Gelişmiş Arama
Ziyaret
339
Güncellenme Tarihi: 2019/10/09
Soru Özeti
Evde kedi beslemenin hükmü nedir?
Soru
Evde kedi beslemenin ve barındırmanın hükmü nedir?
Kısa Cevap

Fakihlerin evde kedi barındırmanın caiz olduğu noktasında hiçbir kuşkuları yoktur. Bilakis Masum İmamlar rivayelerde bizleri bu amele teşvik etmişlerdir.

Ayrıntılı Cevap

Cevaba geçmeden önce cevap vermemiz gereken öncelikli soru; kedi alıp satmanın caiz olup olmadığıdır?

Hayvanların alım satımı özelliklede kediyle alakalı rivayetlerden anlaşılan kuşkusuz alım satımının ve bu yoldan kazanç elde etmenin bir sakıncası olmadığı yönündedir.

Bu konuda Muhammed ibn. Müslim İmam Sadık (a.s)’dan şöyle nakleder: “Kedi satarak gelir elde etmenin sakıncası yoktur.”[1] Bu hadis ışığında fakihlerde kedi alım satımının helal olduğu yönünde fetva vermişlerdir. Ezcümle Merhum Ayetullah Behçet Cami’ul-Mesail adlı eserinde konuya şöyle açıklama getirmektedir: Bütün yırtıcı hayvanlar, böcekler, kuşlar, kedi veya diğer evcilleştirilmiş hayvanların alım satımı helal fayda sağlayıp sağlamadığına bağlıdır. Kedi konusunda ise özellikle alım satımının caiz olduğu net şekilde ifade edilmiştir.[2]

Ama evde kedi barındırmanın caiz olduğu noktasında hiçbir kuşku da yoktur. Bilakis Masum İmamlar rivayelerde bizleri bu amele teşvik etmişlerdir. Masum İmamlardan şöyle nakledilmiştir: “Evinizde üç şeyi eksik etmeyin; kedi, güvercin ve horoz. Zira bunlar evi abad eder.”[3]

Muaviye bin. Emar İmam Sadık (a.s)’dan kedi hakkında şöyle nakleder: “Kediyi ev ehalisinden sayın hatta ağzını vurduğu sudan abdest bile alınabilir.”[4]

Konuyla ilgili inceleme yapabileceğiniz linkler:

Kedi ve köpeğe özhü hükümler, 6824, site: 6988.

Kedi ve köpeğin hükmü, 6879, site:6966.

 

 

[1] Şeyh Tusi, tehzib’ul-Ahkam, 6.c, 356.s, dar’ul-Kutub ul-İslamiye, Tahran, 1365.şemsi.

[2] Behçet, Muhammet Taki, Cami’ul-Mesail, 2.c, 391.s.

[3]Muheddis Nuri, Mustedrek’ul-Vesail, 8.c, 283, Muessetu Alu’l-beyt Aleyhi’selam, kum, 1408.hicri.

[4] Şeyh Tusi, tehzib’ul-Ahkam, 1.c, 226.s, 35.h.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Zamanın imamının (a.c) yaşadığı yer neresidir?
  5272 Eski Kelam İlmi 2011/03/01
  Bu alanda üç kısım rivayet ile karşı karşıyayız:Birinci kısım rivayetler, onun yaşam mekânı olarak özel bir yeri belirtmemektedir. Elbette bu kısma ait bazı rivayetler onun yerinin çöl ve dağlar olduğunu bildirmektedir. İkinci kısım rivayetler halk arasında tanınmayacak şekilde yaşadığını dile getirmektedir. Üçüncü kısım ...
 • Dövme yaptırmak haram mıdır?
  3424 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/02/22
  Ayetullah el-Uzma Hadevi Tahrani’nin cevabı:Bedene zararı yoksa, müstehcen şekiller olmazsa ve insanın şahsiyetini düşürmezse sakıncasızdır. ...
 • Münafıklar ruhları çağırarak Müslümanlara sorun çıkarabilirler mi?
  3788 Eski Kelam İlmi 2009/09/22
  Ruh çağırmak ve ruhlarla irtibata geçmek mümkün bir şeydir; yani akli yönden imkansız değildir ve ruhla irtibat kuranlar olabilir. Evliyalar ve nefislerine çok riyazet çektiren kimseler dışında galiba kimse bu işi yapamaz. Münafıklar kibirli, kendilerini beğenmiş ve nefislerinin esiri insanlar olduklarından riyazet çekmeye de güçleri yoktur. ...
 • Aşura günü İmam Hüseyin’in (a.s) kuyu kazarak suya ulaşma imkânı yok muydu?
  5115 تاريخ بزرگان 2011/01/20
  Yezidilerin İmam Hüseyin (a.s) karşısındaki en kirli ve alçakça taktiği İmamın karargâhını hayatın zorunlu unsurundan yani sudan mahrum bırakmalarıydı. Hz. Hüseyin (a.s) bu sorunu halletmek için çok etkili olan birçok girişimde bulundu. Bu girişimlerden biri de kuyu kazmaktı. İmam Hüseyin (a.s) ve yarenleri bu yöntemi kullandılar. ...
 • Din neden siyasete müdahale eder?
  8852 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/08/21
  Dinin siyasetten ayrı olduğu görüşü, insanın değişik hayat alanlarında dinin rolünü silme ve minimum dereceye indirmeyi savunur. Bu görüş esasınca insan akıl ve bilim aracılığıyla kültür, siyaset, hukuk, ekonomi, iletişim, adap ve birlikte yaşam kanunlarını öğrenip yasalaştırabilir ve hayatı idare etmede dinin müdahale etmesine bir gerek yoktur. ...
 • Kıyamet gününe olan imanın bireysel ve sosyal hayatta eğitsel eserleri nelerdir?
  3669 Eski Kelam İlmi 2011/10/13
  Kıyamet gününe olan imanın insanın eğitiminde derin eserleri vardır. Burada bir kısmına işaret edeceğiz: 1-   İnsana cesaret ve yiğitlik kazandırır. Bu iman insana öyle bir yiğitlik kazandırır ki ilahi ve mukaddes olan hedefi uğruna şehit ...
 • Bizzat varlığı mümkün olan şey ve bizzat yokluğu mümkün olan şey ile bizzat mümkün olan şey arasındaki ilişki nedir?
  6935 İslam Felsefesi 2011/11/22
  Bizzat varlığı mümkün olan şey ve bizzat yokluğu mümkün olan şey, bizzat mümkün olan şeyin ta kendisidir. Başka bir tabirle, bizzat mümkün olan her şey, bizzat yokluğu ve bizzat varlığı mümkün olan şeydir. Yani bizzat varlığı ve yokluğu mümkün olan şeyler, bizzat mümkün olan şey için bir sikkenin iki ...
 • Peygamberden (s.a.a) gelen kırk hadis ezberleme hakkındaki rivayetler sahih midir? Bu kırk hadisin ölçütlerini söyleyiniz.
  8822 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2012/02/15
  Şii[1] ve bazı sünni[2] kaynaklarda çeşitli ibarelerle İslam Peygamberinden (s.a.a) ‘Erbain’ diye meşhur olan hadiste, kırk hadis ezberlemeye önemle tavsiye edilmiştir. Örneğin: ‘Ümmetimdem kim, halkın ihtiyaç duyduğu hadislerimden kırkını ezberlerse Allah ...
 • Peygamberin (s.a.a.) Teşkil Etmiş Olduğu Hükümetin, Allah’ı Arayan Fıtrat ile İrtibatı nedir?
  4590 Düzenler 2012/10/24
  Bize göre Resul-i Ekrem’in (s.a.a.) teşkil etmiş olduğu hükümet ilahi bir emir idi. Ama bu emri iktiza eden nokta, bu hükümetin insan yaşamının tüm alanlarında tesir etmesidir. İmam Bakırdan (a.s.) “…velayete davet edildiği kadar hiç bir şeye davet edilmedi”[i] şeklinde nakledilen tabir buna yöneliktir. ...
 • Siffin ve Nehrivan savaşlarının vuku bulmalarının amilleri nedenlerdi?
  6065 تاريخ کلام 2012/04/07
  Muaviye Hz. Ali’nin (a.s.) Osman'ın öldürülmesine neden olan eyleme katıldığını bahane ederek Hz. Ali'ye biat etmekten kaçınıp ona karşı baş kaldırması, Siffin savaşını çıkartan en önemli nedendir. Müminlerin Emiri Hz. Ali, kamil surette zaferi kazanma eşiğine geldiği sırada, savaş Amr b. As'ın kurduğu hileyle sonuçlandı. Hakemeyn olayı ...

En Çok Okunanlar