Gelişmiş Arama
Ziyaret
4786
Güncellenme Tarihi: 2010/04/29
Soru Özeti
Şia âlimlerine göre, İngiltere’nin Luxor şehrinde günlük namaz vakitlerini nasıl öğrenebiliriz?
Soru
Ben İngiltere’nin Luxor şehrinde yaşıyorum. Acaba namaz vakitlerini Şia âlimlerinin görüşüne göre açıklayabilir misiniz? Örneğin ben, sabah namazını ve yatsı namazını ne zaman kılacağımı bilmiyorum.
Kısa Cevap

Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız.

Ayrıntılı Cevap

Namaz vakitlerindeki ölçü, güneşin doğuşu, yükselişi ve batışıdır. Buna göre sabah namazının vakti, akşam vaktinin sona erip doğu tarafındaki beyazlığın gökyüzünde yukarı doğru hareket edip yavaş yavaş açılıp genişlediği zamandır. Sabah namazının son vakti ise, güneşin çıktığı zamandır.[1] Bu vakitte sabah namazının vakti sona erer ve sabah namazı kaza olur.

Öğle ve ikindi namazlarının vakitleri ise bir belirleyici (çubuk, demir bir mil vs.) ile belirlenir. Belirleyici dik bir şekilde yere dikilir. Güneş doğduğu zaman, gölgenin onun batı tarafına düştüğü ve güneş yukarı doğru ilerledikçe gölgenin batı tarafında en az seviyeye ulaşıp doğu tarafında çoğalmaya başladığı vakit, öğle namazının şer’i ve ilk vaktidir. Öğle namazını kıldıktan sonra (öğle namazının özel vakti olan dört rekâttan sonra) öğle ve ikindi namazının ortak vakti başlamaktadır. Öğle ve ikindi namazının ortak vakitlerinin bitiş vakti, güneşin kaybolmasına, dört rekât namaz kılabilecek kadar kalan vakittir. Bu vakitten sonra öğle namazı kaza olur. İkindi namazının son vakti ise, magribe dört rekât namaz kılabilecek kadar kalan vakittir. Bu vakit ikindi namazının özel vaktidir ve bu vakitten sonra ikindi namazı kaza olur.[2] Tabi güneşin batmasına bir rekâtlık namaz kılacak kadar vakit kalsa bile, mükellefin görevi, namazı kaza niyetiyle değil de eda niyetiyle kılmaktır. Yani böylesi bir durumda, namazın diğer üç rekâtı (ve yolcu için diğer bir rekâtı) güneş battıktan sonra gerçekleşse bile, mükellef, namazını eda niyetiyle kılmalıdır. Çünkü fıkhi kurala göre kim namazının bir rekâtını vaktinde kılarsa tıpkı bütün rekâtları vaktinde kılmış gibidir.

Akşam ve yatsı namazlarının vakitleri: Güneşin batışı ile gökyüzünde beliren kızıllığın doğuda tamamen kaybolduğu vakittir. Bu vakit, akşam namazının ilk vaktidir. Akşam namazının son vakti ise gecenin yarısına bir yatsı namazı (dört rekât ve yolcu için iki rekât) kılabilecek kadar kalan vakittir. Aynı şekilde akşam ve yatsı namazlarının ortak vakti, bir akşam namazı yani üç rekât namaz kılmak için gereken vakitten sonra başlar. Yatsı namazının son vakti ise gece yarısıdır.[3] (Tabi ikindi namazında değindiğimiz hususlara dikkat edilerek.)

Böylelikle, güneşin doğuş ve batış vakitlerine dikkat edilerek dünyanın her hangi mekânında olunursa olunsun, namaz vakitleri kolaylıkla belirlenebilir.

Şu konuyu da hatırlatmak gerekmektedir ki; sabah ve öğle namazı vakitlerinde Ehl-i Sünnet ve Şia mektebi arasında hiçbir fark yoktur ve akşam namazı da Ehl-i Sünnet’ten 10–15 dakika sonra kılınabilir.

Tabi ki siz, İngiltere’deki Şia merkezlerine başvurabilir ve şer’i vakitleri tespit eden takvimlerden yararlanabilirsiniz.   [1] Tevzih’ul Mesail-i Meraci’, c: 1, s: 411, 741. mesele

[2] Aynı kaynak, c: 1, s: 403, 731. mesele  

[3] Aynı kaynak, c: 1, s: 407, 735. ve 736. mesele

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Acaba İmam Ali’nin (a.s) “Beni bırakın ve başkasına sarılın” sözü, imametin ilahi bir makam oluşuyla çelişmiyor mu?
  4280 Eski Kelam İlmi
     Ali’nin (a.s.) imamet ve velayetinin ilahi bir makam olması ve Allah’ın Onu bu makama seçmesi, kati ve güçlü delillerle ispatlanmıştır. Ama Müminlerin Emir’inin (a.s) “Beni bırakın ve başkasına sarılın” sözü hakkında şunu hatırlatmamız gerekir ki; her ne kadar imametin meşruiyeti ilahi bir seçimle ...
 • Baba ve anne çocuğun yanında hangi yaştan itibaren cinsel konulara riayet etmelidir?
  55964 Pratik Ahlak
  Terbiye sözlükte geliştirmek ve yetiştirmek anlamındadır ve ıstılahta ise derunî kabiliyetleri geliştirmek manasındadır. İslam, çocuğun hem bedensel ve hem de ruhsal ve manevî terbiyesine önem vermiştir; ancak ruh insanın gerçek kimliğini teşkil etmesi nedeniyle, ruhsal terbiyeye özel bir ihtimam göstermiştir. Çocuğun cinsel terbiyesi, terbiyenin en önemli ve kritik alanlarındandır; ...
 • Suhayb-i Rumi'nin kişiliği hakkında bilgi verir misiniz? Bu zat Ehl-i Beyt'in dostlarından mıdır? Hz. Ali'nin imametini kabul emiş midir?
  6108 تاريخ بزرگان
  Suhayb b. Sinan, Irak asıllı ve Dicle’nin kıyılarında Musul şehrinin yakınlarında yaşayan kabilelere mensuptur. Babası ve amcası Kesra tarafından Ebelle şehrinin yönetimini üstlenmişler, İran ve Ruma arasında cereyan eden savaşlardan birinde Rumlulara esir düşmüş, onu Ruma’ya götürmüşler ve orada büyümüştür. Bu yüzden Suhayb-i ...
 • Acaba kuranın satırlarına abdestsiz dokunmanın işkâllı var mıdır? Ve sehven dokunulsa hükmü nedir?
  3508 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Kuran satırlarına dokunmak yani abdesti olmayan bir kimse için bedeninin her hangi bir tarafını kuranın satırlarına dokundurması haramdır. Ama eğer kuranı kerim Farsçaya veya başka herhangi bir dile tercüme edilmişse tercümesine dokunmasının sakıncası yoktur.[1]Hakeza abdesti olmayan bir kimse Allahın ...
 • hangi sınıra kadar kocasına itaat etmelidir? Erkek onu yolculuğa mecbur edebilir mi?
  6292 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Hz. Ayetullah Hadevi Tahrani’nin belirtilen soru hakkındaki cevabının açıklaması şudur:Kadın cinsel doyum konusunda erkeğe itaat etmelidir ve erkek evden çıkmayı yasaklarsa bu durumda kendisi evden çıkamaz. Elbette evlilik hayatının farz ve haramlarla yetinmeyle sorundan yoksun olmasının imkânsız olduğuna dikkat edilmelidir. Ama ahlaka riayet etmek evliliğin pekişmesi ve tatlılığını ...
 • Acaba ruh ve Cin’in insana eziyet etme gücü varmı?
  1310 Tefsir
  Bizlerin Cin hakkında sahip olduğu bilgi oldukca kısıtlıdır. Buna rağmen hadislerden anlaşılan Cinlerinde insanlar gibi mesuliyetleri ve görevleri olduğudur. Onlarda çeşitli inançlara sahiptir. Bazıları itaat ehli bazıları ise isyankardırlar. Cinler düşünce güçü açısından zayıf olmakla birlikte birçok işi süratle yerine getirecek kayde değer harikulade güçe sahiptir. Aynı ...
 • Niçin Peygamber'in sözlerinde Hz. Zeyneb'in ismi de üstün kadınlardan biri olarak zikredilmemiştir?
  9117 تاريخ بزرگان
  Peygember'in "Cennetin en üstün kadınları Huveylid kızı Hatice, Muhammed kızı Fatime, İmran kızı Meryem, Mezahim kızı Asiye'dir" sözü hakkında birkaç ihtimal söz konusudur: 1- Bu hadis nisbi anlamda yani bu kadınların kendi dönemlerindeki kadınlara göre daha üstünlüğü açıklamak; buna göre Firavun döneminde en üstün kadın Asiye, Hz. İsa döneminde en ...
 • Cafer Kezzab'ın geçmişi neydi ve kimler ona uydular?
  8050 تاريخ بزرگان
   Cafer Kezzab olarak meşhur olan Cafer b. Ali, Hz. İmam Ali Naki'nin oğludur. 226 yılında dünyaya geldi o ayyaş ve içkici birisiydi. İmam Ali Naki (a.s) onun hakkında şöyle demiştir: "Oğlum Cafer'den uzak durun, onun bana nisbeti Ken'an'ın Hz. Nuh'a olan konumu gibidir." Cafer babasının şehit olmasından sonra imamet iddiasında ...
 • Diriler tarafından müstahap amelleri yerine getirmek caiz mi? Diriler adına hangi amelleri yapmak doğru olmaz?
  3650 Hukuk ve Şer’I Hükümler
   Başkasını niyet ederek yapılan müstehap ameller, eğer yapılan amelin sevabını ona hediye etmek türünden olursa bu bütün müstehap amellerde caizdir.[1] Aama niyabet şeklinde olursa Peygamber'in ve imamların mezarını ziyaret etmek, müstahap hac veya ümre yerine getirmek konularında sakıncasızdır. ...
 • Acaba evliliğin kendine özgü şartları varmı?
  1012 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  İslam dinine göre geçici ve daimi evliliğin kendine özgü şartları bulunmaktadır. Bu şartlar şunlardır: Nikah akdini okumak. Kadın ve erkeğin razı olması yeterli değildir. Bunun yanında nikah kastıyla nikah akdi okunmalıdır. Vacip olan ihtiyat nikah akdinin sahih arapcayla okunmasıdır. Eğer kadın ve erkeğin kendisi ...

En Çok Okunanlar