Advanced Search
Hits
1317
Tanggal Dimuat: 2019/06/16
Ringkasan Pertanyaan
Apakah Imam Husain As sebelum syahadah, didakwa dengan tuduhan seperti: keluar dari Imam kaum muslimin, perusak persatuan, kafir dan lainnya dan para qadhi yang membelot menyetujui pembunuhan atas Imam Husain As?
Pertanyaan
Apakah memang benar adanya bahwa Imam Husain As sebelum syahadah didakwa dengan tuduhan telah keluar dari agama dan kafir? Siapakah yang mengeluarkan hukum kafir dan keluarnya Imam Husain As dari agama Islam?
Jawaban Global
Sebelum menyebutkan nama seseorang yang memberikan tuduhan tidak pantas seperti keluarnya dari kekhalifahan kaum Muslimin, pemecah belah persatuan di antara kaum muslimin dan lainnya, perlunya kami jelaskan secara singkat bahwa manipulasi dan cara busuk ini dilakukan oleh Bani Umayyah.
Masyarakat Islam pada tahun-tahun ketika terjadi Tragedi Karbala, mengalami pelbagai perubahan besar. Benar bahwa berbagai penyimpangan tersebut terjadi secara perlahan, namun dasar-dasar penyimpangan itu telah ada semenjak tahun-tahun pertama setelah Rasulullah Saw wafat. Penyimpangan ini dilakukan oleh para penguasa yang sangat mudah mampu memanfaatkan masyarakat dengan membodohi mereka dengan mencari pembenaran secara zalim dan menindas mereka. Bani Umayyah sangat berperan dalam menemukan dan menyebarkan penyelewengan ini, khususnya dengan naik tahtanya Yazid dimana Bani Umayyah tidak lagi mengakui kebenaran agama Islam. Mereka hanya menggunakan Islam sebagai kedok pembenaran kekuasaannya.[1]
Imam Husain As menilai bahwa Bani Umayyah adalah golongan orang-orang yang tunduk terhadap perintah setan, meninggalkan ketaatannya kepada Allah, menampakkan kesalahan, meliburkan hukum-hukum Ilahi dan menggunakan harta baitul mal.[2] Di samping berbuat keonaran dan meliburkan hukum-hukum agama mereka juga mendistorsikannya dan atau memanfaatkannya secara tidak benar. Bani Umayyah menegakkan hukum dengan kekuasaan jahatnya, melakukan balas dendam lamanya terhadap Islam dan Nabi Muhammad Saw.
Salah satu kebejatan terbesar yang dilakukan oleh Bani Umayyah adalah tipu daya dan kebohongannya yang ditempuh dengan cara menyebarkan propaganda palsu. Pelencengan ini telah terjadi semenjak masa pemerintahan Muawiyah dan dari hari ke hari semakin meluas dan meningkat. Dengan kematian Muawiyyah pelencengan ini mencapai puncaknya dan Islam berada di ambang kehancuran.[3] Bani Umayyah dengan propaganda palsu membohongi masyarakat bahwa barang siapa yang melawan penguasa pada waktu itu, meskipun seseorang itu seperti Yazid, maka ia telah keluar (dari Islam) dan kafir sehingga harus dibunuh.
Demi melancarkan propaganda itu, ia juga menggunakan semboyan seperti “Persatuan Umat”. Oleh itu, sebagian orang menuduh bahwa Imam Husain As telah keluar dari agama dan kafir sehingga harus dibunuh. Sebagian dari orang-orang yang memiliki anggapan demikian adalah:
 1. Perwakilan Amru bin Sa’id bin Ash (hakim Mekah). Ia berkata kepada Imam Husain ketika beliau keluar dari Mekah: “Apakah Anda tidak takut kepada Tuhan bahwa Anda telah keluar (dari Islam) dan dari jamaah Kaum Muslimin serta telah memecah belah persatuan ummat?”[4]
 2. Amru bin Hujaj, salah seorang perwira Ibnu Ziyad, dengan kiasan dan dengan bangganya berkata: “Kami, bukan golongan orang yang tidak mentaati (khalifah Kaum Muslimin) dan tidak memisahkan diri dari jamaah mereka.”[5] Demikian juga, ia berkata kepada pasukan Ziyad: Peliharalah ketaatan dan kesatuan jamaah kalian, janganlah ragu dalam membunuh seseorang yang telah keluar (dari Islam) dan melawan Imam (khalifah Kaum Muslimin)!”[6]
 3. Abdullah bin Umar salah seorang fukaha Ahlusunnah dan perawi hadis percaya bahwa apabila masyarakat yang membaiat Yazid lebih banyak, maka ia juga akan menerimanya dan dengan Muawiyah ia juga mengikat janji: “Ketika semua masyarakat membaiat anakmu, Yazid, maka aku tidak akan melawannya.”[7] Ia kepada Imam Husain As berkata: “Janganlah Anda memecah belah umat.”[8] “Janganlah Anda keluar (dari Islam), bersabarlah dan masuklah ke dalam perdamaian di mana semua masyarakat ada di dalamnya.”[9]
 4. Pada masa sekarang, kadang-kadang beberapa fatwa dinukilkan dari hakim yang membelot bahwa ia menghukumi Imam Husain As telah keluar dari Islam dan hukum atas pembunuhan kepadanya. Namun berdasarkan penelitian-penelitian yang kami lakukan, kami tidak menemukan adanya fatwa tersebut baik dalam kitab-kitab hadis maupun sejarah pada masa awal.[10] [iQuest]
 

[1] Ja”fariyan, Rasul, Hayāt Fikri wa Siyāsi Aimah, hal. 221, Qum, Anshariyan, cet. 6, 1381 S.
[2] Baladzuri, Ahmad bin yahya, Insāb al-Asyrāf, Periset: Zakar, Suhail Zarkali Riyadh, jil. 3, hal. 171, Beirut, Dar al-Fikr, Cet 1, 1417 H.
[3] Silahkan lihat: Qarisyi, Baqir Syarif, Hayāt al-Imām al-Husain As, jil. 2, hal. 282-191, Qum, Madrasah Ilmiyah Irwani, cet. 4, 1413 H.
[4] «یا حسین، أ لا تتقى الله! تخرج من الجماعه، و تفرق بین هذه الامه!»Thabari, Muhammad bin Jarir, Tārikh al-Umam wa al-Muluk, (Tārikh Thabari), Periset: Ibrahim, Muhammad ABul Fadzl, jil. 5, hal. 385, Beirut, Dar al-Tsurats, cet. 2, 1387 H.
[5] «لم نخلع طاعة و لم نفارق جماعة», Ibnu Atsir, Ali bin Muhammad, Al-Kāmil fi al-Tārikh, jil. 4, hal. 30, Beirut, Dar Shadir, 1385 H.
[6] «الزموا طاعتکم و جماعتکم، و لا ترتابوا فی قتل من مرق من الدین، و خالف الامام» Tārikh Thabari, jil. 5, hal. 435.
[7] «فإذا اجتمع الناس على ابنک یزید لم أخالف‏» Ibnu A’tsam Kufi, Ahmad bin A’tsam, Al-Futuh, Riset: Syiri, Ali, jil. 4, hal. 340, Beirut, Dar al-Adhwa, 1411 H.
[8] Al-Kāmil fi al-Tārikh, jil. 4, hal. 17.
[9] Al-Futuh, jil. 5, hal. 24.
[10] Silahkan lihat: Fatwa-fatwa Hakim yang membelot tentang pembunuhan Imam Husain As, Pertanyaan 46807.
Komentar
Jumlah Komentar 0
Silahkan Masukkan Redaksi Pertanyaan Dengan Tepat
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Silahkan Masukkan Redaksi Pertanyaan Dengan Tepat
<< Libatkan Saya.
Silakan masukkan jumlah yang benar dari Kode Keamanan

Klasifikasi Topik

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Demikian juga bersalaman dengan seorang wanita tua non-mahram?
  2988 Sebagian Hukum
  Bersalaman dengan non-mahram tidak dibolehkan dan satu-satunya kriteria dalam masalah ini bukanlah daya tarik atau terpancing gejolak seksualnya. Beberapa Lampiran: Jawaban Marja Agung Taklid terkait dengan pertanyaan di atas adalah sebagai berikut: Ayatullah Agung Siistani (Mudda Zhilluhu al-‘Ali): Tidak diperbolehkan. Ayatullah Agung Shafi Gulpaigani (Mudda Zhilluhu al-‘Ali):
 • Apa kewajiban seorang Muslim terhadap Muslim lainnya? beserta penguatan hadistnya..
  13589 گناه و رذائل اخلاقی
  Dalam sumber-sumber riwayat, terdapat beberapa pasal dengan judul “hak Mukmin atas saudara-saudara Mukmin lainnya” (Bab Haq al-Mu’min ‘ala Akhihi wa Adai Haqqihi) yang di dalamnya menjelaskan tentang hak-hak saudara-saudara seagama: Menyingkirkan pelbagai problema yang dihadapinya, memenuhi hajat-hajatnya, menutupi aib-aibnya, membayarkan utang-utangnya, menengoknya ketika sakit, tidak ...
 • Bagaimana saya hidup sebagai seorang Syiah di kalangan Ahlusunnah?
  6094 Akhlak Praktis
  Menunaikan tugas-tugas yang dianjurkan para Imam Maksum bagi setiap Syiah adalah wajib. Namun bagi mereka yang hidup di kalangan Ahlusunnah maka pelaksanaan tugas-tugas ini lebih mesti hukumnya. Mengingat Anda bermukim di kalangan Ahlusunnah dan melakukan interaksi dengan mereka, maka Anda harus lebih memperhatikan dan melaksanakan banyak hal. Dalam kitab ...
 • Apakah boleh menonton film-film porno dengan maksud mempelajarinya guna memuaskan pasangan pada malam pertama?
  12722 Menyaksikan Film dan Foto Non-Mahram
  Malam pertama atau yang disebut sebagai zafâf adalah malam ketika dua pasangan yang telah dikat oleh hubungan suami-istri tidur seranjang dan sepembaringan untuk pertama kalinya. Malam ini merupakan malam yang sangat penting dan penuh berkah serta banyak menyisakan pengaruh pada kehidupan dan masa depan kedua pasangan. Karena ...
 • Apakah wanita dapat menjadi hakim?
  4889 بیشتر بدانیم
  Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dan ahli agama terkait dengan apakah wanita dapat menjadi hakim dan beberapa posisi lainnya. Meski demikian, persoalan ini tidak termasuk hal-hal yang bersifat pasti dari agama. Mereka yang berkata bahwa kaum wanita tidak dapat menjadi hakim bersandar pada dalil-dalil seperti riwayat ...
 • Apa pandangan Islam terkait dengan perang pada bulan-bulan haram?
  15699 Tafsir
  Berdasarkan sebagian ayat dan riwayat yang ada, Islam tidak hanya melarang perang pada bulan-bulan Haram (Dzulqaidah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab) bahkan bersikap keras terhadapnya sehingga tidak ada orang yang berpikir untuk berperang pada bulan-bulan tersebut sehingga pada ayat yang menjadi obyek pertanyaan, perang pada bulan-bulan haram dipandang ...
 • Siapakah Salahudin al-Ayyubi itu? Bagaimana kisahnya ia menjadi seorang pahlawan? Silsilah nasabnya merunut kemana? Mengapa dia menghancurkan pemerintahan Bani Fatimiyah?
  148538 Sejarah Para Pembesar
  Salahuddin Yusuf bin Ayyub (Saladin) yang kemudian terkenal sebagai Salahuddin al-Ayyubi adalah salah seorang panglima perang dan penguasa Islam selama beberapa abad di tengah kaum Muslimin. Ia banyak melakukan penaklukan untuk kaum Muslimin dan menjaga tapal batas wilayah-wilayah Islam dalam menghadapi agresi orang-orang Kristen Eropa.
 • Apakah Imam Husain As memiliki putri bernama Ruqayyah atau Sukainah yang meninggal di Damaskus pada usia tiga atau empat tahun?
  7097 Ahlulbait As dan Para Sahabat
  Meski kebanyakan sejarawan dalam buku-bukunya tidak menyebutkan putri kecil Imam Husain yang bernama Ruqayyah, Fatimah Sughra atau dengan nama lainnya, namun pada sebagian literatur dijelaskan tentang biografi putri belia ini dan tragedi yang menimpanya di Suriah. Dalam literatur-literatur riwayat dan sejarah kita terdapat juga bukti-bukti yang menyokong ...
 • Dimanakah tempat Imam Zaman Ajf berdomisili?
  4842 Teologi Lama
  Dalam masalah ini kita berhadapan dengan tiga model riwayat:Pertama, riwayat-riwayat yang tidak memperkenalkan kediaman dan domisili khusus bagi Imam Zaman. Meski demikian sebagian riwayat-riwayat ini memandang bahwa Imam Zaman berkediaman di gurun dan pegunungan.
 • Selama beberapa waktu sepertinya iman saya kian menipis dan saya takut kesudahan dan ending dari hidup saya. Apa yang saya harus lakukan?
  4451 دستور العمل ها
  Pada umumnya kaum muda memiliki spirit kritis dan skeptis. Sikap skeptis dan ragu atas masalah-masalah akidah merupakan sebuah hal yang wajar di kalangan anak muda namun harap diperhatikan bahwa pada akhirnya mereka harus menemukan jawaban dari sikap kritis dan skeptis ini. Setan dan was-was setan pada masa-masa ...

Populer Hits