Ziyaret
7396
Güncellenme Tarihi: 2010/12/04
Soru Özeti
Pahalı taşlardan yapılan yüzükleri takmanın ne gibi sevap ve faydaları var?
Soru
Alimlerin parmaklarına taktıkları çeşitli yüzükler var. Ben bu konuda birçok hadis okudum, ama onların hakkında daha bilgi sahibi olmak istiyorum. Çeşitli yüzüklerin takılmasını vurgulayan ve destekleyen hadis veya ayetler var mı? Lütfen taşlar, cevherler veya pahalı taşların listesini onlar hakkındaki hadislerle birlikte veriniz ve her birinin faydalarını yazınız.
Kısa Cevap

Akik, firuze, yakut vb. gibi yüzükleri kullanmak, eğer halkası altın olmazsa erkekler için caiz ve rivayetlere göre sevabı da vardır. Ayrıca namazın sevap ve faziletinin çoğalmasına da neden olmaktalar.

Ayrıntılı Cevap

Akik yüzüğü takmanın sevabı

İmam Rıza’dan (a.s), İmam Sadık’ın (a.s) şöyle buyurduğu rivayet edilir: ‘Parmağına akik yüzük takan kimse (onun berketiyle) fakir olmaz ve hacetleri en güzel şekilde giderilir.’

İmam Sadık (a.s) bir başka hadiste şöyle buyuruyor: ‘Akik, yolculukta emniyettir.’

Yine İmam Sadık (a.s) babalarından (a.s), Onlar’da (a.s) Emir-ul Müminin Ali’den (a.s) şöyle rivayet etmekteler: ‘Akik yüzük takın ki Allah size berket versin ve beladan korunun.’

İmam Bakır (a.s) bir hadiste şöyle buyuruyor: ‘Akik yüzük takan kimse -o parmağında olduğu sürece- hep iyilik görecek ve Allah’tan taraf bir koryucu onu koruyacaktır.’

İmam Sadık (a.s), babasının şöyle buyurduğunu rivayet eder: ‘Kim akik yüzüğünün kaşına ‘Muhammed Nebiyullah ve Ali Veliyullah’ diye işlerse Allah onu kötü ölümden korur ve fıtrat üzerine ölür.’

İmam Sadık’ın (a.s) şöyle buyurduğu rivayet edilir: ‘Akik yüzüğünün olduğu elden daha iyi bir el Allah’ın dergahına kalkmamıştır.’

İmam Rıza (a.s), babası İmam Musa b. Cafer’den (a.s), O da babalarından (a.s), Onlarda (a.s) Hüseyin b. Ali’nin (a.s) şöyle buyurduğunu rivayet ederler: ‘Allah-u Teala, Musa b. İmran’ı yarattığında ve Onunla Tur-u Sina’da konuştuğunda yeryüzüne baktı ve kendi nurundan akiki yarattı, sonra şöyle buyurdu: ‘Adolsun kendi hakkıma, parmağında akik olan kimseyi ateşte azap etmeyeceğimi kendime lazım ettim, bir şartlaki Ali’yi de (a.s) sevmelidir.’’

Firuze yüzüğü takmanın sevabı

Abdulmümin Ensari şöyle diyor: ‘İmam Sadık’ın (a.s) şöyle buyurduğunu duydum: ‘Parmağında firuze yüzüğü olan fakir olmaz.’

Ceze-i Yemani takmanın sevabı

Muhammed b. Hüseyin babasından, O da babasından Emir-ul Müminin Ali’nin (a.s) şöyle buyurduğunu rivayet eder: Ceze-i yemani yüzüğünü takın ki, asi şeytanların şerrini sizden uzaklaştırır.

Zümrüt  yüzüğü takmanın sevabı

Hz. Musa b. Cafer’in (a.s) bazı işlerini yapan Ahmed b. Muhammed b. Nasr şöyle anlatıyor: ‘İmam (a.s) bir kitaptan bana şöyle okuyordu -ve ben de yazıyordum- ‘Zümrüt yüzüğünü parmağa takmak hiç bir zorluğun olmadığı bir rahatlığın kaynağıdır.’

Yakut yüzüğü takmanın sevabı

Hüseyin b. Halid, İmam Rıza’dan (a.s) İmam Sadık’ın şöyle buyurduğunu rivayet eder: ‘Yakut yüzüğü takın, çünkü o fakirliği götürür.’

Billur yüzük takmanın sevabı

Ali b. Muhammed (Vasıt’ın köylerinden biri olan Abdes’li İbn-i Vahebe b. Abdesi) İmam Sadık’ın (a.s) şöyle buyurduğunu rivayet eder: ‘Billur, iyliğin kaynağıdır.’[1]-[2]

Son olarak iki noktayı belirtmeyi gerekli görüyoruz:

1-Altından yapılmış ziynetleri ve bu cümleden altın yüzük takmak erkeklere haramdır.[3]

2- Çeşitli maden taşları için söylenen özellikler kesin değildir, şanî ve iktizaidir. Yani başka şartlarında yerine gelmesi gerekir. O şartlar bir araya geldiğinde söylenen özellikler gerçekleşir.


[1] -Sevab-ul A’mal ve İkab-ul A’mal, Şeyh Saduk (Çevirmenler: Ensari, Hasanzade ve Benderrigi).

[2] -Daha fazla bilgi için aşağıdaki kaynaklara başvurunuz:

1- Şeyh Saduk, Sevab-ul A’mal ve İkab-ul A’mal (Çevirmenler: Ensari, Hasanzade ve Benderrigi).

2 -Muhammed Ali Mücahidi, Padaş-ı Nikiha ve Keyfer-i Günahan.

3 -Şerfuddin Huydeki, Kaşif-ul Estar Der Tercüme-i Cami-ul Ahbar.

4 -Şeyh Saduk, el-Hisal.

5 -Hüseyin Gaffari Sarevi, Ayin-i Bendegi ve Niyayiş.

6 -Şeyh Saduk, İlel-uş Şerayi.

7 -M. R. Edeb-i Huzur.

8 -Fatıma Meşayih, Kısas-ul Enbiya (Kısas-ı Kur’an).

9 -Mekarim-ul Ahlak (Mir Bakırî’nin çevirisi).

10 -Ahmed Sadıki Erdesteni, Nevadir-u Ravendi (Sadiki Erdestani çevirisi).

11 -Muhammed Bakır Saidi, Fezail-i Penç Ten (a.s) Der Sihah-ı Şeşgane.

[3] -Tevzih-ul Mesail-i Meraci, c.1, s.482.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Ümmü'l Mü'minin deyimi nasıl ortaya çıktı?
  6966 Tefsir 2009/06/16
  Ümmü'l Mü'minin deyimi ilk olarak Peygamber (s.a.a)'in zamanında Ahzap suresinin 6. ayetinin nazil olmasıyla deyimleşti. Ayet, Peygamber (s.a.a)'in eşlerinin mü'minlere göre durumunu ortaya ...
 • Erkeğin kısa kollu gömlek giymesinin hükmü nedir?
  382 2019/01/23
  Taklit Mercilerin fetvası üzere erkeklerin avret yerlerini örtmesi vacip bunun dışında kalan yerleri örtmesi vacip değildir. Ancak giyim tarzı ve bedenin çıplaklığı namahremin günaha düşmesine yol açacağını bilirse hüküm değişir. Her halükarda sünnet erkeğin örfen örtüğü yerleri namahrem karşısında örtmesidir.[1] Buna göre erkeğin hicabı ...
 • İmam Cevad (a.s)'ın (İmam Muhammed Taki) kaç tane erkek çocuğu vardı?
  4988 تاريخ بزرگان 2011/08/30
   İmam Muhammed Taki'den sadece iki erkek çocuk İmam Ali Naki ve Musa Mubarka isimlerinde kalmıştır. Diğer erkek çocuklarının olduğu rivayet edilmiş olsa da ensap hakkındaki kaynaklarında da sadece bu iki erkek çocuk hakkında ittifak vardır. Bu konudaki ihtilafın sebebi nesep hakkındaki ilk kaynaklardaki var olan ihtilaf ya da diğer çocuklarından ...
 • İslamın beşer medeniyetinin ilerlemesindeki rolü nedir?
  6860 Fıkıh Tarihi 2012/02/15
  Medeniyet her milletin yücelişi ve ilerlediğinin göstergesidir. İslami ülkelerdeki medeniyetin icat edilişinin geçmişi şu anlamdadır: Müslümanlar fikir, düşünce, servet, sermaye ve hakeza kudret üretmiş olmalarıdır. Eğer böyle bir durum olmamış olsaydı hiç bir medeniyet şekillenmezdi.Medeniyet şu anlamdadır: Şehirleşmeyi, düzen ve kanunu, ...
 • Kur’an ve rivayetlerde Hz. Hızır hakkında ne gibi bilgiler var?
  17248 تاريخ بزرگان 2010/10/12
  Kur’an-ı Kerimde, Hz. Hızır’ın adı açıkca gelmemiş, ondan ‘...kullarımızdan bir kul...ki biz, katımızdan ona rahmet ihsan etmiştik ve katımızdan ilim belletmiştik.’[1] diye söz edilerek onun ubudiyetine ve sahip olduğu özel ilmi makama ...
 • Düğünlerde klasik müzikler kullanılması halinde, kadının kadın için dans etmesinin hükmü nedir?
  4126 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/04/07
  Ayetullahe'l-uzma HAMANEİ’NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri: Kadının kadınlar için dans etmesi eğer lehv unvanı kendisine sıdk ediyor; örneğin kadınlar meclisini dans meclisine dönüştürüyor olması gibi, sakıncalıdır ve ihtiyatı vacip gereğince terk edilmelidir. Bu durum dışındaki durumlarda eğer şehveti uyandıracak nitelikte veya haram bir ...
 • Hz. Mehdi’nin zuhur zamanında halktan bazılarının imanını kaybedeceği ve bazı kâfirlerin de iman edeceğini bildiren rivayetler kimler hakkındadır?
  5183 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2011/11/21
  Mizanü’l-Hikmet kitabındaki söz konusu hadis, “el-Ğıybe” kitabından nakledilmiştir. Hadisin orijinali şudur: Numani, Kaim’in zuhuru zamanında Şiilerin halleri hakkında İbrahim b. Abdülhamid’ten şöyle nakleder: İmam Sadık’tan (a.s) işiten biri bana şöyle haber verdi: “[1]Kaim (a.c) zuhur ettiğinde, onun takipçilerinden ...
 • İmamlar nezdinde Zürare’nin yeri ve şahsiyeti neydi?
  4094 تاريخ بزرگان 2012/04/04
  Zürare imamların (a.s) sahabelerinden olup onların nezdinde büyük bir yer ve makama sahipti. Kendisi icma ashabından sayılmaktadır ve imamların sahabeleri nezdinde kendisinin güvenilirliği ve doğru sözlülüğü hakkında icma ve görüş birliği vardır. Her ne kadar kendisini yeren bir takım rivayetler nakledilmişse de rivayetlerin bir arada değerlendirilmesiyle son ...
 • Neden cennetin kilidi namazdır?
  5748 Teorik Ahlak 2012/03/12
  İnsanın yaratılış hedefi Yüce Allah’a kulluk etmek ve O’nu tanımaktır. İnsan ancak Allah’a tapmanın gölgesinde kemale ve ilahi yakınlık makamına erer. Namaz, aşkın yaratıcıya ibadet ve kulluk etmenin en güzel göstergesidir. Beş öğün namaza bağlılık, ruhun erdemliliğine ve gücüne sebep olur, insanı günaha ve çirkin davranışlara bulaşmaktan ...
 • “Kadınlar, Müslüman olmayan biriyle evlenme hakkına sahip değildir”. İslamın bu buyruğunu dikkate alarak, Sosyoloji konularda bu emir (İslam toplumunun) kapalı bir toplum olduğu telakkisini yaratıyor mu yaratmıyor mu?
  3948 Eski Kelam İlmi 2011/11/12
  Yeni Sosyoloji bakış açısına göre böyle bir hüküm sadece kadınlara has olmayıp erkekler konusunda da söz konusu olması, bir çeşit kapalı toplum olarak değerlendirilmesinin göstergesi olabilir. Ne var ki toplumun kapalı ve açık olmasının göreceliliğini dikkate alarak, kapalı toplumların tamamını sorgulayıp bu toplumların kapalı olduğunu düşünemeyiz. Bununla birlikte, şu noktaya ...

En Çok Okunanlar

 • Allah, kalbi kırılanın bedduasını kabul eder mi? Yoksa sadece hayır dualarına mı icabet eder?
  294320 Pratik Ahlak 2012/04/04
  Beddua dini öğretilerde olan bir şeydir. Örneğin Kur’an buyuruyor: ‘Kırılsın Ebu Lehebin elleri sakat olsun...’ Bir hadiste ‘Mazlumun bedduasından korkun! Çünkü onun bedduası göğe çıkar.’ diye buyurulmaktadır. Bu konuda ayet ve hadis çoktur. Ancak nasıl ki duanın kabul olma şartları varsa ve herkesin her duası kabul olmuyorsa, ...
 • Acaba istimna (mastürbasyon) günah mıdır? Ondan kurtulmanın yolu nedir?
  185995 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2008/06/22
  İstimna (mastürbasyon) diye bilinen kendini tatmin etme büyük günahlardandır ve haramdır[i] ve ağır bir cezası vardır.İstimna ve kendini tatmin etmenin en güzel yolları pratik risalelerde şartları açıklanan evliliktir (daimi ve ya geçici). ...
 • Hz. Ali’nin (a.s) kaç tane çocuğu vardı? Çocukların ve annelerinin isimleri nedir?
  112705 Masumların Siresi 2011/04/13
  Şeyh Müfid, İrşad adlı eserinde Hz. Ali’nin (a.s) erkek ve kız olmak üzere on yedi çocuğunun olduğunu yazmıştır. O şöyle diyor: ‘Bir kısım Şii alimler diyorlar ki, Fatıma, Peygamberin (s.a.a) vefatından sonra Peygamberin Muhsin adını verdiği çocuğuna düşük yaptı. Onlara göre İmamın (a.s) on sekiz evladı vardı.’
 • Yağmur yağdığında dualar neden daha çok kabul olur?
  108066 Ahlak Felsefesi 2012/03/08
  Duanın zamanı için yapılan tavsiyelerden biri yağmurun yağdığı zamandır. Ayet ve rivayetler bunun genel nedeninin, yağmurun Allah’ın rahmetinin göstergesi olduğunu söylemekteler. Allah’ın rahmeti şu anda açıldığına göre duanın isticabetine daha fazla ümit bağlanılabilir. ...
 • Hz. Âdem (a.s) ve Havva’nı kaç tane çocukları vardı?
  102165 تاريخ کلام 2009/08/23
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Dualar, hangi şart ve durumlarda kesinlikle kabul edilmektedir?
  99486 Pratik Ahlak 2008/02/17
  Arapça bir kavram olan dua; seslenmek, çağırmak, birisine istekleri söylemek, onunla irtibat kurmak anlamına gelir. Terimsel olarak da; kulun Rabbine karşı elini ve tabii gönlünü açıp tazarru ve niyazda bulunması şeklinde tarif edilebilir. Öyleyse dua; küçük olanın büyük olana, hiçbir şeyi olmayanın sonsuz zenginlik sahibine, güçsüzün güçlüye, acizin kudret sahibine; ...
 • Bedeninin bir kısmı (el, ayak veya baş vb.) yaralı ve bandajlı olan ve de suyun kendisine zararlı olduğu bir kimse, nasıl abdest, gusül ve teyemmüm alabilir?
  88957 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/12/19
  Yara ve kırığı bağladığınız (bandaj) ve yara ve benzeri şeylerin üzerine sürdüğünüz şey cebire olarak adlandırılır. Bununla alınan abdest ve gusle cebire abdest ve guslü denir. Taklit mercileri cebire abdesti hakkında şöyle demektedir: Eğer yara veya çıban veyahut kırık eldeyse, onun üzeri açıksa ve üzerine su dökmek zararlıysa, onun ...
 • Sadakayı kime ve nasıl vermemiz gerekiyor? Sadakanın en az limiti ne kadardır?
  82466 Pratik Ahlak 2011/08/21
  İslam’da sadaka vermek müstehap bir ameldir. Sadaka Allah rızası için, fakire minnet etmeden, riyadan uzak bir şekilde ve haram yolda harcanmaması şartıyla verilir. İnsanın yakınları önceliklidir. Gizli bir şekilde yapılması ise daha faziletlidir.Sadaka temiz ve helal olan mallardan olmalıdır. Miktar olarak da ifrat ...
 • Fatime isminin anlamı nedir? Niçin Peygamber (s.a.a) tek kızı için bu ismi seçmiştir?
  82079 Masumların Siresi 2011/08/14
   İlk önce şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bütün isimlerin özel bir anlam taşıması ve o ismi taşıyan kişinin kişiliğini göstermesi gerekmez, sadece ismin şirki andıran ve değerlere tersi düşen bir anlam taşımaması yeterlidir.Ancak gayp aleminden gelen Hz. Fatime (a.s) gibi Allah'ın velilerinin ...
 • Acaba oruçlu iken büyük boy abdesti (gusül) alınır mı?
  73677 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/10
  Ramazan ayında cünüp olan bir kimse iki durumdan birisine sahip olabilir. Ya sabah azanından önce cünüp olmuş ya sabah azanından sonra ve gün boyunca cünüp olmuştur. (Elbette oruçlu iken cima (cinsel ilişkiyle) veya istimnan (cinsel ilişki dışında her hangi bir yolla kendinden meni çıkartmak) vesilesiyle cünüp edilmemelidir. ...