Gelişmiş Arama
Ziyaret
4616
Güncellenme Tarihi: 2012/05/20
Soru Özeti
Miras kalan bir apartmana humus düşer mi?
Soru
Büyük babamdan babama bir ev kaldı. Bu ev onarıldı ve ardından iki kat daha ona eklendi. Babamın hayatı döneminde kendisinin evlatları tarafından bu binaya dört daire daha eklendi. Babamın belirttiğine göre bu arsanın humusu verilmiş idi ve bu miras sayılmaktadır. Hal böyleyken sahipleri eğer başka bir daireye sahipse bu dairelerin her birine humus düşer mi?
Kısa Cevap

Dikkatinizi aşağıdaki fetvalara çekiyoruz:

Hz Ayetullah Uzma Hamanei’nin (Ömrü uzun olsun) bürosu:

Eğer inşa edilmiş daireleriı kendi iskânları yapmışlar ve orda oturuyorlarsa bunun humusu yoktur. Ama örneğin kiraya vermek için inşa etmişlerse ve humusa düşen parayla onu inşa etmişlerse, inşa için kullanılan paranın humusunu ödemek gerekir. Eğer satmak veya satarak ticaret yapmak için yapılmışsa humus yılı başında dairelerin humusu verilmesi gerekir.

Hz Ayetullah Uzma Sistani’nin (Ömrü uzun olsun) bürosu:

Evet, ihtiyaçlarından fazla olursa veya ticaret kastıyla onu yapmışlarsa humusu vardır.

Hz Ayetullah Uzma Mekarim Şirazi’nin (Ömrü uzun olsun) bürosu:

Evet, onların değerinin artmasına humus düşer.

Hz Ayetullah Mehdi Hadevi Tahrani’nin (Ömrü uzun olsun) cevabı şudur:

1. Eğer bir mal miras olarak kalırsa ona humus düşmez. Elbette ihtiyat gereği varis mirası bırakan şahsın söz konusu malın humusunu özel olarak vermediğini biliyorsa, onun humusunu ödemelidir.

2. Eğer söz konusu daireler mirasın bir parçası ise onun hükmü önceki madde beyan edildi. Eğer bu daireler veya apartmanın bir kısmı miras değilse yıllık masraflara ek olduğundan onun humusu farzdır.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • İbn. Arabî Şii miydi yoksa Sünni miydi?
  20024 تاريخ بزرگان 2011/06/20
  İbn. Arabî’nin şahsiyetinin giriftliği ve İslamî mezhepler ve bu mezheplerin önde gelen şahsiyetlerine karşı takınmış olduğu tavır, onun hangi mezhebe mensup olduğu hakkında görüş ayrılıklarının çıkmasına neden olmuştur. Bazıları onu Ehli Sünnet, bazıları On İki İmam Şia’sı, bazıları İsmailî, bazıları Malikî mezhebine mensup bilmiş ve bazıları mezhep üstü ve ...
 • Namaz esnasında selama cevap vermenin şekli nasıldır?
  5376 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/04/15
  Namaz esnasındayken insan bir başkasına selam vermemelidir ve eğer bir başkası insana selam verirse, insan ön selam niteliğinde cevap vermelidir; örneğin “es-selamu aleyküm” veya “selamun aleyküm” söylemeli ve “aleyküm selam” dememelidir.[1] Hatırlatılmalıdır ki insan selamın cevabını ister namazda olsun ister namaz dışında ...
 • Zamanın imamının (a.c) yaşadığı yer neresidir?
  7591 Eski Kelam İlmi 2011/03/01
  Bu alanda üç kısım rivayet ile karşı karşıyayız:Birinci kısım rivayetler, onun yaşam mekânı olarak özel bir yeri belirtmemektedir. Elbette bu kısma ait bazı rivayetler onun yerinin çöl ve dağlar olduğunu bildirmektedir. İkinci kısım rivayetler halk arasında tanınmayacak şekilde yaşadığını dile getirmektedir. Üçüncü kısım ...
 • el-Muttali ve el-Mulakkan sıfatlar kemaliye mi yoksa veya cemaliye sıfatlardan mıdırlar?
  6154 Eski Kelam İlmi 2012/05/15
  İster Allah’ın lütfunu, ister kahrını vs. yansıtsın bir sıfatın Allah’ta olduğunu ispat eden bütün sübuti sıfatlar kelam ilminde cemal sıfatları diye bilinmekte ve varlık açısından aralarında herhangi bir fark yoktur. Soruda gelen el-Muttali (Telkin edici) ve el-Mulakkan (Bilen)’da bunlardandır. ...
 • Neden biz Şiiler Hamd suresinden sonra “elhamdülillahi rabbi’l-âlemin diye söylemekteyiz?
  8005 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/10/23
  Bizim ile Ehli Sünnet arasında bir takım şekilsel ihtilaflar mevcuttur. Ehli Sünnet mensuplarının el bağlayarak namaz kılması, onların abdest alma şekli ve bunun Şia ile farklılığı, fıkıh konularındaki bazı şekilsel ihtilaf noktaları olarak adlandırılabilir. Bu ihtilafların nedeni, bu sitedeki diğer sorularda detaylıca işlenen daha genel konulara dönmektedir. (1523, 248 ...
 • İstiğfar nedir? İstiğfarın adap ve şartları nelerdir? İstiğfarın tövbeden farkı nedir?
  2270 انسان و خدا 2020/01/19
 • Teorik İrfan ile Pratik İrfanın farkı nedir?
  9178 Teorik İrfan 2008/05/04
  Pratik irfanın iki manası söz konusudur:1- Sulûkun bizzat kendisi ve davranış.2-Sulûk yöntemini içeren öğretiler.Pratik irfan bazen birinci anlamın karşısında kullanılırken bazen de ikinci anlamın karşısında; yani pratik irfan, salikin bulgularını veya varlık felsefesi ve bilgi felsefesi konularını araştırmaktadır. ...
 • Size göre inkârcıların İslam dini ve diğer dinlere karşı tavır almasının nedenleri ne olabilir?
  5770 Yeni Kelam İlmi 2011/11/21
  İnkârcılar dinler ve özellikle de İslam karşısında tavır almaları değişik siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel nedenler taşıyabilir. Bu dört neden hakkında bilgilenmek için lütfen ayrıntılı cevaba müracaat ediniz. ...
 • Cemaat imamı rekâtların sayısında hata yaparsa cemaatin görevi nedir?
  23221 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/07/13
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...

En Çok Okunanlar