Gelişmiş Arama
Ziyaret
8423
Güncellenme Tarihi: 2012/03/12
Soru Özeti
Neden cennetin kilidi namazdır?
Soru
Neden cennetin kilidi namazdır?
Kısa Cevap

İnsanın yaratılış hedefi Yüce Allah’a kulluk etmek ve O’nu tanımaktır. İnsan ancak Allah’a tapmanın gölgesinde kemale ve ilahi yakınlık makamına erer. Namaz, aşkın yaratıcıya ibadet ve kulluk etmenin en güzel göstergesidir. Beş öğün namaza bağlılık, ruhun erdemliliğine ve gücüne sebep olur, insanı günaha ve çirkin davranışlara bulaşmaktan alıkoyar ve insan psikolojinde takva gücünü daha kuvvetlendirir. Bu durumda insan namazın neden cennet kapısının kilidi olduğunu anlar. Hatırlatılmalıdır ki namaz ibadetsel bir amel olup onun için cennet kilidi gibi bir sevap göz önünde bulundurulmuştur. Rivayetlerde temiz imamlara (a.s) sevgi duymak, la ilahe ilah zikri ve sabır da cennet kilitlerinden sayılmıştır. Aynı şekilde bu rivayetlerden namazın tevhit ve Allah’ın birliğine iman etme ve Ehli Beyt (a.s) sevgisiyle iç içe olduğu ve aralarında özel bir bağlılık bulunduğu anlaşılmaktadır.

Ayrıntılı Cevap

Bazı İslamî kaynaklarda Hz. Peygamberin (s.a.a) “cennetin kilidi namazdır”[1] diye buyurduğu nakledilmiştir. “Namaz kıl; zira namaz (insanı) çirkinlik ve günahtan alıkoyar”[2] ayeti şerifesi ve bazı rivayetler göz önünde bulundurulduğunda, namazın neden cennetin kilidi olduğu anlaşılabilmektedir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Namaz dinin direğidir. Her kim onu yerine getirmezse, dinini yok etmiştir.”[3] Aynı şekilde şöyle buyurmuştur: “Vakti gelen her namazda bir melek kalkınız ve arkanızda tutuşturduğunuz ateşleri namazlarınız ile söndürünüz diye haykırır.”[4] Özetle insanın yaratılış hedefi Yüce Allah’a kulluk etmek ve O’nu tanımaktır.[5] İnsan ancak Allah’a tapmanın gölgesinde kemale ve ilahi yakınlık makamına erer. Namaz, aşkın yaratıcıya ibadet ve kulluk etmenin en güzel göstergesidir. Artı, tapınma ve duanın özü her insanın fıtratında yer almaktadır ve o namaz gibi farzları yerine getirerek bu hakikati kendi varlığında ihya eder, diriltir, geliştirir ve kendini iyiliklerin yoluna ve kötülüklerden korunmaya adar. Beş öğün namaza bağlılık, ruhun erdemliliğine ve gücüne sebep olur, insanı günaha ve çirkin davranışlara bulaşmaktan alıkoyar ve insan psikolojinde takva gücünü daha kuvvetlendirir. Bu durumda insan namazın neden cennet kapısının kilidi olduğunu anlar. Hatırlatılmalıdır ki namaz ibadetsel bir amel olup onun için cennet kilidi gibi bir sevap göz önünde bulundurulmuştur; zira rivayetlerde temiz imamlara (a.s) sevgi duymak[6], la ilahe ilah zikri[7] ve sabır[8] da cennet kilitlerinden sayılmıştır. Bu yüzden, cennetin kilidi olmak namaza özgü değildir, ama namaz insanın diğer ibadetlerden daha çok meşgul olduğu farzlardan sayıldığı ve başka bir ifadeyle mevsimlik bir ibadet olmadığı için, onun önemli bir farz olarak şartlarıyla yerine getirilmesi, cennet gibi bir sevaba tekabül etmektedir. Aynı şekilde bu rivayetlerden namazın tevhit ve Allah’ın birliğine iman etme ve Ehli Beyt (a.s) sevgisiyle iç içe olduğu ve aralarında özel bir bağlılık bulunduğu anlaşılmaktadır.

Daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki adreslere müracaat edebilirsiniz:

“Namaz Ve Gençlerin Ona Özen Göstermemesi”, Soru: 126 (Site:2394).

“Namazın Farz Oluş Nedeni”, Soru: 11395 (Site: 11251).

“Namazın Mana Ve Eserleri”, Soru: 13683 (Site: 13512).    

 


[1] «مِفْتَاحُ‏ الْجَنَّةِ الصَّلَاة» İbn. Ebi Cumhur, Muhammed b. Zeynuddin, Evali’l-Levali’l-Aziziye Fi’l-Ahadisi’l-Medine, c. 1, s. 322, Dar-ı Seyidü’ş-Şüheda lin-Neşr, Kum, çap-ı evvel, 1405; Muhammed Reyşehri ve hemkaran, Hükmü’n-Nebii’l-Azam (s.a.a), c. 5, s. 285, Daru’l-Hadis, Kum, çap-ı evvel, 1429 k; Züheyli, Vehbi b. Mustafa,, et-Tefsiri’l-Münir, Fi Akide Ve’ş-Şeria Ve’l-Minhec, c. 6, s. 102, Daru’l-Fikri’l-Muasır, Beyrut, Dameşk, çap-ı dovvom, 1418 k; Suyuti, Celaluddin, ed-Daru’l-Mansur Fi Tefsiri’l-Mesur, c. 1, s. 296, Neşr-i Kütübhane-i Ayetullah Maraşi Necefi, Kum, 1404 k.

[2] «وَ أَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى‏ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَر», Ankebut, 45.

[3] «الصَّلَاةُ عَمُودُ الدِّينِ‏ فَمَنْ‏ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّين», İbn. Ebi’l-Hadid, Abdülhamid b. Hibbetullah, Şerh-i Nehcü’l-Belağa, Muhakkik ve Musahhih İbrahim, Muhammed Ebu’l-Fazl, c. 10, s. 206, Neşr-i Mektebet-ü Ayetullah el-Maraşi en-Necefi, Kum, çap-ı evvel, 1404 k; Avali’l-Levali’l-Aziziye Fi’l-Ahadisi’l-Diniye, c. 1, s. 322.

[4] «مَا مِنْ صَلَاةٍ يَحْضُرُ وَقْتُهَا إِلَّا نَادَى مَلَكٌ بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ أَيُّهَا النَّاسُ قُومُوا إِلَى نِيرَانِكُمُ الَّتِي أَوْقَدْتُمُوهَا عَلَى ظُهُورِكُمْ فَأَطْفِئُوهَا بِصَلَاتِكُم» Şeyh Saduk, Sevabu’l-Amal ve İkabu’l-Amal, s. 36, Neşr-i Daru’r-Rezi, çap-ı evvel, 1406 k.

[5] “Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler (ve bu yolla tekâmül edip bana yakınlaşsınlar) diye yarattım)”; Zariyat, 56.

[6] Taberi Amuli, İmaduddin Ebi Cafer Muhammed b. Ebi’l-Kasım, Beşaretu’l-Mustafa li’ş-Şiati’l-Mürteza, c. 2, s. 68, el-Mektebetü’l-Hayderiye, Necef, çap-ı dovvom, 1383 k; Meclisi, Muhammed Bakır, Biharü’l-Envar, c. 11, s. 114, Dar-ı İhyai’y-Turasi’l-Arabi, Beyrut, çap-ı dovvom, 1403 k.

[7] Biharü’l-Envar, c. 48, s. 105.

[8] a.g.e. c. 75, s. 9.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Zatı âlinizin Kur’an’ın tahrif edildiği hadisler konusundaki görüşünüz nedir?
  5565 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/10
  Hz. Ayetullah Mehdi Hadevi Tahrani’nin bu bağlamdaki görüşü şöyledir: Kur’an’ın tahrif edildiğini söyleyen hadisler ya senet bakımından zayıftırlar ya da sadır olma cihetinden hüccet değildirler veya delaletleri kabul edilebilinir durumda değildir. Kur’an-ı Kerim hiçbir zaman tahrif olmamış ve olmayacaktır. Kur’anın tahrif ...
 • Allah maddi şeyleri mutlak yokluktan yaratmışsa bu, O’nun kudretinin maddi şekil, form ve kudrete yansıdığı anlamına gelir mi?
  6522 Teorik İrfan 2012/03/12
  Evet, yokluktan yaratmak bu manadadır; çünkü yokluk Allah’ın kendisi aracılığıyla yaratacağı bir şey değildir. Rivayetler de bu manaya değinmiştir; yani diğer ilahi sıfatlar ile birlik içinde olan ve bizim ilmimizin haddi dışında yer alan Allah’ın mutlak kudreti yaratıkları yokluktan yaratmıştır ve gerçekte bu yaratıklar Allah’ın mutlak kudretinin ...
 • Müstehcen filmlere bakmaktan nasıl tövbe edebiliriz?
  22167 Teorik Ahlak 2010/02/01
  Günah, kötü kokulu bir lağım kuyusu gibidir, insan ona ne kadar çok dalsa kokusunu o kadar az alır. Zira insanın koku alma duyusu iş yapamaz hale gelir ve daha fazla battığının farkında olmaz. Öte yandan, insanın bu ...
 • İslam dini zor ve çetin bir din midir?
  9032 دین اسلام 2015/06/29
  En kâmil ilahi din olan İslam’ın temeli kolaylık ve yumuşaklık üzerine kurulmuştur. Kolaylık ve yumuşaklık İslam’ın hüküm ve kanunlarında mevcuttur. İslam’ın temellerinin apaçık ve kavramlarının da basitliği her akıllı ve uygar insan için anlaşılır niteliktedir ve her temiz ve sağlıklı fıtrat onun basit, anlaşılır, mantıklı ve makul ...
 • (Windows ve Microsoft Office takımı gibi yabancı disklerin) telif hakkına riayet etmek farz mıdır?
  5615 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/10/30
  Hz. Ayetullah Mehdi Hadevi Tahrani (ömrü uzun olsun) belirtilen sorunun yanıtında şöyle buyurmuştur:Kitap telifi, bir araç icat etmek veya bir disk üretmek gibi manevî bir iş yapmak, bunu yapan şahıs için özel bir hak yaratır ve hak sahibinin izni olmaksızın onun manevî ürününden yararlanılamaz. Eğer üretici Müslüman değilse, ...
 • Acaba dövme yaptırmak haram mıdır?
  8753 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/10
  Ayetullahe'l-uzma SİSTANİ’NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri: Haddi zatında caizdir. Ayetullahe'l-uzma MEKARİMİ ŞİRAZİ'NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri: Bedene özel zararı olmadığı müddetçe ve ahlaki fesada neden olan resimler olmazsa caizdir ve her halükarda abdest ve gusül için sorun ...
 • İnsan kendi çocuğuna Muhammed Mehdi ismini takabilir mi?
  12069 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/09/21
  Bu soruyu cevaplandırmak için iki noktaya dikkat etmek gerek:1-   Hadislerimiz bizi İmam-ı Zamanı (a.f.) Muhammed ismiyle zikir etmekten men ediyor; ama bu yasaklık hiçbir halette Muhammed ismini kollanamazsınız, hatta kendi ...
 • Cemaat namazı niyetinde namaz rekâtlarının sayısı belirtilmeli midir?
  5526 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/09/12
  Asıl yanıta değinmeden önce niyette iki önemli konunun dile getirildiği noktasını hatırlamak gerekir:1. Niyette söz gerekli midir?2. Niyette muteber olan şeyleri dile getirmenin lazım olmadığı açıklığa kavuştuktan sonra[1] hangi şeylerin niyette gerekli ve muteber olduğu konusu ortaya çıkmaktadır. ...
 • Acaba kadın yargıç olabilir mi?
  10894 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/05/06
  Fakihler ve din uzmanları kadının yargıç olması gibi bazı konular hakkında farklı görüşlere sahiptirler. Bu gibi konular, dinin zaruri ve zorunlu konularından sayılmamaktadır.Kadının yargıç olamayacağını söyleyenler, bu hususta nakledilen rivayetlere ve icma delililine dayanmışladır.
 • Erkek altın saat kullanabilir mi?
  28981 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/11/27
  Boyna altın zincir asmak, altın yüzük takmak ve ele altın kaplama saat takmak gibi altınla süslenmek[1] erkeğe haramdır ve bunlarla namaz kılmak da namazı bozar.[2] Elbette altın saat ve altın zincir sadece ...

En Çok Okunanlar