Gelişmiş Arama
Ziyaret
5740
Güncellenme Tarihi: 2010/09/22
Soru Özeti
İmamlardan bazılarının imam oluşunda şüphe etmenin bir sakıncası var mı?
Soru
Acaba imamlardan bazılarının imamlığında şüphe etmenin bir sakıncası var mı?
Kısa Cevap

İslami inanç birbiriyle uyumlu ve birbirine bağlı bir zincirden ibarettir. Eğer bu zincirin bir halkası yok olursa zincir kopar ve yararsız duruma gelir. Ehl-i Beyt imamlarına inanç da bu türdendir. Bu imamların imam makamına gelmeleri Allah tarafında olduğuna göre bunlardan birinin inkar etmek bile hepsini inkar sayılır.

Ayrıntılı Cevap

İsalmi inançlar birbirine bağlı uyumlu bir zincir halkaları gibidirler. Eğer bu zincirin bir halkası zarar görür ve koparsa bütün zincir dağılır ve faydasız duruma gelir. Şöyle ki Allah inanmanın bir takım gerekleri vardır eğer bu gerekleri insan korursa o zaman Allah onun imanını kabul eder. Aksi takdirde kabul etmez. Şeytanın cennetten kovulma kıssasında görüldüğü gibi o Yüce Allah'tan kıyamete kadar insanları aldatmak için süre istedi.[1] Onun bu isteğinden anlaşılıyor ki ol Allah'a ve kıyamete inanıyordu. Ama buna rağmen Allah onu kafir olarak tanımlıyor.[2] Buna göre sırf Allah'a inanmak iman için yeterli değildir, imanın bütün gereklerine bağlı kalmak da gerekir. Allah'a inanmanın gereklerinden biri onun gönderdiği elçilere yani peygamberlere iman etmektir. Çünkü onları inkar etmek Allah'ı inkar sayılır. Yine peygamberlerin vasileri olan Ehl-i Beyt imamlarına da inanmak Peygamber'e inanmanın gereğidir. Çünkü imamlar Peygamberin emriyle onun vasilerdirler. Onları inkar etmek Peygamber'i inkar etmek sayılır. Buna göre Peygamber'i kabul edip imamları inkar etmek imanın kabul olmamasına yol açar.  Bu ilişki ve bağ imamlardan hepsi hakkında geçerlidir. Yani imamlardan birini inkar etmek tümünü inkar etmek gibidir. Çünkü onlardan her birine inanmanın delili diğerlerine inanmanın delilinin aynısıdır. Onlardan her biri, bir biri ardınca Peygamber'in vasileridirler. İmamlardan her biri önceki imamı tasdik ederek sonrakini tanıtmıştır. Buna göre onlardan birini inkar etmek gerçekte diğerlerini de inkar sayılır ve onların hepsi Peygamber (s.a.a) tarafından belirlendiğine göre onları inkar etmek Peygamber'i inkar sayılır.

Son olarak konuyla ilgili bazı kısa hadislere işaret edelim: İmam Ca'fer Sadık Ehl-i Beyt imamlarından olan babaları vasıtasıyla Peygamber'den (s.a.a) şöyle nakleder: Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu: "Benim halifelerim on iki kişidirler, onların ilki Ali b. Ebi Talip'tir ve sonuncuları Kaim'dir. Onlar benim halifelerim, vasilerim benden sonra ümmetimin önderleri ve hüccetlerimdirler. Kim bunların imamlığına ikrar ederse mümindir ve kim onları inkar ederse kafirdir."[3]

Diğer bir hadiste İmam Ca'fer Sadık (a.s) şöyle buyurur: "Kim bizim sözümüzü kabul etmezse gerçekte Allah'ın sözünü kabul etmemiştir ve kim Allah'ın sözünü kabul etmezse müşriktir."[4]

Yine başka bir hadiste İmam Musa Kazım (a.s) şöyle buyurmuştur: "Kim bize düşmanlık beslerse gerçekte Peygamber'e düşmanlık beslemiş böyle birisi Allah'ın düşmanıdır ve Allah'ın düşmanı cehennem ateşini hak eder."[5]  

1- İlgili dizinler: Hz. Ali'ye itaat etmemek ve Allah'ı inkar (site: 1367)

2- Namazı inkar edenin kişinin kafir oluşu (site: 3313)[1] "قالَ رَبِّ فَاَنظِرنِی ِالَی َیوِم یُبعَثُون ..."، Hicr: 36

[2] Bakara: 34

[3] عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ الْأَئِمَّةُ بَعْدِی اثْنَا عَشَرَ أَوَّلُهُمْ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ وَ آخِرُهُمُ الْقَائِمُ فَهُم خُلَفَائِی و أَوصِیَائِی و أَولِیَائِی وَ حُجَجُ اللَّه عَلَی اُمّتِی بَعدِی الْمُقِرُّ بِهِمْ مُؤْمِنٌ وَ الْمُنْکِرُ لَهُمْ کَافِرٌ"، Bk Şeyh Saduk el-fakıh, c. 4 s. 180 H. 5406 Camia Mudderrisin Bas. Elbette kafir olmaktan maksat burada onun fıkhi anlamı değil lugat anlamıdır. Yani gerçekleri gizleyen kişidir böyle birisi.

[4] "الرَّادُّ عَلَینَا الرَّادّ عَلَى الله وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشَّرکِ بِاللهِ..."؛ Kuleyni, el-Kafi, c. 1 s. 68 Daru'l-Kutub el-İslamiye bas.

[5] "ألا یا عبد الرحمن من أبغضنا فقد أبغض محمدا و من أبغض محمدا فقد أبغض الله جل و علا، و من أبغض الله جل و علا کان حقا على الله أن یصلیه النار و ماله من نصیر" Muhammed Bakır Meclisi c. 97. s. 122 Muessestu'l-vefa Beyrut 1404

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar