Gelişmiş Arama

Cevaplar Arşivi(Etiket:sahabeler)

  • Ubey b. Kab’ın şahsiyeti nasıl idi?
    8346 2012/03/12 تاريخ بزرگان
    Ubey b. Kab, Hz. Peygamberin en meşhur sahabelerinden biridir, Şia ve Ehli S nnet i i eren t m M sl manların yanında saygıya sahiptir. Şii kaynaklarında ondan sınırlı sayıda rivayet nakledilmiştir. Ri

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar