Ziyaret
25074
Güncellenme Tarihi: 2009/11/10
Soru Özeti
Kızla oğlanın doğru bir şekilde (günaha düşmeden) cinsel ilişkiye girmelerinin bir yolu var mı?
Soru
17 yaşında bir erkek çocuğuyum ve cinsel ilişkiye ihtiyacım var. Karşı cinsle günaha girmeden nasıl bir ilişki kurabilirim?
Kısa Cevap

İslama göre kadın ve erkek birbirlerinin tamamlayıcısıdırlar. Hekim olan Allah bu ikisini sükunet bulsun, duygusal, ruhsal ve cinsel ihtiyaçlarını karşılasınlar diye birbirleri için yaratmıştır.

 

İslam iki tarafında ihtiyaçlarının giderilmesi ve kadınla erkeğin her türlü ilişkisinin belli bir sınır içinde olması için (daimi ve geçici olmak üzere) evliliğin çerçevesini belirlemiştir. Sizde cinsel ihtiyaçlarınızı gidermek için (daimi veya geçici) evlilikten faydalanabilirsiniz. Bu iki evlilikten hiç birisi sizin için mümkün değilse, spor gibi doğru meşguliyetler veya oruçla kendinizi günaha düşmekten koruyunuz.

Ayrıntılı Cevap

İslama göre kadın ve erkek birbirlerinin tamamlayan varlıklardırlar. Rahman olan Allah ‘Ve delillerindendir ki sizin cinsinizden eşler yaratmıştır size, onlarla uzlaşıp geçinesiniz diye ve aranıza da sevgi ve merhamet ihsan etmiştir…’[1] diye buyurmaktadır.

Cinsellik kadınla erkeğin birbirlerine karşı olan ihtiyaçlarından biridir. İlahi nimetlerden olan bu ihtiyacın kaynağı insanın cinsel garizesidir. İslam gerçekçi bir şekilde bu garizeye yaklaşıyor; yani onun yok edilmesine izin vermiyor ve ona önem verilmesini istiyor. Ama bu önem, İslam’ın kanunları içinde olması gerekir ki insanın iffet ve paklığına hiçbir şekilde zarar gelmesin. Bu yüzden kadınla erkeğin ihtiyaçlarını gidermek için evliliği önermiştir.

 

Evlilik, İslam’a göre çok önemli ve mübarek bir iştir. Resul-u Ekrem (s.a.a) buyuruyor: ‘Evlenen kimse dininin yarısının korumuştur.’[2]

Fakihler de, evliliğin müstehap olduğunu, ama bir erkeğin evliliğe ihtiyacı olursa, öyle ki evlenmediği taktirde günaha düşecekse evlenmesinin vacip olduğunu buyuruyorlar.[3]

 

Ancak İslam, cinsel garizenin karşılanması için yalnızca daimi evliliğe yetinmemiş ve masrafların çok olması, iş, tahsil durumu vb. gibi çeşitli nedenlerden dolayı daimi bir eş bulamayanlara, cinsel faydalanmalar için ‘geçici evlilik’ adı altında bir olguyu önermiş ve caiz bilmiştir. Bu şekilde birçok cinsel sapıklıkların önüne geçmiştir.

Ama bir genç evliliğin bu kısımlarından birini yerine getirme imkanı yoksa aşağıda ki tavsiyeler insana yardımcı olabilir:

a. Cinselliği tahrik eden düşünce ve hayallerden uzak kalmak, tahrik edici gazete, kitap ve dergileri okumamak ve bu işlerden bahsetmemek.

b. İslam’ın namahremler arasında koyduğu kurallara uymak. İslam’ın bu konuda getirdiği tedbirlerin en belirginleri şunlardır:

1- Namahreme şehvetle bakmayı yasaklamıştır,

2- Örtünmeyi vacip etmiş ve bedeni sergilemekten kaçınmayı emretmiştir,

3- Namahremle fiziki temasta bulunmamayı emretmiştir,

4- Namahremle şehvetli konuşmalar yapmamayı istemiştir,

5- Namahrem için güzel kokular sürünmeyi yasaklamıştır,

6- Namahremle yalnız kalmamayı tavsiye etmiştir.

c. Cinselliği tahrik edecek müzikleri dinlememek; çünkü böyle müzikler insanı doyumsuz ve mantıksız bir şehvete yöneltir; ve gerçekte bir çeşit cinsel sapıklığa neden olurlar.

d. Cinsel haya ve iffete tavsiyede bulunmak; zira cinsel iffet ve haya günah ve cinsi sapıklığa düşmeyi önlemekte çok etkilidir.

Kur’an buyuruyor: ‘Evlenmeye güçleri yetmeyenlerde Allah onları lütfüyle zengin edinceye dek ırzlarını korusunlar.’[4]

e. Yalnız kalmamak

f. Cemaat namazı, Kumeyl duası gibi dini merasimlere katılmak.

Kur’an buyuruyor: ‘Şüphe yok ki namaz, çirkin ve kötü şeylerden alı koyar.’[5]

g. Dindar ve takvalı kimselerle irtibat kurmaya çalışmak ve onlarla daha fazla muaşerette bulunmak

h. Boş kalmaktan sakınmak

ı.  Düzenli ve az miktarda kitap okumak. Örneğin günde 10 sayfa ahiret hakkında kitap okumak

 

Ancak bunlar geçici çarelerdir. İnşaallah evlenme şartlarınız oluşur ve en kısa zamanda evlenirsiniz.[1] - Rum/21

[2] - Vesailu’ş-Şia, c.14, s.5

[3] - Tevzihu’l-Mesail-i Meraci,c.2, s.449

[4] - Nur/33

[5] - Ankebut/45

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar

 • Allah, kalbi kırılanın bedduasını kabul eder mi? Yoksa sadece hayır dualarına mı icabet eder?
  293150 Pratik Ahlak 2012/04/04
  Beddua dini öğretilerde olan bir şeydir. Örneğin Kur’an buyuruyor: ‘Kırılsın Ebu Lehebin elleri sakat olsun...’ Bir hadiste ‘Mazlumun bedduasından korkun! Çünkü onun bedduası göğe çıkar.’ diye buyurulmaktadır. Bu konuda ayet ve hadis çoktur. Ancak nasıl ki duanın kabul olma şartları varsa ve herkesin her duası kabul olmuyorsa, ...
 • Acaba istimna (mastürbasyon) günah mıdır? Ondan kurtulmanın yolu nedir?
  181812 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2008/06/22
  İstimna (mastürbasyon) diye bilinen kendini tatmin etme büyük günahlardandır ve haramdır[i] ve ağır bir cezası vardır.İstimna ve kendini tatmin etmenin en güzel yolları pratik risalelerde şartları açıklanan evliliktir (daimi ve ya geçici). ...
 • Hz. Ali’nin (a.s) kaç tane çocuğu vardı? Çocukların ve annelerinin isimleri nedir?
  111218 Masumların Siresi 2011/04/13
  Şeyh Müfid, İrşad adlı eserinde Hz. Ali’nin (a.s) erkek ve kız olmak üzere on yedi çocuğunun olduğunu yazmıştır. O şöyle diyor: ‘Bir kısım Şii alimler diyorlar ki, Fatıma, Peygamberin (s.a.a) vefatından sonra Peygamberin Muhsin adını verdiği çocuğuna düşük yaptı. Onlara göre İmamın (a.s) on sekiz evladı vardı.’
 • Yağmur yağdığında dualar neden daha çok kabul olur?
  105728 Ahlak Felsefesi 2012/03/08
  Duanın zamanı için yapılan tavsiyelerden biri yağmurun yağdığı zamandır. Ayet ve rivayetler bunun genel nedeninin, yağmurun Allah’ın rahmetinin göstergesi olduğunu söylemekteler. Allah’ın rahmeti şu anda açıldığına göre duanın isticabetine daha fazla ümit bağlanılabilir. ...
 • Hz. Âdem (a.s) ve Havva’nı kaç tane çocukları vardı?
  100116 تاريخ کلام 2009/08/23
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Dualar, hangi şart ve durumlarda kesinlikle kabul edilmektedir?
  99232 Pratik Ahlak 2008/02/17
  Arapça bir kavram olan dua; seslenmek, çağırmak, birisine istekleri söylemek, onunla irtibat kurmak anlamına gelir. Terimsel olarak da; kulun Rabbine karşı elini ve tabii gönlünü açıp tazarru ve niyazda bulunması şeklinde tarif edilebilir. Öyleyse dua; küçük olanın büyük olana, hiçbir şeyi olmayanın sonsuz zenginlik sahibine, güçsüzün güçlüye, acizin kudret sahibine; ...
 • Bedeninin bir kısmı (el, ayak veya baş vb.) yaralı ve bandajlı olan ve de suyun kendisine zararlı olduğu bir kimse, nasıl abdest, gusül ve teyemmüm alabilir?
  85629 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/12/19
  Yara ve kırığı bağladığınız (bandaj) ve yara ve benzeri şeylerin üzerine sürdüğünüz şey cebire olarak adlandırılır. Bununla alınan abdest ve gusle cebire abdest ve guslü denir. Taklit mercileri cebire abdesti hakkında şöyle demektedir: Eğer yara veya çıban veyahut kırık eldeyse, onun üzeri açıksa ve üzerine su dökmek zararlıysa, onun ...
 • Sadakayı kime ve nasıl vermemiz gerekiyor? Sadakanın en az limiti ne kadardır?
  81169 Pratik Ahlak 2011/08/21
  İslam’da sadaka vermek müstehap bir ameldir. Sadaka Allah rızası için, fakire minnet etmeden, riyadan uzak bir şekilde ve haram yolda harcanmaması şartıyla verilir. İnsanın yakınları önceliklidir. Gizli bir şekilde yapılması ise daha faziletlidir.Sadaka temiz ve helal olan mallardan olmalıdır. Miktar olarak da ifrat ...
 • Fatime isminin anlamı nedir? Niçin Peygamber (s.a.a) tek kızı için bu ismi seçmiştir?
  80054 Masumların Siresi 2011/08/14
   İlk önce şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bütün isimlerin özel bir anlam taşıması ve o ismi taşıyan kişinin kişiliğini göstermesi gerekmez, sadece ismin şirki andıran ve değerlere tersi düşen bir anlam taşımaması yeterlidir.Ancak gayp aleminden gelen Hz. Fatime (a.s) gibi Allah'ın velilerinin ...
 • Acaba oruçlu iken büyük boy abdesti (gusül) alınır mı?
  73392 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/10
  Ramazan ayında cünüp olan bir kimse iki durumdan birisine sahip olabilir. Ya sabah azanından önce cünüp olmuş ya sabah azanından sonra ve gün boyunca cünüp olmuştur. (Elbette oruçlu iken cima (cinsel ilişkiyle) veya istimnan (cinsel ilişki dışında her hangi bir yolla kendinden meni çıkartmak) vesilesiyle cünüp edilmemelidir. ...