penjelasan hubungan yang terjalin di antara agama dan kebudayan dapat dilakukan dengan mengenal dengan baik identiti, tujuan dan fungsi agama serta kebudayaan dalam masyarakat. Meskipun sebahagian orang mengingkari kewujudan hubungan antara agama dan kebudayaan namun sebenarnya pandangan ini benar-benar tidak berasas. Memang jelas sebahagian unsur-unsur kebudayaan ...
 • Apa falsafah tentang wujudnya ikhtilaf dan perbezaan pada setiap manusia terutamanya mengenai keburukan, kecantikan, hidayat dan keindahan, petunjuk dan kesesatan, rezeki dan lain-lain?
  6791 جبر یا اختیار و عدالت پروردگار
  ‘Adl (keadilan) itu memiliki berbagai makna yang berbeza seperti: keseimbangan bahagian-bahagian yang terdapat dalam suatu rangkaian, menjaga hak-hak setiap individu, dan menyerahkan hak kepada pemiliknya, menjaga hak dalam faedah maknawi kewujudan (mawjūd), memberi kesamaan tanpa sebarang diskriminasi. Namun makna yang sesuai dengan pertanyaan di atas; kesamaan serta ...
 • Apakah Nabi (s.a.w) dan para imam (a.s) melakukan praktik mut’ah?
  6551 Huquq Dan Ahkam
  Sebelum menjawab pertanyaan ini, haruslah diperhatikan bahawa apabila sebuah perkara itu diperbolehkan dan kebolehannya telah ditetapkan oleh al-Qur’an dan Sunnah, maka hal itu tidak lagi memerlukan perbuatan para maksum kerana makna boleh bagi sebuah amalan ialah bermakna bahawa mukallaf bebas memilih untuk melakukan perbuatan tersebut atau meninggalkannya.Akan tetapi, apakah ...
 • Mengapa Imam Husain As tidak bangkit di zaman Muawiyah?
  5595 Sirah Para Maksumin a.s
  Dalam menjelaskan alasan tiada kebangkitan dari sisi Imam Husain As di zaman Muawiyah dapat dijawab dengan beberapa perkara di bawah ini:1.     Penghormatan Imam Husain As terhadap perjanjian yang disepakati oleh saudara dan imam zamannya, iaitu Imam Hasan ...
 • Apakah keIslaman dengan cara bertaklid diterima oleh Allah (s.w.t)?
  6002 بیشتر بدانیم
  Sekiranya kita tidak mengemukakan sebarang dalil berkenaan dengan akidah di hari akhirat nanti kecuali dalil taklid dan menuruti orang terdahulu secara membabi buta, sedangkan kita tahu bahawa nenek moyang kita bukanlah ahli ilmu, berpengetahuan, golongan intelek dan tidak juga berada dalam asuhan serta bimbingan para ulama, maka ...
 • Apakah tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi a.s?
  23544 Teologi Baru
  Perbahasan tentang kemunculan Imam Mahdi a.s merupakan perbahasan yang agak rumit sehingga memerlukan penelitian secara menyeluruh terhadap topik mahdawiyat, tetapi secara keseluruhan daripada riwayat yang telah digunakan di mana tanda-tanda kemunculannya adalah dapat dilihat dari satu sudut yang terbahagi kepada dua:
 • Bagaimanakah peranan kaum perempuan nanti di zaman pemerintahan Wali Ashr (a.j.f)?
  6524 Undang-undang
  Pengutusan Nabi (s.a.w) dan penyebaran Islam di samping mencipta perubahan besar pada dunia di masanya hingga kini, ia juga meninggikan kedudukan dan darjat serta peranan wanita di keluarga dan masyarakat, sehingga tingkatan tersebut tidak dapat dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Pada zaman-zaman sebelum kedatangan Islam, masyarakat-masyarakat pra-Islam ...

Populer Hits