Gelişmiş Arama
Ziyaret
7510
Güncellenme Tarihi: 2010/01/20
Soru Özeti
Dini öğreti ve ayinlere üstten bakmayı açıklar mısınız?
Soru
Dinsel öğreti ve ayinlere üstten bakmayı açıklar mısınız?
Kısa Cevap

Dinsel öğretilere yukarıdan bakmak, amel ve ibadetlerin ilahi rızayı kazanmak için vesile ve araç ve de manevi yetkinlikleri elde etmek için bir merdiven olması anlamına gelir. Birçok ibadetin felsefe ve hikmetinden bu anlam elde edilmektedir. Nitekim dünyanın sınanma yeri ve durak olduğu, kalınacak bir yer olmadığı, araç olduğu, hedef olmadığı (akıbeti belirlemek için bir vesiledir), kıyamet köprüsü ve âlemlerin rabbinin huzuruna çıkmak için bir köprü olduğu, kaygılanma endişelenme ve tehlike hissetme yeri olduğu güvenlikli, kalınacak ve istirahat edilebilecek bir yer olmadığı söylenmiştir. Kur’an ehli bir insan, dünya hayatının bir oyundan öteye bir şey olmadığını ve gerçek hayatın ahrette olduğu gerçeğini Kur’an’ın buyruklarından ve Ehlibeytin sözlerinden anlar.[1] Böyle bir bakış; yani bağımsız değil de üstten bakmak, insan için fedakârlık ve infakta bulunmayı kolaylaştırır. Dünyaya bu şekilde bakmak insana özveride bulunmayı ve infak etmeyi kolaylaştırır. Ama bu maddi nimetler ve deyim yerindeyse dünyevi fırsatlar, basiret ve irade sahibi bir insan için yön belirler ve ilahi hedeflere ulaşmak için bir merdiven haline gelirse, Allah’ın müminlerden satın aldığı bir sermayeye dönüşüverir ve Allah ebedi cennet ve saadeti onlara bahşeder. [2] Ve [3] Nitekim Hz Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: Dünya ona ulaşmak için değil, ahrete ulaşmak için yaratılmıştır.[4]  Dünya kalma yeri değil, sınanma ve geçiş yeridir. Hedef değil, vesiledir (iyi akıbeti kazanmak için vesiledir). Kıyamet köprüsü ve âlemlerin rabbinin huzuruna çıkmak için bir köprüdür. Korku, endişelenme ve tehlike hissedilen bir yerdir. Güvenlikli, kalınabilecek ve istirahat edilebilecek bir yer değildir. Kur’an ehli bir insan, dünya hayatının bir oyundan öteye bir şey olmadığı ve gerçek hayatın ahrette olduğu hakikatini Kur’an’ın buyruklarından ve Ehlibeytten anlar.[5] Böyle bir bakış, yani bağımsız olmayıp üstten bakmak, insan için fedakârlıkta bulunmayı ve infak etmeyi kolaylaştırır. Bu bakışta dünya kınanmaz, bilakis övülür; “dünya doğrular için doğru bir yer, dünyayı tanıyanlar için bir tekâmül merkezi, azık sahipleri için ihtiyaçsızlık diyarı ve öğüt alanlar için öğüt evidir. Dünya Allah dostlarının secde yeri, ilahi meleklerin namaz kıldığı mekan, Allah’ın vahyinin indiği yer ve Allah dostlarının ticarette bulunduğu diyardır. Onlar dünyada Allahın rahmetini elde eder ve cenneti kazanırlar.”[6]

 


[1] Ankebut Suresi, 64. ayet.

[2] Tevbe Suresi, 11. ayet: «ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة...»

[3] Tefsiri Numune, c. 2, s. 356 ve 357.

[4] «الدنیا خلقت لغیرها و لم تخلق لنفسها», Nehcü’l Belağa, hikmet 463.

[5] Ankebut Suresi, 64. ayet.

[6] Nehcü’l Belağa, hikmet 131.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Neden Peygamberin şahsiyeti güç kazandığında değişmektedir?
  5793 Kur’anî İlimler 2011/04/12
  Her ne kadar bu iddiaya yönelik bir delil belirtilmemişse de her davranış değişikliğinin şahsiyet değişiminin göstergesi olmadığını bilmemiz gerekmektedir. Peygamber-i Ekrem (s.a.a) değişik durumlarda içinde bulunduğu zaman, mekân ve konum gereği zahirde farklı davranışlarda bulunmuş olabilir, ama bunların hiçbirini onun şahsiyetindeki farklılığa isnat edemeyiz. Bunun birçok başka ...
 • Aşura günü İmam Hüseyin’in (a.s) kuyu kazarak suya ulaşma imkânı yok muydu?
  8302 تاريخ بزرگان 2011/01/20
  Yezidilerin İmam Hüseyin (a.s) karşısındaki en kirli ve alçakça taktiği İmamın karargâhını hayatın zorunlu unsurundan yani sudan mahrum bırakmalarıydı. Hz. Hüseyin (a.s) bu sorunu halletmek için çok etkili olan birçok girişimde bulundu. Bu girişimlerden biri de kuyu kazmaktı. İmam Hüseyin (a.s) ve yarenleri bu yöntemi kullandılar. ...
 • Domuzun parçaları gibi necasetlerin bazı kısımları Müslüman olmayan kimselere satılabilinir mi?
  5601 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/10
  Hz. Ayetullah’el - Uzma Mekarim Şirazi (Allah ömrünü uzun etsin): Eğer bu konu hakkında yakininiz varsa onun alınıp satılması sakıncalıdır. Hz. Ayetullah’el - Uzma Safi Gülpeygani (Allah ömrünü uzun etsin): Soruda gelen konu hakkında bilgim yok ama eğer söz konusu maddeler ...
 • Anne rızası olmadan Müslüman olmayan bir kızla evlenmenin hükmü nedir?
  7977 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/09/22
  İslam dini insanların bozulması ve yozlaşmasını önlemek ve ahlakî yozlaşmalardan kaynaklanan problemlerden birey ve toplumu korumak ve aynı şekilde aile müessesesini güçlendirmek için evlenmeyi çok tavsiye etmiştir. Elbette gencin hayatı ve geleceği için karar alabileceği bir erginlik ve rüşt yaşına ermesi de İslam dini tarafından önemsenen ...
 • Neden İmam Ali (a.s) Nehcü’l-Belağa’da kendi imametinden söz etmemiş ve sadece hilafetini gasp ettiklerinden şikâyet etmiştir?
  9183 تاريخ بزرگان 2012/05/16
  İmam Ali’nin kendini savunması, kabiliyetlerini, liyakatini ve üstünlüklerini dile getirmesi gerçekte imamet makamını savunmak ve tanıtmaktır; zira eğer halk bundan haberdar olmazsa çok ağır bir hüsrana uğrayacaktır (nitekim bu vakıa maalesef İslam tarihinde gerçekleşti). Bu esas uyarınca İmam Ali (a.s) şartların gerektirdiği durumlarda kendi rehberlik ve imamet ...
 • Acaba bireysel fıkıhta uzmanlık siyasal (hükümetsel) fıkıhta uzman olabilmek için gerekli mukaddime midir?
  5720 Düzenler 2015/05/21
  İslami fıkıh bir biriyle irtibatlı ve iç içe girmiş birçok bilimlerin bütündür ki onun her bir bölümünü bir diğerinden müstakil bir ada şeklinde dikkate alıp sadece bir bölümünde yetişip uzmanlaşmak mümkün değildir. Elbette doğal olarak şu imkân mevcuttur ki bazı dini düşünürler fıkhın has bir bölümünde yapmış ...
 • İmam Muhammed Cevat (a.s)’ın biyografisini açıklar mısınız?
  2469 تاريخ بزرگان 2020/01/20
 • Bu asırda kızları köleliğe çekmek caiz midir?
  6464 Eski Kelam İlmi 2011/10/23
  Her şeyden önce köleliğin İslam dini tarafından temelleri atılan bir kurum olmadığını, bilakis bu fenomenin İslam’ın doğduğu çağda dünyanın tüm bölgelerinde yaygın olan bir realite olduğunu bilmeliyiz. İslam köle sahiplerine ciddi bir zarar vermeksizin ve mevcut toplumsal dengeyi ani ve hızlı bir girişimle ortadan kaldırmaksızın imkânların elverdiği ölçüde ve ...
 • Kendimizi yetiştirmeye ve nefsimizi arındırmaya nereden başlamalıyız?
  10712 Pratik Ahlak 2010/05/06
  Tezkiye, nefsi arındırmak ve temizlemek anlamına gelmektedir. Kur’an-ı Kerim’de nefsi arındırmanın önemi hakkında birçok ayet bulunmaktadır. Ama şu bilinmelidir ki; nefsi arındırmaya başlama noktası her insana göre değişir. İslam’ı henüz kabul etmemiş birisinin nefsi temizlemeye başlayacağı ilk aşama, İslam’ı kabul etmesidir. Müminler için ilk basamak, ...
 • Hangi ayet tevhidin kısımlarını içermektedir? Tevhidin kısımları nelerdir?
  15901 Eski Kelam İlmi 2011/08/14
   Tevhit konusu, Kuranî ve dinî kavramlar içinde en derin ve geniş konulardandır. Çünkü tevhidin çeşitleri ve mertebeleri vardır. Bu yüzden Kuran’da tevhit konusu birçok sure ve ayette genişçe ve derin olarak işlenmiştir. Kuran’ın bu üslup ve tarzı temel kavramlardadır. Bugün bu üslup, Kuran’ın konusal ...

En Çok Okunanlar