Gelişmiş Arama
Ziyaret
15086
Güncellenme Tarihi: 2012/11/12
Soru Özeti
Müstehcen filmler izlemeyi adet haline getirmiş kimseleri hidayete erdirmenin ve tedavi etmenin yolu nedir?
Soru
Ben ve kocam dindar ailelere mensubuz ve evlendikten sonra eğitimimizi sürdürmek için Amerika’ya geldik. Bir süredir kocamın bazen geceleri uyanık kalıp çok müstehcen film ve sahneleri izlediğini anlamış bulunmaktayım ve benim dolaylı uyarılarıma rağmen kendisi bu işi sürdürmektedir. Hâlbuki ben evde kendisini cinsel hususlarda tatmin etme noktasında tüm çabamı sarf etmekteyim. Belirtmeliyim ki kendisi şer’i birçok hususta çok hassas ve samimidir ama haftalık Kur’an oturumları dâhil kendisini bu kötü davranışını sürdürmekten alıkoymamaktadır. Ben bu tür konulara yanıt vermenin sizin faaliyet alanınıza girmediğini biliyorum ama ailemin dağılmasına sebep olabilecek bu problemi çözmede bana yardım etmenizi rica ediyorum. Böyle meselelerde takınılabilecek en uygun tavır nedir?
Kısa Cevap
Her problemi çözmek için ilk önce onun nedenini öğrenmek gerekir. Bazen bir problemin meydana gelmesinde birkaç etken bir arada bulunur. Örneğin başıboş bir ortam, kötü şeylere ulaşılmasının kolay olması, evde cinsel güdünün tatmin edilmemesi, imanın zayıflaması ve meşru olmayan dünyevi zevklere eğilim bireyi günaha yöneltebilecek etkenlerdendir. Siz zekice, bilimsel bir analizle ve dolaylı bir şekilde problemin nedenini bulmalı ve sonra onu tedavi etmek için teşebbüs etmelisiniz. Bu tür ülkelerde yaşamak mecburiyetinde olan dindar birey ve ailelerin kendileri, yaşamı ve ailelerini ahlaki bozuklukların şerrinden koruyup saadete ve kurtuluşa ermenin çok zor ve çetin bir iş olduğunu bilmeleri gerekir. Ama bu çok değerlidir. Bu kutsal hedefe ulaşmak için Allah’tan yardım istemek, kötü zandan sakınmak, günah ile mücadele etmenin değerine dikkat etmek, dindar bireyler ile daha fazla irtibat kurmak ve bu gibi filmlerin kötü ve tatsız bir akıbete neden olacağını hatırlatmak gibi önemli noktalara dikkat etmek lazımdır. 
 
Ayrıntılı Cevap
Sordunuz soru dolayısıyla size teşekkür ediyoruz ve meydana gelen sorunu yüce İslam dininin buyrukları esasınca halletme peşinde olmanızı da sevinçle karşılıyoruz. Belirtmeliyiz ki evvela her zaman şeytanlar salih birey ve aileleri saptırmak için tuzaklar kurmuşlardır. Bu, zamanımızın şartları ve teknolojinin ilerlemesine binaen yeni bir şekil kazanmış ve tüm dünyada görünmektedir. Bu vasatta batı ülkeleri ve Amerika’nın payı daha çoktur. Dindar birey ve aileler eğer bu tür ülkelerde yaşamak mecburiyetinde iseler, kendileri, hayatları ve ailelerini ahlaki bozuklukların şerrinden koruyup saadete ve kurtuluşa ermenin çok zor ve çetin bir iş olduğunu bilmeleri gerekir.  Ama bu iş çok değerlidir; zira bir tür cihat sayılmaktadır. Hatta direniş ve kararlılığa ihtiyaç duyan Allah yolundaki en değerli cihat türü sayılır. Allahtan yardım dilemeyle kesinlikle güzel ve Allah’ın beğendiği bir netice insana nasip olacaktır. Yüce Allah böyle bireyler hakkında şöyle buyurmaktadır: “Şüphesiz “Rabbimiz Allah’tır” deyip de, sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki: “Korkmayın, üzülmeyin, size (dünyada iken) va’dedilmekte olan cennetle sevinin!”[1] İkincisi, her problemi çözmek için ilk önce onun nedenini öğrenmek gerektiğine dikkat etmelisiniz. Bazen bir problemin meydana gelmesinde birkaç etken birlikte bulunur. Örneğin başıboş bir muhit, kötü şeylere ulaşılmanın kolay olması, evde cinsel güdünün tatmin edilmemesi, imanın zayıf olması ve meşru olmayan dünya zevklerine eğilim bireyi günaha yönlendirebilecek etkenlerdendir. Siz zekice, bilimsel bir analizle ve dolaylı bir şekilde problemin nedenini bulmalı ve sonra onu tedavi etmek için teşebbüste bulunmalısınız. Bu yüzden özet ve genel olarak bu tür problemlerle mücadele etmek için bir takım noktaları faydalı olması ümidiyle dile getiriyoruz.
1. Allah’tan Halisçe İstemek:
Halisçe Allah’tan kendiniz ve eşinizin edebildiğince çok hidayet üzere kalması ve hidayetin doğru yolunda sebat göstermeniz için yardım dileyiniz; zira Allah hidayet isteyen kimselere yardım eder.[2]
2. Kötü Zandan Sakınmak:
Yersiz ve yıkıcı kötü zandan kesinlikle kaçının ve bir sapmayı kesin bilgiyle bilmediğiniz müddetçe yargıda bulunmayın.
3. Eşinizin olumlu sıfatlarını belirginleştirin ve bu sıfatları göz önünde bulundurun.
Dünya büyük bir eylem alanıdır ve şeytanın askerleri ile yüce Allah’ın askerleri burada sürekli savaş halindedirler. Söylediğiniz gibi eşiniz bazı dinsel hususlara çok özen göstermektedir. Bu dinsel hususlardan her birini yapmak şahsın yüce Allah’ın ordusuna yapmış olduğu bir yardımdır. Çok olumlu olan bu noktaları edebildiğinizce takviye etmeye ve onların gerçek değerini ve de böyle sıfatlar taşıyan insanların değerini hatırlatmaya çalışın. Böylece eşinizin olumlu sıfatları onun şehvani yönünü engelleyebilir.
4. Dindar, imanlı, başarılı ve eşinizin ilgi duyduğu şahıslar ile daha fazla ilişki kurun.
5. Edebildiğinizce dinsel oturumlar düzenleyin ve bu oturumlara katılın ve dinsel program, kaset ve derslerden istifade edin.
6. Dini bilginlerin sözlerini dinlemek ve İslam’ın yüce öğretileri hakkında bilgilenmek için sürekli bir program yapın.
7. Takvalı ve mümin insanın izzet, vakar ve yüce değerini hatırlatın; özellikle bu tür toplumlarda yaşayan, toplumun atmosferine kapılmayan ve doğru ve İslami bir yolda yürüyen mümin insanları anımsatın. Aynı şekilde günah ve isyanın insanın değer ve izzetini yok ettiğini hatırlatın.
8. Bu tür filmleri izlemenin kötü ve tatsız akıbetini(kötümserlik, güvensizlik, sonraki sapıklıklara düşmek) dile getirin. Aynı şekilde bu tür sahneleri izlemenin İslam açısından haram olduğunu belirtin.[3] Haramın nedeni, zehirli bir bakışın yaratabileceği zarar ve kötülükten kaynaklanır.
9. Eşinizin bu filmleri izlediği vakitleri onun ilgi duyduğu program ile doldurun; beğenilen bilimsel ve dini filmler izlemek ve yolculuk yapmak bu kabildendir (eğer ekonomik ve iş açısından imkan dahilindeyse).
10. Sevgi ve şefkat ile bir tavır sergilemek ve birbirinizle kavga etmeden ve dışlamadan bir tavır sergilemek. Zira sizin sorumluluğunuz sadece İslami bir yöntem ve şefkat göstererek bir hatırlatma ve kılavuzluktan ibarettir.
En sonda şu önemli noktaya dikkat etmeniz gerekmektedir: Yukarıda belirtilen çözüm yolları ilk merhalelerde dolaylı bir şekilde olmalı ve direkt uyarma dışında bir yolun bulunmaması durumunda, kendisi sizin tepkinizin ona duymuş olduğunuz şefkat ve sevgiden kaynaklandığını hissedecek şekilde olmalıdır. Bu girişim ve sözler salt kadınsal duygulardan kaynaklanmamalıdır. Bu noktalara riayet edilmesi takdirde inşallah bir neticeye ulaşacaksınız.       
 

[1] Fussilet Suresi, 30. ayet.
[2] Ankebut Suresi, 69. ayet; “Bizim uğrumuzda cihad edenler var ya, biz onları mutlaka yollarımıza ileteceğiz. Şüphesiz Allah, mutlaka iyilik yapanlarla beraberdir.”
[3] Müstehcen filmlere bakma noktasında Taklit mercilerin görüşleri şudur: Bütün taklit mercileri (Ayetullah Tebrizi ve Ayetullah Sistani hariç); Bu tür filmler genellikle şehvet uyandıran ve günaha mürtekip olmanın başlangıcı olmasından dolayı müstehcen filmlere bakmak haramdır. Ecvibeti İstiftaat, s. 1187, Camiu’l-Ahkam, c. 2, s. 1717 ve 1605.
Ayetullah Sistani: Lezzet kastı ve günaha düşmek korkusu olmasa bile ihtiyatı vacip gereği kadınlara bakmak caiz değildir. (sistani.org)
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar