Advanced Search

Bank Pertanyaan (Klasifikasi Topik :Dalil-dalil Keadilan Ilahi )

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Apa yang menjadi falsafah penciptaan kawasan kering dan gurun?
  5226 Teologi Lama
  Allah Swt menciptakan segala sesuatu, baik langit dan bumi, pegunungan, lautan, hutan belantara dan gurun, kesemuanya berdasarkan manfaat-manfaat dan kemaslahatan-kemaslahatan. Penciptaannya berdasarkan kebenaran dan tidak terdapat kebatilan di dalamnya.[1] Namun manusia tidak mampu memahami dan mencerap kemaslahatan-kemaslahatan ini. Apabila hutan-hutan dan lautan memiliki manfaat ...
 • Apakah Bunda Imam Mahdi Ajf juga tergolong maksum?
  9433 Para Maksum
  Dalam pandangan Syiah yang dapat mencapai makam maksum (mengikut istilah yang dikenal secara umum) hanyalah para nabi dan pengganti mereka. Arti maksum di sini adalah bahwa mereka suci dari segala kesalahan, kelupaan dan perbuatan dosa dalam masa hidupnya baik dalam tahapan pemahaman, penyampaian wahyu ...
 • Apa tafsir dari ayat “Segungguhnya hari kiamat itu akan datang Aku merahasiakan (waktunya)” (Qs. Thaaha [20] : 15)
  23938 Teologi Lama
  Salah satu dari nama-nama kiamat adalah al-Sâ’ah (masa, waktu), yang disebutkan Al-Quran sebanyak 43 kali.[1] Salah satunya ialah dalam surah Thaha ayat 15 yang berbunyi: “Segungguhnya hari kiamat itu akan datang Aku merahasiakan (waktunya) agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia ...
 • Apa perbedaan antara imam dan khalifah?
  19705 Garis Besar
  Kendati menurut pandangan sebagian cendekiawan Ahli Sunnah, seperti Ibnu Khaldun, tidak ada perbedaan antara imam dan khalifah, dan keduanya adalah satu makna yaitu pelanjut dari pemilik syariat dalam menjaga agama dan kebijakan atau politik dunia, akan tetapi, secara umum dan ringkas bisa dikatakan bahwa kedudukan imâmah, sebagaimana ...
 • Apakah seorang laki-laki kafir meludahi Nabi Muhammad Saw, dan karenanya kemudian turun sebuah ayat al-Quran?
  8370 Tafsir
  Terkait dengan pertanyaan tersebut, terdapat kisah dari para mufasir yang diyakini sebagai sebab turunnya ayat, «وَ یَوْمَ یَعَضُّ الظَّالِمُ عَلى‏ یَدَیْهِ یَقُولُ یا لَیْتَنِی اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبیلاً» “(ingatlah) hari (ketika itu) orang yang zalim menggigit dua tangannya, seraya berkata, “Aduhai kiranya (dulu) aku mengambil ...
 • Apakah hakikat hadis dhaif itu? bolehkah kita berpegang pada hadis dhaif?
  28970 Dirayah al-Hadits
  Di antara ulama terdahulu (qudama) Syiah; yaitu hingga sebelum Ahmad bin Musa bin Thawus Hilli (abad ketujuh) semasa dengan Muhaqqiq Hilli dan penyusun kitab “Hal al-Isykâl fi Ma’rifat al-Rijâl” (Jamaluddin Sayid Ahmad Ibnu Thawus Hilli) yang mengemuka hanyalah satu terma dan terma itu adalah klasifikasi hadis menjadi ...
 • Apakah apabila Allah Swt mencintai seseorang maka hal itu meniscayakan seluruh orang juga akan mencintainya?
  5891 Teologi Lama
  Meski terdapat beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa Allah Swt menyebarkan kecintaan-Nya kepada seorang hamba saleh di hati manusia namun harap diketahui bahwa sokongan mayoritas masyarakat terhadap seseorang tidak serta merta bermakna bahwa ia adalah seseorang yang dicintai oleh Allah Swt. Demikian juga, permusuhan bersama masyarakat terhadap seseorang tidak ...
 • Apa saja yang menjadi faktor-faktor kemunculan Imam Zaman Ajf.
  3948 Tanda-tanda Kemunculan Imam Mahdi
  Faktor-faktor yang menjadi sebab kemunculan adalah beberapa hal yang disebut sebagai terciptanya ruang bagi kemunculan Imam Zaman Ajf dan termasuk di antara sebab-sebab kemunculan Imam Zaman Ajf. Dalam hal ini harus dikatakan bahwa meski faktor utama kemunculan Imam Zaman Ajf adalah irâdah Ilahi (kehendak Ilahi), namun apa ...
 • Disebutkan bahwa Allah Swt adalah cahaya langit dan bumi, apakah yang dimaksud cahaya di sini adalah cahaya empirik? Kalau bukan lantas apa maksudnya?
  17910 Tafsir
  1.     Yang dimaksud dengan “nur” (cahaya) pada ayat “Allahu nur al-Samawat wa al-Ardh” (Allah adalah cahaya langit dan bumi) tentu saja bukan cahaya indrawi dan empirik. Karena cahaya empirik dan indrawi merupakan tipologi dan kualitas materi yang melekat pada benda. ...
 • Perbedaan subyek epistemologi dan filsafat ilmu?
  16159 Filsafat Islam
  A.      Subyek epistemologi adalah ilmu itu sendiri, pengetahuan (episte), media-media, cara-cara mengenal dan mengetahui. Namun subyek dalam filsafat ilmu adalah kuiditas ilmu karena ia memiliki identitas yang lebih menyeluruh.B.      Hubungan epistemologi ...

Populer Hits