Gelişmiş Arama
Ziyaret
8080
Güncellenme Tarihi: 2011/04/21
Soru Özeti
Niçin gündüz ayakta durarak geceleri ise oturarak su içmenin iyi olduğu söylenir? Bunun ilmi bir delili de var mı yoksa sadece rivayetlerde mi yer almıştır?
Soru
Niçin gündüz ayakta durarak geceleri ise oturarak su içmenin iyi olduğu söylenir? Bunun ilmi bir delili de var mı yoksa sadece rivayetlerde mi yer almıştır?
Kısa Cevap

Bütün ilahi hükümlerin felsefeleri ve hikmetleri vardır. Şeriatta var olan hiçbir hüküm hikmetsiz değildir. Gerçi biz bu hikmetlerin hepsini bilmiyoruz ancak hikmet sahibi ve adil olan Allah hiçbir hükmü hikmetsiz karar kılmaz. Bazı rivayetlerde yer aldığına göre geceleyin ayakta su içmek kişinin karnının büyümesine sebep olur. Ancak gündüz ayakta durarak su içmek vücudun gücünün çoğalmasına ve yemeğin çabuk sindirilmesine sebep olur.

Ayrıntılı Cevap

İlahi emir ve hükümlerin hiçbiri hikmetsiz ve felsefesiz değildir. Elbette biz bunların hepsini bilmemekteyiz. Çünkü insan, sadece her asır ve dönemde kendi beşeri bilgilerimiz ölçüsünde ilahi hükümlerin hikmetlerinden bir bölümünü anlayabiliriz. İlahi hükümlerin genişlik ve derinliğine ve bizim ilmimiz sınırlı oluşuna nazaran bunun ötesinde bir şey de düşünülemez. [1]

Ancak hikmet sahibi ve adil Allah'ın hiçbir hükmü hikmetsiz olmadığına göre her hükümde mutlaka bir hikmetin olduğunu biliyoruz.[2] Çünkü Allah kulların faydasına olmayan hiçbir emir vermez. Verdiği her emirde bizim bir yararımız gözetilmiştir.

Bu temele dayalı olarak kulluk gereği Yaratıcının bütün emirlerine eksiksiz itaat etmemiz gereklidir.  

Bunun yanı sıra, gündüz suyu ayakta ve gece oturarak içmenin hikmetini açıklayan bazı hadislere işaret edelim:

A: İmam Cafer Sadık (a.s): şöyle buyurmuştur: "Geceleyin ayakta su içmek karnın büyümesine sebep olur." [3]

B: İmam Cafer Sadık (a.s): "Gündüz ayakta su içmek terlemeye ve vücudun gücünün çoğalmasına sebep olur."[4]

C: İmam Sadık (a.s): "Gündüz ayakta su içmek yemeğin daha iyi sindirilmesine ve geceleyin ayakta su içmek ise karnın büyümesine sebep olur."[5][1] bk Mekarim Şirazi, Nasir, ve Subhani, Cafer, Pasukh bi pursişhayi mezhebi

[2] bk soru 1764 site: 881

[3] Şeyh Saduk, Men layehzeruhu el-Fakih, c. 3 s. 353 Daru'l- Kutub el-İslamiye

[4] ade n. 3

[5] Küleyni, Muhammed b. Yakub, el-Kafi, c. 6 s. 383, Dar Sa'b, Beyrut.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Âlimlerin kendini Ayetullah ve Hüccetü’l-İslam unvanlarıyla tanıtması tekebbür değil midir?
  5408 Pratik Ahlak 2011/11/21
  Tevazu, insanın gelişmesine neden olan çok beğenilen sıfatlardan biridir. Bunun mukabilinde tekebbür ve kendini büyük görme ise çok çirkin ve kötüdür. Tekebbür, insanın kendisini başkaları karşısında olduğundan daha çok ve büyük göstermesidir. Bu nedenle, eğer insan kendini gerçekte olduğu gibi tanıtırsa, tekebbür etmemiş ve sadece tevazuu terk etmiş olur. ...
 • Toprağa verildiğimiz vakit, kabirde kendimiz için uygun bir ikametgâh seçebilmemiz için bir yol var mıdır?
  8254 کهنسالی و مرگ 2012/08/21
  Kabre girme esnasında insanın hisleri, kendisi için gözetilmiş yere bağlıdır ve bu yer de insanın dünyada iken yapmış olduğu davranış ve hareketlerine tabidir. Doğal olarak bu değişik durumlarda farklı olacaktır. Yanı sıra öldükten sonra ölen şahsın artık iyi bir davranış sergileme imkânı bulunmaması nedeniyle, tabii olarak onun ...
 • Neden Fatiha suresi (Hamd) Seb’i Mesani olarak adlandırıldı?
  16046 Tefsir 2011/08/14
  Tefsirlere ve rivayet kaynaklarına müracaat ettiğimizde bu konuda –“Seb’i Mesani” ve “Kuran’ı Azim”den maksat nedir?” farklı görüşlerin mevcut olduğunu görürüz:Bazıları bu iki terimden maksadın Kuran ve ayetleri olduğu ...
 • Kimler masum kavramının örnekleridir?
  8248 Eski Kelam İlmi 2010/09/22
  Masumluk nefsanî bir sıfat ve derunî bir güç olup taşıyanı günaha bulaşmanın ötesinde günah işleme düşüncesi ve tasavvurundan alıkoyar. Istılahta ise hata, unutma, sürçme ve günahtan korunma ve mahfuz olma anlamındadır. Genel bir sınıflandırmayla masumiyet iki çeşittir: 1- Tümel korunma ve masumiyet; 2- Güçlü ve zayıf ...
 • Hz. Âdem (a.s) ve Havva’nı kaç tane çocukları vardı?
  146262 تاريخ بزرگان 2009/08/23
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Düğünlerde klasik müzikler kullanılması halinde, kadının kadın için dans etmesinin hükmü nedir?
  6293 کلیات 2012/04/07
  Ayetullahe'l-uzma HAMANEİ’NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri: Kadının kadınlar için dans etmesi eğer lehv unvanı kendisine sıdk ediyor; örneğin kadınlar meclisini dans meclisine dönüştürüyor olması gibi, sakıncalıdır ve ihtiyatı vacip gereğince terk edilmelidir. Bu durum dışındaki durumlarda eğer şehveti uyandıracak nitelikte veya haram bir ...
 • Neden şehitlerin seyidi olan İmam Hüseyin’in matemine ravza hani deniliyor?
  8152 تاريخ کلام 2011/12/20
  Ravza hani (ravza okuma) ıstılahı “ravzatu’ş-şuheda”, adlı kitabından alıntı yapılmıştır. Bu kitap minber ve sohbet yapan kimseler bu kitapta bulunan mersiyleri okuduklarında geride kalmış , yani bu isim bu kitabın kendisinden alıntı yapılmıştır. Bu kitap Kerbela olayını ve orada gerçekleşen hadiseleri içinde toplamış farsça diliyle molla Hüseyin ...
 • Dövme abdest, gusül ve hac amellerini yerine getirmek için bir sakınca yaratır mı?
  9224 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/08/21
  Taklit mercilerinin çoğu dövme hakkında şöyle buyurmuştur: Eğer dövme salt renk olursa veya derinin altında bulunursa ve deri üstünde suyun ulaşmasını engelleyen bir şey olmazsa abdest, gusül ve namaz doğrudur.[1] Eğer deri üstünde engel bulunursa ve deriye suyun ulaşmasını engelleyecek ...
 • Birinin bedeninin dışarıdan görünmeyen yerlerinde ‘ala’ hastalığı varsa evlenmeden önce bunu eşine söylemeli midir? Söylemezse hükmü nedir?
  10716 Varie 2012/05/30
  Ayetullah el-Uzma Hamanei’nin Bürosu: Eğer sorulmazsa söylemeye gerek yoktur. Ayetullah el-Uzma Sistani’nin Bürosu: Evlenecek kadın veya ailesi sorarsa bu hastalığın varlığını gizleyemez. Kendisini sağlıklı gösterse ve nikah kıyılsa, sonra yalan olduğu ortaya çıkarsa kadın nikah akdini feshedebilir. Ayetullah el-Uzma Mekarim Şirazi’nin Bürosu: Kadın ve erkek, ...
 • Dinle kültür arasında ne gibi bir ilişki vardır?
  29062 Yeni Kelam İlmi 2009/06/16
  Din ile kültürün arasındaki ilişkinin anlaşılabilmesi için dinin ve kültürün mahiyet, hedef ve işleyişini tam olarak bilinmesi gerekir. Dinle kültür arasında her hangi bir ilişkinin olmadığını söyleyenler varsa da bu görüş geçerli değildir. Ancak bir kısım kültürler, kemale ...

En Çok Okunanlar