Carian Terperinci
Pengunjung
4226
Tarikh Kemaskini 2007/12/18
Ringkasan pertanyaan
Apakah haiwan sembelihan bukan muslim dapat digunakan?
soalan
Kami di sini menggunakan daging-daging yang tidak disembelih menurut Islam. Apakah penggunaan daging-daging tersebut mempunyai masalah? Sedangkan sebahagian umat Islam dari negara-negara lain berkata bahawa daging-daging tersebut halal untuk digunakan.
Jawaban Global
Menurut pandangan fatwa-fatwa para ahli fikah Syi’ah dan ajaran Ahlulbait, daging-daging dari sembelihan yang tidak menuruti cara Islam dihukum sebagai daging bangkai. Dagingnya adalah haram dan tidak dibenarkan memakannya.
 
Jawaban Detil
Menurut pandangan fikah Syi’ah, syarat halal daging haiwan yang dijual di pasar, pedagang daging, supermarket adalah: Pertama, daging itu berasal dari haiwan halal. Kedua, haiwan halal ini disembelih menurut syariat Islam.
Haiwan yang disembelih menurut syariat Islam harus memiliki ketetapan seperti berikut:
 1. Si penyembelih harus seorang Muslim atau seseorang yang dihukum sebagai Muslim, seperti anak orang Islam yang belum mencapai usia baligh.[1] Kerana itu, haiwan yang disembelih oleh bukan Muslim, dihukum sebagai bangkai. Dalam hal ini tidak terdapat perbezaan antara orang kafir yang berasal dari ahli kitab dan bukan ahli kitab.[2]
 2. Haiwan harus disembelih dengan alat yang terbuat dari besi yang tajam.
 3. Ketika menyembelih, bahagian depan haiwan harus dihadapkan ke arah kiblat.
 4. Ketika menyembelih, yang menyembelih harus menyebut nama Allah.
 5. Setelah disembelih, haiwan itu harus bergerak sedikit sehingga menjadi jelas bahawa ia masih hidup tatkala disembelih.
 6. Tidak menyembelih haiwan dari arah belakang.[3]
 
Apabila haiwan yang halal dimakan itu telah disembelih dengan ketetapan-ketetapan terebut, maka dagingnya halal dan dapat digunakan. Walau bagaimanapun Ahlusunnah[4] mempunyai pandangan lain. Meskipun mereka juga tidak menganggap sembelihan haiwan yang orang kafir yang bukan ahli kitab sebagai halal, tetapi mereka menganggap memakan sembelihan ahli kitab adalah halal (daging hasil sembelihan Yahudi dan Kristian)[5]. Namun seorang yang bermazhab Syiah tidak dibolehkan beramal dengan mazhab mereka. Kewajipan mereka ialah beramal menurut fikah Ahlul Bait. []
 

[1]. Menurut apa yang dinukilkan oleh Syaikh Baha’i dalam kitab Hurmah Dhabāih Ahl al-Kitāb, muka surat 59, ulama Syiah dan Sunni tidak mempunyai perbezaan pandangan mengenai pengharaman sembelihan orang kafir ahli kitab bukan daripada Yahudi, Kristian dan Majusi. Selagi ianya bukan kafir dari kategori ahli kitab, maka perbezaan hanyalah pada sembelihan para penganut agama Yahudi, Kristian dan Majusi.
[2]. Tahrīr al-Wasīlah, jil. 2, muka surat 621.  
[3]. Tahrīr al-Wasīlah, jil. 2, muka surat 621-623.
[4]. Walau bagaimanapun di antara mereka, mazhab Hanbali mempunyai pandangan yang sama dengan pendapat Syiah, Hurmah Dhabāih Ahl al-Kitāb, muka surat 62.    
[5]. Syaikh Baha’i dalam kitab Hurmah Dhabāih Ahl al-Kitāb, muka surat 59-63 berkata: "Majoriti ulama Syiah Imamiyah seperti Syaikh al-Mufid bin al-Nu'man, dan sebagainya berpendapat bahwa haiwan-haiwan sembelihan (ahli kitab) adalah haram tidak dibenarkan untuk dimakan walau dalam keadaan apa pun samada dibacakan bismilah atas haiwan tersebut atau tidak. Sementara itu ulama mazhab Hanbali sependapat dengan Syiah Imamiyah dalam hal ini sedangkan ulama mazhab Hanafi, Syafii dan Maliki membolehkan memakan haiwan-haiwan sembelihan (ahli kitab).
Terjemahan pada Bahasa Lain
Opini
Bilangan komen 0
Sila masukkan nilai
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Sila masukkan nilai
Sila masukkan nilai

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Apakah maksud wahdatul wujud?
  5706 Falsafah Islam
  Maksud golongan irfan dan ahli hikmah tentang wahdatul wujud bukanlah satu set dunia kewujudan yang dikatakan sebagai Allah (s.w.t). Ini disebabkan penggolongan wujud dan wahdat bukanlah sesuatu yang hakiki. Begitu juga ianya tidak bermaksud penyatuan Allah (s.w.t) dengan kewujudan-kewujudan kerana perkara itu adalah mustahil (dengan maksud dua ...
 • Di manakah penghambaan itu? Siapakah hamba? Bagaimana dapat bergerak di atas landasan penghambaan?
  6067 Akhlak Praktikal
  Ahli linguistik memaknai ibadah sebagai tujuan khudhu’ (tunduk) dan tadzallul (menghinakan diri) dan berkata: kerana ibadah merupakan tingkatan tertinggi khudu’, oleh itu ia tidak layak, kecuali untuk orang yang memiliki ketinggian darjat wujud dan kesempurnaan, keagungan tingkatan segala nikmat, dan kebaikan. Oleh sebab itu, ibadah selain kepada Allah ...
 • Apakah hakikat dosa? Apa pengaruhnya terhadap roh dan jiwa manusia?
  8703 Akhlak Praktikal
  Jawapan untuk pertanyaan di atas mempunyai 4 bahagian: Hakikat dosa: Dosa dalam bahasa Arab disebut dengan ʼithm dan ‘iṣyān (اثم و عصيان). Dosa dengan pengertian ini memiliki makna berpaling dari perintah tuan, melakukan kesalahan dan kesilapan. Seorang pelaku dosa menuruti syahwat dan kemarahan sebagai ...
 • Quranın adları hansılardır?
  844 Tafsir
  Quran üçün çoxlu adlar qeyd olunub ki, onların yalnız bəzisi müsəlmanlar arasıbda məşıhurdur. Quranın adları olaraq işlədilən bəzi kəlmələr, Quranda Quranın sifəti kimi zikr olubdur. Ad və sifəti müəyyənləşdirməkdə olan nəzər müxtəlifliyinə görə, Quran elmləri alimləri arasında Quranın adlarının sayı və zikri barəsində çoxlu nəzər müxtəlifliyi var.
 • Apa hubungan yang terajut di antara agama dan kebudayaan?
  3770 دین و فرهنگ
  Penjelasan hubungan yang terjalin di antara agama dan kebudayan dapat dilakukan dengan mengenal dengan baik identiti, tujuan dan fungsi agama serta kebudayaan dalam masyarakat. Meskipun sebahagian orang mengingkari kewujudan hubungan antara agama dan kebudayaan namun sebenarnya pandangan ini benar-benar tidak berasas. Memang jelas sebahagian unsur-unsur kebudayaan ...
 • Apa yang dimaksud dengan rajʻah? Siapakah orang yang terlibat? Bilakah rajʻah ini berlaku?
  5656 رجعت
  Rajʻah merupakan salah satu yang diyakini oleh Syiah Imamiyah yang bermakna kembali ke dunia setelah kematian. Ianya terjadi sebelum akhirat dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama setelah kemunculan Imam Mahdi (a.s), sebelum kesyahidan beliau dan sebelum terjadi peristiwa hari Kiamat. Rajʻah tidaklah bersifat umum ...
 • Mengapakah Tuhan menciptakan syaitan?
  5397 Teologi Klasik
  Pertama: Peranan syaitan dalam menyimpangkan dan menyesatkan manusia hanya berada pada peringkat mengajak dan menyeru. Kedua: Proses untuk meraih kesempurnaan sentiasa berlangsung di tengah pelbagai cabaran dan paradoks. OIeh kerana itu, penciptaan hidupan dan makhluk sedemikian dalam sistem penciptaan tidak boleh disebut sebagai sia-sia atau tanpa alasan. Melainkan hal itu ...
 • Apa falsafah tentang wujudnya ikhtilaf dan perbezaan pada setiap manusia terutamanya mengenai keburukan, kecantikan, hidayat dan keindahan, petunjuk dan kesesatan, rezeki dan lain-lain?
  6448 جبر یا اختیار و عدالت پروردگار
  ‘Adl (keadilan) itu memiliki berbagai makna yang berbeza seperti: keseimbangan bahagian-bahagian yang terdapat dalam suatu rangkaian, menjaga hak-hak setiap individu, dan menyerahkan hak kepada pemiliknya, menjaga hak dalam faedah maknawi kewujudan (mawjūd), memberi kesamaan tanpa sebarang diskriminasi. Namun makna yang sesuai dengan pertanyaan di atas; kesamaan serta ...
 • Menjadi penghuni syurga Riḍwān; bagaimanakah mereka dapat diselaras dengan syafaat Malaikat?
  6316 Tafsir
  Allah (s.w.t) memberikan keredaan-Nya kepada orang-orang yang beramal saleh, beriman, dan bertakwa, namun iman dan takwa memiliki tingkat dan darjatnya masing-masing. Oleh kerana itu, reda Ilahi akan kembali pada tingkatan dan darjat ketakwaan yang dimiliki.[i]Syurga sesuai dengan ...

Populer Hits