Gelişmiş Arama
Ziyaret
5695
Güncellenme Tarihi: 2010/01/20
Soru Özeti
Dini öğreti ve ayinlere üstten bakmayı açıklar mısınız?
Soru
Dinsel öğreti ve ayinlere üstten bakmayı açıklar mısınız?
Kısa Cevap

Dinsel öğretilere yukarıdan bakmak, amel ve ibadetlerin ilahi rızayı kazanmak için vesile ve araç ve de manevi yetkinlikleri elde etmek için bir merdiven olması anlamına gelir. Birçok ibadetin felsefe ve hikmetinden bu anlam elde edilmektedir. Nitekim dünyanın sınanma yeri ve durak olduğu, kalınacak bir yer olmadığı, araç olduğu, hedef olmadığı (akıbeti belirlemek için bir vesiledir), kıyamet köprüsü ve âlemlerin rabbinin huzuruna çıkmak için bir köprü olduğu, kaygılanma endişelenme ve tehlike hissetme yeri olduğu güvenlikli, kalınacak ve istirahat edilebilecek bir yer olmadığı söylenmiştir. Kur’an ehli bir insan, dünya hayatının bir oyundan öteye bir şey olmadığını ve gerçek hayatın ahrette olduğu gerçeğini Kur’an’ın buyruklarından ve Ehlibeytin sözlerinden anlar.[1] Böyle bir bakış; yani bağımsız değil de üstten bakmak, insan için fedakârlık ve infakta bulunmayı kolaylaştırır. Dünyaya bu şekilde bakmak insana özveride bulunmayı ve infak etmeyi kolaylaştırır. Ama bu maddi nimetler ve deyim yerindeyse dünyevi fırsatlar, basiret ve irade sahibi bir insan için yön belirler ve ilahi hedeflere ulaşmak için bir merdiven haline gelirse, Allah’ın müminlerden satın aldığı bir sermayeye dönüşüverir ve Allah ebedi cennet ve saadeti onlara bahşeder. [2] Ve [3] Nitekim Hz Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: Dünya ona ulaşmak için değil, ahrete ulaşmak için yaratılmıştır.[4]  Dünya kalma yeri değil, sınanma ve geçiş yeridir. Hedef değil, vesiledir (iyi akıbeti kazanmak için vesiledir). Kıyamet köprüsü ve âlemlerin rabbinin huzuruna çıkmak için bir köprüdür. Korku, endişelenme ve tehlike hissedilen bir yerdir. Güvenlikli, kalınabilecek ve istirahat edilebilecek bir yer değildir. Kur’an ehli bir insan, dünya hayatının bir oyundan öteye bir şey olmadığı ve gerçek hayatın ahrette olduğu hakikatini Kur’an’ın buyruklarından ve Ehlibeytten anlar.[5] Böyle bir bakış, yani bağımsız olmayıp üstten bakmak, insan için fedakârlıkta bulunmayı ve infak etmeyi kolaylaştırır. Bu bakışta dünya kınanmaz, bilakis övülür; “dünya doğrular için doğru bir yer, dünyayı tanıyanlar için bir tekâmül merkezi, azık sahipleri için ihtiyaçsızlık diyarı ve öğüt alanlar için öğüt evidir. Dünya Allah dostlarının secde yeri, ilahi meleklerin namaz kıldığı mekan, Allah’ın vahyinin indiği yer ve Allah dostlarının ticarette bulunduğu diyardır. Onlar dünyada Allahın rahmetini elde eder ve cenneti kazanırlar.”[6]

 


[1] Ankebut Suresi, 64. ayet.

[2] Tevbe Suresi, 11. ayet: «ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة...»

[3] Tefsiri Numune, c. 2, s. 356 ve 357.

[4] «الدنیا خلقت لغیرها و لم تخلق لنفسها», Nehcü’l Belağa, hikmet 463.

[5] Ankebut Suresi, 64. ayet.

[6] Nehcü’l Belağa, hikmet 131.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Acaba Allah’ın kalbimizde yer edindiğini söyleyebilir miyiz?
  5816 Eski Kelam İlmi
  Allah hem göklerde ve hem de yerdedir, arşa da yerleşmiştir ve ayrıca kalbimizde de yer edinmiştir. Diğer bir tabirle; Allah’ın bir zaman veya mekâna ihtiyacı olmamasına rağmen her yerde ve her zamanda Onun varlığı hissedilebilir. Aynı zamanda bu söylenenlerin hiçbiri boş ve manasız değil aksine biraz dikkatle ...
 • İmam Ali (a.s) kendi yönetimi zamanında muta kısıtlamasının kaldırılması yönünde açık bir söz söylemiş midir?
  6562 متعه
  Din adına bidat işleyen insanlar onu hiçbir şekilde terk etmeye hazır değildiler. Örneğin tarihte şöyle nakledilmiştir: Kufe ehli, Müminlerin Önderinden (a.s) ibadette bir bidat sayılan Ramazan ayının nafilesini (teravih namazı) cemaat ile kıldırması için bir imam seçmesini istedi. Hz. Ali (a.s) bunu kabul etmedi ve bu amelin ...
 • Hz. Muhammed (s.a.a) Nerede Toprağa Verilmiştir?
  6362 تاريخ بزرگان
  İslam Peygamberi, Ebrehe’nin askerleriyle[1] Allah’ın evine hücum ettiği yılda doğmuş ve kırk yaşındayken Hira mağarasında ibadetle meşgulken Allah tarafından peygamberliğe seçilmiştir. Hz. Muhammed (s.a.a) çağrısını ilkönce gizli olarak başlatmış ve Allah’ın emriyle açık çağrısına da yakınlarından başlamıştır.[2] Hz. Peygamberin ...
 • Raksetmenin haram olduğunu söyleyen hadisleri senetleriyle beraber zikrediniz.
  5000 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Namahrem bir kızla bir oğlanın ilişkisinin yasak olduğuna dair birkaç hadis yazar mısınız?
  6513 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  İki namhrem arasındaki ilişki konusu çok geniş olup, bazılarının kesinlikle sakıncası yoktur. Soruda belirsizlikler olmasıyla birlikte yinede birkaç açından ona cevap verebiliriz.Namhremler Arasındaki İlişkilere Ait Hadisler1- Kafi’de kendi senediyle Saadu’l Eskaf’tan İmam Bakır’ın şöyle buyurduğunu rivayet eder: ‘Ensardan bir ...
 • İmam Hasan (a.s) daha büyük olmasına rağmen neden imamet İmam Hüseyin’in (a.s) evlatlarına intikal etmiştir?
  8051 Eski Kelam İlmi
  Yanıta ulaşmak için bir takım noktalara dikkat etmek gerekmektedir: 1. İmamet makamına ulaşan bir şahıs masumiyet, ilim, cesaret, cömertlik vb. şart ve özellikler taşımalıdır. Bu şartların kimin karakterinde tahakkuk ettiğinin teşhisi insan için mümkün olmadığından, imamet makamı Allah tarafından atanılan bir ...
 • Acaba Ehlisünnet ile Şia arasında münazaraların yapılmasına taraftar ve teyit ediyor musunuz?
  5577 Eski Kelam İlmi
  Semavi dinler, özellikle İslam dini diyalog ve görüş alış verişinin yapılmasına önem vermiş/vermekte ve buna has bir ilgi göstermiş ve göstermektedir. Zira dinin temel hedefi insanları saadete tekâmüle ve doğru yola, doğru bir şekilde hidayet etmektir. Bu hedef ve maksadın gerçekleşmesi sadece ve ...
 • Dinî ilimleri öğrenmenin önemi nedir?
  13659 Pratik Ahlak
  Öğrenmek bazen amel ve yükümlülüğü yerine getirmek için ve bazen de başkalarını eğitmek ve yetiştirmek içindir. Birinci kısım genel bir sınıflandırmayla iki bölüme ayrılmaktadır: Birinci bölüm tüm Müslümanlar ile ilgili hükümler olup özel bir iş, uzmanlık ve cinsiyetle bağlantılı değildir. İlk etapta tüm yükümlüler ile ilgilidir. Namaz, oruç ve ...
 • Neden Hz. Peygamber (s.a.a) ve Ehlibeytine (a.s) namazda salâvat getiririz? Hz. Peygamber’in (s.a.a) sünneti de bu şekilde miydi?
  11503 صلوات بر محمد و آل محمد
  1. Soruda da belirtildiği üzere Hz. Peygamber-i Ekrem (s.a.a) ve Ehlibeytine salâvat getirmek ile ilgili olarak “Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selâm edin”[1]ayetinin tefsiri bağlamında birçok rivayet mevcuttur. Bu hadisler Şia ve Sünni ...
 • Nafile namaz nedir ve onu kılma şekli nasıldır?
  54054 Pratik Ahlak
  Nafile namazı, müstehap namaza denir ve nafilelerden kastedilen müstehap namazlardır; yani her Müslüman’a gündüz ve gece farz olan (on yedi rekât) namazlar dışındaki namazlardır. Rivayetlerde değişik müstehap namazlarına işaret edilmiş ve tavsiyede bulunulmuştur. Biz burada sadece kılınması daha çok tavsiye edilen gece ve gündüz nafilelerine işaret ediyoruz. Cuma günü ...

En Çok Okunanlar