Carian Terperinci
Pengunjung
21608
Tarikh Kemaskini 2013/06/09
Ringkasan pertanyaan
Apa saja ciri-ciri darah haidh dan darah istihadha itu?
soalan
Saya tidak bisa membedakan antara darah haid dan darah istihadha. Darah yang keluar berwarna coklat terkadang merah dan tidak kental/tipis. Menurut Anda apa hukum darah tersebut?
Jawaban Global
Darah haidh pada umumnya kental, hangat dan warnanya merah cenderung hitam atau kuning serta keluar dengan tekanan dan agak panas.[1] Wanita yang mengeluarkan darah seperti ini dari rahimnya disebut wanita haidh (hâidh).
Adapun darah istihadhah ghalibnya berwarna kuning dan dingin serta keluar tanpa tekanan dan tidak panas. Demikian juga tidak kental. Namun boleh jadi terkadang hitam atau merah, hangat dan kental, dan keluar dengan tekanan dan panas.[2] Wanita yang mengeluarkan darah seperti ini dari rahimnya disebut sebagai wanita mustahadha. [iQuest]
Untuk telaah lebih jauh terkait dengan pembagian dan hukum wanita haidh dan mustahadha Anda dapat merujuk pada beberapa indeks yang terdapat pada site Islam Quest sebagai berikut:
 

[1]. Imam Khomeini, Taudhih al-Masâil (al-Muhassyâ), dihimpun oleh Sayid Muhamad Husain Bani Hasyimi Khomeini, Daftar Intisyarat Islami, jil. 1, hal. 252, Masalah 434, Qum, Cetakan Kedelapan, 1424 H.  
[2]. Ibid, jil. 1, hal. 232, Masalah 392.
Terjemahan pada Bahasa Lain
Opini
Sila masukkan nilai
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Sila masukkan nilai
Sila masukkan nilai

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Apakah manusia dapat mengenal Tuhan? Hingga batasan mana dan bagaimana nilai pengenalan ini?
  6153 Teologi Klasik 2011/02/14
  Manusia dapat mengenal Tuhan melalui berbagai-bagai jalan. Makrifat ini mungkin dicapai melalui jalan akal atau jalan hati. Terkadang sebagaimana yang dilakukan para philosofi yang mana untuk mencapai tujuannya mereka akan berargumen melalui jalan ilmu Husuli –ilmu yang dihasilkan melalui jalan pancaindera- dan ...
 • Mengapa para penziarah, khususnya para penziarah dari Iran, menumpahkan tangisan mereka di samping kuburan Baqi’?
  3568 Teologi Baru 2011/09/22
  Jawapan atas pertanyaan seperti ini bersandar pada pengenalan kita terhadap zat tangisan dan tujuan orang menangis.Tangisan terbahagi menjadi dua. Tangisan zahir dan tangisan batin. Tangisan batin hasil dari pelbagai pengaruh mental dan kesan di mana dengan tangisan batin ini muncul pada manusia akibat pelbagai aktiviti ...
 • Di manakah penghambaan itu? Siapakah hamba? Bagaimana dapat bergerak di atas landasan penghambaan?
  5516 Akhlak Praktikal 2011/04/19
  Ahli linguistik memaknai ibadah sebagai tujuan khudhu’ (tunduk) dan tadzallul (menghinakan diri) dan berkata: kerana ibadah merupakan tingkatan tertinggi khudu’, oleh itu ia tidak layak, kecuali untuk orang yang memiliki ketinggian darjat wujud dan kesempurnaan, keagungan tingkatan segala nikmat, dan kebaikan. Oleh sebab itu, ibadah selain kepada Allah ...
 • Imam Mahdi (a.j.f) dalam pandangan Syiah.
  6936 Teologi Klasik 2011/07/18
  Oleh kerana pertanyaan di atas sangat universal dan meluas, hal ini menyebabkan kami menyentuh tentang sedikit biografi, berita-berita ghaib dan tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi (a.j.f).Nama beliau adalah "mim-ha-mim-dal" dan memiliki berbagai gelaran, di antaranya adalah Qaim, Shahibul 'Ashr, Shahibuz Zaman, dsb. Ayahanda mulia ...
 • Dapatkah Anda jelaskan ciri-ciri rasm al-Usmani itu apa saja?
  19914 Ulum Al-Quran 2012/11/20
  Utsman Thaha adalah kaligrafer (khattât) terkenal dari Suriah yang hidup pada abad kontemporer. Naskah kaligrafinya memiliki banyak keunggulan seperti keteraturan, harmoni, tulisan yang sangat indah, dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah rumit tajwid. ...
 • Makna Islam pada ayat 19 surah Ali Imran?
  8825 Teologi Baru 2011/10/22
  Islam secara bahasa bermakna penyerahan diri (taslim) tanpa syarat di hadapan Tuhan. Agama merupakan penjelas segala bimbingan Tuhan terhadap manusia dalam bidang pemikiran, keadaan, perilaku dan bermasyarakat, dan juga menjelaskan bagaimana hubungan manusia dengan dirinya sendiri, orang lain dan dengan Tuhan.
 • Apakah telaga kautsar itu?
  9244 Tafsir 2011/07/21
  Kata "kautsar" mempunyai erti kebaikan yang banyak dan melimpah. Dan terdapat begitu banyak contoh (mishdaq) untuk kata kautsar ini, seperti: telaga dan sungai kautsar, syafaat, nubuwwat atau kenabian, hikmah, ilmu, generasi dan keturunan yang banyak.Kautsar memiliki dua mishdaq (wujud), iaitu mishdaq ...
 • Tolong Anda perkenalkan sebuah buku yang menjelaskan tentang tata-cara melaksanakan amalan haji dan umrah sesuai dengan aturan praktis Ahlulbait.
  4187 Teologi Klasik 2011/02/14
  Buku-buku di bawah tajuk manasik –amalan-amalan- haji yang ditulis oleh para marja' agung Syiah yang menukil ayat-ayat al-Qur’an dan riwayat dari Nabi Saw dan para Imam Ahlulbait As telah pun ditulis. Atas alasan ini, dengan menyediakan buku manasik haji marja’ taklid yang ...
 • Dengan memperhatikan bahawa Tuhan adalah Mahatahu secara mutlak, lantas apakah motif ujian-ujian Tuhan bagi manusia?
  3435 Teologi Klasik 2011/04/19
  Sebagaimana menurut pertanyaan yang diajukan, pelbagai ujian Ilahi bukanlah bermaksud untuk menyingkap apa-apa yang tidak diketahui lantaran Tuhan Mahatahu atas segala sesuatu. Namun ketika kita merujuk kepada ayat dan riwayat, maka kita akan menemui bahawa pelbagai ujian ini merupakan sebuah tradisi (sunnah) dan kanun Ilahi yang berpijak ...
 • Berapakah jumlah masyarakat Yahudi Iran dan bagaimanakah sikap kerajaan Iran dengan mereka?
  4212 Undang-undang 2011/01/17
  Di Republik Islam Iran terdapat agama-agama menoriti seperti Yahudi, Kristian, Zarathustra dan sebagainya yang hidup di samping kaum Muslimin. Mengikut data statistik yang disebarkan oleh kaum Yahudi Iran sendiri bahawa jumlah terkini kaum Yahudi (Kalimi) yang hidup[1] di Iran adalah 20 ribu orang. Mereka juga –seperti masyarakat yang ...

Populer Hits

Jejaring