Gelişmiş Arama
Ziyaret
5926
Güncellenme Tarihi: 2015/04/17
Soru Özeti
Acaba necis bir şeye el sürmek necasetin bulaşmasına yol acar mı? Pak olmak için gusül almak gerekli midir?
Soru
Eğer bir şey necisse ve biz ona el sürmüşsek necaset bizede bulaşmış olur mu? Eğer necaset bulaşmış ise gusül almamız gerekmektedir?
Kısa Cevap
Ne zaman pak bir şey necis bir şeye temas ederse ikisi veya ikisinden birinde diğerine sirayet edecek düzeyde rutubet varsa pak şeyde necis olur.[1] Necis olmuş olan nesneyi pak ve tathir etmek için önce necasetin kendisi bertaraf edilmeli ve daha sonra akar su, çok su veya az su ile en az bir defa yıkanmalıdır. Eğer necis olmuş eşya halı elbise ve benzeri bir nesne ise sıkılmalı veya içindeki su dışarı çıkacak şekilde hareket ettirilmellidir. İrdarın necis ettiği nesne az su ile tathir edilirken nesne suya çekilir suyun ondan ayrılması sağlanır. İdrar tamamen nesneden ayrılmış ise bir defa daha suya çekilir. Ancak elbise, halı ve benzeri ürünlerde her defasında sıkmak gerekir.[2]
Bütün bu durumlarda gusül almak vacip değildir. Yanlızca birisinin bedeni ölüye bedeni soğuduktan sonra ve ölü guslü verilmeden önce temas ederse ölüyü mes etme guslü alması gerekmektedir.[3]
Eğer biri pak diğeri necis olan iki nesne ikiside kuruyken temas ederse veya sirayetin gerçeklemeyeceği düzeyde rutubet varsa pak nesne necis olmaz.[4]
Konuyla ilgili linkler.
Cevap 1035, site:1097, dizin: meni necasetinden yıkamayla pak olma.
Cevap 648, site: 710, dizin: pak nesnenin necis olması.
 
 

[1] Tevzuh’ul-mesaili meraci, 1.c, 88.s, 125.m.
[2] Tevzuh’ul-mesaili meraci, 1.c, 105s, 159-160.m.
[3] Tevzuh’ul-mesaili meraci, 1.c, 306.s, 522-531.m.
[4] Ayetullah uzma Behcet ve Mekarim Şirazi’ insanın eli ğer ölünün bedenine gusül verilmeden önce temas ederse ölünün bedeni kuru olsada ihtiyatat gereği yıkanması gerektiği görüşündedir. Tevzuh’ul-mesaili meraci, 1.c, 88.s, 125.m.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Bazen kıbleye doğru oturuyor ve temiz imamlar (a.s) ile sohbet ediyorum ve bu esnada bedenimde özel bir hal hissediyorum ve deyim yerindeyse tüm tüylerim ürperiyor. Bu hal neyin işaretidir?
  9261 Pratik Ahlak 2012/01/18
  Bildiğiniz gibi masum hazretler (a.s) bizim amellerimizi gözetlemektedir ve rivayetlerde de bu konuya işaret edilmiştir. Kesinlikle bu ilgi onların haremindeyken veya dikkatle kendilerine sevgi ifadesinde bulunduğumuzda daha çok ve belirgindir. Öte taraftan bedenin heyecanlıyken ve manevi hallerde reaksiyon göstermesi, hepimiz için vuku bulmuştur ve ayet ve rivayetlerde de bunun ...
 • İmam Mehdi’nin (a.c.f) kıyam etmesinden sonra evrensel adalet devleti ne zaman kurulacaktır? Devletin kurulmasından sonra fakirlik ve zulüm ortadan kalkacak mıdır?
  10116 بعد از ظهور 2012/10/24
  Rivayetlerden istifade edildiği kadarıyla Hz. Mehdi’nin (a.c.f) zalimler ve zorbalar ile yapacağı savaş sekiz ay sürecektir. Hz. Mehdi’nin (a.c.f) ortaya çıkmasından sekiz ay geçtikten sonra değişik ülkeler onun tarafından fethedilecek, tüm dünyada adalet devleti kurulacak ve küfür, şirk ve nifakın kökü kurutulacaktır. Bu yüzden hiçbir zalim topluma ...
 • Mevcudat nasıl Allahu Teâlâ nın ayet ve nişaneleridir?
  5622 Teorik İrfan 2011/08/20
  Mevcudat hem zati olarak hem de sıfat yönüyle Allahu Teâlâ'nın vücudunun nişaneleridir.  Bu konunun açıklaması şu şekildedir: Mevcudat zat ve mahiyet açısından mümkünü'l-vücutturlar. Vücut bulabilmeleri için vacipu'l- vücut olan Allaha muhtaçtırlar. İşte bu yüzden onların vücutları ve varoluşları vacipu'l-vücut olan Allahın varlığına delildir. Dahası Hikmet-i Mütealiye göre mümkünü'l- vücut ...
 • Diriler tarafından müstahap amelleri yerine getirmek caiz mi? Diriler adına hangi amelleri yapmak doğru olmaz?
  5114 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/08/06
   Başkasını niyet ederek yapılan müstehap ameller, eğer yapılan amelin sevabını ona hediye etmek türünden olursa bu bütün müstehap amellerde caizdir.[1] Aama niyabet şeklinde olursa Peygamber'in ve imamların mezarını ziyaret etmek, müstahap hac veya ümre yerine getirmek konularında sakıncasızdır. ...
 • Baba veya annenin cinsiyetinin değişimi, çocuklara yönelik sahip oldukları vilayet ve reisliklerine ne gibi bir tesir bırakıyor?
  5388 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/11/21
  Aile ilişkilerinde vilayet, iktidar sahibi olma anlamındadır. Bu iktidarı kanunu vazeden yasacı, çocuğun mali işlerini idare etmek ve bazen de çocuğun (ya çocukluk dönemiyle bitişik olarak sefih veya deli kimselerin) terbiyesini üstlenmek için baba ve dedeye (baba baba) veriyor. Bazen baba veya dede (baba baba) ...
 • İmam Humeyni'nin siyasi düşüncesi hangi alanları kapsamına alır?
  7955 Politika Felsefesi 2011/04/11
  İmam Humeyni'nin siyasi düşüncesi onun temel görüşlerinden bir parça sayılır ve çeşitli alanlardaki düşünceleri ile ilişki içindedir. Çok yönlü bir şahsiyet olan İmam Humeyni'den irfan, fıkıh, felsefe, kelam ve siyaset alanlarında bir çok eser kalmıştır. O İslami düşünceye dayalı bir düzenin kurucusu ve lideri olduğu ...
 • Kur'an niçin Arapça nazil oldu?
  14273 Kur’anî İlimler 2009/06/16
  Dil, insanların birbirleriyle anlaşmaları için en önemli araçtır. Allah-u Teala, Rahman suresinin başlarında konuşma yeteneğini büyük nimetlerinden saymaktadır. İnsanların hidayeti için gönderilen peygamberler, kavimlerinin dilleriyle konuşuyorlardı. Ahlak, ahkâm ve akaidi kavimlerinin diliyle onlara açıklıyorlardı. Allah-u Teala bi'setten önceki cahiliyet Araplarının şartlarını göz önüne alarak Resul-u Ekrem'i (s.a.a) ...
 • Nazardan korunmak nasıl mümkündür?
  9826 Tefsir 2011/05/09
  Nazar, nefsin oluşturduğu tesirlerindendir ve onun inkar etmeğe bir delil yoktur. Hatta bazı hadiseler nazarın varlığına delil sayılır. Merhum Şeyh Abbas Kummi, nazardan korunmanın yolları hakkında Kalem Suresi'inin 51. ayetini okumayı tavsiye etmiştir. Bu ayetin nüzul sebebine bakıldığında onun nazara karşı etkili olduğu ...
 • Habil ve Kabil kimle evlendiler?
  76117 Tefsir 2009/06/17
  Tarih ve hadis kaynaklarına göre bugünkü insan soyu ne Habil nede Kabil’in soyundandır. Bu günkü insanlar Hz. Adem’in diğer oğlu olan Şeys veya Hibetu’llah’ın soyundandır.Ancak, Hz. Adem’in çocuklarının evlenmesine gelince Müslüman bilginler bu konuda farklı görüşlere sahiptirler ve genelde şu iki görüşten birini ...
 • İmam Hüseyin’in (a.s) Rukayye adında bir kızı var mıydı?
  21244 تاريخ بزرگان 2011/12/20
  Fedakarlık ve insani kemallerle dolu Kerbela gibi bir olayda yaşı küçük olan kimseler fazla dikkat çekmemiş olabilir. Hz. Rugayye’nin (s.a) yaşamı, babası, amcası, halası gibi yüce şahsiyetlerin nurlarının ışığı arkasında kaldığından tarih kitaplarında İmam Hüseyin’in (a.s) Rugayye adında küçük bir kızı olduğu konusuna değinilmemiştir. Bazı maktellerde İmam ...

En Çok Okunanlar