Gelişmiş Arama
Ziyaret
7051
Güncellenme Tarihi: 2012/03/12
Soru Özeti
Neden cennetin kilidi namazdır?
Soru
Neden cennetin kilidi namazdır?
Kısa Cevap

İnsanın yaratılış hedefi Yüce Allah’a kulluk etmek ve O’nu tanımaktır. İnsan ancak Allah’a tapmanın gölgesinde kemale ve ilahi yakınlık makamına erer. Namaz, aşkın yaratıcıya ibadet ve kulluk etmenin en güzel göstergesidir. Beş öğün namaza bağlılık, ruhun erdemliliğine ve gücüne sebep olur, insanı günaha ve çirkin davranışlara bulaşmaktan alıkoyar ve insan psikolojinde takva gücünü daha kuvvetlendirir. Bu durumda insan namazın neden cennet kapısının kilidi olduğunu anlar. Hatırlatılmalıdır ki namaz ibadetsel bir amel olup onun için cennet kilidi gibi bir sevap göz önünde bulundurulmuştur. Rivayetlerde temiz imamlara (a.s) sevgi duymak, la ilahe ilah zikri ve sabır da cennet kilitlerinden sayılmıştır. Aynı şekilde bu rivayetlerden namazın tevhit ve Allah’ın birliğine iman etme ve Ehli Beyt (a.s) sevgisiyle iç içe olduğu ve aralarında özel bir bağlılık bulunduğu anlaşılmaktadır.

Ayrıntılı Cevap

Bazı İslamî kaynaklarda Hz. Peygamberin (s.a.a) “cennetin kilidi namazdır”[1] diye buyurduğu nakledilmiştir. “Namaz kıl; zira namaz (insanı) çirkinlik ve günahtan alıkoyar”[2] ayeti şerifesi ve bazı rivayetler göz önünde bulundurulduğunda, namazın neden cennetin kilidi olduğu anlaşılabilmektedir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Namaz dinin direğidir. Her kim onu yerine getirmezse, dinini yok etmiştir.”[3] Aynı şekilde şöyle buyurmuştur: “Vakti gelen her namazda bir melek kalkınız ve arkanızda tutuşturduğunuz ateşleri namazlarınız ile söndürünüz diye haykırır.”[4] Özetle insanın yaratılış hedefi Yüce Allah’a kulluk etmek ve O’nu tanımaktır.[5] İnsan ancak Allah’a tapmanın gölgesinde kemale ve ilahi yakınlık makamına erer. Namaz, aşkın yaratıcıya ibadet ve kulluk etmenin en güzel göstergesidir. Artı, tapınma ve duanın özü her insanın fıtratında yer almaktadır ve o namaz gibi farzları yerine getirerek bu hakikati kendi varlığında ihya eder, diriltir, geliştirir ve kendini iyiliklerin yoluna ve kötülüklerden korunmaya adar. Beş öğün namaza bağlılık, ruhun erdemliliğine ve gücüne sebep olur, insanı günaha ve çirkin davranışlara bulaşmaktan alıkoyar ve insan psikolojinde takva gücünü daha kuvvetlendirir. Bu durumda insan namazın neden cennet kapısının kilidi olduğunu anlar. Hatırlatılmalıdır ki namaz ibadetsel bir amel olup onun için cennet kilidi gibi bir sevap göz önünde bulundurulmuştur; zira rivayetlerde temiz imamlara (a.s) sevgi duymak[6], la ilahe ilah zikri[7] ve sabır[8] da cennet kilitlerinden sayılmıştır. Bu yüzden, cennetin kilidi olmak namaza özgü değildir, ama namaz insanın diğer ibadetlerden daha çok meşgul olduğu farzlardan sayıldığı ve başka bir ifadeyle mevsimlik bir ibadet olmadığı için, onun önemli bir farz olarak şartlarıyla yerine getirilmesi, cennet gibi bir sevaba tekabül etmektedir. Aynı şekilde bu rivayetlerden namazın tevhit ve Allah’ın birliğine iman etme ve Ehli Beyt (a.s) sevgisiyle iç içe olduğu ve aralarında özel bir bağlılık bulunduğu anlaşılmaktadır.

Daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki adreslere müracaat edebilirsiniz:

“Namaz Ve Gençlerin Ona Özen Göstermemesi”, Soru: 126 (Site:2394).

“Namazın Farz Oluş Nedeni”, Soru: 11395 (Site: 11251).

“Namazın Mana Ve Eserleri”, Soru: 13683 (Site: 13512).    

 


[1] «مِفْتَاحُ‏ الْجَنَّةِ الصَّلَاة» İbn. Ebi Cumhur, Muhammed b. Zeynuddin, Evali’l-Levali’l-Aziziye Fi’l-Ahadisi’l-Medine, c. 1, s. 322, Dar-ı Seyidü’ş-Şüheda lin-Neşr, Kum, çap-ı evvel, 1405; Muhammed Reyşehri ve hemkaran, Hükmü’n-Nebii’l-Azam (s.a.a), c. 5, s. 285, Daru’l-Hadis, Kum, çap-ı evvel, 1429 k; Züheyli, Vehbi b. Mustafa,, et-Tefsiri’l-Münir, Fi Akide Ve’ş-Şeria Ve’l-Minhec, c. 6, s. 102, Daru’l-Fikri’l-Muasır, Beyrut, Dameşk, çap-ı dovvom, 1418 k; Suyuti, Celaluddin, ed-Daru’l-Mansur Fi Tefsiri’l-Mesur, c. 1, s. 296, Neşr-i Kütübhane-i Ayetullah Maraşi Necefi, Kum, 1404 k.

[2] «وَ أَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى‏ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَر», Ankebut, 45.

[3] «الصَّلَاةُ عَمُودُ الدِّينِ‏ فَمَنْ‏ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّين», İbn. Ebi’l-Hadid, Abdülhamid b. Hibbetullah, Şerh-i Nehcü’l-Belağa, Muhakkik ve Musahhih İbrahim, Muhammed Ebu’l-Fazl, c. 10, s. 206, Neşr-i Mektebet-ü Ayetullah el-Maraşi en-Necefi, Kum, çap-ı evvel, 1404 k; Avali’l-Levali’l-Aziziye Fi’l-Ahadisi’l-Diniye, c. 1, s. 322.

[4] «مَا مِنْ صَلَاةٍ يَحْضُرُ وَقْتُهَا إِلَّا نَادَى مَلَكٌ بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ أَيُّهَا النَّاسُ قُومُوا إِلَى نِيرَانِكُمُ الَّتِي أَوْقَدْتُمُوهَا عَلَى ظُهُورِكُمْ فَأَطْفِئُوهَا بِصَلَاتِكُم» Şeyh Saduk, Sevabu’l-Amal ve İkabu’l-Amal, s. 36, Neşr-i Daru’r-Rezi, çap-ı evvel, 1406 k.

[5] “Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler (ve bu yolla tekâmül edip bana yakınlaşsınlar) diye yarattım)”; Zariyat, 56.

[6] Taberi Amuli, İmaduddin Ebi Cafer Muhammed b. Ebi’l-Kasım, Beşaretu’l-Mustafa li’ş-Şiati’l-Mürteza, c. 2, s. 68, el-Mektebetü’l-Hayderiye, Necef, çap-ı dovvom, 1383 k; Meclisi, Muhammed Bakır, Biharü’l-Envar, c. 11, s. 114, Dar-ı İhyai’y-Turasi’l-Arabi, Beyrut, çap-ı dovvom, 1403 k.

[7] Biharü’l-Envar, c. 48, s. 105.

[8] a.g.e. c. 75, s. 9.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • ben kasetlerden ve has şirketlere ait sd.lerden kopyalama yapıyordum. Şirketleri tanımadığımı dikkate alarak onların hakkını nasıl eda edebiliyorum?
  3807 ضمان
  Kopyalama ve manevi haklar noktasında değerli mercilerin görüşleri farklıdır. Ayetullah, İmam Humeyni, Tebrizi, Sistani, ve Safi hazretleri şuna inanmaktadırlar: yazılım türü bir şeyi icat etmek usulen üretkenine hak icat etmiyor ve dolayısıyla sahiplerinden izin almaksızın kopyalamaları ve çoğaltması caizdir. Ayetullah Hamenei, Behcet, ve Vahit hazretleri şöyle diyorlar: ...
 • Namazın mana ve faydaları nelerdir?
  9079 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi
  Salat lügatte dua, ateşi körüklemek vs. manalara gelmiştir. Istılahta ise tekbirle başlayıp selamla biten ameller bütünüdür. Namazın bazı kısımlarında dua olmasından dolayı veya insanı alevli ilahi ateşten kurtarmaya neden olduğu için ona ‘salat’ denmiş olabilir.Namaz, günahların karşısında bir siper olup, kötülüklerden sakındıran, günahlardan temizleyen, kibiri ...
 • Eş, evlatlara karşı güzel davranmak onların bunu kötü kullanmalarına neden olmaz mı?
  5910 Pratik Ahlak
  Evvela, yüce İslam dini eş, evlat ve öğrenci gibi tüm toplum fertlerine karşı güzel bir ahlak ve hoş bir tutum gösterilmesinin taraftarıdır. Bu yüzden Kur’an ayetleri ve masumların (a.s) rivayetlerinde güzel davranış emredilmiştir. İkinci olarak, Ehli Beytin (a.s) buyruklarına dikkat etmek suretiyle davranışta esas olan güzel ...
 • Secde veya ruku’dan sonra “Rabbi Salli Ala Muhammed ve Ali Muhammed” cümlesinin anlamı nedir?
  4825 رکوع و سجده
  “Rabbi Salli Ala Muhammed ve Ali Muhammed” cümlesi inşa-i cümlelerden olup bir “çağrı”dır. Aslında ey rabbim! “salli ala Muhammed ve ali Muhammed” idi ve anlamı da şudur: “ey rabbim! Muhammed ve Ali Muhammed’e selem et. Daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki endeksleri mütalaa ediniz:
 • Şeytan ne zaman ve kaç defa feryat etmiştir?
  12825 Eski Kelam İlmi
  Bu soruya cevap vermeden önce soruyu yönelten beyefendiye, şeytanın, insanın saadete, kemale ve Allah’ın rızasına ulaşmasındaki en büyük yeminli düşmanı olduğunu ve onunla mücadele etme yollarını öğrenmenin önemli olduğuna dikkat edilmesinin gerekliliğini hatırlatmak isteriz.
 • ‘Selam olsun sana ey Allah’ın saklı olmayan hücceti.’ cümlesinden maksat nedir?
  7723 Eski Kelam İlmi
  Hadis ve dua kitaplarında gelen ‘Selam olsun sana ey Allah’ın saklı olmayan hücceti.’ cümlesi İmam Zaman’ın (a.f) ziyaretlerinden birinin bir bölümdür.[1]Onun manası hakkında iki ihtimal verilmiştir:1- İmam Zaman (a.f), Allah’ın hüccetidir. ...
 • bir taraftan İmam Hasan Askeri (a.s.) İmam Mehdi’yi (af.) insanlardan saklıyor, diğer taraftan İmamın tanınması vaciptir deniliyor. Bu tezadın arasını nasıl bulabiliriz?
  5334 Eski Kelam İlmi
  İmamı tanımak Şia anlayışında çok öneli bir konudur. Zira imamı tanımadan Allah ve Allahın resulü de doğru bir şekilde tanınamaz. Çünkü imamın tavsiyeleri ve imamın bayan, kılavuzlukları ve açıklamalarıyla ancak Allah ve Allah'ın Resulü doğru bir şekilde tanınır. Bundan dolayıdır ki imamı gerçek bir şekilde tanımayan birçok kimseler diğer usul-i ...
 • İranlılar, Ömer’in eliyle mi Müslüman olmuştur?
  14256 تاريخ بزرگان
  Eğer tüm İranlıların Ömer’in hâkimiyeti döneminde Müslüman oluşu kastediliyorsa, bu ihtimal kabul edilir değildir; zira İran Arap ve Müslümanlar tarafından fethedilmeden önce bir grup İranlı diğer ülkelerde bulunuyordu ve onlar İslam’ın doğuşunun ilk yıllarında Müslüman olmuştu. Ama Ömer’in hâkimiyeti döneminde İslam’ın İran’a girmesi ve Müslümanların davranışları nedeniyle bazı İranlıların ...
 • eğer kor suyu necis olan bir elin üzerine dökülür ve akar giderse, akan bu suyun hükmü nedir?
  4805 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Bütün taklidi mercilerin fetvasına göre kor miktarında olan her hangi bir kuyunun suyu, necisin kendisine veya necisin kendisine değil, necislenmiş bir şeye temas ederse, eğer tamas eden suyla birlikte necisin kendisi bulunmazsa, ve bunun yanı sıra suyun rengi, kokusu ve tadından hiç birisi değişmemişse necise temas eden ...
 • Hz. Mehdi (a.s)'ın yaşadığına dair akli deliller nelerdir?
  11269 تاريخ بزرگان
  İmamet konusunda Hz. Mehdi (a.s)'ın varlığı ve imameti hakkında yalnızca akli deliller getirmek yeterli değildir. Akli delillerden genel olarak imameti ve bir imamın her zamanda olması gerektiği konusunda faydalanıyoruz; hadisler ise bu zamanda imamın yalnızca İmam Mehdi (a.s)

En Çok Okunanlar