Gelişmiş Arama
Ziyaret
4657
Güncellenme Tarihi: 2010/12/29
Soru Özeti
Yüksek düzeyde kârla muzarebe yapmak doğru mudur?
Soru
Gerçek ve tüzel kişilerin muzarebe yoluyla yüksek düzeyde kâr vermeleri ve bu kârı aylık olarak ödemeleri caiz midir?
Kısa Cevap
Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız.
Ayrıntılı Cevap

Bu soru taklit mercilerinin bürolarına iletildi ve şu cevaplar alındı:

Ayetullah-ul Uzma Hamanei’nin Bürosu: Sorudaki varsayıma göre bir miktar para muzarebe için işletmeciye verildiğinde sermaye sahibine belli bir miktarda meblağ ödenmesi kararlaştırılırsa, örneğin kârın üçte biri, dörtte biri, yarısı vb. gibi miktarlardan biri işletmecinin sermaye sahibine ödemesi şart koşulursa, belli bir meblağ aylık kazanç olarak belirlendiği için muzarebe doğru değildir. Evet, kâr elde edildikten sonra aralarında onun bir miktarını sermaye sahibine, muzarebe akdinin süresi bitene kadar, her ay alelhesap olarak ödenmesini şart koşabilirler.

 Ayetullah-ul Uzma Mekarim Şirazi’nin Bürosu: Verilen sermayeyle yapılan işin gelirinden ödenen kârın sakıncası yoktur. Bunun dışında caiz değildir.

Not: Diğer taklit mercilerin bürolardan da cevaplar elimize geçer geçmez yayınlayacağız.

Ayetullah-ul Uzma Safi Gulpaygani’nin Bürosu: Bu işin doğru şekli şudur: Söz konusu amel, muzarebe şartlarına uyularak yapılmalıdır. Şöyleki, parayı veren kişi, o parayla iş yapacak kimseyle, bu paradan ne kadar kâr elde edilirse kesr-i muşa (yarısı, üçte bir, dörtte bir...) şeklinde şart koşsunlar, başka bir ifadeyle yüzde şeklinde aralarında bölüşmeyi şart koşsunlar ve yüzde olarak kararlaştırsınlar. Örneğin, desinler ki: ‘Kazanılan kâr ne kadar olursa olsun onun yüzde kırkı para sahibinin, yüzde altmışı da o parayla iş yapanındır.’ Veya başka bir yüzde üzerinde anlaşsınlar. Ama eğer para sahibi dese ki, ayda şu miktarda alacağım, batıldır. Evet, eğer muzarebe başlangıçta, söylendiği şekilde olursa ve sonra parayla iş yapan belli bir miktarı mesela her ay, para sahibine alelhesap olarak verirse ve işin bitiminde (dönem sonu hesabı yapılacağı zaman) para sahibi dese ki, ‘anlaşmaya göre şimdiye kadar kârdan benim payıma ne düşmüş ise bana verdiklerinin karşılığında bağışlıyorum’ sakıncası yoktur. Allah-ul Alim.  

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Tanrı nedir ve varlığını ispatlayan deliller var mıdır?
  3132 وجود 2020/01/14
  İslam dininde Tanrı Allah olarak ifade edilir. Allah Teala mutlak vücut ve mutlak kemaldir. Buna binaen  her türlü kusur ve noksanlıktan münezzehtir. Mümkün olan her şeye kadir eşsiz bir varlıktır. Bütün mahlukata her an ve her halde agahtır. Her şeyi duyan, gören, irade ve ihtiyar sahibidir. Her ...
 • Niçin altın takmak erkeğe haramdır?
  79892 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2010/01/14
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız ...
 • Kısa mesaj (SMS) yoluyla namahrem birisiyle şakalaşmanın hükmü nedir?
  10280 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/01/14
  Bazı noktalara dikkat edilmesi sorunun cevabının bulunmasında size yardımcı olacaktır:1-) İnsanda olan güçlü dürtülerden birisi de şehvettir ve eğer bu içgüdü isyan edecek olursa kontrol edilmesi imkânsız veya ...
 • Ölüler için Kur’an okumak doğru mudur?
  8602 Eski Kelam İlmi 2011/08/17
  Ölüler için Kur’an okumanın müstehap oluşu hakkında iki tür delil öne sürülebilir: Birinci türde genel olarak ölü ve göçmüşlerinizi hatırlayın ve kendi iyi işlerinizden onları faydalandırın diye belirten rivayetler mevcuttur. Çok açık olduğu üzere Kur’an okumak da iyi ve beğenilen işlerdendir. Hz. Peygamberden (s.a.a) şöyle nakledilmiştir: Kabirlerde dinlenen ölülerinizi ...
 • Bir mercii taklit etmede kendisinin rızası gerekli midir?
  4651 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/10/30
  Hz. Ayetullah Mehdi Hadevi Tahrani’nin bu husustaki görüşü şudur:Eğer şerî muteber yollardan (açık delil, şöhret ve vicdanî ilim) bir şahsın taklit için salahiyeti olduğu tespit edilirse, onu taklit etmek caiz olur ve kendisinin onayına gerek duyulmaz. Daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki adrese müracaat ediniz:
 • Hacetleri reva eden ve istekleri verenin Allah olduğunu dikkate alarak Peygamber (s.a.a) ve Ehl-i Beyt İmamları gibi büyük insanlardan hacet istemek şirk değil mi?
  18719 Eski Kelam İlmi 2007/11/24
  Mümin bir kişi Allah katında değerli olan Peygamber (s.a.a) ve Ehl-i Beyt gibi zatlara tevessül ederek bunlardan bir şey isterken bunların bağımsız ve Allah’tan ayrı olarak kendi başlarına bir konuma sahip olduklarına inanmaz. Bilinçli insan bu zatların etki ve eserlerinin ancak Allah’ın verdiği güç ve irade doğrultusunda ve ona bağımlı ...
 • Hz. Peygamber (s.a.a) zamanında kaç kişi recim edilmiştir ve bu konu hakkında hangi muteber kitaplar mevcuttur?
  7902 Varie 2012/08/21
  Recim hükmünün konusunun ispat edilmesi zor olması nedeniyle, böyle bir hüküm nadiren icra edilmektedir. Lakin Hz. Peygamber (s.a.a) zamanında bu hükmün icra edilmesi ile ilgili bir takım tarihi veriler mevcuttur. Maız, Yahudi bir erkek ve kadın, Eslemi adındaki bir fert, Beni Gamıt kabilesinden bir kadın ve Cuheyne ...
 • Hazreti Musa (a.s)’nın bir Kıbti’yi öldürmesi onun ismetiyle çelişmez mi?
  31217 Eski Kelam İlmi 2010/07/24
  Bütün peygamberler (makamlarında farklılık olmakla birlikte) masum, Allah’a yakınlığın ve kemalin zirvesindedirler. Diğer insanların yerine getirmesi gereken vazifelerden daha üstün ve ağır vazifelerle görevlendirilmişlerdir. Mabuttan başka her türlü varlığa teveccüh etmeyi büyük bir günah bilmektedirler.
 • İnsanın günaha tekrar yönelmemesi için terkettiği günahtan ne kadar uzak kalması gerekiyor?
  6475 Pratik Ahlak 2010/06/12
  Bu konuda herhangi bir ayete ve  rivayete rastlamadık, ancak insan kırk gün amellerini ihlasla yerine getirir ve onları Allah rızası için yaparsa Allah hikmetini onun kalbine yerleştirir, diline akıtır, şeklinde rivayetler vardır.Bu bağlamda şu ...
 • Kuran, sünnet, akıl ve şuhut (sezgi) ahlak için nasıl kaynak sayılmaktadır?
  9554 Ahlak Felsefesi 2010/05/06
  Ahlak önermelerinin neye dayandığı hakkında çeşitli görüşler ve kaynaklar sunulmuştur ve bizim ahlak düzenimize göre bahsedilen bu kaynakların her biri, ahlakın bir kolunu güçlendirmekte ve hayat bahçesinin bir köşesini yeşertmektedir. Akıl, ahlakın asıl sütunlarını, ilkelerini bize açıklamaktadır. Örneğin şöyle demektedir: “Ahlak ...

En Çok Okunanlar