Gelişmiş Arama
Ziyaret
5094
Güncellenme Tarihi: 2011/11/21
Soru Özeti
Mürmenliler (Murmen dinsel fırkası) ehli kitap mıdır?
Soru
1. Mürmenliler (Murmen dinsel fırkası) ehli kitap mıdır? 2. Hıristiyan olarak doğan, ama sonra Hıristiyanlık dinini hakikaten kabul etmeyen ve Yüce Allah’a inanan bir fert, ehli kitap sayılır mı?
Kısa Cevap

1. Hıristiyanlığın birçok fırkası vardır ve Amerika’da bulunan çok meşhur bu fırkalardan birisi de Murmen adındaki gruptur. Bu grup, Jozef Smit adında bir ferdin önderliğinde 1820 yıllarında kurtarıcılık faaliyet ve tebliğine başladı. Jozef Smit, 1830 yılında yazdığı “Murmen” kitabında şöyle bir iddiada bulundu: Amerika kıtasını bulan Kıristof Kolom, Amerika’nın sınırlarını yeni halk ve ırka açmak için ilahi vahiy ile Amerika kıtasına doğru yola çıkmıştır. Hz. Mesih bu dünya halkını kurtarmak için zuhur ettiğinde bu nokta Amerika’da ve Missouri eyaletindeki Independence adındaki bir şehirde olacaktır. Amerika, kendini Hz. Musa’nın (a.s) gelişi için hazırlayan Yahudi neslinin kutsal Urşelim’idir. Gerçekte Murmenler, Protestanlardan bir grup olup Yuta eyaletinde yaşamaktadırlar. Onlar birçok kadınla evlenmeye inanmakta ve kendi takipçilerinden bir tür humus ve zekât almaktadırlar.[1]

2. Ehli kitaptan maksat, insanın kitabı olan semavi şeriatlardan birini dini sıfatıyla kabul etmesi ve onun buyruklarıyla amel etmesidir. İslam ve Hıristiyanlık bu kabildendir. Bu nedenle, eğer bir kimse sadece Allah’a inanır ve hiçbir semavi kitaba inanmazsa, çok açık olduğu üzere ehli kitap sayılmaz.[1] Sayt-ı Tibyan.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar