Advanced search

 

قال اللَّه الحكيم: «فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون»، «از اهل ذكر (و عالمان دينى) بپرسيد، اگر نمى‏دانيد»، سوره نحل، آيه 43 و سوره انبيا، آيه 7.

 شاخص‏ترين ويژگى حيات انسانى، انديشه و تفكر و معرفت اوست. آدمى در سير تكامل عقلانى و پويش مستمر خود همواره در جستجو و با پرسش‏هاى تازه‏اى روبرو است.

 

كسى كه براي او پرسشي مطرح نيست، معرفتى برايش حاصل نیست. پرسش‏هاى فراروى تفكر دينى از گستره‏ى بسيار وسيعى برخوردار است.

 

 

مؤسسه فرهنگى رواق حكمت با اين انگيزه شكل گرفت تا بتواند بخشى از نيازهاى مبرم و اقناع نشده ی فرهنگى، پژوهشى و آموزشى را در حوزه‏ى انديشه‏ى دينى برآورده سازد و هرگز محدوديت امكانات مانع ادامه‏ى فعاليت‏هاى آن نشده، هرچند از سرعت و گسترش آن كاسته است.

 

 

از اينرو خانه رايانه که در این موسسه به فعالیت در حوزه ی فناوری اطلاعات اختصاص دارد، کار خود را با پاسخگوئى به پرسش های دینی و ايجاد سايت آغاز کرد.

 

 

مرحله اول در سال 1381 با پاسخ گوئی به سؤالات کلامی و فلسفی كه از طريق سايت تبيان براى مؤسسه رواق حكمت ارسال و يا به سايت www.hadavi.info واصل مى‏شد، شروع شد.

 

 

على رغم تلاش‏هاى زياد از سوی مراكز مختلف، نه تنها ضرورت فعاليت در زمينه پاسخ گوئى به سؤالات و شبهات دينى همچنان وجود دارد، بلكه با گسترش و پيشرفت رسانه‏هاى ارتباطى، نياز به وجود مركزى كه صرفاً به پاسخ گوئى به سؤالات و شبهات بپردازد، افزون تر شده است و مى‏بايست پاسخ‏ها به گونه‏اى باشد كه بتوان آن را نظر و پاسخ اسلام شمرد.

 

 

از اينرو، خانه رایانه در مرحله دوم فعاليت خود در سال پيامبر اعظم (صلى الله عليه وآله) اقدام به راه اندازى سايت اسلام كوئست به سه زبان فارسى، انگليسى و عربى به آدرس www.IslamQuest.net کرد كه از هفدهم ربيع الاول 1427هـ .ق برابر با 27/1/1385هـ .ش، همزمان با ولادت با سعادت پيامبر گرامى اسلام (صلى الله عليه وآله) رسماً شروع به فعاليت نموده است.

 

 

شیوه پاسخگویی

سؤالات و شبهاتی که توسط محققین پاسخ گویی می شود از مجموع سؤالات پرسشگران سایت اسلام کوئست و یا سؤالاتی که از اولویت خاصی در داخل و یا خارج کشور برخوردار بوده و این اولویت توسط مدیران و کارشناسان بخش فارسی، عربی و انگلیسی مشخص و مورد تأیید نهایی مدیران محترم بخش تحقیقات و خانه رایانه و ریاست محترم مؤسسه فرهنگی رواق حکمت قرار می گیرد، تشکیل می گردد.

 

با توجه به اطلاعات ارائه شده توسط پرسشگران و مخاطب شناسی انجام شده، پاسخ سؤالات بعد از تهیه پاسخ نهایی و تأیید مدیران مربوط برای سؤال کننده ارسال گردیده و در گنجینه سؤال و پاسخ سایت قرار می گیرد.

 

پاسخ گوئی به سؤالات به شیوه های مختلف انجام می پذیرد: در سؤالات دریافتی از سایت، اگر سؤال اولیه کاربر مشتمل بر بیش از یک سؤال باشد، در صورت ضرورت، بعد از تفکیک آن به سؤالات متعدد، پاسخ آنها تهیه و ارسال می گردد. و چنانچه پرسش سؤال کننده پیرامون موضوع واحدی باشد، اقدام به پاسخ گوئی به همان سؤال می شود. از سوی دیگر، پاسخ سؤالات، حسب مورد به صورت اجمالی و تفصیلی و یا پاسخ واحد برای استفاده سؤال کننده ارسال و از نظرات او در مورد پاسخ استفاده می گردد.

 

تلاش مؤسسه در پاسخ گوئی همیشه در این راستا بوده است که پاسخ های محققین تا حد امکان از جامعیت و مستوائی از اعتبار علمی برخوردار باشد که بتوان آن را نظر و پاسخ اسلام شمرد.

Thematic Category

Random questions

 • What are the “Arsh” and “Kursiyy”?
  6865 Exegesis
  With help from other Quranic verses and traditions of the imams, commentators of the Quran have presented several possible meanings for these terms. Some say the two are metaphorically referring to the same thing, which is the rank of Allah's (swt) command and governing of this world’s affairs.
 • Why was a Quranic verse sent down giving the Prophet (pbuh) permission not to respect his wives' turns?
  5407 Traditional
  Based on what is inferred from religious sources, the marriages of the Holy Prophet (pbuh) have been on account of certain cultural, emotional, political, social and religious expediencies. Considering that the Prophet was faced with many government-related problems and some of his ...
 • What is the best way for the couple's understanding of each other?
  4110 Theoretical
  The biggest capital in a couple's life is honesty and truthfulness, and, perhaps, the worst and the biggest cause of dispute and difference between husband and wife is dishonesty and lack of trust. It can be deduced from your message that there is no trust between you and your spouse. ...
 • What are the conditions of Mut'ah (fixed –time marriage)?
  4377 Laws and Jurisprudence
  This question doesn’t have a brief answer. Please click on the detailed answer. ...
 • What is the Islamic law about smiling at a non-mahram while to talking to her?
  3903 Laws and Jurisprudence
  If one smiles at a non-mahram or jokes with her with the intention of deriving sexual pleasure or if it entails evil or it is feared that he might fall into a sin, it is not permissible and it is a matter of objection.Grand religious authorities have said in ...
 • What is the significance of words in divine revelation?
  3821 Exegesis
  Everything has four modes of existence: verbal existence, written existence, mental existence and external existence. Revelation also has these four modes of existence: For example, when we speak of the external existence of the Quran we say that this Quran was received with these same words by the Prophet through ...
 • Is Islam a religion of peace and brotherhood, or a religion of war and violence?
  5395 Modern
  The Holy Quran has verified the fact that Islam is a religion of peace and tranquility by saying: “Oh ye who believe! Enter into peace and tranquility altogether and follow not the footsteps of Satan; for he is to you a clear enemy”.But one must note that some ...
 • Is Wali al-Faqih infallible according to you?
  3404 Laws and Jurisprudence
  According to traditions and sayings of the Infallibles (a.s), infallibility is restricted to 14 people including the Prophet (s), Hazrat Zahra (s.a) and the 12 Shiite Imams. Therefore, Wali al-Faqih is not among them. However, according to the verses of the Holy Quran and traditions, it is mandatory ...
 • Did the Imams battle for power and did they want a hereditary form of government?
  4214 Traditional
  Firstly, the seerah (biography) of the Imams shows that the Imams did not struggle for power nor did they have a craving for power. If at times they were defending their rights, it was because they believed it was their obligation to do so.This saying of Imam ...
 • Is there any special importance in roosters' crow?
  7735 Traditional
  All the creatures of the world praise and glorify God. The seven skies, the earth and all of their inhabitants are glorifying God, the Exalted. Animals including roosters are not an exception. Therefore, the fact that all species and creatures glorify and praise God is one of ...

Popular