Gelişmiş Arama
Ziyaret
7194
Güncellenme Tarihi: 2010/12/04
Soru Özeti
Pahalı taşlardan yapılan yüzükleri takmanın ne gibi sevap ve faydaları var?
Soru
Alimlerin parmaklarına taktıkları çeşitli yüzükler var. Ben bu konuda birçok hadis okudum, ama onların hakkında daha bilgi sahibi olmak istiyorum. Çeşitli yüzüklerin takılmasını vurgulayan ve destekleyen hadis veya ayetler var mı? Lütfen taşlar, cevherler veya pahalı taşların listesini onlar hakkındaki hadislerle birlikte veriniz ve her birinin faydalarını yazınız.
Kısa Cevap

Akik, firuze, yakut vb. gibi yüzükleri kullanmak, eğer halkası altın olmazsa erkekler için caiz ve rivayetlere göre sevabı da vardır. Ayrıca namazın sevap ve faziletinin çoğalmasına da neden olmaktalar.

Ayrıntılı Cevap

Akik yüzüğü takmanın sevabı

İmam Rıza’dan (a.s), İmam Sadık’ın (a.s) şöyle buyurduğu rivayet edilir: ‘Parmağına akik yüzük takan kimse (onun berketiyle) fakir olmaz ve hacetleri en güzel şekilde giderilir.’

İmam Sadık (a.s) bir başka hadiste şöyle buyuruyor: ‘Akik, yolculukta emniyettir.’

Yine İmam Sadık (a.s) babalarından (a.s), Onlar’da (a.s) Emir-ul Müminin Ali’den (a.s) şöyle rivayet etmekteler: ‘Akik yüzük takın ki Allah size berket versin ve beladan korunun.’

İmam Bakır (a.s) bir hadiste şöyle buyuruyor: ‘Akik yüzük takan kimse -o parmağında olduğu sürece- hep iyilik görecek ve Allah’tan taraf bir koryucu onu koruyacaktır.’

İmam Sadık (a.s), babasının şöyle buyurduğunu rivayet eder: ‘Kim akik yüzüğünün kaşına ‘Muhammed Nebiyullah ve Ali Veliyullah’ diye işlerse Allah onu kötü ölümden korur ve fıtrat üzerine ölür.’

İmam Sadık’ın (a.s) şöyle buyurduğu rivayet edilir: ‘Akik yüzüğünün olduğu elden daha iyi bir el Allah’ın dergahına kalkmamıştır.’

İmam Rıza (a.s), babası İmam Musa b. Cafer’den (a.s), O da babalarından (a.s), Onlarda (a.s) Hüseyin b. Ali’nin (a.s) şöyle buyurduğunu rivayet ederler: ‘Allah-u Teala, Musa b. İmran’ı yarattığında ve Onunla Tur-u Sina’da konuştuğunda yeryüzüne baktı ve kendi nurundan akiki yarattı, sonra şöyle buyurdu: ‘Adolsun kendi hakkıma, parmağında akik olan kimseyi ateşte azap etmeyeceğimi kendime lazım ettim, bir şartlaki Ali’yi de (a.s) sevmelidir.’’

Firuze yüzüğü takmanın sevabı

Abdulmümin Ensari şöyle diyor: ‘İmam Sadık’ın (a.s) şöyle buyurduğunu duydum: ‘Parmağında firuze yüzüğü olan fakir olmaz.’

Ceze-i Yemani takmanın sevabı

Muhammed b. Hüseyin babasından, O da babasından Emir-ul Müminin Ali’nin (a.s) şöyle buyurduğunu rivayet eder: Ceze-i yemani yüzüğünü takın ki, asi şeytanların şerrini sizden uzaklaştırır.

Zümrüt  yüzüğü takmanın sevabı

Hz. Musa b. Cafer’in (a.s) bazı işlerini yapan Ahmed b. Muhammed b. Nasr şöyle anlatıyor: ‘İmam (a.s) bir kitaptan bana şöyle okuyordu -ve ben de yazıyordum- ‘Zümrüt yüzüğünü parmağa takmak hiç bir zorluğun olmadığı bir rahatlığın kaynağıdır.’

Yakut yüzüğü takmanın sevabı

Hüseyin b. Halid, İmam Rıza’dan (a.s) İmam Sadık’ın şöyle buyurduğunu rivayet eder: ‘Yakut yüzüğü takın, çünkü o fakirliği götürür.’

Billur yüzük takmanın sevabı

Ali b. Muhammed (Vasıt’ın köylerinden biri olan Abdes’li İbn-i Vahebe b. Abdesi) İmam Sadık’ın (a.s) şöyle buyurduğunu rivayet eder: ‘Billur, iyliğin kaynağıdır.’[1]-[2]

Son olarak iki noktayı belirtmeyi gerekli görüyoruz:

1-Altından yapılmış ziynetleri ve bu cümleden altın yüzük takmak erkeklere haramdır.[3]

2- Çeşitli maden taşları için söylenen özellikler kesin değildir, şanî ve iktizaidir. Yani başka şartlarında yerine gelmesi gerekir. O şartlar bir araya geldiğinde söylenen özellikler gerçekleşir.


[1] -Sevab-ul A’mal ve İkab-ul A’mal, Şeyh Saduk (Çevirmenler: Ensari, Hasanzade ve Benderrigi).

[2] -Daha fazla bilgi için aşağıdaki kaynaklara başvurunuz:

1- Şeyh Saduk, Sevab-ul A’mal ve İkab-ul A’mal (Çevirmenler: Ensari, Hasanzade ve Benderrigi).

2 -Muhammed Ali Mücahidi, Padaş-ı Nikiha ve Keyfer-i Günahan.

3 -Şerfuddin Huydeki, Kaşif-ul Estar Der Tercüme-i Cami-ul Ahbar.

4 -Şeyh Saduk, el-Hisal.

5 -Hüseyin Gaffari Sarevi, Ayin-i Bendegi ve Niyayiş.

6 -Şeyh Saduk, İlel-uş Şerayi.

7 -M. R. Edeb-i Huzur.

8 -Fatıma Meşayih, Kısas-ul Enbiya (Kısas-ı Kur’an).

9 -Mekarim-ul Ahlak (Mir Bakırî’nin çevirisi).

10 -Ahmed Sadıki Erdesteni, Nevadir-u Ravendi (Sadiki Erdestani çevirisi).

11 -Muhammed Bakır Saidi, Fezail-i Penç Ten (a.s) Der Sihah-ı Şeşgane.

[3] -Tevzih-ul Mesail-i Meraci, c.1, s.482.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar

 • Allah, kalbi kırılanın bedduasını kabul eder mi? Yoksa sadece hayır dualarına mı icabet eder?
  292368 Pratik Ahlak 2012/04/04
  Beddua dini öğretilerde olan bir şeydir. Örneğin Kur’an buyuruyor: ‘Kırılsın Ebu Lehebin elleri sakat olsun...’ Bir hadiste ‘Mazlumun bedduasından korkun! Çünkü onun bedduası göğe çıkar.’ diye buyurulmaktadır. Bu konuda ayet ve hadis çoktur. Ancak nasıl ki duanın kabul olma şartları varsa ve herkesin her duası kabul olmuyorsa, ...
 • Acaba istimna (mastürbasyon) günah mıdır? Ondan kurtulmanın yolu nedir?
  179343 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2008/06/22
  İstimna (mastürbasyon) diye bilinen kendini tatmin etme büyük günahlardandır ve haramdır[i] ve ağır bir cezası vardır.İstimna ve kendini tatmin etmenin en güzel yolları pratik risalelerde şartları açıklanan evliliktir (daimi ve ya geçici). ...
 • Hz. Ali’nin (a.s) kaç tane çocuğu vardı? Çocukların ve annelerinin isimleri nedir?
  110782 Masumların Siresi 2011/04/13
  Şeyh Müfid, İrşad adlı eserinde Hz. Ali’nin (a.s) erkek ve kız olmak üzere on yedi çocuğunun olduğunu yazmıştır. O şöyle diyor: ‘Bir kısım Şii alimler diyorlar ki, Fatıma, Peygamberin (s.a.a) vefatından sonra Peygamberin Muhsin adını verdiği çocuğuna düşük yaptı. Onlara göre İmamın (a.s) on sekiz evladı vardı.’
 • Yağmur yağdığında dualar neden daha çok kabul olur?
  104660 Ahlak Felsefesi 2012/03/08
  Duanın zamanı için yapılan tavsiyelerden biri yağmurun yağdığı zamandır. Ayet ve rivayetler bunun genel nedeninin, yağmurun Allah’ın rahmetinin göstergesi olduğunu söylemekteler. Allah’ın rahmeti şu anda açıldığına göre duanın isticabetine daha fazla ümit bağlanılabilir. ...
 • Hz. Âdem (a.s) ve Havva’nı kaç tane çocukları vardı?
  99451 تاريخ کلام 2009/08/23
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Dualar, hangi şart ve durumlarda kesinlikle kabul edilmektedir?
  99069 Pratik Ahlak 2008/02/17
  Arapça bir kavram olan dua; seslenmek, çağırmak, birisine istekleri söylemek, onunla irtibat kurmak anlamına gelir. Terimsel olarak da; kulun Rabbine karşı elini ve tabii gönlünü açıp tazarru ve niyazda bulunması şeklinde tarif edilebilir. Öyleyse dua; küçük olanın büyük olana, hiçbir şeyi olmayanın sonsuz zenginlik sahibine, güçsüzün güçlüye, acizin kudret sahibine; ...
 • Bedeninin bir kısmı (el, ayak veya baş vb.) yaralı ve bandajlı olan ve de suyun kendisine zararlı olduğu bir kimse, nasıl abdest, gusül ve teyemmüm alabilir?
  83957 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/12/19
  Yara ve kırığı bağladığınız (bandaj) ve yara ve benzeri şeylerin üzerine sürdüğünüz şey cebire olarak adlandırılır. Bununla alınan abdest ve gusle cebire abdest ve guslü denir. Taklit mercileri cebire abdesti hakkında şöyle demektedir: Eğer yara veya çıban veyahut kırık eldeyse, onun üzeri açıksa ve üzerine su dökmek zararlıysa, onun ...
 • Sadakayı kime ve nasıl vermemiz gerekiyor? Sadakanın en az limiti ne kadardır?
  80684 Pratik Ahlak 2011/08/21
  İslam’da sadaka vermek müstehap bir ameldir. Sadaka Allah rızası için, fakire minnet etmeden, riyadan uzak bir şekilde ve haram yolda harcanmaması şartıyla verilir. İnsanın yakınları önceliklidir. Gizli bir şekilde yapılması ise daha faziletlidir.Sadaka temiz ve helal olan mallardan olmalıdır. Miktar olarak da ifrat ...
 • Fatime isminin anlamı nedir? Niçin Peygamber (s.a.a) tek kızı için bu ismi seçmiştir?
  79367 Masumların Siresi 2011/08/14
   İlk önce şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bütün isimlerin özel bir anlam taşıması ve o ismi taşıyan kişinin kişiliğini göstermesi gerekmez, sadece ismin şirki andıran ve değerlere tersi düşen bir anlam taşımaması yeterlidir.Ancak gayp aleminden gelen Hz. Fatime (a.s) gibi Allah'ın velilerinin ...
 • Acaba oruçlu iken büyük boy abdesti (gusül) alınır mı?
  73268 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/10
  Ramazan ayında cünüp olan bir kimse iki durumdan birisine sahip olabilir. Ya sabah azanından önce cünüp olmuş ya sabah azanından sonra ve gün boyunca cünüp olmuştur. (Elbette oruçlu iken cima (cinsel ilişkiyle) veya istimnan (cinsel ilişki dışında her hangi bir yolla kendinden meni çıkartmak) vesilesiyle cünüp edilmemelidir. ...

Linkler