Advanced Search
Hits
5154
Tanggal Dimuat: 2015/02/04
Ringkasan Pertanyaan
Tolong ceritakan sejarah lengkap Abdullah bin Yaqthar?
Pertanyaan
Tolong ceritakan sejarah lengkap Abdullah bin Yaqthar?
Jawaban Global
Meski sahabat-sahabat Imam Husain As merupakan para penolong terbaik bagi para maksum, buktinya adalah tuturan Imam Husain As pada malam Asyura yang bersabda, “Saya tidak mengenal sahabat yang lebih setia dan lebih baik dari sahabat-sahabatku.”[1]
Hanya saja, kita tidak memiliki akses literatur yang memadai sehubungan dengan kehidupan personal atau sosial kebanyakan dari para sahabat ini. Termasuk di antaranya Abdullah bin Yaqthar.
Meski demikian, terkait dengan Abdullah bin Yaqthar dapat dikatakan bahwa sebagian sejarawan menghitungnya sebagai sahabat (Nabi Muhammad Saw). Di samping itu, ia juga merupakan saudara sesusuan Imam Husain As dan turut serta di Karbala.
Dalam perjalanan menuju Karbala, Imam Husain As mengutus Abdullah bin Yaqthar ke Kufah untuk bergabung dengan Muslim bin Aqil, namun sayang ia tertangkap di Qadisyiah di tangan Hushain bin Numair dan dibawa ke hadapan Ibnu Ziyad.
Akhirnya Abdullah bin Yaqthar menjadi tawanan Ibnu Ziyad. Ibnu Ziyad berkata kepada Abdullah bin Yahtar “Naiklah ke atas mimbar dan laknatlah Husain dan ayahnya setelah itu datanglah ke hadapan saya sehingga saya putuskan bagaimana harus memperlakukanmu.”
Abdullah bin Yaqthar naik ke atas mimbar dan melaknat Ubaidillah (Ibnu Ziyad), Yazid dan ayah-ayah mereka serta mengajak masyarakat untuk membantu Imam Husain As.
Ubaidillah memerintahkan supaya ia dilemparkan dari atas istana. Akibatnya tulang-tulangnya patah dan  masih hidup hingga seseorang bernama Abdul-Malik datang menghampirinya dan memenggal kepalanya.[2]
Imam Husain As berada di Zubalah (salah satu daerah yang dilalui oleh Imam Husain dalam perjalanannya menuju Irak) ketika menerima berita kesyahidan Abdullah bin Yaqthar.[3]
Sebelumnya, ketika Imam Husain As tiba di Zurad, mendengar berita kesyahidan Muslim dan Hani;[4] karena itu, di tempat ini Imam Husain menyerahkan sesuatu yang telah ditulisnya untuk dibacakan bagi para sahabatnya. Sebagian isi dari tulisan itu adalah: “Dengan Nama Allah Yang Mahakasih dan Mahasayang. Berita memilukan telah sampai kepadaku, berita kesyahidan Muslim bin Aqil, Hani bin Urwah dan Abdullah bin Yaqthar. Syiah kami berpaling tidak menolong kami dan meninggalkan kami seorang diri; barang siapa yang ingin kembali maka tiada halangan dan rintangan baginya.”[5] [iQuest
 

[1] Syaikh Mufid, al-Irsyâd fi Ma’rifat Hujajillah ‘ala al-‘Ibâd, jil. 2, hal. 91, Qum, Kongre Syaikh Mufid, Cetakan Pertama, 1413 H.
[2] Untuk telaah lebih jauh, silahkan lihat, Jawaban 49137 (Syahid Pertama dalam Perjalanan Imam Husain As ke Kufah).
[3] Syaikh Mufid, al-Irsyâd fi Ma’rifat Hujajillah ‘ala al-‘Ibâd, jil. 2, hal. 75, Qum, Kongre Syaikh Mufid, Cetakan Pertama, 1413 H; Khawarazmi, Muwaffaq bin Ahmad, Maqtal al-Husain As, jil. 1, hal. 328, Qum, Anwar al-Huda, Cetakan Kedua, 1423 H.
[4] Maqtal al-Husain As, jil. 1, hal. 327.
[5] Al-Baladzuri, Ansâb al-Asyrâf, Riset oleh Suhil Zukar dan Riyadh Zarkili, jil. 3, hal. 169, Beirut, Dar al-Fikr, Cetakan Pertama, 1417 H, 1996 M.
 
Terjemahan dalam Bahasa Lain
Komentar
Jumlah Komentar 0
Silahkan Masukkan Redaksi Pertanyaan Dengan Tepat
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Silahkan Masukkan Redaksi Pertanyaan Dengan Tepat
<< Libatkan Saya.
Silakan masukkan jumlah yang benar dari Kode Keamanan

Klasifikasi Topik

Pertanyaan-pertanyaan Acak

Populer Hits

 • Ayat-ayat mana saja dalam al-Quran yang menyeru manusia untuk berpikir dan menggunakan akalnya?
  260203 Tafsir 2013/02/03
  Untuk mengkaji makna berpikir dan berasionisasi dalam al-Quran, pertama-tama, kita harus melihat secara global makna “akal” yang disebutkan dalam beberapa literatur Islam dan dengan pendekatan ini kemudian kita dapat meninjau secara lebih akurat pada ayat-ayat al-Quran terkait dengan berpikir dan menggunakan akal dalam al-Quran. Akal dan pikiran ...
 • Apakah Nabi Adam merupakan orang kedelapan yang hidup di muka bumi?
  245857 Teologi Lama 2012/09/10
  Berdasarkan ajaran-ajaran agama, baik al-Quran dan riwayat-riwayat, tidak terdapat keraguan bahwa pertama, seluruh manusia yang ada pada masa sekarang ini adalah berasal dari Nabi Adam dan dialah manusia pertama dari generasi ini. Kedua: Sebelum Nabi Adam, terdapat generasi atau beberapa generasi yang serupa dengan manusia ...
 • Apa hukumnya berzina dengan wanita bersuami? Apakah ada jalan untuk bertaubat baginya?
  229731 Hukum dan Yurisprudensi 2011/01/04
  Berzina khususnya dengan wanita yang telah bersuami (muhshana) merupakan salah satu perbuatan dosa besar dan sangat keji. Namun dengan kebesaran Tuhan dan keluasan rahmat-Nya sedemikian luas sehingga apabila seorang pendosa yang melakukan perbuatan keji dan tercela kemudian menyesali atas apa yang telah ia lakukan dan memutuskan untuk meninggalkan dosa dan ...
 • Ruh manusia setelah kematian akan berbentuk hewan atau berada pada alam barzakh?
  214525 Teologi Lama 2012/07/16
  Perpindahan ruh manusia pasca kematian yang berada dalam kondisi manusia lainnya atau hewan dan lain sebagainya adalah kepercayaan terhadap reinkarnasi. Reinkarnasi adalah sebuah kepercayaan yang batil dan tertolak dalam Islam. Ruh manusia setelah terpisah dari badan di dunia, akan mendiami badan mitsali di alam barzakh dan hingga ...
 • Dalam kondisi bagaimana doa itu pasti dikabulkan dan diijabah?
  175867 Akhlak Teoritis 2009/09/22
  Kata doa bermakna membaca dan meminta hajat serta pertolongan.Dan terkadang yang dimaksud adalah ‘membaca’ secara mutlak. Doa menurut istilah adalah: “memohon hajat atau keperluan kepada Allah Swt”. Kata doa dan kata-kata jadiannya ...
 • Apa hukum melihat gambar-gambar porno non-Muslim di internet?
  171238 Hukum dan Yurisprudensi 2010/01/03
  Pertanyaan ini tidak memiliki jawaban global. Silahkan Anda pilih jawaban detil ...
 • Apakah praktik onani merupakan dosa besar? Bagaimana jalan keluar darinya?
  167638 Hukum dan Yurisprudensi 2009/11/15
  Memuaskan hawa nafsu dengan cara yang umum disebut sebagai onani (istimna) adalah termasuk sebagai dosa besar, haram[1] dan diancam dengan hukuman berat.Jalan terbaik agar selamat dari pemuasan hawa nafsu dengan cara onani ini adalah menikah secara syar'i, baik ...
 • Siapakah Salahudin al-Ayyubi itu? Bagaimana kisahnya ia menjadi seorang pahlawan? Silsilah nasabnya merunut kemana? Mengapa dia menghancurkan pemerintahan Bani Fatimiyah?
  157695 Sejarah Para Pembesar 2012/03/14
  Salahuddin Yusuf bin Ayyub (Saladin) yang kemudian terkenal sebagai Salahuddin al-Ayyubi adalah salah seorang panglima perang dan penguasa Islam selama beberapa abad di tengah kaum Muslimin. Ia banyak melakukan penaklukan untuk kaum Muslimin dan menjaga tapal batas wilayah-wilayah Islam dalam menghadapi agresi orang-orang Kristen Eropa.
 • Kenapa Nabi Saw pertama kali berdakwah secara sembunyi-sembunyi?
  140529 Sejarah 2014/09/07
  Rasulullah melakukan dakwah diam-diam dan sembunyi-sembunyi hanya kepada kerabat, keluarga dan beberapa orang-orang pilihan dari kalangan sahabat. Adapun terkait dengan alasan mengapa melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi pada tiga tahun pertama dakwahnya, tidak disebutkan analisa tajam dan terang pada literatur-literatur standar sejarah dan riwayat. Namun apa yang segera ...
 • Kira-kira berapa usia Nabi Khidir hingga saat ini?
  133714 Sejarah Para Pembesar 2011/09/21
  Perlu ditandaskan di sini bahwa dalam al-Qur’an tidak disebutkan secara tegas nama Nabi Khidir melainkan dengan redaksi, “Seorang hamba diantara hamba-hamba Kami yang telah Kami berikan kepadanya rahmat dari sisi Kami, dan yang telah Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Kami.” (Qs. Al-Kahfi [18]:65) Ayat ini menjelaskan ...