Gelişmiş Arama
Ziyaret
5862
Güncellenme Tarihi: 2010/08/14
Soru Özeti
Ramazan ayında Peygamber (s.a.a) ve İmamların (a.s) adına yemin etmek orucu batıl eder mi?
Soru
Bildiğim kadarıyla ramazan ayında Peygamber (s.a.a) ve İmamların (a.s) adına yemin etmek orucu batıl eder. Öyleyse içinde böyle yemin olan dualar, bu hükmün kapsamına girer mi?
Kısa Cevap

Yemin etmek orucu bozan şeylerin içinde değildir. Ancak yemin etmekle Allah’a (c.c), Peygambere (s.a.a) ve Peygamberin vasiylerine (a.s) bilerek yalan isnat edilirse, Allah’a (c.c), Peygambere (s.a.a) ve On İki İmam’ın (a.s) adına yalan söylemek türünden olduğu için orucu batıl eder.

Dualardaki yeminler yalan yemin değillerdir. Onlar duanın kabul olması Allah’tan istekte bulunmak için yapılan ısrar ve tekitler olduğundan orucu bozmazlar.       

Ayrıntılı Cevap

Orucu bozan şeyleri bilmek için önce oruca ait bazı meseleleri hatırlatmamız gerekiyor. Tam ilmihallerde şöyle yazar: ‘Dokuz şey orucu bozar: Yemek ve İçmek, Cima (Cinsel ilişki), İstimna (Masturbasyon), Allah’ın (c.c.), Peygamberin (s.a.a) ve Peygamberin halifleleri olan On İki İmam’ın (a.s) adına yalan söylemek, Boğaza yoğun (katı) toz kaçırmak, Kafanın tamamını suya daldırmak, Sabah ezanına kadar cenabet, hayız ve nifas halinde kalmak, Sıvı şeylerle tenkiye yapmak, Kusmak.’[1]

Dördüncü şıkkın açıklamasında bir başka meselede şöyle gelmiştir: ‘Oruçlu kimse, sözle yazıyla, işaretle vb. şeylerle Allah’a (c.c.), Peygambere (s.a.a) ve Peygamberin halifleleri olan On İki İmam’ın (a.s) adına bilerek yalan söylerse, ondan sonra hemen ‘Yalan söyledim’ dese veya tövbe etse bile orucu batıldır. Farz ihtiyat gereği Hz. Zehra’ya (s.a), diğer Peygamberlere ve Onların vasilerine de yalan isnat edilirse aynı hüküm geçerlidir.’[2]

Dolayısıyla yemin etmek orucu bozan şeylerin içinde değildir. Evet eğer yemin etmekle Allah’a (c.c), Peygambere (s.a.a) ve Peygamberin vasilerine (a.s) bilerek yalan isnat edilirse, Allah’a, Peygambere (s.a.a) ve Peygamberin vasilerine yalan (a.s)  isnat etmek türünden olduğu için orucu batıl eder.

Dualardaki yeminler yalan yemin değillerdir. Onlar duanın kabul olması ve Allah’tan istekte bulunmak için yapılan ısrar ve tekitler olup orucu bozmazlar. Bu dualarda, Allah’ı velilerin hakkına, kutsilere ve dergahındaki mukarreblere yemin verdiriyoruz ki dileğimize icabet etsin.  


[1] - Tevzih-ul Mesail (İmam Humeyni), c.1, s.891

[2] - a.g.e. s. 900, m.1596

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • İlahi vahiyde lafızların yeri nedir?
  6223 Tefsir 2011/07/14
  Her şeyin lâfzî varlık, yazımsal varlık, zihnî varlık ve dışsal varlığı olmak üzere dört varlık türü vardır. Vahiy de bu dört varlık türüne sahiptir. Örneğin, Kur’an’ın dışsal varlığı hakkında şöyle demekteyiz: Bu lafızlar ile vahiy kanalıyla Peygamber tarafından algılanan bu Kur’an’ın görüngen ve hülasa varlığı sayılan bir aslı ve ...
 • Zaman nedir? İnsan tarafından kontrol edilebilir mi?
  12312 İslam Felsefesi 2011/11/22
  Filozofların önemsedikleri ve görüş ayrılığına düştükleri felsefî önemli konulardan birisi zaman meselesidir. Zaman hakkında değişik teoriler öne sürülmüştür. Meşhur filozoflar şöyle demektedir: Zaman hareketin miktarıdır, müstakar olmayan bir varlıktır ve hareketle vardır. Hareket onu taşır. Molla Sadra şöyle der: Zaman hareketin miktarıdır ve hareket etmeleri açısından hareket eden şeylerin ...
 • İmam Hüseyin’in (a.s) kırkı hakkında açıklamada bulunabilir misiniz?
  12712 تاريخ بزرگان 2012/03/12
  Kırkıncı gün merasimi hakkında kültürümüzde yer alan şey, Sefer ayının yirmisine denk gelen Şehitlerin Efendisinin (a.s) şahadetin kırkıncı gününü anmaktır. İmam Hasan Askeri (a.s) bir hadiste müminin alametlerinin altı tane olduğunu buyurmuştur: Elli bir rekât namaz, kırk duası, sağ ele yüzük takmak, toprağa secde etmek ve namazda ...
 • Evlatlarımızın ibadetlere ilgi duymasını nasıl takviye edebiliriz?
  6511 Pratik Ahlak 2010/08/22
  Dinsel farzları yerine getirmeye yöneltmek ve teşvik etmek için ilk önce bireylerin düşünsel altyapılarını incelemek ve onları ıslah ve takviye etmeye çalışmak gerekir. Bireyin Allah, varlık âlemi, insan, ahret vb. konulardaki görüş ve inancı onun iman, farzları yerine getirmeye bağlılık, davranış ve hareketlerine yönelik direkt bir ...
 • İkindi namazının ilk vakti ne zamandır?
  9206 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/08/25
  İkindi namazının ilk fazilet vakti, bu namazın fazilet vaktinin başlangıcıdır ki o da öğle namazının (fazilet) vaktinden sonradır. Ancak bir de öğle ile ortak vakitleri vardır ki ayrıntılı cevapta açıklanmıştır. ...
 • Neden Ramazan ayının başında ay görülmeli, ama Muharrem gibi diğer ayların başında bunun bir gerekliliği bulunmamaktadır?
  5408 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2012/01/23
  Hilali görmedeki ihtilaf tüm kamerî aylarla ilgilidir. Ama mübarek Ramazan ayında mesele orucun farz veya haram olması ve Ramazan bayramına dönmesi veya Zilhacce ayındaki hac amelleri nedeniyle, konu daha fazla önem kazanmakta ve daha fazla ve genel bir yankı uyandırmaktadır. Bu yüzden dünyadaki tüm Müslümanlar, semavî yükümlülüklerini öğrenmek için ...
 • Vehhâbîlerin inanç çerçevesini ve Şia’ya yönelik eleştirilerini açıklar mısınız?
  7571 Eski Kelam İlmi 2010/07/24
  Vehhâbîler, Muhammed b. Abdülvehhâb’ın takipçileridir. O, İbn Teymîyye ve öğrencisi İbn Kayyim Cevzi ekolünün takipçisi olup Arap yarımadasında yeni bir inancın temelini atmıştır. Vehhâbîlik İslamî fırkalardan sayılıp Arabistan, Pakistan ve Hindistan gibi bazı ülkelerde taraftarları mevcuttur. Onların inancına göre Peygamber ...
 • Kur’an’da güneşin doğuş ve batışından ne kastedilmektedir?
  12198 Tefsir 2011/07/14
  Bu iki Kur’an ayeti güneşin doğuş ve batış yeri gerçeğini bildirmek maksadını gütmemektedir, sadece Zülkarneyn’in güneşin doğuş ve batışıyla ilgili tasavvurunu bildirmeyi hedeflemektedir. Bu iki ayetteki batış ve doğuş yerinden kastedilen şudur: Zülkarneyn ötesinde bir kara parçası umulmayan bir deniz sahiline varır ve ufkun sonu deniz ...
 • Arafat’ta durmanın sır, fazilet ve adabı nedir?
  9828 Pratik Ahlak 2011/08/17
  Arafat’ta durmanın sırrı hakkında birçok rivayet bulunmakta ve hepsi bu mübarek günün azamet ve faziletini göstermektedir. Arafat günü insanın kendisini tanıdığı ve de dua ve yakarış ile Allah’ın kerem ve ihsan sofrasında yer edinebilmek için arı bir niyet ile Allah’ın misafirliğine kabul olduğu gündür. Şeytan bu günde ...
 • Gök ve yerin yaratılışının öncelikli kılınması hakkındaki Bakara suresinin 29. ayeti ile Naziat suresinin 30. ayeti arasında bir çelişki var mıdır?
  9997 Tefsir 2011/07/14
  Bu soruya bir takım yanıtlar verilmiştir ve burada iki örneğine işaret edeceğiz: 1. Esasen bu iki ayet arasında bir çelişki yoktur; çünkü “dahav” kökünden türeyen “duha” kelimesi yaratmak anlamında değildir, düzenleyip döşemek anlamındadır. Bu yüzden ayet-i şerife üç merhaleyi içermektedir:

En Çok Okunanlar