เกี่ยวกับเรา

อัล-กุรอาน กล่าว่า: ดังนั้น สูเจ้าจงถามบรรดาผู้รู้หากสูเจ้าไม่รู้ (นะฮฺลิ /43) และในบทอันบิยาอฺ โองการที่ 7 ได้กล่าวถึงคุณสมบัติที่โดด เด่นที่สุดของชีวิตมนุษย์กล่าวคือ การคิด การรู้จัก และความรู้ของเขา มนุษย์นั้นเพื่อการวิวัฒนาการสติปัญญาให้มีความสมบูรณ์ เขาจึงได้ค้นหาเหตุใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง และด้วยการเผชิญกับคำถามใหม่อยู่เสมอ

บุคคล ที่ไม่คำถามใดๆ เกิดขึ้นในชีวิตการรู้จักของเขาก็ไม่เกิดขึ้นเช่นกัน คำถามมักก่อให้เกิดความคิดทางศาสนา ซึ่งมีความหลากหลายอยู่ในตัว สถาบันวัฒนธรรม ระวอกกุ ฮิมัต จึงได้ก่อตั้งขึ้นมาบนพื้นฐานแนวคิดดังกล่าว โดยหวังว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการบางส่วนที่ขาดหายไป ซึ่งยังไม่ได้ถูกเติมเต็มให้พอดี ทั้งด้านวัฒนธรรม การศึกษา และการค้นคว้าวิจัยในด้านความคิดทางศาสนา ซึ่งความจำกัดด้านนี้หาได้เป็นอุปสรรค ต่อความต่อเนื่องในงานด้านกิจกรรมแม้แต่นิดเดียว แม้ว่าความรวดเร็วและการขยายตัวจะล่าช้าและจะลดลงก็ตาม

ดัง นั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกตัวที่อยู่ในสถาบันแห่งนี้ จึงได้มุ่งมั่นที่จะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับคำตอบของศาสนา และประเด็นนี้เองนับว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่โน้มนำไปสู่การสร้าง เว็บไซต์นี้ขึ้นมา

ใน ตอนแรกในปี 1381 ได้เริ่มต้นด้วยการตอบคำถามด้านเทววิทยา และปรัชญาโดยโพสต์ผ่านทางเว็บไซต์ ติบยาน ซึ่งเป็นผู้ส่งข้อมูลของสถาบัน เราะวอกกุลฮิกมะฮฺ หรือโดยการโพสต์ในเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า www.hadavi.info

ซึ่ง นอกจากนั้นแล้ว ยังมีสถาบันอื่นๆ อีกที่พยายามดำเนินกิจกรรมที่จำเป็นเพื่อตอบคำถามทางศาสนา และข้อสงสัยต่างๆ ที่มีอยู่ ทว่าด้วยการขยายตัวและการพัฒนาด้านสื่อที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ยิ่งทำให้มีความต้องการศูนย์เพื่อตอบคำถามและข้อสงสัยต่างๆ มากยิ่งขึ้นไปตามลำดับ และที่สำคัญไปกว่านั้นคำตอบและทฤษฎีที่เพิ่มขึ้นนั้นจะต้องเป็นไปในรูปแบบ ของอิสลาม

ดังนั้น ในขั้นตอนที่สอง ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งนี้จึงได้เริ่มดำเนินการในระยะที่สอง ในปีของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) โดยการต่อตั้งเว็บไซต์อิสลามคเว็ซท์ขึ้นมา โดยเบื้องต้นนั้นจัดทำเพียงแค่ 3 ภาษากล่าวคือ ภาษาเปอร์เซีย ภาษาอังกฤษ และภาษาอาหรับ ภายใต้ที่อยู่ว่า www.IslamQuest.net ซึ่งตรงกับที่ที่ 17 เราะบิอุลเอาวัล ปี ฮ.ศ. 1427 ตรงกับวันที่  27/01/1385 เปอร์เซีย ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันประสูติอันจำเริญยิ่งของท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อล ฯ) พอดี ซึ่งตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ไซต์ ก็ได้เริ่มต้นกิจกรรมอย่างเป็นทางการ

รูปแบบการตอบคำถาม

คำ ถามและข้อสงสัยต่างๆ ได้รับการตอบโดยนักค้นคว้าและวิจัย คำถามทั้งหมดเหล่านั้นจะได้รับการพิจารณาจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เกี่ยว ข้องทุกฝ่ายของเว็บไซต์อิสลามคเว็ซท์ก่อน โดยเรียงไปตามลำดับความสำคัญทั้งคำถามภายในและต่างประเทศ ซึ่งคำถามเหล่านั้นจะได้รับการพิจารณาและตรวจสอบโดยผู้บริหารและผู้เชี่ยว ชาญด้านภาษาเปอร์เซีย, ภาษา อาหรับ และภาษาอังกฤษ และหลังจากนั้นจะได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายจากผู้บริหารเว็บไซต์ และผู้อำนวยการสถาบันเราะวอกกุลฮิกมะฮฺไปตามลำดับ

เนื่อง จากข้อมูลได้รับการนำเสนอโดยกลุ่มผู้ศึกษาคำถามเหล่านั้น หรือกลุ่มที่มีความเข้าใจบริโภคเป็นอย่างดี ซึ่งคำตอบที่ได้มาแล้วจะต้องผ่านการกลั่นกรองขั้นสุดท้ายอีกครั้งหนึ่ง จากผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นจึงอนุมัติคำตอบสุดท้ายส่งให้กับผู้กลั่นกรองคำถามเพื่อนำไปลงใน คลังคำถามและตอบของเว็บไซต์ต่อไป

ส่วนการตอบคำถามนั้น ได้เลือกใช้วิธีการต่างๆ : ถ้าคำถามที่ได้รับจากเว็บไซต์เป็นคำถามที่มีความสำคัญลำดับต้นๆ  ซึ่ง ครอบคลุมมากกว่าหนึ่งคำถาม ในกรณีที่จำเป็นหลังจากแยกคำถามหลากหลายแล้ว จะมีการจัดหาคำตอบและเตรียมส่งให้ผู้ถามคำถาม แต่ถ้าคำถามของผู้ถามเกี่ยวข้องในเรื่องเดียวกัน ก็จะมีการตอบคำถามเฉพาะประเด็นนั้นเท่านั้น อีกด้านหนึ่งคำตอบแต่ละคำถามนั้นจะตอบใน 2 ลักษณะ กล่าวคือ คำตอบแบบสั้นๆ หรือบางครั้งก็เป็นคำตอบสมบูรณ์ที่มีรายละเอียด หรือคำตอบเพียงประการเดียวส่งไปให้ เพื่อผู้ถามจะได้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

ความ พยายามของสถาบันแห่งนี้ในการตอบคำถามต่างๆ จะอยู่ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งนักค้นคว้าทุกคนจะพยายามสรรหาคำตอบที่ครอบคลุม เชื้อถือได้ทางวิชาการ เพื่อจะให้คำตอบนั้นใกล้เคียงกับอิสลามมากที่สุด

หมวดหมู่

คำถามสุ่ม

เนื้อหาที่มีผู้อ่านมากที่สุด

 • อะไรคือหน้าที่ๆภรรยาพึงปฏิบัติต่อสามีบ้าง?
  50044 สิทธิและกฎหมาย 2554/07/07
  ความมั่นคงของชีวิตคู่ขึ้นอยู่กับความรักความผูกพัน ความเข้าใจ การให้เกียรติและเคารพสิทธิของกันและกัน และเพื่อที่สถาบันครอบครัวจะยังคงมั่นคงเป็นปึกแผ่น อิสลามจึงได้ระบุถึงสิทธิของทั้งภรรยาและสามี ขณะเดียวกันก็ได้กำหนดหน้าที่สำหรับทั้งสองฝ่ายไว้ด้วย เนื่องจากเมื่ออัลลอฮ์ประทานสิทธิ ก็มักจะกำหนดหน้าที่กำกับไว้ด้วยเสมอ ข้อเขียนนี้จะนำเสนอหน้าที่ทางศาสนาบางส่วนที่ภรรยาพึงปฏิบัติต่อสามีดังต่อไปนี้:1. ...
 • ดุอาใดบ้างที่ทำให้ได้รับพรเร็วที่สุด?
  46820 จริยธรรมปฏิบัติ 2554/07/03
  มีดุอาที่รายงานจากอิมาม(อ.)หลายบทที่กล่าวขานกันว่าเห็นผลตอบรับอย่างรวดเร็ว แต่เนื่องจากไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาดุอาทั้งหมด ณ ที่นี้ได้ จึงขอกล่าวเพียงชื่อดุอาที่มีความสำคัญเป็นพิเศษดังต่อไปนี้1. ดุอาตะวัซซุ้ล2. ดุอาฟะร็อจ
 • กรุณานำเสนอบทดุอาเพื่อให้ได้พบคู่ครองที่เหมาะสมและเปี่ยมด้วยตักวา
  34361 จริยธรรมปฏิบัติ 2554/06/12
  ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีปัจจัยและเงื่อนไขจำเพาะตามที่พระเจ้าทรงกำหนดหากเราประสงค์สิ่งใดย่อมต้องเริ่มจากการตระเตรียมปัจจัยและเงื่อนไขเสียก่อนปัจจัยของการแต่งงานคือการเสาะหาและศึกษาอย่างละเอียดทว่าเพื่อความสัมฤทธิ์ผลในการดังกล่าวจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์เพื่อทรงชี้นำการตัดสินใจและความพยายามของเราให้บรรลุดังใจหมาย.การอ่านบทดุอาต่างๆที่รายงานจากบรรดาอิมาม(อ)ต้องควบคู่กับความพยายามศึกษาและเสาะหาคู่ครองอย่างถี่ถ้วน. หนึ่งในดุอาที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะก็คือรายงานที่ตกทอดมาจากท่านอลี(อ)ดังต่อไปนี้: “ผู้ใดประสงค์จะมีคู่ครอง
 • ครูบาอาจารย์และลูกศิษย์(นักเรียนนักศึกษา)มีหน้าที่ต่อกันอย่างไร?
  31964 จริยธรรมปฏิบัติ 2554/11/14
  ผู้สอนและผู้เรียนมีหน้าที่ต่อกันหลายประการด้วยกันซึ่งสามารถจำแนกออกเป็นสองส่วนก. หน้าที่ที่ผู้สอนมีต่อผู้เรียนอันประกอบด้วยหน้าที่ทางจริยธรรมการอบรมและวิชาการ ข. หน้าที่ที่ผู้เรียนมีต่อผู้สอนอาทิเช่นการให้เกียรติครูบาอาจารย์ยกย่องวิทยฐานะของท่านนอบน้อมถ่อมตน ...ฯลฯ ...
 • ก่อนการสร้างนบีอาดัม(อ) เคยมีการแต่งตั้งญินให้เป็นศาสนทูตสำหรับฝ่ายญินหรือไม่?
  26696 เทววิทยาดั้งเดิม 2554/06/12
  อัลกุรอานยืนยันการมีอยู่ของเหล่าญินรวมทั้งได้อธิบายคุณลักษณะบางประการไว้ถึงแม้ว่าข้อมูลของเราเกี่ยวกับโลกของญินจะค่อนข้างจำกัดแต่เราสามารถพิสูจน์ว่าเหล่าญินเคยมีศาสนทูตที่เป็นญินก่อนการสร้างนบีอาดัมโดยอาศัยเหตุผลต่อไปนี้:1. เหล่าญินล้วนมีหน้าที่ทางศาสนาเฉกเช่นมนุษย์เราแน่นอนว่าหน้าที่ทางศาสนาย่อมเป็นผลต่อเนื่องจากการสั่งสอนศาสนาด้วยเหตุนี้จึงมั่นใจได้ว่าอัลลอฮ์ทรงเคยแต่งตั้งศาสนทูตสำหรับกลุ่มชนญินเพื่อการนี้2. เหล่าญินล้วนต้องเข้าสู่กระบวนการพิพากษาในวันกิยามะฮ์เฉกเช่นมนุษย์เราซึ่งโดยทั่วไปแล้วก่อนกระบวนการพิพากษาทุกกรณีจะต้องมีการชี้แจงข้อกฏหมายจนหมดข้อสงสัยเสียก่อนและการชี้แจงให้หมดข้อสงสัยคือหน้าที่ของบรรดาศาสนทูตนั่นเอง
 • ด้วยเหตุผลอันใดที่ต้องกล่าว อะอูซุบิลลาฮิ มินัชชัยฏอน นิรเราะญีม ก่อน บิซมิลลาฮิรเราะฮฺมานนิรเราะฮีม?
  26632 วิทยาการกุรอาน 2555/08/22
  หนึ่งในมารยาทของการอ่านอัลกุรอาน ซึ่งมีกล่าวไว้ในอัลกุรอาน และรายงานฮะดีซคือ การกล่าว อะอูซุบิลลาฮิ มินัชชัยฏอน นิรเราะญีม ก่อนที่จะเริ่มอ่านอัลกุรอาน หรือแม้แต่ให้กล่าวก่อนที่จะกล่าว บิซมิลลาฮิรเราะฮฺมานนิรเราะฮีม เสียด้วยซ้ำไป ด้วยเหตุผลที่ว่า บิซมิลลาฮิรเราะฮฺมานนิรเราะฮีม นั้นเป็นส่วนหนึ่งของอัลกุรอาน อย่างไรก็ตามการขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺ มิใช่แค่เป็นเพียงคำพูดเท่านั้น ทว่าสิ่งนี้จะต้องฝังลึกอยู่ภายในจิตวิญญาณของเรา ซึ่งต้องสำนึกสิ่งนี้อยู่เสมอตลอดการอ่านอัลกุรอาน ...
 • เนื่องจากอัลลอฮฺทรงรอบรู้เหนือโลกและจักรวาล ฉะนั้น วัตถุประสงค์การทดสอบของอัลลอฮฺคืออะไร?
  22824 เทววิทยาดั้งเดิม 2554/03/08
  ดังที่ปรากฏในคำถามว่าการทดสอบของอัลลอฮฺไม่ได้เพื่อการค้นหาสิ่งที่ยังไม่รู้เนื่องจากอัลลอฮฺ (ซบ.) ทรงปรีชาญาณเหนือทุกสรรพสิ่งแต่อัลกุรอานหลายโองการและรายงานที่ตกมาถึงมือเรากล่าวว่าการทดสอบเป็นแบบฉบับหนึ่งและเป็นกฎเกณฑ์ของพระเจ้าที่วางอยู่บนแบบฉบับอื่นๆอันได้แก่การอบบรมสั่งสอนการชี้นำโดยรวมของพระเจ้าอัลลอฮฺ
 • ปีศาจ (ซาตาน) มาจากหมู่มะลาอิกะฮฺหรือญิน ?
  21375 การตีความ (ตัฟซีร) 2553/12/22
  เกี่ยวกับคำถามที่ว่าชัยฎอนเป็นมะลาอิกะฮฺหรือญินมีมุมมองและทัศนะแตกต่างกันแหล่งที่มาของความขัดแย้งนี้เกิดจากเรื่องราวการสร้างนบีอาดัม (อ.) เนื่องจากเป็นคำสั่งของพระเจ้ามวลมะลาอิกะฮ์ทั้งหลายจึงได้กราบสุญูดอาดัมแต่ซาตานไม่ได้ก้มกราบบางคนกล่าวว่าชัยฎอน (อิบลิส) เป็นมะลาอิกะฮฺ, โดยอ้างเหตุผลว่าเนื่องจากโองการอัลกุรอานกล่าวละเว้น, อิบลิสไว้ในหมู่ของมะลาอิกะฮฺ (มะลาอิกะฮ์ทั้งหมดลดลงกราบยกเว้นอิบลิส) ดังนั้นอิบลิส
 • อายะฮ์ إِذا مَا اتَّقَوْا وَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَ آمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَ أَحْسَنُوا وَ اللَّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنین การกล่าวซ้ำดังกล่าวมีจุดประสงค์ใด?
  21022 การตีความ (ตัฟซีร) 2555/02/07
  ในแวดวงวิชาการมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องการย้ำคำว่าตักวาในโองการข้างต้นบ้างเชื่อว่ามีจุดประสงค์เพื่อให้เล็งเห็นความสำคัญของประเด็นเกี่ยวกับตักวาอีหม่านและอะมั้ลที่ศอลิห์
 • เมื่ออัลลอฮฺ มิทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายจากสิ่งใดทั้งหมด, หมายความว่าอำนาจของพระองค์ได้ถ่ายโอนไปสู่วัตถุปัจจัยกระนั้นหรือ?
  20142 รหัสยทฤษฎี 2555/05/17
  ใช่แล้ว การสร้างจากสิ่งไม่มีตัวตนมีความหมายตามกล่าวมา, เนื่องจากคำว่า ไม่มีตัวตน คือไม่มีอยู่ก่อนจนกระทั่งอัลลอฮฺ ทรงสร้างสิ่งนั้นขึ้นมา รายงานฮะดีซก็กล่าวถึงประเด็นนี้ไว้เช่นกันว่า อำนาจสัมบูรณ์ของพระเจ้า มีความเป็นหนึ่งเดียวกันกับคุณลักษณะอื่นของพระองค์ ซึ่งเกินเลยอำนาจความรอบรู้ของมนุษย์ เนื่องจากสรรพสิ่งถูกสร้างทั้งหลายได้ถูกสร้างขึ้นมา จากสิ่งไม่มี ซึ่งตามความเป็นจริงแล้วสรรพสิ่งถูกสร้างทั้งหลาย เปรียบเสมือนภาพที่ถ่ายโอนอำนาจสัมบูรณ์ของพระเจ้า เราเรียกนิยามนี้ว่า “การสะท้อนภาพ”[1]ซึ่งในรายงานฮะดีซได้ใช้คำว่า “การเกิดขึ้นของคุณลักษณะ” : อัลลอฮฺ (ซบ.) ทรงเป็นพระผู้อภิบาลของเราที่มีความเป็นนิรันดร์ ความรอบรู้คือ อาตมันของพระองค์ ขณะที่ไม่มีความรอบรู้อันใด การได้ยินคืออาตมันของพระองค์ ขณะที่ไม่มีการได้ยินใดๆ การมองเห็นคือ อาตมันของพระองค์ ขณะที่ไม่มีการมองเห็นอันใด อำนาจคืออาตมันของพระองค์ ขณะที่ไม่มีอำนาจอันใด และเนื่องจากพระองค์คือ ผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งหลาย ทำให้สิ่งเหล่านั้นมีและเป็นไป ความรู้ของพระองค์ได้ปรากฏบนสิ่งถูกรู้จักทั้งหลาย การได้ยิน ได้ปรากฏบนสิ่งที่ได้ยินทั้งหลาย การมองเห็นได้ปรากฏบนสิ่งมองเห็น และอำนาจของพระองค์ ...

ลิ้งก์ต่างๆ