Gelişmiş Arama
Ziyaret
11210
Güncellenme Tarihi: 2011/07/14
Soru Özeti
Yüze tokatla vurulduğunda kızarma,morarma ve siyahlık olmazsa bunun şer’i hükmü ne olur?
Soru
Genç bir erkek, çalışan bir kadına hakaret edip onun işini eleştiryor ve aralarında sözlü kavga başlıyor. Sonra kadın gencin yüzüne kızarma veya morarma olmayacak şekilde vuruyor. Ancak kadın şu anda vicdan azabı çektiğinden bunun kaffaretinin ne kadar olduğunu öğrenmek istiyor. Ayrıca kadın o gün (ramazan ayının dışında) oruçlu idi.
Kısa Cevap

Taklit mercilerinin fetvasına göre yüze tokatla vurulduğunda kızarma,morarma ve siyahlık olursa her birinin diyeti vardır, bunlar olmazsa yoktur. Yüzün dışında bir yer kızarma, morarma veya siyahlık olacak şekilde darpedilirse diyeti yüzün diyetinin yarısıdır.

 Yüze tokatla vurulduğunda kızarma veya morarma olmazsa diyeti yoktur, ama vuran kişi karşı tarafın rızasını almalıdır.

Ayrıntılı Cevap

Ayetullah el-Uzma Hamanei’nin de içinde bulunduğu birçok taklit merciî yüze tokatla vurulmasının şer’i hükmü hakkında şöyle buyuruyorlar:

Yüze tokatla vurulduğunda yüzde kızarıklık olursa 1,5 şer’i miskal sikkeli altın, morarısa 3 miskal, siyah olursa 6 şer’i miskal sikkeli altın ödenmelidir.[1] Ama vurmaktan dolayı yüzde değişiklik olmazsa diyeti yoktur. Ancak üzerinde bir şey kalmaması için şu iki yoldan biri yapılmalıdır: Vurulan tokattan ve başkalarının önünde şahsına yapılan hakaretten dolayı rızasını almalı veya kısas yapmalıdır. Kısas için ise önce erkek tarafından bir kadın vekil edilmeli ve aynı ölçüde o kadına bir tokat vurmalıdır.

Hatırlatmak gerekir ki kısas, şer’i hakimin hükmü olmadan insanların kendi başlarına uygulayabileceği meselelerden değildir. Kısas, müslümanların hakimi veya onun tarafından atanan kimsenin yetkilerinin içinde olan bir meseledir. Kısacası, mahkemede kısas hükmü verilir ve şer’i hakim bu iş için birini görevledirirse kısas icra edebilir, aksi taktirde herkes kendi başına kısas yapamaz.[2]  

Vuranın oruçlu olması hükümde etkisi yoktur. Yani tokatla vurmak ne orucu batıl eder, ne de vurmanın hükmünü (kısas ve rızalığın alınmasının farz olmasını) batıl eder. Sonuç olarak ramazan ayında veya ramazanın dışında oruçlu olmak arasında bir fark yoktur.[1] -Tevzih-ul Mesail-i Meraci, c.2, s.830, 14. Baskı, Defter-i Camiay-ı Müderrisin-i Havzay-i İlmiyyey-i Kum yaynı, H.Ş. 1384

[2] -en-Nihaye Fi Mücerred-il Fıkh ve’l Fetava, s.778

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Şah İsmail, acaba sofi bir Sünni mi idi yoksa Şia mı idi?
  14036 تاريخ بزرگان 2009/04/08
  Her ne kadar sofilerin bazı yolları Şii alimler tarafından eleştirilse de bu, onların tüm öğretileri yanlıştır, demeyi gerektirmez. Dolayısıyla sofiliğin doğru öğretilerine amel eden kimseyi Şia mezhebinden çıkmış diye niteleyemeyiz. Birçok sofi var ki Şia mezhebine bağlı olduklarını açıkça söylüyorlar. 
 • İmamlar neden namaz kılarken kendilerinden geçmekte ve çok ağlamaktaydılar?
  14857 Ahlak 2012/06/14
  Ağlamak diğer şeyler gibi insana verilmiş ilahi büyük nimetlerden biridir. İmam (a.s) şöyle buyuruyor: Gözlerin ağlaması ve kalplerin korkması ilahi rahmettendir.[1] Nitekim dini öğretilerimizden elde edildiği kadarıyla ağlamak birçok eser ve bereketi ardından getirir. İmamlar da en iyi hallerinde namazda veya Rableri ile gece ...
 • Kur’an-ı Kerim’in Tahrif edilmediğinin delilleri nedir?
  20027 Eski Kelam İlmi 2009/08/20
  Tahrif genel anlamda Kur’an’ın lafız ve manalarında her türlü değiştirme, artırıp eksiltmeye denir.Araştırmacılar Kur’an’ın tahrif edilmediğine dair çeşitli deliller zikretmişlerdir. Biz bu delillerden bazılarına burada işaret edeceğiz:1- Kur’an nüzul zamanından ...
 • İnsanlara rahmet ve azap etmeyi Allah-u Teâlâ’nın istemesiyle alakalandırılmasının anlamı nedir?
  8920 ثواب و عقاب 2012/06/11
  Çeşitli ayetlerde Allah'ın iradesi kulların izzet, zillet, bağışlama, azap ve ödül sebebi olarak tanıtılmış ve başka ayetlerde hidayete erme, izzet, mutluluk ve rızık, takva ve ihlâsla birlikte çalışma ve ceht koşuluna bağlı kılınmıştır. Bu iki gurupta yer alan ayetlerin birbirleriyle hiçbir çelişir tarafı yoktur ve birbirlerini ...
 • İmam-ı Zaman’ın (a.f) gaybeti dönemindeki vazifemiz nedir?
  7253 Eski Kelam İlmi 2011/04/13
  Gaybet dönemindeki vazifelerimiz, Masum İmamın (a.s) hazır olduğu dönemdeki vazifelerle aynıdır. Vazifeleri kısaca şöyle özetleyebiliriz: Şiilerin gaybet dönemindeki en büyük vazifesi fereci ve İmam Mehdi’nin (a.f) küresel devletinin zuhurunu beklemektir. Fereci beklemek ise Kur’an’ın, Resul-i Ekrem’in (s.a.a) ve Ehl-i Beyt’in (a.s) bütün emirlerine amel etmektir. ...
 • SMS kanalıyla okunan talakın hükmü nedir?
  6767 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/07/12
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Baba ve anne, çocuk dünyaya gelmeden önce hangi husus ve adabı riayet etmelidirler?
  66327 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/03/13
  Baba ve annenin çocuk dünyaya gelmeden riayet etmeleri gereken husus ve adaptan bazıları şöyledir: Dini farizaları yerine getirmek, cinsel ilişki adabını riayet etmek, helal yemekler yemek, çeşitli temiz meyvelerden yemek, evlenmeden önce genetik tahliller yaptırmak, ruhi bulanım ve gerginliklerden uzak durmak, güzel manzaraları seyretmek ve sağlık kurallarına ...
 • Acaba Halifetullah / Allah’ın halifeliği makamı herkes için midir ve ayrıca bu makamdan daha üstün bir makam bulunmakta mıdır?
  9830 Eski Kelam İlmi 2008/05/03
  Arapça literatürde halife yahut hilafet kavramları “hulf: başın gerisi” kökünden türemiş ve birinin yerine gecen manasında kullanılmıştır. Başka birisinin yerine geçmek ise; somut işlerde kullanıldığı gibi, kuramsal ve hakiki işlerde de kullanılır.Bakara suresinin 30. ayetinde gecen, “Ben yeryüzünde muhakkak bir halife kılacağım…” cümleden ...
 • Nenden rüya âleminde bazı kimselerin iç dünyaları havyalar şeklinde gösterilmiş, bu rüya ve günahtan dolayı tövbe ettikten sonra yüce makamlara ulaşmışlardır?
  6392 Eski Kelam İlmi 2011/12/07
  Bazı rivayetlere göre birçok insanın batını ve iç dünyaları insan değildir. İnsanların işlemiş oldukları bazı eylemleri onların iç dünyasını değiştiriyor ve hayvanlar şekline sokar. İçki içmek bu eylemlerden bir tanesidir. İçki insanın iç ve ruh âlemini köpek şekline soka bilir. Soruda ...
 • İnsanın bilgisi nispî midir yoksa mutlak mıdır?
  6427 Yeni Kelam İlmi 2011/08/17
  Göründüğü kadarıyla nispî bilgi ve mutlak bilgi hakkında hissî ve tecrübî örnekler ile aklî örnekler arasına fark koymamız gerekmektedir; zira hissî ve tecrübî örneklerde bilgimizin nispî ve sadece özel hususların tecrübe edilmiş olması mümkündür. Bazı hususlarda his ve tecrübenin hata yapması muhtemeldir. Ama aklî hususlar böyle değildir; zira aklî ...

En Çok Okunanlar