Ziyaret
5955
Güncellenme Tarihi: 2011/10/30
Soru Özeti
Haram yoluyla meydana gelmiş cenabetin teri temiz midir?
Soru
Ayetullah Mekarim Şirazi’nin haram yoluyla meydana gelmiş cenabetin teri hakkında görüşü nedir? 1. Temiz midir? Cünüp olma esnasında el ve ayak terinin bulaştığı çanta kolu, cep telefonu ve ayakkabı gibi eşyaların temizlenmesi gerekir mi? 2. Değişik tahrik edici rüyalar görme neticesinde meydana gelen cenabetin eserleri şerî, ruhsal ve psikolojik açıdan mastürbasyonun eserleri gibi midir?
Kısa Cevap

Ayetullah Mekarim Şirazi’nin görüşüne göre haram yoluyla meydana gelen cenabetin teri temizdir. Lakin namaz için elbiseyi değiştirmek gerekir. Ama guslün ardından (müstehap ihtiyat gereği) tüm beden bir defa yıkanmalıdır. Mastürbasyondan hâsıl olan cenabetin eserleri ile uyurken hâsıl olan cenabetin eseri arasında fark vardır; çünkü mastürbasyon haram ve günahtır, ama uyurken cünüp olmak ise günah ve haram değildir. Haram bir amelin şerî ve ruhsal eseri ile haram olmayan bir amelin eseri arasında fark vardır.

Ayrıntılı Cevap

Bu soru birkaç bölümden teşkil olmaktadır:

1. Ayetullah Mekarim Şirazi’nin haram yoluyla meydana gelmiş cenabetin teri hakkında görüşü nedir?

2. Bir şeyle temas sağlanır ve ona ıslaklık sirayet ederse, o şey de temizlenmeli midir?

3. Şehvanî rüyalar görme neticesinde hâsıl olan cenabet ile mastürbasyondan hâsıl olan cenabet arasında ne gibi bir fark vardır?

Bu soruların yanıtı sırasıyla açıklanacaktır:

1. Ayetullah Mekarim Şirazi’nin haram yoluyla meydana gelen cenabetin teri hakkında kendi ilmihalinde yer alan fetvası şudur: “Zina veya kulampara veyahut mastürbasyon gibi haram yollarla cünüp olan kimsenin teri necis değildir. Ama kendisinin beden veya elbisesi terli olduğu müddetçe, farz ihtiyat gereği onunla namaz kılmaması gerekir. Müstehap ihtiyat gereği, haram yoluyla meydana gelmiş cenabetin terinden sakınılmalı ve bu ihtiyata riayet etmek amacıyla yıkanırken bedenin terlememesi için mülayim bir suyla gusül alınmalıdır. Bu az suyla gusül alması durumunda geçerlidir ve eğer çok su ve benzeriyle gusül alması durumunda ise sakıncasızıdır. Ama gusülden sonra (müstehap ihtiyat gereği) tüm beden bir defa yıkanmalıdır. [1]  

2. Cünüp olmuş şahsın teriyle ıslanmış eşyalar necis değildir ve onları yıkamaya gerek yoktur. Ama bu elbiseler ile namaz kılınmaz. [2]  

3. Sağlıklı beden taşıyan genç kız ve oğlanlar uyurken cünüp ve deyim yerindeyse ihtilam olurlar. Uyurken cünüp olmak tabii bir husustur ve evli erkek ve kadınlar için de bu vuku bulabilir. Bu durum bazen bir ameli yapmayla birliktedir; yani insan rüyada biriyle yattığını ve onunla bir amel işlediğini görür ve bazen de bu amel gerçekleşmeksizin vuku bulur. Her iki durum da İslam açısından günah değildir; zira aziz Allah uykuda olan fertten yükümlülük istemez ve onu uyurken yaptığı işlerden dolayı cezalandırmaz. [3] Her halükarda cenabet olduktan sonra kendisine gusül abdesti almak farz olur. [4] Mastürbasyon (insanın kendini tatmin etmesi), ardından acı verici bir azabı getirecek bir haram ve günahtır [5] ve doktorların ve uzman psikologların görüşüne göre bedensel ve ruhsal olarak birçok tahrip edici eserleri vardır. İki bölümde bu tahriplerin bazılarına işaret ediyoruz.

1. Bedensel Zararlar: Bu tabii olmayan amel beş duyu organıyla yakın bir ilişki içinde olması açısından, birinci derecede göz ve kulağı etkiler; yani gözü zayıflatır ve duyma duyusunu da dikkate değer bir ölçüde faaliyetten alıkoyar. Sürmesi durumunda bu amel baş dönmesine ve kulakta anormal seslerin duyulmasına neden olur. Bedensel güçlerin zayıflaması, bedendeki kanın azalması, rengin solması, zayıflık, tahammülün azalması, iştahsızlık ve diğer birçok bedensel tehlikeli hastalıklar mastürbasyonun neticelerindendir.

2. Ruhsal Ve Psikolojik Zararlar: Istırap ve içlenme mastürbasyona müptela olmuş şahsı sürekli rahatsız eden hususlardandır. Karmaşık fikirler ve düşünsel ikircik her zaman bu tür bireyleri kuşatır. Depresyon, duyarsız olmak, mutsuzluk, inziva, ahlaksızlık, saldırganlık, tahsil ve okumaya meyilli olmamak, yaratıcılığın yok olması, yeteneklerin bastırılması, irade zayıflığı, günah işleme duygusu ve başka birçok tehlikeli hasar bu hastalığın neticelerindendir. Daha fazla bilgi edinmek için 10010. yanıta (site: 9972) ve Civanan Çıra… gibi ilgili kitaplara müracaat edebilirsiniz. [6]  [1] Mekarim Şirazi, Tevzihü’l-Mesail-i Meraci’, c. 1, s. 90, mesele. 116.

[2] a.g.e. s. 91.

[3] Şeyh Saduk, Hisal, Tercüme-i Fehri, c.. 2, s. 417, Camia-i Müderrisin, Kum, 1362 ş.

[4] Danışcu, Cıvanan Çıra, s. 132, Peyam-i İslam, Kum, 1368 ş.

[5] Şeyh Saduk, Hisal, c. 1, s. 120, İntişarat-ı İlmiye-i İslamiye, çap-ı evvel, Tahran.

[6] Danışcu, Cıvanan Çıra, s. 69, Peyam-i İslam, Kum, 1368 ş.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Tur dağının İsrail oğullarının başı üzerine kaldırılmasından ne kast edilmektedir?
  12596 Tefsir 2012/05/03
  Kur’an’ın birkaç ayetinde “وَ رَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّور” tabiri ve benzerleri İsrail oğulları hakkında beyan edilmiştir. Tefsir kitaplarında yazıldığına göre bu ayetler tarihsel bir gerçeğe işaret etmektedir ve Hz Musa zamanında İsrail oğullarının yüce Allah’ın buyruklarına muhalefet etmesi nedeniyle gerçekleşmiştir. Kadir olan yüce Allah Tur dağının bir ...
 • Hikmet-i Müteali’ye de şey ve şey’iyyet (nesnellik) vücutla mı eşittir yoksa mahiyetle mi?
  3241 İslam Felsefesi 2012/04/03
  ‘Şey’iyyet’ (nesnellik) ve ‘Vücut’ (varlık), fertleri bir olan kavramlardır. Vücut söz konusu oldu mu şey olmakta söz konusu olur. Ancak filozoflar, vücudun koşulsuz manasının hem zihindeki vücudu hem de zihnin dışındaki vücudu kapsadığını söylemiş ve ona yöneltilen eleştirilerin çoğunu bu şekilde cevaplamışlardır. Eleştirileden biri şudur: Bir vücudun ...
 • Acaba bebek giysi takımı almak için yatırım yapılan paraya ve hakeza! Yatırım için satın alınmış olan arsa ve apartmana humus düşer mi?
  3158 Tasarruf Humusu 2012/03/12
  Tüm taklidi mercilerin fetvasına göre eğer içinde oturacak eviniz varsa, arsa ve apartmanı da kendi maaşınızdan ve kendi işinizden kazandığınız parayla, sermaye etmek ve onun karından yararlanmak için satın almışsanız ona humus taalluk eder. Ama eğer içinde oturacak eviniz yok ve variyetinizin azlığı nedeniyle arsa ve apartmanı ...
 • Hz. Peygamber (s.a.a) zamanında kaç kişi recim edilmiştir ve bu konu hakkında hangi muteber kitaplar mevcuttur?
  5571 Varie 2012/08/21
  Recim hükmünün konusunun ispat edilmesi zor olması nedeniyle, böyle bir hüküm nadiren icra edilmektedir. Lakin Hz. Peygamber (s.a.a) zamanında bu hükmün icra edilmesi ile ilgili bir takım tarihi veriler mevcuttur. Maız, Yahudi bir erkek ve kadın, Eslemi adındaki bir fert, Beni Gamıt kabilesinden bir kadın ve Cuheyne ...
 • Kur’an’ın bakışında iblis ile şeytanın farkı nedir?
  37130 Tefsir 2010/08/08
  Kur’an-ı Kerim ayetleri esasınca, İblis çok ibadet etme neticesinde melekler arasına giren cinlerden biridir. Ama Âdem’in yaratılışından sonra Yüce Allah’ın emrine karşı gelmesi ve Âdem’e secde etmemesi nedeniyle ilahî dergâhtan kovulmuştur. Ama şeytan ise insanlardan yahut cinlerden veyahut hayvanlardan olan her isyancı ve aksi varlığa denir. İblis’i şeytan olarak ...
 • Ehlisünnet arasında değişik şekillerde yaygın olan teravih namazının Ehlibeyt mezhebindeki yeri nedir?
  3780 وضو، اذان و نماز 2012/05/27
  Teravih, Ramazan ayı gecelerinde yatsı namazında sonra kılınan nafile namazlara denir.[1] Ehlisünnet bu namazlara ikinci halifelerinin emriyle başlamış ve onu cemaatle kıla gelmişlerdir.[2] Belirttiğiniz gibi onun rekât sayısı farklıdır.[3] Ama Ehlibeytten gelen rivayetler esasınca, aziz İslam Peygamberi (s.a.a) ...
 • Sonucun öznesel nedene muhtaç oluşunun ölçüsü sadece varlıksal yoksulluk mudur? Yoksa tam neden için de yeterli midir? Felsefî kavramların neden tür ve ayrımı bulunmamaktadır? Ve…
  3057 İslam Felsefesi 2011/09/21
   Aşağıdaki noktalara dikkat etmek, yanıtı kavramada size yardımcı olacaktır.      1. Tüm nedenler öznesel nedene döndüğünden bu konuda tam neden ile öznesel neden arsında bir fark bulunmamaktadır.2. Felsefî kavramlar varlıktan alınmıştır ve varlığın mahiyeti yoktur. Tür ve ayrım mahiyetin kısımlarıdır ve mahiyetten yoksun bir şey mahiyetin kısımlarından da ...
 • Sad suresi 26’ıncı ayetin tefsiri
  339 Tefsir 2019/06/02
  «يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ...» Sad suresinin 26’ıncı ayetinde Hz. Davut (a.s) hitap alınmıştır. Allah Teala bu ayette Hz. Davut (a.s)’a hitap ederek onu yeryüzünde halifesi ve vekili karar kılmıştır.[1] Böylece toplumsal bazda diğer ulvi peygamberler ...
 • Bir yaratıcısı olmaksızın baştan beri tanrı nasıl mevcuttur?
  7224 پروردگار. نامها و ویژگی ها 2012/08/21
  Tanrının baştan beri nasıl mevcut olduğu sorusu, gerçekte neden tanrı kendi başına ve zatıyla vardır ve her varlığın bir yaratıcısı ve meydana getiricisi bulunmaktadır, diye belirtilen sorunun başka bir ifadesidir. Gerçekte soru şudur: Tanrı nasıl meydana gelmiş ve kim O’nu yaratmıştır? Cevap için birkaç soruya dikkat etmeniz ...
 • Tırnağın ölü kısmında oje bulunurken abdest almak doğru mudur?
  5519 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/12/18
  Abdestte ellerin dirseklerden parmakların ucuna kadar tam bir şekilde yıkanması gerekir.[1] Bu nedenle tırnaklar ve onun uzamış (iki ila üç milimetre) miktarı parmaktan sayılır ve onların kâmil bir şekilde yıkanması ve üzerlerinde bir engel (oje, renk vb.) bulunuyorsa bertaraf ...

En Çok Okunanlar

 • Allah, kalbi kırılanın bedduasını kabul eder mi? Yoksa sadece hayır dualarına mı icabet eder?
  293432 Pratik Ahlak 2012/04/04
  Beddua dini öğretilerde olan bir şeydir. Örneğin Kur’an buyuruyor: ‘Kırılsın Ebu Lehebin elleri sakat olsun...’ Bir hadiste ‘Mazlumun bedduasından korkun! Çünkü onun bedduası göğe çıkar.’ diye buyurulmaktadır. Bu konuda ayet ve hadis çoktur. Ancak nasıl ki duanın kabul olma şartları varsa ve herkesin her duası kabul olmuyorsa, ...
 • Acaba istimna (mastürbasyon) günah mıdır? Ondan kurtulmanın yolu nedir?
  184628 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2008/06/22
  İstimna (mastürbasyon) diye bilinen kendini tatmin etme büyük günahlardandır ve haramdır[i] ve ağır bir cezası vardır.İstimna ve kendini tatmin etmenin en güzel yolları pratik risalelerde şartları açıklanan evliliktir (daimi ve ya geçici). ...
 • Hz. Ali’nin (a.s) kaç tane çocuğu vardı? Çocukların ve annelerinin isimleri nedir?
  112265 Masumların Siresi 2011/04/13
  Şeyh Müfid, İrşad adlı eserinde Hz. Ali’nin (a.s) erkek ve kız olmak üzere on yedi çocuğunun olduğunu yazmıştır. O şöyle diyor: ‘Bir kısım Şii alimler diyorlar ki, Fatıma, Peygamberin (s.a.a) vefatından sonra Peygamberin Muhsin adını verdiği çocuğuna düşük yaptı. Onlara göre İmamın (a.s) on sekiz evladı vardı.’
 • Yağmur yağdığında dualar neden daha çok kabul olur?
  107357 Ahlak Felsefesi 2012/03/08
  Duanın zamanı için yapılan tavsiyelerden biri yağmurun yağdığı zamandır. Ayet ve rivayetler bunun genel nedeninin, yağmurun Allah’ın rahmetinin göstergesi olduğunu söylemekteler. Allah’ın rahmeti şu anda açıldığına göre duanın isticabetine daha fazla ümit bağlanılabilir. ...
 • Hz. Âdem (a.s) ve Havva’nı kaç tane çocukları vardı?
  101377 تاريخ کلام 2009/08/23
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Dualar, hangi şart ve durumlarda kesinlikle kabul edilmektedir?
  99386 Pratik Ahlak 2008/02/17
  Arapça bir kavram olan dua; seslenmek, çağırmak, birisine istekleri söylemek, onunla irtibat kurmak anlamına gelir. Terimsel olarak da; kulun Rabbine karşı elini ve tabii gönlünü açıp tazarru ve niyazda bulunması şeklinde tarif edilebilir. Öyleyse dua; küçük olanın büyük olana, hiçbir şeyi olmayanın sonsuz zenginlik sahibine, güçsüzün güçlüye, acizin kudret sahibine; ...
 • Bedeninin bir kısmı (el, ayak veya baş vb.) yaralı ve bandajlı olan ve de suyun kendisine zararlı olduğu bir kimse, nasıl abdest, gusül ve teyemmüm alabilir?
  87930 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/12/19
  Yara ve kırığı bağladığınız (bandaj) ve yara ve benzeri şeylerin üzerine sürdüğünüz şey cebire olarak adlandırılır. Bununla alınan abdest ve gusle cebire abdest ve guslü denir. Taklit mercileri cebire abdesti hakkında şöyle demektedir: Eğer yara veya çıban veyahut kırık eldeyse, onun üzeri açıksa ve üzerine su dökmek zararlıysa, onun ...
 • Sadakayı kime ve nasıl vermemiz gerekiyor? Sadakanın en az limiti ne kadardır?
  82053 Pratik Ahlak 2011/08/21
  İslam’da sadaka vermek müstehap bir ameldir. Sadaka Allah rızası için, fakire minnet etmeden, riyadan uzak bir şekilde ve haram yolda harcanmaması şartıyla verilir. İnsanın yakınları önceliklidir. Gizli bir şekilde yapılması ise daha faziletlidir.Sadaka temiz ve helal olan mallardan olmalıdır. Miktar olarak da ifrat ...
 • Fatime isminin anlamı nedir? Niçin Peygamber (s.a.a) tek kızı için bu ismi seçmiştir?
  81335 Masumların Siresi 2011/08/14
   İlk önce şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bütün isimlerin özel bir anlam taşıması ve o ismi taşıyan kişinin kişiliğini göstermesi gerekmez, sadece ismin şirki andıran ve değerlere tersi düşen bir anlam taşımaması yeterlidir.Ancak gayp aleminden gelen Hz. Fatime (a.s) gibi Allah'ın velilerinin ...
 • Acaba oruçlu iken büyük boy abdesti (gusül) alınır mı?
  73580 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/10
  Ramazan ayında cünüp olan bir kimse iki durumdan birisine sahip olabilir. Ya sabah azanından önce cünüp olmuş ya sabah azanından sonra ve gün boyunca cünüp olmuştur. (Elbette oruçlu iken cima (cinsel ilişkiyle) veya istimnan (cinsel ilişki dışında her hangi bir yolla kendinden meni çıkartmak) vesilesiyle cünüp edilmemelidir. ...