Gelişmiş Arama
Ziyaret
10387
Güncellenme Tarihi: 2010/10/07
Soru Özeti
Bazı günahların cezası, bazılarına göre daha mı fazladır?
Soru
Hadislerde ve dini kaynaklarda günahlar için ne gibi cezalar belirlenmiştir? Örneğin zinanın günahı, müzik dinlemekten 34 kat daha mı fazladır?
Kısa Cevap

Kur’an-ı Kerim’den ve Ehl-i Beyt’in (a.s) rivayetlerinden anlaşılan şudur: Günahların ahiret azabı ve dünyadaki cezalarına göre çeşitli mertebeleri vardır. Kur’an’da şirk, en büyük günah ve zulüm olarak nitelenmiştir. Aynı şekilde bazı günahlar için azap vaadinde bulunulmuştur ki bu, onların büyük olduğunu göstermektedir.

Günahların dünyadaki cezaları içinse kırbaçlamak, ölüm, nakit ödeme vb. gibi cezalar belirlenmiştir.
Ayrıntılı Cevap

Allah-u Teala, insanın saadet ve mutluluğu için kanunlar koymuştur. Bu kanunlara uyanlar dünya ve ahirette huzura erer, uymayanlar ise kendilerini gerçek saadetten mahrum ederler.

Günah; emir ve fermanı yerine getirmemek, itaatsizlik,demektir.[1] Günahlar, dünya ve ahiretteki cezaları yönünden birbirleriyle farklıdırlar.

Günahların Kur’an’da Bölümlenmesi
Kur’an-ı Kerim şirki en büyük günah olarak tanımlamaktadır: ‘Şüphe yok ki şirk, elbette pek büyük bir zulümdür’[2] Bir başka ayettede, günahlar şirk ve şirkten aşağı diye ayrıştırılmıştır: ‘Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; ondan başka günahları dilediği kimse için bağışlar.’[3] Yine şöyle buyurmaktadır: ‘Israr etmemek şartıyla küçük günahlardan başka suçların büyüklerinden ve çirkin şeylerden sakınanlara gelince: Şüphe yok ki Rabbinin yarlıgaması pek geniştir.[4] Başka bir deyişle Allah, büyük günahları terkedin Allah’da sizin ‘lemem’inizi (bazen işlenen küçük günahlarınızı) bağışlasın, diye buyurmaktadır. Ancak bu bağışlama, küçük günahlarda ısrar ve tekrar edilmediği sürecedir.[5]

Günahların Rivayetlerde Bölümlenmesi:
Ehl-i Beyt’in (a.s) rivayetlerinde günahlar büyük ve küçük diye ikiye ayrılmıştır. İmam Sadık (a.s), Kur’an’dan faydalanarak büyük günahları şöyle sıralamıştır:[6] Allah’ın rahmetinden ümidi kesmek (Yusuf/78), Allah’ın azabından emin olmak (A’raf/99), anne, babaya karşı gelmek (Meryem/32), mümin insanı öldürmek (Nisa/93), iffetli kadının namusuna iftira atmak (Nur/23), yetim malı yemek (Nisa/10), cihaddan kaçmak (Enfal/16), faiz yemek (Bakara/277), zina (Furkan/68-69), ihanet (Al-i İmran/161), farz zekatı ödememek (Tevbe/35), sihir (Bakara/102), günah için yalan yere yemin etmek (Al-i İmran/77), ve ahdi bozmak (Bakara/27).[7]

Günahların dünyadaki cezalarının aşamaları vardır. Kasten adam öldürmek, muhsine zina vb. gibi bazı günahların cezası idamdır. Muhsine olmayan zina, içki içmek vb. gibi günahların cezası ise kırbaçlanmak, vs.dir.[8] Orucu yemek, ahd ve yemini bozmak gibi günahların ise oruç tutmak, fakirleri doyurmak gibi cezaları vardır.[9]

Zinayla müziğin rütbelerinin mukayesesine gelince, zinanın rütbesi müzikten daha üsttedir, ama Resul-ü Ekrem’in (s.a.a) şöyle buyurduğu rivayet edilir: ‘Ğına (ezgi-nağme) zinanın merdivenidir.’ İmam Sadık’ta (a.s) ‘Ğınanın olduğu ev fesat ve çirkinliklerden korunamaz’ diye buyurmuştur.[10]  Bu iki nurlu hadislerde müziğin, zinanın mukaddimesi olduğu belirtilmiştir. Ancak zinanın cezasının müzik dinlemekten (haram müzik) 34 kat fazla olduğuna dair herhangi bir delil bulamadık.

Son olarak şu noktayıda belirtelim ki, İslam’da günahların mertebeleri vardır, ama Allah-u Teala’nın makamı göz önüne alındığında günah küçükte olsa artık büyük sayılır. İmam Bakır (a.s) buyuruyor: ‘Günahın küçüklüğüne bakmayın; kimin karşısında günah işleme cüreti gösterdiğinize bakın.’[11]   


[1] -Allame Askeri, İsmet-i Enbiya ve Resulan, s.78

[2] -Lokman/13

[3] -Nisa/116

[4] -Necm/32

[5] -en-Nehikiyy, Ammar b. Mervan el-Kandi’den, o da Abdullah b. Sinan’dan İmam Sadık’ın (a.s) şöyle buyurduğunu rivayet ederler: ‘Israrda küçük günah olmaz, istiğfarda da büyük günah olmaz.’

[6] -Vesail-uş Şia, c.15, s.319, Bab-ı Tayin-il Kebair Elleti Yucibu İctinabiha, H.2

[7] -Ekber Dehgan, Yeksed-u Pencah Mevzu’ Ez Kur’an-ı Kerim, s.210-212

[8] -Murtezevi, İslam Ceza Kanunu, 83. Madde, Şerh-i Kanun-u Mücazat-ı İslami Kitabı, s.51.

[9] -Tevzih-ul Mesail-i Meraci, Oruç, Ahd vs. hükümleri.

[10] -Porsişha ve Pasuhha, s.22; Ahkam-ı Musiki, s.32

[11] -Bihar-ul Envar, c.77, s.168; Ekber Dehgan, Yeksed-u Pencah Mevzu’ Ez Ahadis-i Ehl-i Beyt (a.s), s.247

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Hz. Ali’nin (a.s.) Peygamber (s.a.a.) hakkında söylemiş olduğu şu sözün; “Tabib’un devvarun bı tıbihi” anlamı nedir?
  9067 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2012/02/15
  İmam Ali (a.s.) İslam peygamberini (s.a.a.) doktor ve tabiplere benzetmiştir. Ki Peygamber (s.a.a.) doktorluk ve tıbbıyla şiddetli bir şekilde ruhi hastalıklara müptela olup tedaviye muhtaç olan kimseleri tedavi etmek arayışı içindedir. Allah tarafından Peygamberin (s.a.a.) kendisine yüklenmiş olan risaleti insanların ruhunu tedavi eder şeklinde beyan eder ve şöyle buyuruyor: “Tabib’un ...
 • Vaktin başında namaz kılmak mı iyidir yoksa iki doğuş arasında yatmamak mı?
  5063 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/04/11
  Her şeyden önce bir noktaya dikkat etmeniz lazımdır:Kerahete neden olan uyku ister sabah namazından sonra olsun, ister ondan önce olsun iki doğuş arasındaki uykudur. Bu yüzden sorunuza göre siz iki doğuş arasında uyuduğunuzdan dolayı her iki durumda da kerahete mürtekip olmuş bulunmaktasınız. ...
 • İranlılar, Ömer’in eliyle mi Müslüman olmuştur?
  16488 تاريخ بزرگان 2012/01/18
  Eğer tüm İranlıların Ömer’in hâkimiyeti döneminde Müslüman oluşu kastediliyorsa, bu ihtimal kabul edilir değildir; zira İran Arap ve Müslümanlar tarafından fethedilmeden önce bir grup İranlı diğer ülkelerde bulunuyordu ve onlar İslam’ın doğuşunun ilk yıllarında Müslüman olmuştu. Ama Ömer’in hâkimiyeti döneminde İslam’ın İran’a girmesi ve Müslümanların davranışları nedeniyle bazı İranlıların ...
 • Namazın mana ve faydaları nelerdir?
  11449 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2011/04/28
  Salat lügatte dua, ateşi körüklemek vs. manalara gelmiştir. Istılahta ise tekbirle başlayıp selamla biten ameller bütünüdür. Namazın bazı kısımlarında dua olmasından dolayı veya insanı alevli ilahi ateşten kurtarmaya neden olduğu için ona ‘salat’ denmiş olabilir.Namaz, günahların karşısında bir siper olup, kötülüklerden sakındıran, günahlardan temizleyen, kibiri ...
 • Zatı âlinizin Kur’an’ın tahrif edildiği hadisler konusundaki görüşünüz nedir?
  5498 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/10
  Hz. Ayetullah Mehdi Hadevi Tahrani’nin bu bağlamdaki görüşü şöyledir: Kur’an’ın tahrif edildiğini söyleyen hadisler ya senet bakımından zayıftırlar ya da sadır olma cihetinden hüccet değildirler veya delaletleri kabul edilebilinir durumda değildir. Kur’an-ı Kerim hiçbir zaman tahrif olmamış ve olmayacaktır. Kur’anın tahrif ...
 • Neden İslam’da uyuşturucu maddeler hakkında açık bir hüküm belirtilmemiştir?
  10817 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/05/27
  Eğer bir konu kanun koyucu zamanında var ise veya bu konu hakkında soru sorulmuş ise, özel bir şekilde onun hükmü beyan edilmiştir. Bir konunun dile getirilmediği yerlerde ise onun hükmü genel olarak belirtilmiştir. Örneğin alkollü içecekler arasında o zamanda bulunan üzüm şarabı veya hurma şarabının hükmüne özel ...
 • bi'setten önce ( peygamber olmandan) peygambere (s.a.a.) itaat edilmesi vacip miydi?
  6977 Eski Kelam İlmi 2011/04/13
  Söz konusu soruya cevap vermek için birkaç noktanın açıklanılması gerekli görülmektedir: 1-   İtaatin vacipliliğinin hükmü nedir? Bu hüküm şer'i midir yoksa akli midir?
 • Amr b. As nasıl bir çehreye sahipti?
  7220 تاريخ بزرگان 2010/06/12
  Asıl adı Amr b. As b. Vail Sehmi’dir. Fırsat düşkünü ve hilekardı. Nabiğa adlı bir kadından dünyaya geldi ve babasının As b. Vail’dir (ona oğlu olduğu söyleniyor). As b. Vail Sehmi, Peygamberimizin (s.a.a) oğlu Hz. Kasım vefat edince Ona (s.a.a) ebter (sonu kesik) diyen ve ...
 • Zifaf gecesinin adabı nasıldır?
  22779 Pratik Ahlak 2011/07/18
  Zifaf gecesi gelinle güveyin (damat) şer’i yolla karı koca olama akdini yaptıktan sonra birlikte kalacakları ilk gecedir. Bu gece her fert için kendi hayatında çok önemli ve çok mübarek bir gecedir. Bu nedenle İslami kaynaklarda bu gece için birçok adap zikredilmiştir. Mübarek oluşuna kaynaklık yapan evlilik hakkında ...
 • Karidesin helal, ıstakozun haram olmasının felsefesi nedir? Oysa ikiside aynı cinstendir?
  15971 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2011/01/17
  Bütün hükümler fayda ve zarar esası üzerinedir ve her hükmün bir felsefe ve nedeni vardır; ama bu nedenlerin ayrıntılarını bilmek çok zordur. En fazla hükümler için genel kaideler söylenebilir. Ancak buradaki genellik istisnaları olan çoğunluk manasına gelmektedir. Karidesin yenmesinin caiz olması konusunda bazı rivayetlerde onun balık cinsinden (pullu) ...

En Çok Okunanlar