Gelişmiş Arama
Ziyaret
3273
Güncellenme Tarihi: 2012/01/18
Soru Özeti
Banyoya götürüp yıkamak ve elbise giydirmek gibi hususlarda karşı cinsiyetten engelli insanlara yardım etmenin sakıncası var mıdır?
Soru
Hem fiziksel açıdan ve hem de ruhsal açıdan engelli olan karşı cinsten insanların işlerini yapmanın bir sakıncası var mıdır? Mesela onları banyoya götürüp yıkamanın, elbise giydirmenin ve tuvalet götürmenin bir sakıncası var mıdır? Onların ihtiyar ve genç olması arasında bir fark var mıdır?
Kısa Cevap

Mezkûr soruyla ilgili mevcut fıkhî hükmü istemeniz nedeniyle, mercilerin bürolarından bunu sormayı gerekli gördük. Alınan cevaplar aşağıda yer almaktadır:

Hz. Ayetullah Uzma Sistani’nin (ömrü uzun olsun) Bürosu:

Başka bir şahsın avretine bakmak ve dokunmak haramdır.

Hz. Ayetullah Uzma Mekarim Şirazi’nin (ömrü uzun olsun) Bürosu:

Aynı cinsiyetten birine ulaşılamadığı durumda bir mani yoktur.

Hz. Ayetullah Uzma Safi Gülpaygani’nin (ömrü uzun olsun) Bürosu:

Eğer avret veya genellikle bedenlerinin örtükleri kısımlarına bakmaya ve bu yerlere dokunmaya sebep verirse, sakınca taşır.

Hz. Ayetullah Mehdi Hadevi Tahrani’nin (ömrü uzun olsun) Yanıtı:

Engellilere bakmanın bir sakıncası yoktur. Elbette kendilerine bakma ve dokunmanın şehvet ile birlikte olmaması kaydıyla. İhtiyat, karşı cinsiyetin yaşlılar ile ilgilenmeyle yetinmesi ve sadece onlara bakmasıdır. Elbette bu işi yapma gereği duyuyorsanız, zorunluluk ölçüsünde genç de olsa karşı cinsiyetten engellilere bakmak caizdir.

Daha fazla bilgi edinmek için:

1. İndeks: Haram Malların Satıldığı Mekânlarda Çalışmak, Soru Sayısı: 2725 (Site: 2985).

2. İndeks: Haram İşler, Soru Sayısı: 5157 (Site: 5422).

3. İndeks: İnanç Ve İmanda Sebat Etmek, Soru Sayısı: 1812 (Site: 3204).

 

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Allah yolunda cihat meydanlarında canlarını veren şehitlerin kanları pak mıdır?
  4606 Hukuk ve Şer’I Hükümler
   Şehidin kanı Allah yolunda ve Allah için döküldüğünden şehidin Allah katında makamı yücedir. Onun kanın ilk damlası yer döküldüğünde bütün günahları kul borcu hariç bağışlanır.[1] Hatta bir şiar ve alamet olarak kıyamette bu kanı taşıyabilmesi için kanın beden ve elbisesinde ...
 • Akika kurbanının şartları ve sünnetleri nelerdir?
  946 Pratik Ahlak
  Akika: Yeni doğan çocuğun doğumunun yedinci günü belalardan korunması için bir koyunun veya kurban etmeye salahiyeti olan bir hayvanın kurban edilmesidir.Kurban kesmek yerine para bağışlanması akika yerine geçmez. Münasip olan kız çocuğuna dişi, erkek çocuğuna ise erkek koyunun kurban edilmesidir. Eğer mümkün değilse dişi ...
 • İmam-ı Zaman’ın (a.f) gaybeti dönemindeki vazifemiz nedir?
  5541 Eski Kelam İlmi
  Gaybet dönemindeki vazifelerimiz, Masum İmamın (a.s) hazır olduğu dönemdeki vazifelerle aynıdır. Vazifeleri kısaca şöyle özetleyebiliriz: Şiilerin gaybet dönemindeki en büyük vazifesi fereci ve İmam Mehdi’nin (a.f) küresel devletinin zuhurunu beklemektir. Fereci beklemek ise Kur’an’ın, Resul-i Ekrem’in (s.a.a) ve Ehl-i Beyt’in (a.s) bütün emirlerine amel etmektir. ...
 • İslam’la Hıristiyanlık arasındaki Allah’ın oğlunun olması ve olmaması meselesindeki tezat ve zıtlık nasıl giderilebilir?
  5500 Eski Kelam İlmi
  Müslümanlar, Tevhid suresi gereğince Allah-u Teala’nın kimseyi doğurmadığına ve kimseden doğmadığına inanmaktalar. Bu inanç bütün tevhidi dinlerde vardır. Hz. İsa’nın (a.s) dinide bu kaidenin dışında değildir; zira bütün semavi dinler akıl ve fıtrat üzerine kuruludur. Allah-u Teala’nın varlık aleminin yaratıcısı ve hiçbir şeye muhtaç olmadığı konusu akıl ...
 • İslamî olmayan devletlerin bankalarından borç almanın hükmü nedir?
  3466 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  “Borç almak devlet bankasından olsa dahi zatı itibariyle şerî otoritenin iznine bağlı değildir ve faizli olsa bile durum hükmü açısından doğrudur. Ancak faizli olması durumunda ister Müslüman’dan veya Müslüman olmayandan, ister İslam devletinden veya İslamî olmayan bir devletten alınmış olsun sorumluluk açısından haramdır. Harama bulaşmayı caiz ...
 • Bazı Kuran ayetleri, ilahi peygamberlerin masumluğuyla çelişiyor mu?
  11824 Eski Kelam İlmi
  Yukarıdaki soruya şöyle cevap verilebilir:1. “İsmet” masum olan bir şahısta ruhla özleşmiş ve onu günah, unutkanlık, kötü işler ve hata yapmaktan engelleyen ve koruyan bir sıfattır. Bununla beraber masum olan şahıs mecbur kılınarak iradesi elinden alınmamaktadır.2) Peygamberlerin masum olmalarının sırrı, Allah’a olan aşk, inanç, kâmil bir iman ve ...
 • Allah’ın görmek mümkün müdür? Nasıl?
  4886 Eski Kelam İlmi
  Akıl ve dini kaynaklar gereği Yüce Allah’ı dünyada da ahirette de gözle görmek mümkün değildir. Ancak Allah’ı kalp gözüyle görmek mümkündür. Kalpler, şer’i riyazetler ve ibadetler sonucu temizlik ve aydınlık kazanarak kendini arındırıp varlık kapasitesini genişleterek Yüce Allah’ı kalp müşahedesiyle müşahede edebilir. ...
 • Şiaya göre büyük günahın konumu nedir?
  12659 Eski Kelam İlmi
  Büyük günah konusunda Müslüman fırkalar arasında çoğu siyasi olan ifrat ve tefritler vardır.Bunun en belirgin örneği Mürcie ve Hariciler’dir. Mürcie, zalim yöneticileri temize çıkarmak için zahiri imanı veya Müslümanlık iddiasını ve görüntüyü korumayı yeterli görmekte, büyük küçük hiç bir günahın hatta Ehl-i Beyt’in ...
 • Tuhafu’l Ukul kitabında bulunan bir rivayet tüm faydasız işleri caiz görmektedir. Bu rivayetten istifade ederek İslam’ın bakışında tüm eğlenceler ve meşguliyetlerin yasak olduğu neticesi alınabilir mi?
  4358 لهو و لعب
  Her ne kadar hadisin zahiri ve özellikle tüm faydasız işler tabiri her türlü eğlencenin haram oluşuna delalet etse de Kur’an ayetleri ve diğer rivayetleri incelemeyle İslam’ın bakışında eğlenmek ve meşguliyetin farklı hükümlere sahip olduğunu kavrarız. Ayyaşlık ve ömrü tembellik içinde geçirme dışında bir hedefi olmayan meşguliyet türleri ...
 • iffete ters olan amellerin hükmü nedir? Bu ameller zina haddine ulaşmazsa yine günah sayılıyor mu?
  6969 Yeni Kelam İlmi
  Zina türünden yapılan bu amel kuranı kerim açısından büyük günah sayılmaktadır. Allah u Teâlâ konuyla alakalı şöyle buyuruyor: Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur”.

En Çok Okunanlar