Gelişmiş Arama
Ziyaret
4156
Güncellenme Tarihi: 2012/11/11
Soru Özeti
Gıybeti edilen bireyden rıza almadan tövbe edilebilir mi?
Soru
Gıybeti edilen bireyden helallik dilemeden tövbe edilebilir mi? Ben bir ömrü gıybet ile geçirdim ve şimdi pratikte helallik dilemek mümkün değil ve bu düşünce mevcut günahı terk etme bağlamında irademi gevşetmektedir!
Kısa Cevap
Gıybet kul hakkı olması nedeniyle iki merhalede başta gıybet edilenden rıza alınmalı ve sonrada Allah nezdinde bu günahtan dolayı tövbe edilmelidir. Ama gıybeti edilen bireyden herhangi bir nedenden ötürü rıza almak mümkün değilse veya ona bunu söylemek daha büyük bir probleme yol açacaksa böyle bir durumda masumların hadislerine binaen ilgili şahıs için istiğfar edilmelidir. Bu, gıybet edilen şahsın kefaretidir. Bu hususta iki rivayete işaret ediyoruz:    
1. İmam Sadık (a.s) Hz. Peygamberden (s.a.a) gıybetin kefareti nedir diye sorulduğunu buyurur ve Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurur: Her ne zaman anımsarsan onun için Allah’tan bağışlanma dile.[1]
2. İmam Sadık (a.s) bir başka rivayette şöyle buyurmaktadır: Eğer gıybet eder ve gıybetin gıybet edilene ulaşırsa, ondan helallik istemekten başka bir yol bulunmaz. Ama eğer haberi ona ulaşmamışsa, Allah’tan onun için bağışlanma dile.[2]  
İlgili Başlıklar:
Gıybet Ve Gıybetten Tövbe Etmenin Önemi, 4166 (Site: 5088)
Gıybetin Haram Olmasının Felsefesi, 15406 (Site: 15036)
Kul Hakkı ve Bağışlanma Talebi, 7952 (Site: 8054)
 

[1] Meclisi, Muhammed Bakır, Biharu’l-Envar, c. 72, s. 241, Müessesei el-Vefa, Beyrut, 1404 h.k.
[2] a.g.e, 242.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Acaba iki yıldır süt veren bir kadına emzirme kefaretinin yanı sıra geciktirme kefareti de farz mıdır?
  9792 Orucun Kazası Ve Kefaretleri
  Ayetullahe'l-uzma SİSTANİ’NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri: Bebek emziren kadının sütü az olduğunda, eğer oruç tutması emzirdiği bebeğe zarar verecek olursa, oruç tutmak ona farz değildir. ister bu kadın bebeğin öz annesi olsun, isterse dadısı olsun veya ücretle süt veren bir kadın olsun, fark etmez. Ancak ...
 • Hangi kaynaklarda hüküm ve yaratıkların hikmeti beyan edilmiştir?
  4458 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Esasen her hikmeti bilmek mümkün değildir; zira Yüce Allah bazı maslahatlar uyarınca birçok konuyu insana bildirmemiştir. Beyan edilenler hususlar da çok geniştir ve onların tümünü elde etmek ve bilmek herkes için müyesser değildir. Bu sebeple ve ömür ve fırsatın sınırlı olmasına binaen en faydalı ...
 • Cennettekiler maddi bir yapıya sahip olmazsa onların Arap diliyle konuşması mümkün olur mu?
  4786 زبان عربی
  Kur’an’ın bazı ayetlerinde cennet ehlinin konuşması, onların birbirine selam vermesi ve hallerini sormaları beyan edilmiştir ve aşağıdaki ayetler bu konunun örneklerindendir: 1. Bunların oradaki duaları, “Seni eksikliklerden uzak tutarız Allah’ım!”, aralarındaki esenlik dilekleri, “selâm”; dualarının sonu ise, “Hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur” sözleridir.
 • Mercilerin (fetvalarına mürcat edilen kimseler) fetvalarında var olan ihtilaf, acaba Nehc’ül- Belağa'nın 18. Hütbesinde yasaklanmış ihtilafların örneklerinden sayılmaz mı?
  4577 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi
  Bazı araştırmacıların akidesine göre Nehc’ül-Belağa’nın 28. Hutbesi, 17. Hutbenin bir bölümüdür. Ancak Seyit Razi’nin (r.a) toplamasında birbirinden ayrılarak müstakil hütbeler şekline girmiştir. Hutbenin içeriği de buna şahitlik etmektedir. Zira 17. hutbede cahil ve salih olmayan kadılardan (yargıç) söz edilmektedir. Bu kadılar vermiş oldukları kendi yanlış yargılarıyla halkın ...
 • “Elhemdu – lillah” ve “subhanellah” kelimelerinin dakik anlamı nedir?
  7987 Eski Kelam İlmi
  “Hamd” kelimesinin lügatteki anlamı övmek ve kötülemenin (zemetmenin) zıddıdır. “Tesbih” kelimesi ise Allah ı her çeşit noksanlıklardan, ihtiyaçtan, ortaklıklardan ve Onun makamına yakışmayan her şeyden O’nu tenzih etmek, beri, pak ve mukaddes bilmek anlamındadır. Bu iki kavram genellikle kuranın birçok ayetlerinde ve namazda okunan zikir ve dualarda ...
 • Ahlakla tevekkülün arasında nasıl bir bağlantı vardır?
  7075 Teorik Ahlak
  İnsanın nefsinde ‘meleke’ haline gelen sıfatlara ahlak denir. Meleke ise, insanın ruhunda nüfuz eden öyle bir sıfattır ki, o sıfata uygun amel ve davranışlar kendiliğinden yapılır. Ahlak, fazilet ve rezalet olmak üzere ikiye ayrılır. Tevekkül ise, ahlaki faziletlerden biri olup kulun Allah’a güvenmesi ve bütün işlerini ona havale ...
 • Bir yere girdiğimizde orada kadın sesiyle müzik yayınlanıyorsa nasıl davranmalıyız?
  4101 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Bu tür şarkılar haramdır. Buna göre sizin için iki görev söz konusudur: 1- Taksi veya araba şoförüne karşı tutumunuz2- Dinlemek veya dinlemek konusunda görevinizBirinci görev konusunda şunu bilmek gerekir ki bu tür şarkılar münkerdir ve göreviniz münkerden alı koymaktır. Marufa emretmek ve münkerden alı koymak gerekli ...
 • İran İslam Cumhuriyetinin dışındaki Ülkelerde oy kollanmanın hükmü nedir?
  3659 Diğer Konular
  Diğer ülkelerin seçimlerine iştirak etmek eğer Müslümanların maslahatına ters ise veya İslam düşmanlarının güçlenmesine neden oluyor ise caiz değildir. İslam ve Müslümanların maslaha­tını ardında getiriyor ve onların güçlenmesine neden oluyor ise seçimlere iştirak edip oy kol­lanmak uygundur. Bu durum dışında oy kollan­mak mubahtır. Mükellefin ihtiyarine bağlıdır. ...
 • Bir Amerikan fabrikasında üretilmiş olan üzüm reçelini yemek helal midir?
  3417 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Büyük merci taklitler, Amerika veya genel olarak İslamî olmayan ülkelerdeki fabrikalarda yapılmış olan üzüm reçelinden istifade etmenin hükmünü şöyle beyan etmişlerdir:Hz. Ayetullah Uzma Hamaney (Allah onu korusun):Eğer sarhoş edici değilse ve kitap ehli olmayan bir ...
 • Bilal-i Habeşî Ve Hilafet Meselesi
  6486 تاريخ بزرگان
  Tarihten anlaşıldığı kadarıyla Bilal-i Habeşî halifeler biat etmemiş, bazı yerlerde onlara itiraz etmiş ve hilafet sistemi için ezan okumaktan uzak durmuştur. Bu yüzden Şam’a sürgüne gönderilmiş ve orada vefat etmiştir. ...

En Çok Okunanlar